Ebandeli 1:1-31

 • Bozalisi ya likoló mpe mabele (1, 2)

 • Mikolo motoba mpo na kobongisa mabele (3-31)

  • Mokolo ya 1: pole; moi ná butu (3-5)

  • Mokolo ya 2: etando (6-8)

  • Mokolo ya 3: mokili oyo ekauki mpe milona (9-13)

  • Mokolo ya 4: bingɛngiseli ya likoló (14-19)

  • Mokolo ya 5: mbisi mpe bandɛkɛ (20-23)

  • Mokolo ya 6: banyama mpe bato (24-31)

1  Na ebandeli Nzambe azalisaki likoló mpe mabele.+  Kasi mabele ezalaki kaka bongobongo mpe ezalaki mpamba, mpe molili ezalaki likoló ya mai mozindo;+ nguya ya Nzambe*+ ezalaki kotambola epai na epai likoló ya mai.+  Mpe Nzambe alobaki ete: “Pole ezala.” Bongo pole+ ezalaki.  Nsima na yango, Nzambe amonaki ete pole ezalaki malamu, mpe Nzambe abandaki kokabola pole na molili.  Nzambe abengaki pole Moi, kasi abengaki molili Butu.+ Mpe mpokwa ekómaki mpe ntɔngɔ etanaki, wana mokolo ya liboso.  Na nsima, Nzambe alobaki ete: “Etando+ ezala kati na mai, mpe mai ekabwana na mibale.”+  Bongo Nzambe abandaki kosala etando mpe asalaki ete mai oyo ezalaki na nse ya etando ekabwana na mai oyo ezalaki na likoló ya etando.+ Mpe esalemaki bongo.  Nzambe abengaki etando Likoló. Mpe mpokwa ekómaki mpe ntɔngɔ etanaki, wana mokolo ya mibale.  Na nsima, Nzambe alobaki ete: “Mai oyo ezali na nse ya likoló esangana esika moko, mpe mabele oyo ekauki emonana.”+ Mpe esalemaki bongo. 10  Nzambe abengaki mokili oyo ekauki Mabele,+ kasi mai oyo esanganaki abengaki yango Mbu.+ Mpe Nzambe amonaki ete ezali malamu.+ 11  Na nsima, Nzambe alobaki ete: “Mabele ebimisa matiti, milona oyo ebimisaka mboto. Ebimisa mpe banzete oyo ebotaka mbuma na motindo na yango, oyo ebotaka na mabele mbuma ná mboto na kati na yango.” Mpe esalemaki bongo. 12  Mpe mabele ebandaki kobimisa matiti, milona oyo ebimisaka mboto+ na motindo na yango mpe banzete oyo ebotaka mbuma ná mboto na kati na yango. Bongo Nzambe amonaki ete ezali malamu. 13  Mpe mpokwa ekómaki mpe ntɔngɔ etanaki, wana mokolo ya misato. 14  Na nsima, Nzambe alobaki ete: “Bingɛngiseli*+ ezala na etando ya likoló mpo na kosala ete moi ná butu+ ekabwana, mpe ekozala bilembo mpo na bileko, mpo na mikolo mpe mpo na bambula.+ 15  Ekozala bingɛngiseli na etando ya likoló mpo na kongɛngisa mabele.” Mpe esalemaki bongo. 16  Mpe Nzambe abandaki kosala bingɛngiseli mibale ya minene: oyo eleki monene mpo engɛnga* na moi+ mpe oyo eleki moke mpo engɛnga* na butu; asalaki mpe minzoto.+ 17  Na bongo Nzambe atyaki yango na etando ya likoló mpo na kongɛngisa mabele, 18  mpe mpo engɛnga* na moi mpe na butu mpe mpo na kosala ete pole ná molili+ ekabwana. Bongo Nzambe amonaki ete ezali malamu. 19  Mpe mpokwa ekómaki mpe ntɔngɔ etanaki, wana mokolo ya minei. 