Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 CHAPTA 36

Udat dɛn Go Gɛt Layf Bak? Usay Dɛn Go De?

Udat dɛn Go Gɛt Layf Bak? Usay Dɛn Go De?

INSAY di las tu chapta dɛn, ɔmɔs pipul dɛn wi bin rid bɔt se gɛt layf bak?— Na fayv pipul dɛn. Ɔmɔs pikin dɛn?— Na tri pikin dɛn. Ɛn di wan we mek 4 na wan yɔŋ man. Wetin yu tink se dis de sho?—

Wɛl, i de sho se Gɔd lɛk yɔŋ pipul dɛn. Bɔt i go gi layf bak to bɔku ɔda pipul dɛn. Fɔ se Gɔd go gi layf bak nɔmɔ to di wan dɛn we bin de du gud?— Na so wi go de tink. Bɔku pipul dɛn nɔ bin lan di tru tin bɔt Jiova Gɔd ɛn in Pikin. So na dat mek dɛn bin de du wetin bad bikɔs dɛn bin dɔn tich dɛn bad tin dɛn. Yu tink se Jiova go gi layf bak to dɛn kayn pipul ya?—

Di Baybul tɔk se: “Gɔd go mek ɔlman, gud ɔ bad, rayz frɔm dɛn grev.” (Di Apɔsul Dɛn Wok [Akt] 24:15) Wetin mek di wan dɛn we bin de du gud tin, ɔ we bin de du wetin rayt go gɛt layf bak?— Na bikɔs dɛn nɔ bin gɛt di chans fɔ lan bɔt Jiova ɛn wetin i want pipul dɛn fɔ du.

Wetin mek Gɔd go gi layf bak to sɔm pipul dɛn we nɔ bin de du di rayt tin?

 Ustɛm yu tink se pipul dɛn go gɛt layf bak?— Lɛ wi mɛmba di tɛm we Lazarɔs bin day ɛn Jizɔs bin prɔmis in sista Mata se: “Yu brɔda go rayz frɔm in grev.” Mata se: “A no se, insɛf go rayz frɔm in grev di las de.” (Jɔn 11:23, 24) Wetin Mata bin min we i se Lazarɔs go grap “di las de”?—

Usay di Paradays we Jizɔs bin de tɛl da man bɔt go de?

Wɛl, Mata bin yɛri bɔt Jizɔs in prɔmis, we se: ‘Ɔl di pipul dɛn we dɔn day go gɛt layf bak.’ (Jɔn 5:28, 29) So “di las de” na di tɛm we ɔl di wan dɛn we Gɔd de mɛmba go gɛt layf bak. Di las de nɔto 24 awa. I go de fɔ wan tawzin ia. Di Baybul se na insay dis de, ‘Gɔd go jɔj ɔlman we de na dis wɔl.’ Sɔm pan di wan dɛn we i go jɔj go bi di wan dɛn we go dɔn gɛt layf bak.—Di Apɔsul Dɛn Wok [Akt] 17:31; Pita In Sɛkɛn Lɛta 3:8.

Tink bɔt aw da de de go fayn fɔ si! Insay dis wan tawzin ia, bɔku bɔku pipul dɛn we dɔn day go gɛt layf bak. Jizɔs kɔl di ples usay dɛn go de afta dɛn gɛt layf bak, Paradays. Mek wi si usay Paradays go de ɛn aw i go tan lɛk.

Lɛk tri awa so bifo Jizɔs day na di stik, i bin tɔk bɔt Paradays to wan man we insɛf bin de nia am pan stik. Dɛn bin de kil dis man bikɔs i bin dɔn du bad bad tin dɛn. Bɔt we dis bad man de wach Jizɔs ɛn yɛri wetin dɛn de tɔk bɔt Am, dat bin mek i bigin  biliv Jizɔs. So dis bad man se: “Mɛmba mi we yu go na yu Kiŋdɔm.” Na de Jizɔs tɛl am se: “Tide, a de tɛl yu fɔ tru se, Yu go de wit mi na Paradays.”—Lyuk 23:42, 43, NW.

We wi rid bɔt Paradays, wetin wi fɔ de tink bɔt?

Wetin Jizɔs bin min we i se dis? Usay Paradays gɛt fɔ de?— Tink bɔt dis: Usay Paradays bin de fɔs?— Mɛmba se Gɔd bin mek di fɔs man, Adam, ɛn in wɛf, de na Paradays na dis wɔl ya so. Dɛn bin kɔl am di gadin na Idɛn. Animal dɛn bin de insay dis gadin, bɔt dɛn nɔ bin de du bad to ɛnibɔdi. Ɛn stik dɛn bin de de we gɛt bɔku fayn fayn frut pan dɛn, ɛn wan big riva bin de de. Na bin fayn ples fɔ de!—Jɛnɛsis 2:8-10.

