Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Batatoli ya Yehova

Lingala

Nani akokende na likoló?

Nani akokende na likoló?

Eyano ya Biblia

Nzambe aponi mwa bakristo moke ya sembo, ete nsima ya liwa na bango, básekwisama mpe bákende na likoló. (1 Petro 1:3, 4) Soki baponami, basengeli kobatela kondima na bango mpe kozala na etamboli ya malamu, noki báboya bango mpe bázanga libula na bango ya likoló.​—Baefese 5:5; Bafilipi 3:12-14.

Bato oyo bakokende na likoló bakosala nini kuna?

Bakozala bakonzi mpe banganga-nzambe elongo na Yesu na boumeli ya mbula 1 000. (Emoniseli 5:9, 10; 20:6) Bakozala “likoló ya sika,” to guvɛrnema ya likoló, mpe bakoyangela “mabele ya sika,” to bato. Bakonzi yango oyo bakozala na likoló bakosalisa mpo na kozongisa bato ndenge Nzambe alingaki ete bázala banda na ebandeli.​—Yisaya 65:17; 2 Petro 3:13.

Bato boni bakosekwa mpo na kokende na likoló?

Biblia emonisi ete bato 144 000 bakosekwa mpo na kokende na likoló. (Emoniseli 7:4) Na emonaneli oyo ezali na Emoniseli 14:1-3, ntoma Yoane amonaki “Mwana-Mpate atɛlɛmi likoló ya Ngomba Siona, mpe elongo na ye bato nkóto nkama moko na ntuku minei na minei (144 000).” Na emonaneli yango, “Mwana-Mpate” ezali komonisa Yesu nsima ya lisekwa na ye. (Yoane 1:29; 1 Petro 1:19) “Ngomba Siona” ezali komonisa esika ya nkembo oyo Yesu ná bato 144 000 oyo bakoyangela elongo na ye bazwi na bokonzi na bango na likoló.​—Nzembo 2:6; Baebre 12:22.

“Bato oyo babengami mpe baponami” mpo na koyangela na Kristo na Bokonzi ya Nzambe babengaka bango mpe “etonga moke.” (Emoniseli 17:14; Luka 12:32) Yango emonisi ete, soki tokamati bampate nyonso ya Yesu, bango bakozala moke mpenza.​—Yoane 10:16.

Makambo oyo bato bakanisaka mpo na bato oyo bakokende na likoló

Likanisi ya lokuta: Bato nyonso ya malamu bakokende na likoló.

Likambo ya solo: Nzambe apesi elaka ete bato ebele ya malamu bakozwa bomoi ya seko awa na mabele.​Nzembo 37:11, 29, 34.

  • Yesu alobaki: “Moto moko te amatá na likoló.” (Yoane 3:13) Na yango, amonisaki ete bato malamu oyo bakufaki liboso na ye, na ndakisa, Abrahama, Moize, Yobo, ná Davidi, bakendaki na likoló te. (Misala 2:29, 34) Kasi, bazalaki nde na elikya ya kosekwisama mpe kofanda awa na mabele.​—Yobo 14:13-15.

  • Biblia ebengi lisekwa ya kokende na likoló ete “lisekwa ya liboso.” (Emoniseli 20:6) Yango emonisi ete lisekwa mosusu ezali. Lisekwa mpo na kofanda awa na mabele.

  • Biblia eteyaka ete ntango Bokonzi ya Nzambe ekoyangela, “liwa ekozala lisusu te.” (Emoniseli 21:3, 4) Elaka yango ekokokisama nde awa na mabele, mpo liwa ezalaka na likoló te.

Likanisi ya lokuta: Moto na moto akopona kozala na bomoi na likoló to na mabele.

Likambo ya solo: Nzambe moto aponaka bakristo ya sembo oyo ‘bakozwa libonza ya kokende na likoló,’ elingi koloba, elikya ya bomoi na likoló. (Bafilipi 3:14) Mposa ya moto ekoki kosala te ete moto yango aponama.​—Matai 20:20-23.

Likanisi ya lokuta: Elikya ya bomoi ya seko na mabele ezali na valɛrɛ mingi te, bapesaka yango kaka epai ya bato oyo babongi kokende na likoló te.

Likambo ya solo: Nzambe abengaka bato oyo bakozwa bomoi ya seko na mabele ete “bato na ngai,” “bato oyo naponi,” “bato oyo Yehova apamboli.” (Yisaya 65:21-23) Bakozwa libaku malamu ya kokokisa mokano oyo Nzambe azalaki na yango na ebandeli mpo na bato​—kozala na bomoi ya seko mpe ya kokoka na paradiso awa na mabele.​—Ebandeli 1:28; Nzembo 115:16; Yisaya 45:18.

Likanisi ya lokuta: Motángo 144 000 oyo mokanda ya Emoniseli elobeli ezali maloba ya elilingi.

Likambo ya solo: Atako mokanda ya Emoniseli ezali na mitángo ya elilingi, mitángo mosusu oyo ezali na mokanda yango ezali ya elilingi te. Na ndakisa, elobeli “bankombo ya bantoma zomi na mibale ya Mwana-Mpate.” (Emoniseli 21:14) Talá makambo oyo endimisi ete motángo 144 000 ezali motángo ya elilingi te.

Emoniseli 7:4 elobeli “motángo ya bato oyo batyamaki elembo [to, bandimami mpo na kokende na likoló], nkóto nkama moko na ntuku minei na minei (144 000).” Nzokande soki otali bavɛrsɛ oyo elandi, elobeli etuluku ya mibale oyo ekeseni na oyo ya liboso: “ebele mpenza ya bato, oyo ata moto moko te akokaki kotánga.” Lobiko ya “ebele mpenza ya bato” yango mpe euti kaka na Nzambe. (Emoniseli 7:9, 10) Soki motángo 144 000 ezali elilingi, oyo motángo ya bato na yango eyebani te, wana ntina ya kokokanisa mitángo mibale wana ekozala lisusu te. *

Lisusu, Biblia elobi ete bato 144 000 yango “basombamaki na kati ya bato, bazali mbuma ya liboso.” (Emoniseli 14:4) Maloba “mbuma ya liboso” emonisi ete bato moke nde baponami. Yango ebongi mpenza kolobela bato oyo bakozala bakonzi na likoló elongo na Kristo mpo na koyangela ebele ya bato oyo motángo na bango eyebani te, oyo bakozala awa na mabele.​—Emoniseli 5:10.

^ par. 21 Ndenge moko mpe, Profesɛrɛ Robert L. Thomas akomaki boye mpo na motángo 144 000 oyo Emoniseli 7:4 elobeli: “Ezali motángo mpenza oyo eyebani mpe ekeseni na motángo oyo eyebani te oyo ezali na 7:9. Soki tolobi ete ezali motángo ya elilingi, elingi koloba motángo moko te esengeli kokamatama ndenge mpenza ezali.”​—Emoniseli 1-7: An Exegetical Commentary, lokasa 474.