Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 CHAPTA 1

Wetin Mek Jizɔs Na Bin di Gret Ticha?

Wetin Mek Jizɔs Na Bin di Gret Ticha?

I DƆN pas tu tawzin ia so we dɛn bɔn wan spɛshal pikin. Dis pikin bin kam bi di bɛst pɔsin we dɔn ɛva liv na dis wɔl. Dɛn tɛm dɛn de, nɔbɔdi nɔ bin gɛt plen ɔ motoka. Ɛn tɛlivishɔn, kɔmpyuta, ɛn redio nɔ bin de.

Dɛn bin kɔl dis pikin Jizɔs. I bin gɛt sɛns pas ɛnibɔdi we dɔn ɛva liv na dis wɔl. Ɛn Jizɔs na bin di bɛst ticha. I bin de ɛksplen sɔntin we at fɔ ɔndastand, simpul wan fɔ mek i izi fɔ ɔndastand.

Jizɔs bin de tich pipul dɛn ɛnisay we i mit dɛn. I bin de tich dɛn nia di si ɛn insay bot dɛn. I bin de tich dɛn na dɛn os dɛn ɛn we i bin de travul. Jizɔs nɔ bin gɛt motoka, ɛn i nɔ bin de yuz tren ɔ bɔs we i bin de travul. I bin de waka we i bin de go difrɛn say dɛn fɔ tich pipul dɛn.

Wi kin lan bɔku tin frɔm ɔda pipul dɛn. Bɔt wi kin lan di tin dɛn we rili impɔtant frɔm Jizɔs, we na di Gret Ticha. Yu go si di tin dɛn we Jizɔs tɔk, insay di Baybul. We wi rid di tin dɛn we de insay di Baybul, i kin jɔs tan lɛk se na Jizɔs de tɔk to wi.

Wetin mek Jizɔs na bin di Gret Ticha? Wan rizin na bikɔs Jizɔs bin gɛt pɔsin we tich am. Ɛn i bin no se i impɔtant fɔ lisin. Bɔt na to udat Jizɔs bin de lisin? Udat tich am? Na in Papa. Ɛn Jizɔs in Papa na Gɔd.

Bifo Jizɔs kam na di wɔl as mɔtalman, i bin dɔn de na ɛvin wit Gɔd. So Jizɔs bin difrɛn frɔm ɔlman bikɔs no mɔtalman nɔ  liv na ɛvin bifo dɛn bɔn am na di wɔl. We Jizɔs bin de na ɛvin, in na bin gud Pikin, i bin de lisin to in Papa. So na dis mek Jizɔs bin ebul fɔ tich pipul dɛn wetin i bin dɔn lan frɔm Gɔd. Yu go falamakata Jizɔs we yu lisin to yu mama ɛn papa.

Wan ɔda rizin we mek Jizɔs na bin di Gret Ticha na bikɔs i bin lɛk pipul dɛn. I bin want fɔ ɛp dɛn fɔ lan bɔt Gɔd. Jizɔs bin lɛk big pipul dɛn, ɛn i bin lɛk pikin dɛn bak. Ɛn pikin dɛn bin lɛk fɔ de nia Jizɔs bikɔs i kin tɔk to dɛn ɛn lisin to dɛn.

Wetin mek pikin dɛn bin lɛk fɔ de nia Jizɔs?

Wan de sɔm mama ɛn papa dɛn kam wit dɛn smɔl pikin dɛn to Jizɔs. Bɔt Jizɔs in padi dɛn bin fil se Jizɔs tu bizi fɔ tɔk to smɔl pikin dɛn. So dɛn tɛl dɛn fɔ go. Bɔt wetin Jizɔs se?— Jizɔs se: ‘Una mek di pikin dɛn kam to mi, una nɔ stɔp dɛn.’ So Jizɔs bin want lɛ di smɔl pikin dɛn kam to am. Pan ɔl we Jizɔs bin impɔtant ɛn gɛt sɛns pasmak, i bin de fɛn tɛm fɔ tich smɔl pikin dɛn.—Mak 10:13, 14.

 Yu no wetin mek Jizɔs bin de tich smɔl pikin dɛn ɛn lisin to dɛn? Wan rizin na dat i bin want fɔ lɛ dɛn gladi. So i bin de tich dɛn bɔt Gɔd we na in Papa na ɛvin. Aw yusɛf go mek pipul dɛn gladi?— Na bay we yu de tɛl dɛn bɔt di tin dɛn we yu dɔn lan bɔt Gɔd.

Wan tɛm Jizɔs bin yuz wan smɔl pikin fɔ tich In padi dɛn wan impɔtant lɛsin. I bin tek wan smɔl pikin ɛn put am midul in disaypul dɛn. Dɔn Jizɔs bin se dɛn in disaypul ya fɔ chenj di we aw dɛn de biev ɛn tan lɛk dis smɔl pikin.

Us lɛsin pikin dɛn we dɔn big smɔl ɛn big pipul dɛn kin lan frɔm smɔl pikin?

Wetin Jizɔs bin min we i tɔk dis? Yu no aw big pɔsin ɔ ivin pikin we dɔn big smɔl fɔ tan lɛk smɔl pikin?— Wɛl, smɔl pikin nɔ no bɔku tin lɛk big pɔsin ɛn i rɛdi fɔ lan. So Jizɔs bin de tɔk se in disaypul dɛn fɔ put dɛnsɛf dɔŋ jɔs lɛk smɔl pikin dɛn. So dis de sho se wi ɔl gɛt bɔku tin we wi kin lan frɔm ɔda pipul dɛn. Ɛn wi ɔl fɔ no se di tin dɛn we Jizɔs bin de tich, impɔtant pas di we aw wi de tink fa fawe.—Matyu 18:1-5.

