Zasoneka Luka 22:1-71

 • Anganga bavuandidi Yesu mfulu kimana bamvonda (1-6)

 • Nkubika za Nduta yansuka (7-13)

 • Nlekelo a Mfumu usikidisu (14-20)

 • “O koko kwa ndiona okungiekola, kuna yame va meza” (21-23)

 • Ntantani zangolo kana nani osundidi o nene (24-27)

 • Kangu dia Yesu dia kintinu (28-30)

 • Osakwidi vo Petelo okumvakulwila o nkalu (31-34)

 • Mfunu wa kubama; nsosolo miole (35-38)

 • Sambu kia Yesu vana Mongo a Olive (39-46)

 • Yesu obakamene (47-53)

 • Petelo ovakulwidi Yesu o nkalu (54-62)

 • Basakanene Yesu (63-65)

 • Ofundisu kuna Mbazi a Nkanu (66-71)

22  O nkinzi a Mbolo Zakondwa Mfuna, una uyikilwanga vo Nduta,+ wafinama.+  E nganga zambuta ye asoneki, bavavanga una bafwete kumvondela,+ e kuma kadi bamona wonga wa nkangu.+  I bosi, Satana okotele muna Yuda wa musi Kereote, mosi vana vena yau Kumi ye Zole,+  okatukidi, wele mokena ye nganga zambuta ye mbuta za makesa ma tempelo, una kekunyekolwela kwa yau.+  Bayangalele dio, bawizane vo bamvana nzimbu za palata.+  Otambulwidi yo vava ntangw’ambote muna kunyekola kwa yau, vana ke vekala ndonga ko.  E lumbu kia Mbolo Zakondwa Mfuna kifwene, kina kifwete kelwa kimenga kia Nduta;+  dianu vo, Yesu otumini Petelo yo Yoane, oku vo: “Nuenda kubika e lambu dia Nduta, kimana twadia.”+  Banyuvuidi vo: “Akweyi ozolele twakubikila dio?” 10  Ubavovese vo: “Vava nukota muna mbanza, nuwanana yo muntu onete mvungu a maza. Nunlanda yamuna nzo ina kekota.+ 11  Nuvovesa mfumu a nzo vo, ‘O Nlongi oyuvuidi vo: “Akweyi dina e seka dia nzenza muna mfwete dila e lambu dia Nduta ye alongoki ame?”’ 12  Okunusonga seka diampwena dia ntandu diakubikwa. I mûna nukubikila e lambu dia Nduta.” 13  Bele, bawene mawonso wauna kabavovese, bakubikidi e lambu dia Nduta. 14  E ntangwa vava yafwana, ovuende vana meza, kumosi ye ntumwa zandi.+ 15  Ubavovese vo: “Yakala ye tima diayingi mu dia e lambu diadi dia Nduta vamosi yo yeno vitila yamona e mpasi; 16  kadi inuvovese vo, kidia dio diaka ko yavana mambu mawonso ma nduta melungana muna Kintinu kia Nzambi.” 17  Otambwidi e mbungwa, vava kavutudi matondo, ovovele vo: “Nubonga, nunua yo, konso muntu kaviokesa kwa nkwandi, 18  kadi inuvovese vo, tuka unu, kinua diaka vinyu yayi ko yavana kikwiza e Kintinu kia Nzambi.” 19  Obongele mpe mbolo+ yo vutula matondo, obukunuini yo, ubavene yo, ovovele vo: “Eyayi nitu ame isunzulanga,+ ina ivaninua mu kuma kieno.+ Nukwamanana wo vanga muna luyindulu lwame.”+ 20  Diau dimosi mpe kavangidi ye mbungwa, vava bamene dia o nlekelo, ovovele vo: “E mbungwa yayi kangu diampa isunzulanga+ muna diambu dia menga mame,+ mana mebunguka mu kuma kieno.