20  Na nsima, Nzambe alobaki ete: “Mai etonda mpenza kotonda na banyama,* mpe bikelamu oyo epumbwaka epumbwa likoló ya mabele na etando ya likoló.”+ 21  Mpe Nzambe azalisaki banyama* ya mineneminene* ya mbu mpe banyama nyonso oyo etambolaka mpe oyo etondanaka na mitindo na yango mpe motindo ya ekelamu nyonso oyo epumbwaka oyo ezali na mapapu. Mpe Nzambe amonaki ete ezali malamu. 22  Bongo Nzambe apambolaki yango, alobaki ete: “Bóbota mpe bókóma mingi mpe bótondisa mai ya mbu,+ mpe tiká bikelamu oyo epumbwaka ekóma mingi na mabele.” 23  Mpe mpokwa ekómaki mpe ntɔngɔ etanaki, wana mokolo ya mitano. 24  Na nsima, Nzambe alobaki ete: “Mabele ebimisa banyama* na mitindo na yango: nyama ya mboka mpe nyama oyo ebendanaka na libumu* mpe nyama ya zamba oyo ezali na mabele, na motindo na yango.”+ Esalemaki bongo. 25  Mpe Nzambe abandaki kosala nyama ya zamba oyo ezali na mabele, na mitindo na yango mpe nyama ya mboka na mitindo na yango mpe mitindo ya nyama nyonso oyo ebendanaka na libumu na mabele. Nzambe amonaki ete ezali malamu. 26  Na nsima, Nzambe alobaki ete: “Tósala+ moto na elilingi na biso,+ azala lokola biso,+ mpe bango bázala na bokonzi likoló ya mbisi ya mbu, bikelamu oyo epumbwaka na likoló, nyama ya mboka, mabele mobimba mpe likoló ya nyama mosusu nyonso oyo ebendanaka na libumu na mabele.”+ 27  Mpe Nzambe abandaki kozalisa moto na elilingi na ye; na elilingi ya Nzambe azalisaki ye. Azalisaki bango mobali ná mwasi.+ 28  Lisusu, Nzambe apambolaki bango, mpe Nzambe alobaki na bango ete: “Bóbota mpe bókóma mingi, bótondisa mabele+ mpe bótya yango na nse na bino,+ mpe bózala na bokonzi+ likoló ya mbisi ya mbu, bikelamu oyo epumbwaka na likoló, mpe ekelamu nyonso oyo ezali na bomoi, oyo ezali kotambola na mabele.” 29  Na nsima Nzambe alobaki ete: “Talá napesi bino milona nyonso oyo ebotaka mboto, oyo ezali na mabele mobimba mpe nzete nyonso oyo ezali na mbuma oyo ebotaka mboto. Tiká yango ezala bilei na bino.+ 30  Mpe epai ya nyama nyonso ya zamba oyo ezali na mabele mpe epai ya ekelamu nyonso oyo epumbwaka na likoló mpe epai ya eloko nyonso oyo etambolaka na mabele oyo ezali na bomoi,* napesi milona nyonso ya mobesu ete ezala bilei.”+ Mpe esalemaki bongo. 31  Nsima na yango Nzambe amonaki eloko nyonso oyo asalaki, mpe talá! ezalaki malamu mingi.+ Mpe mpokwa ekómaki mpe ntɔngɔ etanaki, wana mokolo ya motoba.

Maloba na nse

Lil., “elimo ya Nzambe.”
Elingi koloba, moi, sanza mpe minzɔtɔ.
To, “eyangela.”
To, “eyangela.”
To, “eyangela.”
To, “milimo ya bomoi.”
To, “milimo ya bomoi.”
To, “nsɔmɔ.”
To, “milimo ya bomoi.”
Emonani ete ezali kolobela banyama lokola banyoka, miselekete, bampoko mpe banyama mikemike.
To, “bomoi oyo ezali molimo; molimo ya bomoi.”