Lakisá makambo oyo ezali na kati

“Ndimelá Yesu”​—Esengeli kaka kondimela Yesu mpo na kobika?

“Ndimelá Yesu”​—Esengeli kaka kondimela Yesu mpo na kobika?

Eyano ya Biblia

 Bakristo bandimaka ete Yesu akufaki mpo na masumu ya bato. (1 Petro 3:18) Kasi, mpo na kobika esengeli kaka te kosuka na kondima ete Yesu azali Mobikisi. Bademo mpe bayebi ete Yesu azali “Mwana ya Nzambe,” kasi bakobika te, bakobomama nde.​—Luka 4:41; Yuda 6.

 Nasengeli kosala nini mpo nabika?

  •   Osengeli kondima ete Yesu apesaki bomoi na ye mpo na masumu na biso. (Misala 16:30, 31; 1 Yoane 2:2) Osengeli mpe kondima ete Yesu azali moto ya solo mpe ete makambo nyonso oyo Biblia elobi mpo na ye ezali solo.

  •   Luká koyeba makambo oyo Biblia etyaka mpenza. (2 Timote 3:15) Biblia elobi ete ntoma Paulo ná Silasi bayebisaki mokɛngɛli ya bolɔkɔ ete: “Ndimelá Nkolo Yesu mpe okobika.” Na nsima, babandaki koteya ye “liloba ya Yehova.” a (Misala 16:31, 32) Yango emonisi mpe ete mokɛngɛli ya bolɔkɔ andimela Yesu, asengelaki koyeba liboso mateya ya moboko ya Liloba ya Nzambe. Asengelaki koyeba malamumalamu Makomami.​—1 Timote 2:3, 4.

  •   Bongolá motema. (Misala 3:19) Osengeli kobongola motema, to koyoka mawa makasi, mpo makambo na makambo oyo okanisá mpe oyo osalá. Bato bakomona polele ete obongoli motema soki otiki kosala makambo oyo Nzambe aboyaka mpe obandi kosala ‘misala oyo emonisi ete obongoli motema.’​—Misala 26:20.

  •   Zwá batisimo. (Matai 28:19) Yesu alobaki ete bato oyo bakokóma bayekoli na ye basengeli kozwa batisimo. Mokɛngɛli ya bolɔkɔ oyo tolobeli liboso azwaki batisimo. (Misala 16:33) Ndenge moko mpe, ntoma Petro ateyaki ebele ya solo etali Yesu, na nsima “baoyo bayambaki liloba na ye na motema mobimba babatisamaki.”​—Misala 2:40, 41.

  •   Tosá mibeko ya Yesu. (Baebre 5:9) Baoyo ‘batosaka makambo nyonso’ oyo Yesu alobaki bamonisaka yango na makambo nyonso basalaka na bomoi na bango ete bazali bayekoli na ye. (Matai 28:20) Bakómaka “batosi ya liloba, kasi bayoki kaka te.”​—Yakobo 1:22.

  •   Yiká mpiko tii na nsuka. (Marko 13:13) Bayekoli ya Yesu ‘basengeli kozala na ezaleli ya koyika mpiko’ mpo bábika. (Baebre 10:36) Na ndakisa, ntoma Paulo asalaki makasi ya kotosa makambo oyo Yesu ateyaki mpe azalaki ntango nyonso sembo epai ya Nzambe ayikaki mpiko na bomoi na ye banda akómaki mokristo tii ntango akufaki.​—1 Bakorinti 9:27.

 Tokoloba nini mpo na “Libondeli ya mosumuki”?

 Na mangomba mosusu, bato basalaka mabondeli na ndakisa “Libondeli ya mosumuki” mpe “Libondeli ya lobiko.” Na mabondeli yango, bato bandimaka ete bazali bato ya masumu mpe bapesaka Yesu mersi ndenge akufaki mpo na masumu na bango. Basɛngaka mpe Yesu aya kokɔta na mitema mpe na bomoi na bango. Kasi, ata esika moko te Biblia elobeli “Libondeli ya mosumuki” to eyebisi biso tósalaka yango.

 Bato mosusu bakanisaka ete soki moto asali “Libondeli ya mosumuki,” akobika libela na libela. Kasi moto akoki kobika kaka te mpo abondeli. Lokola tozali bato ya kozanga kokoka, tosalaka masumu. (1 Yoane 1:8) Yango wana, Yesu ateyaki bayekoli na ye bábondelaka mbala na mbala mpo na kosɛnga Nzambe alimbisa masumu na bango. (Luka 11:2, 4) Lisusu, bakristo mosusu oyo bazalaki na elikya ya bomoi ya seko babungisaki elikya yango mpo batikaki kosalela Nzambe.​—Baebre 6:4-6; 2 Petro 2:20, 21.

 “Libondeli ya mosumuki” eutá wapi?

 Bato ya istware bapesaka biyano ndenge na ndenge na motuna yango. Basusu balobaka ete momeseno ya kosala “Libondeli ya mosumuki” ebandaki na Lingomba ya Protesta. Basusu balobaka ete bato babandá kosala “Libondeli ya mosumuki” ntango mangomba ya sika ebimaki na siɛklɛ ya 18 mpe ya 19. Ezala bongo to te, Biblia eyebisi biso te tósala “Libondeli ya mosumuki,” kutu epekisi biso kozongela libondeli moko mbala na mbala.

a Yehova ezali nkombo ya Nzambe na kati ya Biblia.