Ezali na makambo ebele oyo endimisaka bato ya mayele ete Yesu azalaki mpenza moto ya solo. Mpo na makambo oyo bato ya mayele ya siɛklɛ ya liboso mpe ya mibale bakomaki mpo na Yesu mpe bakristo ya liboso, buku moko (Encyclopædia Britannica, ebimeli ya 2002) elobi boye: “Makambo oyo moto na moto akomaki emonisi ete na ntango ya kala, ata banguna ya lisangá ya bokristo bazalaki te koboya kondima ete Yesu azalaki mpenza moto ya solo. Batyelaki likambo yango ntembe mpo na mbala ya liboso kaka na nsuka ya siɛklɛ ya 18, na siɛklɛ ya 19 mpe na ebandeli ya siɛklɛ ya 20, mpe ezalaki mpo na ntina ya malonga te.

Na 2006, buku moko (Jesus and Archaeology) elobaki boye: “Lelo oyo, moto moko te ya mayele oyo azali sembo akoki kotya ntembe ete ezalaki na Moyuda moko na nkombo Yesu, mwana ya Yozefe; bato mingi bandimi ete sikoyo kutu toyebi makambo mingi oyo etali misala na ye mpe na mateya na ye.

Biblia emonisi ete Yesu azalaki mpenza moto ya solo. Epesi biso nkombo ya bankɔkɔ na ye, tata na ye, mama na ye, mpe bandeko na ye. (Matai 1:1; 13:55) Epesi mpe nkombo ya bakonzi oyo bazalaki koyangela mokili na ntango ya Yesu. (Luka 3:1, 2) Makambo wana nyonso ekoki kosalisa moto nyonso oyo alukaka koyeba soki Biblia elobi solo.