+ 21  “Tala! o koko kwa ndiona okungiekola, kuna yame ova meza.+ 22  Kadi o Mwan’a muntu okwenda kwandi wauna kasikidisilwa;+ kansi, tâtu kwa ndiona okunyekola!”+ 23  Bayantikidi kukiyuvula kana nani kieleka ovanga wo.+ 24  Vabwidi mpe ntantani zangolo vana bena, kana nani muna yau osundidi o nene.+ 25  Kansi Yesu ubavovese vo: “E ntinu mia zula bediatidilanga nkangu, awana mpe bena ye wisa muna yau beyikilwanga vo, Mimpanga-mawete.+ 26  Vo i yeno, ke nukadi wau ko.+ Kansi ndiona una vo wanene vana kati kweno, yambula kakituka se nleke,+ ndiona ovitanga o ntu, kakala nze ndiona osadilanga akaka. 27  Nani una wanene? Ndiona odilanga vana meza yovo ndiona osadilanga akaka? Ke ndiona odilanga vana meza ko e? Kansi mono ngina ova kati kweno nze ndiona osadilanga akaka.+ 28  “Vo i yeno, nukedi yame+ muna ntonta zame;+ 29  mono nkangidi yeno e kangu, wauna Se diame kakangila yame e kangu dia kintinu,+ 30  kimana nuadila yo nuina vana meza mame muna Kintinu kiame,+ nuavuanda vana kunda+ mu fundisa o makanda 12 ma Isaele.+ 31  “E Simone, e Simone, Satana olombele yeno awonso nuavevua nze masa.+ 32  Kansi idodokelanga mu kuma kiaku kimana lukwikilu lwaku lwalembi yoya;+ ongeye vava ovutuka, kumika mpangi zaku.”+ 33  Umvovese vo: “E Mfumu, yakubama ngina mu kwenda yaku muna pelezo yamuna lufwa.”+ 34  Kansi, Yesu ovovele vo: “E Petelo, ivovese vo, o unu vitila e nsusu yakokola, okumpanina o nkalu nkumbu tatu vo kunzeye ko.”+ 35  Ubavovese mpe vo: “Vava yateka kunutuma, ke nuanata nkutu a nzimbu ko yovo funda, ngatu nsampatu,+ nga lekwa nuakondwa e?” Bavutwidi vo: “Nkatu!” 36  Ubavovese vo: “Kansi owau, ona una ye nkutu a nzimbu, yambula kanata yo, diau dimosi mpe ye nkutu a madia, ona kena ye nsosolo ko, yambula kateka yunga kiandi kimana kasumba wo. 37  Kadi inuvovese vo, edi diasonama difwete lunganena omu mono, i sia vo: ‘Watangwa kumosi ye yimpumbulu.’+ Kadi ediadi mu lungana dina omu mono.”+ 38  Bavovele vo: “E Mfumu, tala, nsosolo miole tuna miau.” Ubavovese vo: “Miafwana kwandi.” 39  Vava kavaikidi, wele kuna Mongo a Olive kadi i fu kiandi, alongoki mpe banlende.+ 40  Vava kalweke vana fulu kiokio, ubavovese vo: “Nusambanga kimana nualembi bwa muna ntonta.”+ 41  Ubavavukìdi tini kiafwana tubwa e tadi, ofukamene, oyantikidi samba, 42  oku vo: “E Tata, avo ozolele wo, unkatula e mbungwa yayi. Kansi luzolo lwame ke lwau ko, olwaku kaka lwavangama.”+ 43  I bosi, mbasi otukidi kuna zulu omonekene kwa yandi, unkumikini.+ 44  Kansi, wau vo mu ntantu zasaka kakedi, osiamanene o samba;+ e kiufuta kiandi kikitukidi nze matonsi ma menga mabwanga va ntoto. 45  Vava kamene samba, wele kw’alongoki, ubawene kuna tulu, bayoya mu kuma kia ntantu.