Lakisá makambo oyo ezali na kati

Bampasi

Mpo na nini bampasi etondi na mokili?

Bampasi na biso eutaka epai ya Nzambe?

Mpasi ekoki kozwa moto nyonso, ata bato oyo Nzambe andimaka. Mpo na nini?

Bampasi nyonso eutaka kaka epai ya Zabolo?

Biblia emonisi esika bampasi ya bato eutaka.

Biblia elobi nini mpo na makama oyo ebimaka yango moko?

Ezali bitumbu ya Nzambe? Nzambe asalisaka baoyo bakutanaka na makama yango?

Biblia elobi nini mpo na bamaladi mabe?

Bato mosusu balobaka ete Nzambe asalelaka bamaladi mabe mpe bamaladi mosusu mpo na kopesa bato etumbu. Kasi, Biblia elobi bongo te.

Mpo na nini Nzambe atikaki Banazi báboma ebele ya Bayuda?

Bato mingi balukaka koyeba ntina oyo Nzambe ya bolingo akoki kotika bampasi nyonso oyo tomonaka. Biblia epesi biyano ya malamu!

Mpo na nini kimya ezali kokɔta na mokili te?

Milende oyo bato bazali kosala mpo na kokɔtisa kimya na mokili ezali kolonga te. Mpo na nini? Talá mwa bantina oyo.

Koyikela mpasi mpiko

Okoki kozwa libɔndisi na Biblia?

Biblia esalisá bato mingi oyo bazalaki na mikakatano mpe kotungisama na makanisi.

Biblia ekoki kosalisa ngai na ntango oyo nazali mawamawa?

Ezali na biloko misato oyo Nzambe apesaka moto oyo azali mawamawa.

Nazali na mposa ya kokufa​—Biblia ekoki kosalisa ngai ntango nazali na makanisi ya komiboma?

Toli nini oyo esalisaka Biblia epesi baoyo bazali na mposa ya kokufa?

Biblia ekoki kosalisa ngai soki nazali na maladi oyo eumeli mingi?

Ɛɛ! Talá makambo misato oyo ekoki kosalisa yo soki ozali na maladi oyo eumeli mingi.

Biblia elobi nini na likambo ya kosukisa bomoi ya moto ya maladi oyo emonani ete akobika lisusu te?

Bongo soki moto akómi pene ya kokata motema? Esengeli kosala nyonso mpo na kopusa mikolo ya bomoi na ye?

Mpasi ekosila

Bokonzi ya Nzambe ekosala nini?

Talá makambo oyo okoki kozela ete guvɛrnema ya Nzambe ekosala na mabele mobimba.