Mokanda ya Yakobo 2:1-26

  • Kopona bilongi ezali lisumu (1-13)

    • Bolingo ezali mobeko ya mokonzi (8)

  • Kondima oyo ezangi misala ezali ya kokufa (14-26)

    • Bademo bandimaka mpe balɛngaka (19)

    • Abrahama abengamaki moninga ya Yehova (23)

2  Bandeko na ngai, ndenge nini bokoki kozala na kondima epai ya Nkolo na biso Yesu Kristo, nkembo na biso, ntango bozali kopona bilongi?+  Mpo soki moto moko alati mpɛtɛ ya wolo na misapi na ye ná bilamba ya kitoko ayei na likita na bino, mpe mobola moko oyo alati bilamba ya mbindo ayei mpe kokɔta,  bosepelaka nde na moto oyo alati bilamba ya kitoko mpe bolobi na ye: “Fandá awa na esika ya malamu,” kasi bolobi na mobola: “Yo tɛlɛmá wana,” to, “Fandá kuna pene na ebonga ya makolo na ngai”?+  Soki ezali bongo, bozali te kokabolakabola bato na bituluku na kati na bino+ mpe bokómi nde te basambisi oyo bakataka makambo na ndenge ya mabe?+  Bandeko na ngai ya bolingo, bóyoka. Nzambe aponaki nde te baoyo bazali babola na mokili mpo bázala bazwi na kati ya kondima+ mpe bazwi-ya-libula ya Bokonzi, oyo alakaki baoyo balingaka ye?+  Kasi, bino botyoli babola. Ezali te bazwi nde banyokolaka bino+ mpe bamemaka bino na makasi na batribinale?  Bafingaka te nkombo ya lokumu oyo bozwaki?  Nzokande, soki bozali kotosa mobeko ya mokonzi ndenge likomami elobi ete: “Osengeli kolinga mozalani na yo lokola yo moko,”+ bozali kosala malamu.  Kasi soki bozali kaka kopona bilongi,+ bozali kosala lisumu, mpe mobeko etángi* bino ete bozali bato oyo babukaka mibeko.+ 10  Mpo soki moto atosaka Mibeko nyonso kasi abɛti libaku na likambo moko, abuki mibeko nyonso.+ 11  Mpo moto oyo alobaki ete: “Osengeli kosala ekobo te,”+ alobaki mpe ete: “Osengeli koboma moto te.”+ Sikoyo soki ozali kosala ekobo te kasi ozali koboma bato, okómi moto oyo abukaka mibeko. 12  Bókoba koloba mpe kosala makambo lokola bato oyo bakosambisama na mobeko ya bato ya bonsomi.*+ 13  Moto oyo azalaka na motema mawa te akosambisama na motema mawa te.+ Motema mawa elongaka lisambisi. 14  Bandeko na ngai, litomba ezali wapi soki moto alobi ete azali na kondima, kasi amonisaka yango na misala te?+ Kondima wana ekoki nde kobikisa ye?+ 15  Soki ndeko mobali moko to ndeko mwasi moko azangi bilamba* mpe azangi bilei oyo ekoki mpo na mokolo na mokolo, 16  kasi moko na bino alobi na bango: “Bókende na kimya, bóyɔta mɔtɔ mpe bólya malamu,” kasi bopesi bango te biloko oyo basengeli na yango mpo na nzoto na bango, litomba ezali wapi?+ 17  Ndenge moko mpe, kondima soki ezali na misala te, ekufi.+ 18  Nzokande, moto moko akoki koloba: “Yo ozali na kondima, mpe ngai nazali na misala. Lakisá ngai kondima na yo oyo ezali na misala te, mpe ngai nakolakisa yo kondima na ngai na misala na ngai.” 19  Ondimaka ete Nzambe azali kaka moko? Ozali kosala malamu. Kasi bademo mpe bandimaka yango, mpe balɛngaka.+ 20  Ee moto oyo ozangi boyebi, ozali na mposa ya bilembeteli oyo emonisi ete kondima oyo ezangi misala ezali mpamba? 21  Abrahama tata na biso, atángamaki nde te moto ya sembo* mpo na misala na ye nsima ya kokaba mwana na ye Yisaka mbeka na etumbelo?+ 22  Omoni ete kondima na ye esalaki nzela moko na misala na ye mpe kondima na ye ekómaki ya kokoka na nzela ya misala na ye,+ 23  mpe likomami ekokisamaki oyo elobi ete: “Abrahama andimelaki Yehova,* mpe atángamaki moto ya sembo,”*+ mpe akómaki kobengama moninga ya Yehova.*+ 24  Bomoni ete moto akotángama moto ya sembo mpo na misala na ye, kasi na kondima kaka te. 25  Ndenge moko mpe Rahaba mwasi ya ndumba atángamaki nde te moto ya sembo* mpo na misala na ye, nsima ya koyamba malamu bamemi-nsango mpe kotika bango bákende na nzela mosusu?+ 26  Ya solo, kaka ndenge nzoto oyo ezali na elimo* te ekufi,+ ndenge moko mpe kondima oyo ezali na misala te ekufi.+

Maloba na nse

To, “epameli.”
Lil., “mobeko ya bonsomi.”
Lil., “azali bolumbu.”
To, “moyengebene.” Talá Ndimbola ya maloba.
Talá Ap. A5.
To, “moyengebene.” Talá Ndimbola ya maloba.
Talá Ap. A5.
To, “moyengebene.” Talá Ndimbola ya maloba.
To, “mpema.”