Lakisá makambo oyo ezali na kati

Likoló

Likoló

Likoló ezali nini?

Ndenge esalelami na Biblia, liloba yango ezali na ndimbola misato.

Nani akokende na likoló?

Bato mingi bazali na likanisi ya lokuta ete bato malamu nyonso bakokende na likoló. Biblia eteyaka mpenza nini?

Yerusaleme ya Sika ezali nini?

Engumba yango etali yo na nini?

Nzambe azalaka na bisika nyonso?

Biblia elobi ete Nzambe afandaka wapi? Yesu mpe azalaka kaka na esika yango?

Baanzelu

Baanzelu bazali banani?

Bango nyonso ebele bongo, bautá wapi? Mokomoko na bango azali na nkombo mpe bizaleli na ye?

Nani azali Mikaele anzelu-mokonzi?

Ayebani mpe na nkombo mosusu, oyo oyebi yango malamu.

Satana mpe bademo

Zabolo azalaka mpenza?

Zabolo ezali kaka mabe oyo ezalaka na motema ya moto, to azali mpenza moto?

Nzambe nde akelaki Zabolo?

Satana autá wapi? Talá ntina oyo Yesu alobaki ete Zabolo “akangamaki makasi te na solo.”

Zabolo azali mpenza ndenge nini?

Ndenge Biblia ekokanisi Satana na dragɔ to nkɔsi, yango elingi koloba ete azalaka bongo?

Zabolo afandaka wapi?

Biblia elobi ete babenganá Zabolo na likoló. Sikoyo azali wapi?

Zabolo akoki kotambwisa bomoi ya moto?

Ndenge nini Zabolo atambwisaka bato, mpe makambo nini okoki kosala mpo otɛmɛla ye?

Bampasi nyonso eutaka kaka epai ya Zabolo?

Biblia emonisi esika bampasi ya bato eutaka.

Bademo bazalaka mpenza?

Bademo bazali banani? Bautá wapi?

Banefilime bazalaki banani?

Biblia ebengi bango “bilombe na ntango ya kala.” Makambo nini oyebi mpo na bango?