Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Okoki kosala nini mpo ozala na bomoi ya malamu koleka oyo?

Okoki kosala nini mpo ozala na bomoi ya malamu koleka oyo?

LELO bomoi ezali te ndenge Nzambe alingaki ezala. Mabele esengelaki kotonda na bato oyo bazali kotosa mibeko ya Nzambe, kotambwisama na ye, mpe komekola bolingo mpe bizaleli na ye mosusu. Nzambe alingaki ete bato bázala na esengo ntango bazali kobɔkɔla bana na bango, koyekola makambo ya sika mpe kokómisa mabele mobima paradiso.

NZAMBE ALAKI KOZONGISA BOMOI NA MABELE NDENGE ALINGAKI EZALA

  • “Azali kosilisa bitumba tii na nsuka ya mabele.”​Nzembo 46:9.

  • “Ntango oyo etyamá mpo . . . obebisa baoyo bazali kobebisa mabele.”​Emoniseli 11:18.

  • “Moto moko te oyo afandi kuna akoloba: ‘Nazali na maladi.’”​Yisaya 33:24.

  • “Bato oyo naponi bakozwa mpenza litomba na mosala ya mabɔkɔ na bango.”​Yisaya 65:22.

Bisakweli yango ekokokisama ndenge nini? Nzambe aponi Mwana na ye, Yesu, azala Mokonzi na likoló mpo ayangela mabele. Biblia ebengi boyangeli yango Bokonzi ya Nzambe. (Danyele 2:44) Biblia elobi boye mpo na Yesu: “Nzambe akopesa ye kiti ya bokonzi . . . , mpe akoyangela” lokola Mokonzi.​—Luka 1:32, 33.

Ntango Yesu azalaki awa na mabele, asalaki makamwisi mpo na komonisa ete ntango akozala Mokonzi akosala ete bato bázala na bomoi ya malamu koleka oyo tozali na yango lelo oyo.

YESU AMONISAKI MAKAMBO AKOSALA MPO NA BATO OYO BATOSAKA NZAMBE

  • Abikisaki bato oyo bazalaki na maladi ya ndenge nyonso mpo na komonisa ete akosilisa maladi nyonso oyo etungisaka bato.​Matai 9:35.

  • Apamelaki mbu, mpo na komonisa ete akobatela bato na ndenge akozala na bokonzi likoló ya mai mpe mipɛpɛ makasi.​Marko 4:36-39.

  • Aleisaki ebele ya bato, mpo na komonisa ete akokokisa bamposa ya bato.​Marko 6:41-44.

  • Na fɛti moko ya libala, abongolaki mai na vinyo, mpo na komonisa ete akosala ete bato básepela na bomoi.​Yoane 2:7-11.

Osengeli kosala nini mpo ozala na bomoi oyo Nzambe alingi ete bato oyo balingaka ye bázala na yango? Osengeli kolanda “nzela” moko. Biblia elobi ete ‘nzela yango nde ememaka na bomoi, mpe bato oyo bazali komona yango bazali moke.’​—Matai 7:14.

NZELA OYO EZALI KOMEMA NA BOMOI YA MALAMU

Nzela ya bomoi ezali nini? Nzambe alobi: “Ngai Yehova nazali Nzambe na yo, Moto oyo azali koteya yo mpo na litomba na yo moko, Moto oyo azali kotambwisa yo na nzela oyo osengeli kotambola.” (Yisaya 48:17) Soki olandi toli oyo bomoi na yo ekozala malamu.

Yesu alobaki: “Ngai nazali nzela mpe solo mpe bomoi.” (Yoane 14:6) Soki tozali kosala makambo oyo Yesu alobaki mpe kolanda ndakisa na ye tokokóma baninga ya Nzambe mpe bomoi na biso ekokóma malamu.

Ndenge nini okoki komona nzela ya bomoi? Mangomba ezali mingi, kasi Yesu alobaki: “Ezali te bato nyonso oyo balobaka na ngai: ‘Nkolo, Nkolo,’ nde bakokɔta na bokonzi ya likoló, kasi moto oyo azali kosala mokano ya Tata na ngai oyo azali na likoló.” (Matai 7:21) Alobaki mpe: “Bokoyeba bango na mbuma na bango.” (Matai 7:16) Biblia ekoki kosalisa biso tóyeba lingomba ya solo.​—Yoane 17:17.

Okoki kosala nini mpo na kotambola na nzela ya bomoi? Osengeli koyeba Nzambe oyo apesá yo bomoi: Azali nani? Nkombo na ye nani? Bizaleli na ye nini? Azali kosala nini mpo na biso? Alingi tósala nini? *

Yehova alingi kaka te bato básuka kaka na kosala, kolya, kosakana mpe kobota bana. Alingi mpe tóyeba moto oyo asalá biso mpe tókóma baninga na ye. Tokomonisa ete tolingaka ye soki tozali kosala oyo alingaka. Yesu alobaki: “Oyo elakisi bomoi ya seko, báyekola koyeba yo, Nzambe ya solo kaka moko.”​—Yoane 17:3.

NZAMBE AZALI KOTEYA YO NA NZELA YA BIBLIA “MPO NA LITOMBA NA YO MOKO.”​—YISAYA 48:17

TAMBOLÁ NA NZELA YA BOMOI

Ntango toyebi makambo oyo Nzambe alingi tósala, mbala mosusu ekosɛnga tóbongola makambo mosusu. Ekoki kozala mpasi. Kasi bomoi na biso ekokóma malamu ntango tokobanda kotambola na nzela ya bomoi. Mpo na kosalisa yo ozwa biyano na mituna minene etali Nzambe, Batatoli ya Yehova bakosepela koyekola na yo Biblia na ngonga mpe na esika oyo ebongi na yo. Okoki kokɔta na site www.jw.org mpo na kokomela biso.