+ 46  Ubavovese vo: “Ekuma nulekele? Nutelama, nukwamanana samba kimana nualembi bwa muna ntonta.”+ 47  Ekolo kavovelenge, e ndonga ilweke, ndiona wayikilwanga vo Yuda, mosi muna Kumi ye Zole ubavitidi kuna ntwala, ofinamene Yesu, kamfiba.+ 48  Kansi, Yesu umvovese vo: “E Yuda, nga oyekolwele Mwan’a muntu muna mfibu?” 49  Awana bakedi yandi vava bamwene o mambu mevangama, bavovele vo: “E Mfumu, nga twabanuanisina muna nsosolo e?” 50  Omosi muna yau ozengele kutu kwalunene kwa ntaudi a ngang’ambuta.+ 51  Kansi, Yesu ovutwidi vo: “Sila vovo.” Oviakane kutu kwa ntaudi, unsaswidi. 52  I bosi, Yesu ovovele kwa mbuta za nganga ye mbuta za makesa ma tempelo, ye akuluntu ana bezidi kwa yandi vo: “Nuizidi ye nsosolo ye bota* nze yeno nuizidi kwa mwivi e?+ 53  Vava yakelenge yeno lumbu yawonso muna tempelo+ yeno kenunkangi.+ Kansi eyayi i ola eno ye wisa kia tombe.”+ 54  Bankangidi, banete,+ bele yandi kuna nzo a ngang’ambuta; kansi o Petelo walandanga kuna vala.+ 55  Vava balungidi o tiya vana yanzala, bafongele vamosi, Petelo mpe ovuende vana bena.+ 56  O ntaudi ankento umwene wau kavuende vana ntemo a tiya, untungunuini, oku vo: “Ondioyu mpe kakala yandi.” 57  Kansi ovakwidi wo nkalu, oku vo: “Kinzeye kwame ko.” 58  Ke vavioka kolo ko, muntu ankaka umwene, ovovele vo: “Ongeye mpe u mosi muna yau.” Kansi Petelo ovovele vo: “Ke mono ko.”+ 59  Vioka tezo kia ola mosi, wankaka diaka ovovele ye sikididi kiawonso vo: “Kieleka, ondioyu mpe kakala yandi, kadi Mungalili!” 60  Kansi Petelo ovovele vo: “Kizeye wo ko owu ovovele.” Ekolo kevovanga, e nsusu ikokwele. 61  O Mfumu ovilukidi, otadidi Petelo. Petelo osungamene mvovo mia Mfumu, vava kamvovesa vo: “O unu, vitila e nsusu yakokola okumpanina nkalu nkumbu tatu.”+ 62  Ovaikidi kuna mbazi, obokomokene ye dilu. 63  O wantu ana balangididi Yesu, bayantikidi kunsakanena+ yo kunwanda;+ 64  bamfukidi o lose, banyuvuidi vo: “Sakula! Nani uwende?” 65  Bamvovese mambu mayingi kuna lutiangu. 66  O kuma vava kukiele, e buka kia akuluntu a nkangu ye nganga zambuta ye asoneki bakutakene,+ banète kuna seka dia Mbazi a Nkanu,* oku vo: 67  “Avo nge i Kristu, utusamunuina wo.”+ Kansi, ubavovese vo: “Kana nkutu inusamunuini wo, ke nukwikila wo ko. 68  Kana inuyuvuidi, ke nuvana mvutu ko. 69  Kansi tuka owau, o Mwan’a muntu+ ovuanda kuna koko kwalunene kwa nkuma kwa Nzambi.”+ 70  Muna diadi, awonso bavovele vo: “Ngeye i Mwan’a Nzambi e?” Ubavovese vo: “Yeno kibeni nuvovele wo vo i Mwan’a Nzambi.” 71  Bavovele vo: “Nkia kimbangi diaka tuvuidi o mfunu? Kadi yeto kibeni tuwidi wo muna nu’andi.”+

Mvovo vana yand'a lukaya

Yovo “nkoko.”
Mvovo wa sina: “Sanedina.” Tala Nsas’a Mvovo.