Epai ya Baroma 3:1-31

  • “Tiká emonana ete Nzambe alobaka solo” (1-8)

  • Ezala Bayuda to Bagrɛki bango nyonso bazali na nse ya lisumu (9-20)

  • Bosembo na nzela ya kondima (21-31)

    • Bato nyonso bakómaka na nkembo ya Nzambe te (23)

3  Bongo Moyuda azali na litomba nini, to ntina ya kokatama ngenga ezali nini?  Aleki na makambo nyonso mpenza. Libosoliboso, mpo bapesaki bango maloba mosantu ya Nzambe.+  Sikoyo tóloba nini? Soki Bayuda mosusu bazangaki kondima, kozanga kondima na bango ekosilisa nde bosembo ya Nzambe?  Ata moke te! Kasi tiká emonana ete Nzambe alobaka solo,+ ata soki moto nyonso alobaka lokuta,+ kaka ndenge ekomamá ete: “Mpo yo omonana sembo na maloba na yo mpe olonga ntango bazali kosambisa yo.”+  Nzokande, soki kozanga bosembo na biso emonisi polele bosembo ya Nzambe, tokoloba nini? Nzambe azangi nde bosembo ntango azali komonisa nkanda na ye? (Nazali koloba ndenge moto alobaka.)  Ata moke te! Soki bongo, Nzambe akosambisa mokili ndenge nini?+  Kasi soki mpo na lokuta na ngai solo ya Nzambe emonani polele lisusu mpo na nkembo na ye, mpo na nini sikoyo bakweisi ngai na likambo ete nazali mosumuki?  Mpe mpo na nini tóloba te, ndenge bato mosusu bakoselaka biso ete biso tolobaka: “Tiká tósala mabe mpo ebota makambo ya malamu”? Bato wana bakozwa etumbu oyo eyokani na bosembo.+  Sikoyo tóloba nini? Biso nde tozali na esika oyo eleki malamu? Te! Mpo liboso tomonisaki polele ete Bayuda ná Bagrɛki bango nyonso bazali basumuki;+ 10  kaka ndenge ekomamá ete: “Moto ya sembo* azali te, ata moto moko te;+ 11  ata moto moko te azali na mayele ya kososola, ata moto moko te azali koluka Nzambe. 12  Bato nyonso batiki nzela ya malamu, bango nyonso bakómi mpamba; ata moto moko te azali komonisa boboto, ata moto moko te.”+ 13  “Mongongo na bango ezali lilita ya polele; basalelaki bokosi na lolemo na bango.”+ “Ngɛngɛ ya banyoka ezali na nse ya mbɛbu na bango.”+ 14  “Mpe monɔkɔ na bango etondi na elakeli mabe mpe na maloba mabe.”+ 15  “Makolo na bango ekendaka mbangu kosopa makila.”+ 16  “Babimiselaka bato ntango nyonso libebi mpe banyokolaka bango, 17  mpe bayebi nzela ya kimya te.”+ 18  “Babangaka Nzambe te.”+ 19  Nzokande toyebi ete makambo nyonso oyo Mibeko ezali koloba elobi yango epai ya baoyo bazali na Mibeko, mpo monɔkɔ nyonso ekangama mpe mokili mobimba ezwa etumbu ya Nzambe.+ 20  Yango wana, moto* moko te akotángama moto ya sembo* liboso na ye na misala ya mibeko,+ mpo na nzela ya mibeko nde lisumu eyebani malamumalamu.+ 21  Kasi sikoyo lokola mibeko ezali te, bosembo ya Nzambe emonisami polele,+ ndenge Mibeko mpe Basakoli batatoli mpo na yango,+ 22  ɛɛ, bosembo ya Nzambe na nzela ya kondimela Yesu Kristo, mpo na bato nyonso oyo bazali na kondima. Mpo bokeseni ezali te.+ 23  Mpo bato nyonso basali lisumu mpe bakómaka na nkembo ya Nzambe te,+ 24  mpe ezali lokola nde bazwi likabo ya ofele+ na ndenge bazali kotángama bato ya sembo* na boboto monene na ye,+ na kosikolama oyo basikolami na nzela ya lisiko oyo Kristo Yesu afutaki.+ 25  Nzambe akabaki ye azala likabo ya kozongisa boyokani*+ na nzela ya kondima na makila na ye.+ Asalaki bongo mpo na kolakisa bosembo* na ye moko, mpo Nzambe, na ezaleli na ye ya kokanga motema* azalaki kolimbisa masumu oyo esalemaki kala. 26  Asalaki bongo mpo na kolakisa bosembo na ye moko+ na eleko oyo, mpo azala moto ya sembo ata ntango azali kotánga moto oyo andimelaka Yesu ete azali moto ya sembo.+ 27  Bongo, ntina ya komikumisa ezali wapi? Ezali te. Komikumisa mpo na mobeko nini? Oyo ya misala?+ Te, kasi mpo na mobeko ya kondima. 28  Mpo tomoni ete moto atángamaka moto ya sembo na kondima kasi na misala ya mibeko te.+ 29  To ye azali kaka Nzambe ya Bayuda?+ Azali mpe ya bato ya bikólo te?+ Ɛɛ, ya bato ya bikólo mpe.+ 30  Lokola Nzambe azali kaka moko,+ akotánga bato oyo bakatamá ngenga bato ya sembo+ mpo na kondima; mpe akotánga bato oyo bakatamá ngenga te bato ya sembo+ na nzela ya kondima na bango. 31  Sikoyo, tozali nde kolongola mibeko na kondima na biso? Te, ata moke te! Kutu, tozali nde kolongisa mibeko.+

Maloba na nse

To, “moyengebene.” Talá Ndimbola ya maloba.
Lil., “mosuni.”
To, “moyengebene.” Talá Ndimbola ya maloba.
To, “bayengebene.” Talá Ndimbola ya maloba.
To, “kotika nzela.”
To, “boyengebene.” Talá Ndimbola ya maloba.
To, “kozipa masumu.”