Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Mokanda ya Ebandeli

Mikapo

Makambo oyo ezali na kati

 • 1

  • Bozalisi ya likoló mpe mabele (1, 2)

  • Mikolo motoba mpo na kobongisa mabele (3-31)

   • Mokolo ya 1: pole; moi ná butu (3-5)

   • Mokolo ya 2: etando (6-8)

   • Mokolo ya 3: mokili oyo ekauki mpe milona (9-13)

   • Mokolo ya 4: bingɛngiseli ya likoló (14-19)

   • Mokolo ya 5: mbisi mpe bandɛkɛ (20-23)

   • Mokolo ya 6: banyama mpe bato (24-31)

 • 2

  • Nzambe apemi na mokolo ya nsambo (1-3)

  • Yehova Nzambe, Mokɛli ya likoló mpe mabele (4)

  • Mobali ná mwasi na elanga ya Edene (5-25)

   • Moto asalemi na putulu ya mabele (7)

   • Nzete ya koyeba malamu ná mabe epekisami (15-17)

   • Mwasi azalisami (18-25)

 • 3

  • Ndenge lisumu ebandaki (1-13)

   • Lokuta ya liboso (4, 5)

  • Yehova asambisi batomboki (14-24)

   • Esakweli oyo elobeli libota ya mwasi (15)

   • Babengani Adama ná Eva na Edene (23, 24)

 • 4

  • Kaina ná Abele (1-16)

  • Baoyo bauti na libota ya Kaina (17-24)

  • Sete ná mwana na ye Enoshe (25, 26)

 • 5

  • Kobanda na Adama tii na Noa (1-32)

   • Adama aboti bana mibali ná bana basi (4)

   • Enoka atambolaki elongo na Nzambe (21-24)

 • 6

  • Bana ya Nzambe bazwi basi na mabele (1-3)

  • Banefilime babotami (4)

  • Mabe ya bato epesi Yehova mawa (5-8)

  • Noa azwi etinda ya kosala masuwa (9-16)

  • Nzambe ayebisi koya ya mpela (17-22)

 • 7

  • Bakɔti na masuwa (1-10)

  • Mpela na mabele (11-24)

 • 8

  • Mai ya mpela ebandi kokita (1-14)

   • Noa atindi ebenga (8-12)

  • Babimi na masuwa (15-19)

  • Elaka ya Nzambe mpo na mabele (20-22)

 • 9

  • Malako mpo na bato nyonso (1-7)

   • Mobeko etali makila (4-6)

  • Kondimana ya monama (8-17)

  • Bisakweli etali bana ya Noa (18-29)

 • 10

  • Kolandana ya bikólo (1-32)

   • Baoyo bauti na libota ya Yafete (2-5)

   • Baoyo bauti na libota ya Kame (6-20)

    • Nimerode atɛmɛli Yehova (8-12)

   • Baoyo bauti na libota ya Seme (21-31)

 • 11

  • Ndako molai ya Babele (1-4)

  • Yehova abulunganisi monɔkɔ (5-9)

  • Kobanda na Seme tii na Abrama (10-32)

   • Libota ya Tera (27)

   • Abrama alongwe na Ure (31)

 • 12

  • Abrama alongwe na Harane, akei na Kanana (1-9)

   • Elaka ya Nzambe epai ya Abrama (7)

  • Abrama ná Sarai na Ezipito (10-20)

 • 13

  • Abrama azongi na Kanana (1-4)

  • Abrama ná Lota bakabwani (5-13)

  • Nzambe azongeli elaka oyo apesaki Abrama (14-18)

 • 14

  • Abrama abikisi Lota (1-16)

  • Melekisedeke apamboli Abrama (17-24)

 • 15

  • Nzambe asali kondimana ná Abrama (1-21)

   • Esakweli elobeli mbula 400 ya mpasi (13)

   • Nzambe azongeli elaka oyo apesaki Abrama (18-21)

