Inda koshikalimo

Oshike hashi ningwa poyoongalele yetu?

Oshike hashi ningwa poyoongalele yetu?

Tala oinima oyo to ka mona, ngeenge owe uya poshoongalele shEendombwedi daJehova.