So we wi rid se da bad man go de na Paradays, wi fɔ de tink bɔt aw dis wɔl go tan lɛk fayn ples usay wi go de. Yu tink se Jizɔs go de na Paradays na dis wɔl wit da man we bin de du bad?— Nɔ. Yu no wetin mek Jizɔs nɔ go de de?—

Na bikɔs Jizɔs go de na ɛvin as Kiŋ de rul oba Paradays na dis wɔl. So we Jizɔs bin de tɔk se i go de na Paradays wit da man de, i bin min se i go gi am layf bak ɛn kia fɔ am. Bɔt wetin mek Jizɔs fɔ mek da man we bin de du bad tin de na Paradays?— Lɛ wi si if wi go no wetin mek.

 Bifo da man tɔk to Jizɔs, yu tink se i bin no wetin Gɔd want?— Nɔ-o, i nɔ bin no. I bin de du bad tin dɛn bikɔs i nɔ bin no di tru bɔt Gɔd. Insay Paradays, dɛn go tich am bɔt wetin Gɔd want. Dɔn i go gɛt di chans fɔ sho se i rili lɛk Gɔd bay we i go du wetin Gɔd want.

Na ɔlman we go gɛt layf bak go de na Paradays insay dis wɔl?— Nɔ-o, nɔto ɔlman. Yu sabi wetin mek?— Na bikɔs sɔm dɛn go gɛt layf bak fɔ de wit Jizɔs na ɛvin. Dɛn go de wit am as kiŋ dɛn we go de rul oba Paradays na dis wɔl. Mek wi si aw wi no dis.

Di nɛt bifo Jizɔs day, i bin tɛl in apɔsul dɛn se: “Plɛnti ples de ɔp to mi Papa na ɛvin; a de go rɛdi ples de fɔ una.” Dɔn Jizɔs prɔmis dɛn se: ‘Afta a dɔn rɛdi di ples fɔ una, a go kam bak fɔ tek una go na di ples we a de. So dat unasɛf go de de.’—Jɔn 14:2, 3.

 Usay Jizɔs bin go afta we i gɛt layf bak?— Yɛs, i bin go bak na ɛvin to in Papa. (Jɔn 17:4, 5) So Jizɔs bin prɔmis in apɔsul dɛn ɛn di ɔda wan dɛn we de fala am se i go gi dɛn layf bak so dat dɛn go de wit am na ɛvin. Us wok dɛn de go du de wit Jizɔs?— Di Baybul se Jizɔs in disaypul dɛn we ‘fɔs gɛt layf bak afta dɛn dɔn day’ go de na ɛvin ɛn rul oba dis wɔl fɔ wan tawzin ia.—Rɛvɛleshɔn 5:10; 20:6; Sɛkɛn Lɛta To Timoti 2:12.

Ɔmɔs pipul dɛn go ‘fɔs gɛt layf bak’ ɛn rul wit Jizɔs as kiŋ dɛn?— Jizɔs tɛl in disaypul dɛn se: “Mi ship dɛn we nɔ bɔku, una nɔ fred, bikɔs una Papa dɔn gri fɔ gi una di Kiŋdɔm.” (Lyuk 12:32, NW) Dɛn “ship dɛn we nɔ bɔku,” we go gɛt layf bak fɔ rul wit Jizɔs na ɛvin, na dɛn ɔmɔs? Di Baybul sho se na ‘wan ɔndrɛd ɛn fɔti-fɔ tawzin’ pipul dɛn go gɛt layf bak frɔm dis wɔl.—Rɛvɛleshɔn 14:1, 3.

Usay di wan dɛn we go gɛt layf bak go de? Wetin dɛn go de du?

Ɔmɔs pipul dɛn go de na Paradays na dis wɔl?— Di Baybul nɔ tɛl wi. Bɔt Gɔd bin dɔn tɛl Adam ɛn Iv di tɛm we dɛn bin de na di gadin na Idɛn fɔ bɔn pikin dɛn ɛn ful-ɔp di wɔl. Dɛn nɔ bin ebul fɔ du dat. Bɔt Gɔd go mek shɔ se wetin i bin want na dis wɔl fɔ mek gud pipul dɛn de de go apin.—Jɛnɛsis 1:28; Ayzaya 45:18; 55:11.

Jɔs tink bɔt aw i go fayn fɔ de na Paradays! Di wan ol wɔl go tan lɛk wan fayn gadin. Bɔku bɔd dɛn ɛn animal dɛn wit ɔlkayn fayn fayn flawa ɛn stik dɛn go de de. Nɔbɔdi nɔ go fil pen igen bikɔs i sik, ɛn nɔbɔdi nɔ go day igen. Ɔlman go bi padi. If wi want fɔ de na Paradays sote go, na naw na di tɛm we wi fɔ rɛdi fɔ de de.

Fɔ no mɔ bɔt wetin Gɔd want fɔ du na dis wɔl, rid Prɔvabs 2:21, 22; Ɛkliziastis 1:4; Ayzaya 2:4; 11:6-9; 35:5, 6; ɛn 65:21-24.