 • 16

  • Agare ná Yishimaele (1-16)

 • 17

  • Abrahama akokóma tata ya bikólo mingi (1-8)

   • Abrama akómi kobengama Abrahama (5)

  • Kondimana ya kokatama ngɛnga (9-14)

  • Sarai akómi kobengama Sara (15-17)

  • Nzambe ayebisi kobotama ya Yisaka (18-27)

 • 18

  • Baanzelu misato bayei kotala Abrahama (1-8)

  • Bayebisi Sara ete akobota mwana; asɛki (9-15)

  • Abrahama abondeli mpo na Sodoma (16-33)

 • 19

  • Baanzelu bayei kotala Lota (1-11)

  • Lota ná libota na ye bazwi etinda ya kobima (12-22)

  • Sodoma ná Gomora ebebisami (23-29)

   • Mwasi ya Lota akómi likonzí ya mungwa (26)

  • Lota ná bana na ye ya basi (30-38)

   • Ebandeli ya Moabe ná Amone (37, 38)

 • 20

  • Sara abiki na mabɔkɔ ya Abimeleke (1-18)

 • 21

  • Kobotama ya Yisaka (1-7)

  • Yishimaele asɛki Yisaka (8, 9)

  • Babengani Agare ná Yishimaele (10-21)

  • Abrahama asali kondimana ná Abimeleke (22-34)

 • 22

  • Nzambe ayebisi Abrahama apesa mwana na ye Yisaka mbeka (1-19)

   • Lipamboli na nzela ya mokitani ya Abrahama (15-18)

  • Libota ya Rebeka (20-24)

 • 23

  • Liwa ya Sara mpe esika bakundaki ye (1-20)

 • 24

  • Koluka mwasi mpo na Yisaka (1-58)

  • Rebeka akei kokutana na Yisaka (59-67)

 • 25

  • Abrahama abali mwasi mosusu (1-6)

  • Liwa ya Abrahama (7-11)

  • Bana mibali ya Yishimaele (12-18)

  • Kobotama ya Yakobo ná Esau (19-26)

  • Esau atɛki lotomo na ye ya mwana ya liboso (27-34)

 • 26

  • Yisaka ná Rebeka na Gerare (1-11)

   • Nzambe ayebisi lisusu elaka na ye epai ya Yisaka (3-5)

  • Kowelana mpo na mabulu ya mai (12-25)

  • Yisaka asali kondimana ná Abimeleke (26-33)

  • Basi Bahiti mibale ya Esau (34, 35)

 • 27

  • Yakobo azwi lipamboli epai ya Yisaka (1-29)

  • Esau aluki lipamboli, kasi abongoli motema te (30-40)

  • Esau abombeli Yakobo nkanda na motema (41-46)

 • 28

  • Yisaka atindi Yakobo na Padane-arame (1-9)

  • Ndɔtɔ ya Yakobo na Betele (10-22)

   • Nzambe ayebisi lisusu elaka na ye epai ya Yakobo (13-15)

 • 29

  • Yakobo akutani na Rashele (1-14)

  • Yakobo alingi Rashele mingi (15-20)

  • Yakobo abali Lea ná Rashele (21-29)

  • Lea aboteli Yakobo bana mibali minei: Rubene, Simeone, Levi, mpe Yuda (30-35)

 • 30

  • Bila aboti Dani ná Nafatali (1-8)

  • Zilipa aboti Gade ná Ashere (9-13)

  • Lea aboti Isakare ná Zebulone (14-21)

  • Rashele aboti Yozefe (22-24)

  • Bitonga ya Yakobo ekómi ebele (25-43)

 • 31

  • Yakobo akei na Kanana na ndenge ya nkuku (1-18)

  • Labana alandi Yakobo mpe azwi ye (19-35)

  • Yakobo asali kondimana ná Labana (36-55)

