Mokanda ya liboso ya Yoane 4:1-21

  • Bómekaka maloba oyo euti na elimo (1-6)

  • Koyeba Nzambe mpe kolinga ye (7-21)

    • “Nzambe azali bolingo” (8, 16)

    • Kobanga ezalaka te na kati ya bolingo (18)

4  Bandeko ya bolingo, bóndimaka te liloba nyonso oyo euti na elimo,*+ kasi bómekaka maloba oyo euti na elimo* mpo na komona soki euti na Nzambe,+ mpo basakoli mingi ya lokuta babimi na mokili.+  Talá ndenge bokoyeba ete liloba ya elimo euti na Nzambe: Liloba nyonso ya elimo* oyo endimi ete Yesu Kristo ayaki na nzoto ya mosuni euti na Nzambe.+  Kasi liloba nyonso ya elimo oyo endimi Yesu te euti na Nzambe te.+ Lisusu, yango ezali liloba ya elimo ya motɛmɛli ya Kristo oyo boyokaki ete ezali koya,+ mpe sikoyo esili koya na mokili.+  Bana, bino bouti na Nzambe mpe bolongi bango,*+ mpo moto oyo azali na bomoko elongo na bino+ aleki moto oyo azali na bomoko elongo na mokili.+  Bango bauti na mokili;+ yango wana balobaka makambo oyo euti na mokili mpe mokili eyokaka bango.+  Biso touti na Nzambe. Moto oyo azwi boyebi ya Nzambe ayokaka biso;+ moto oyo auti na Nzambe te ayokaka biso te.+ Na ndenge wana nde tozali koyeba liloba ya elimo oyo ezali ya solo mpe liloba ya elimo oyo ezali ya libunga.+  Bandeko ya bolingo, tókoba kolingana,+ mpo bolingo euti na Nzambe, mpe moto nyonso oyo alingaka abotami na Nzambe mpe ayebi Nzambe.+  Moto oyo alingaka te ayebi Nzambe te, mpo Nzambe azali bolingo.+  Talá ndenge bolingo ya Nzambe emonisamaki mpo na biso: Nzambe atindaki Mwana na ye se moko*+ na mokili mpo tókoka kozwa bomoi na nzela na ye.+ 10  Bolingo na likambo yango ezali te ete biso tolingaki Nzambe, kasi nde ete ye alingaki biso mpe atindaki Mwana na ye lokola mbeka ya kozongisa kimya*+ mpo na masumu na biso.+ 11  Bandeko ya bolingo, soki ezali ndenge wana nde Nzambe alingaki biso, biso mpe tosengeli kolingana.+ 12  Moto moko te amoná Nzambe.+ Soki tokobi kolingana, Nzambe atikali na kati na biso mpe bolingo na ye ekómi ya kokoka na kati na biso.+ 13  Na likambo yango nde toyebi ete tozali kotikala na bomoko elongo na ye mpe ye na bomoko elongo na biso, mpo apesi biso elimo na ye. 14  Lisusu, biso moko tomoni mpe tozali kotatola ete Tata atindi Mwana na ye azala mobikisi ya mokili.+ 15  Moto oyo andimi ete Yesu Kristo azali Mwana ya Nzambe,+ Nzambe atikali na bomoko elongo na moto yango mpe ye na bomoko elongo na Nzambe.+ 16  Mpe toyekoli koyeba mpe kondima bolingo oyo Nzambe azali na yango epai na biso.+ Nzambe azali bolingo,+ mpe moto oyo atikali na kati ya bolingo atikali na bomoko elongo na Nzambe mpe Nzambe atikali na bomoko elongo na ye.+ 17  Na ndenge yango bolingo ekómi ya kokoka na kati na biso, mpo ete biso tózala na elobeli ya polele*+ na mokolo ya lisambisi, mpamba te ndenge moto wana azali, biso mpe tozali bongo na mokili oyo. 18  Kobanga ezalaka te na kati ya bolingo,+ kasi bolingo ya kokoka ebenganaka* kobanga, mpo kobanga etyaka biso nkaka. Kutu, moto oyo azali kobanga akómi naino ya kokoka te na kati bolingo.+ 19  Biso tolingaka, mpo ye alingaki biso liboso.+ 20  Soki moto alobi: “Nalingaka Nzambe,” nzokande azali koyina ndeko na ye, azali moto ya lokuta.+ Mpo moto oyo alingaka ndeko na ye te,+ oyo ye amoni, akoki te kolinga Nzambe, oyo ye amoni te.+ 21  Mpe tozwi mobeko oyo epai na ye, ete moto oyo alingaka Nzambe asengeli mpe kolinga ndeko na ye.+

Maloba na nse

To, “maloba oyo epemami.”
To, “epemami.”
To, “oyo epemami.”
Elingi koloba, basakoli ya lokuta.
To, “se moko oyo abotamaki.”
Lil., “mbeka ya kolimbisa; nzela ya kokitisa motema.”
To, “tózala na mpiko.”
To, “ebwakaka.”