Wan ɔda rizin we mek Jizɔs na bin di Gret Ticha na bikɔs i bin no aw fɔ mek pipul dɛn ɛnjɔy wetin i de tɛl dɛn. I bin de ɛksplen sɔntin simpul ɛn klia wan. I bin de tɔk bɔt bɔd ɛn flawa dɛn ɛn ɔda kɔmɔn tin dɛn fɔ ɛp pipul dɛn fɔ no mɔ bɔt Gɔd.

 Wan de we Jizɔs bin de nia wan mawnten, bɔku pipul dɛn kam to am. Jizɔs sidɔm ɛn tich dɛn jɔs lɛk aw yu de si na di pikchɔ. I bin se: ‘Una luk dɛn bɔd dɛn. Dɛn nɔ de plant. Dɛn nɔ de kip wetin dɛn de gɛda na stɔ. Bɔt Gɔd we de na ɛvin de fid dɛn. Una nɔ tink se una impɔtant pas bɔd dɛn fawe?’

Us lɛsin Jizɔs bin de tich we i tɔk bɔt bɔd ɛn flawa dɛn?

Jizɔs bin tɔk bak se: ‘Una luk dɛn flawa dɛn we de gro. Dɛn nɔ de wok ɛn mek klos fɔ dɛnsɛf. Bɔt luk aw dɛn fayn! Pan ɔl di jɛntri we Kiŋ Sɔlɔmɔn bin jɛntri, in klos dɛn nɔ bin fayn rich ɛni flawa. So if Gɔd de kia fɔ di flawa dɛn we de gro, una nɔ tink se i go kia fɔ una?’—Matyu 6:25-33.

Yu ɔndastand di lɛsin we Jizɔs bin de tich?— I nɔ bin want lɛ wi wɔri bɔt aw wi go gɛt tin fɔ it ɛn klos fɔ wɛr. Gɔd no se wi nid ɔl dɛn tin dɛn de. Jizɔs nɔ bin se wi nɔ fɔ wok fɔ gɛt  tin fɔ it ɛn klos fɔ wɛr. Bɔt i bin se wi fɔ put Gɔd in biznɛs fɔs. If wi du dat, Gɔd go mek wi gɛt tin fɔ it ɛn klos fɔ wɛr. Yu biliv dat?—

Wetin bin apin we Jizɔs dɔn fɔ tɔk?— Di Baybul se di pipul dɛn bin de kɔle di we aw i de tich. Dɛn bin de ɛnjɔy fɔ lisin to am. Di tin dɛn we i bin de tɔk bin ɛp di pipul dɛn fɔ du di rayt tin.—Matyu 7:28.

 So i rili impɔtant fɔ lan frɔm Jizɔs. Yu no aw wi kin du dat?— Wɛl, di tin dɛn we Jizɔs tɔk de insay wan buk. Yu no us buk dande?— Na di Oli Baybul. Dis min se wi kin lisin to Jizɔs bay we wi pe atɛnshɔn pan di tin dɛn we wi de rid na di Baybul. Infakt, di Baybul tɛl wi bɔt wan fayn stori bɔt aw Gɔd insɛf sɛf tɛl wi fɔ lisin to Jizɔs. Lɛ wi tɔk bɔt aw i apin.

Wan de Jizɔs kɛr tri pan in padi dɛn rayt ɔp wan mawnten. Dɛn nem dɛn na Jems, Jɔn, ɛn Pita. Wi go lan mɔ bɔt dɛn leta bikɔs dɛn ɔl tri na bin Jizɔs in tayt padi dɛn. We dɛn go ɔp di mawnten, Jizɔs in fes bigin shayn brayt brayt wan. Ɛn in klos bin brayt lɛk layt jɔs lɛk aw yu de si na di pikchɔ.

“Dis na mi Pikin . . . Una lisin wetin i de tɛl una”

Afta dat, Jizɔs ɛn in padi dɛn yɛri wan vɔys na ɛvin. Di vɔys se: “Dis na mi Pikin we a lɛk bad, a gladi fɔ am, una lisin wetin i de tɛl una.” (Matyu 17:1-5) Yu no udat bin de tɔk?— Na Gɔd! So na Gɔd insɛf sɛf se wi fɔ lisin to in Pikin.

We wi? Wi go want fɔ obe Gɔd ɛn lisin to in Pikin, we na di Gret Ticha?— Na so wi ɔl fɔ du. Yu mɛmba aw wi kin du dat?—

Na tru, wi kin lisin to Gɔd in Pikin bay we wi rid di Baybul fɔ no di tin dɛn we i bin du. Bɔku fayn fayn tin dɛn de we di Gret Ticha gɛt fɔ tɛl wi. Yu go ɛnjɔy we yu de lan dɛn tin ya na di Baybul. Ɛn yu go gladi bak we yu de tɛl yu padi dɛn bɔt di gud tin dɛn we yu de lan.

If yu want fɔ no mɔ bɔt di bɛnifit dɛn we yu go gɛt if yu lisin to Jizɔs, na fɔ opin yu Baybul ɛn rid Jɔn 3:16; 8:28-30; ɛn Di Apɔsul Dɛn Wok [Akt] 4:12.