 • 32

  • Baanzelu bakutani na Yakobo (1, 2)

  • Yakobo amibongisi mpo na kokutana na Esau (3-23)

  • Yakobo abundi na anzelu (24-32)

   • Yakobo akómi kobengama Yisraele (28)

 • 33

  • Yakobo akutani na Esau (1-16)

  • Yakobo akei na Shekeme (17-20)

 • 34

  • Basangisi nzoto na Dina na makasi (1-12)

  • Bana mibali ya Yakobo basali makambo na bokosi (13-31)

 • 35

  • Yakobo alongoli banzambe bapaya (1-4)

  • Yakobo azongi na Betele (5-15)

  • Benyamina abotami; Rashele akufi (16-20)

  • Bana mibali 12 ya Yisraele (21-26)

  • Yisaka akufi (27-29)

 • 36

  • Baoyo bauti na libota ya Esau (1-30)

  • Bakonzi mpe bankumu ya Edome (31-43)

 • 37

  • Bandɔtɔ ya Yozefe (1-11)

  • Bandeko ya Yozefe bayokeli ye zuwa (12-24)

  • Batɛki Yozefe na boombo (25-36)

 • 38

  • Yuda ná Tamara (1-30)

 • 39

  • Yozefe na ndako ya Potifare (1-6)

  • Yozefe akwei te ná mwasi ya Potifare (7-20)

  • Yozefe na bolɔkɔ (21-23)

 • 40

  • Yozefe alimboli bandɔtɔ ya bato ya bolɔkɔ (1-19)

   • “Nzambe nde alimbolaka makambo” (8)

  • Farao asali fɛti ya mbotama (20-23)

 • 41

  • Yozefe alimboli bandɔtɔ ya Farao (1-36)

  • Farao apesi Yozefe lokumu (37-46a)

  • Yozefe asaleli mayele ya kobomba bilei (46b-57)

 • 42

  • Bandeko ya Yozefe bakei na Ezipito (1-4)

  • Yozefe akutani na bandeko na ye mpe ameki bango (5-25)

  • Bandeko ya Yozefe bazongi epai ya Yakobo (26-38)

 • 43

  • Bandeko ya Yozefe bakei mpo na mbala ya mibale na Ezipito; elongo na Benyamina (1-14)

  • Yozefe akutani lisusu na bandeko na ye (15-23)

  • Yozefe alei elongo na bandeko na ye (24-34)

 • 44

  • Kɔpɔ ya palata ya Yozefe emonani na saki ya Benyamina (1-17)

  • Yuda abondeli mpo na Benyamina (18-34)

 • 45

  • Yozefe amimonisi epai ya bandeko na ye (1-15)

  • Bandeko ya Yozefe bakei kozwa Yakobo (16-28)

 • 46

  • Yakobo ná bato ya ndako na ye bayei na Ezipito (1-7)

  • Bankombo ya bato oyo bayei na Ezipito (8-27)

  • Yozefe akutani na Yakobo na Goshene (28-34)

 • 47

  • Yakobo akutani na Farao (1-12)

  • Yozefe atambwisi makambo na bwanya (13-26)

  • Yisraele eyei kofanda na Goshene (27-31)

 • 48

  • Yakobo apamboli bana mibali mibale ya Yozefe (1-12)

  • Efraime azwi lipamboli ya monene mpenza (13-22)

 • 49

  • Yakobo apesi esakweli na mbeto na ye ya liwa (1-28)

   • Shilo akouta na Yuda (10)

  • Yakobo apesi malako na ndenge bakokunda ye (29-32)

  • Yakobo akufi (33)

 • 50

  • Yozefe akundi Yakobo na Kanana (1-14)

  • Yozefe amonisi ete alimbisi mpenza bandeko na ye (15-21)

  • Mikolo ya nsuka ya Yozefe mpe liwa na ye (22-26)

   • Yozefe apesi etinda mpo na mikuwa na ye (25)