Levi 13:1-59

  • Bansiku sambu na maladi ya lepre (1-46)

  • Maladi ya lepre na bilele (47-59)

13  Yehowa landaka kutubila Moize ti Aroni nde:  Kana kivimbu, kibala, to ditono kubasika na mpusu ya muntu mosi,* mpi yo lenda kuma maladi ya lepre*+ na mpusu na yandi, bo fwete nata yandi na nganga-nzambi Aroni to na mosi na kati ya bana na yandi, banganga-nzambi.+  Nganga-nzambi ta tala maladi yina kele na mpusu na yandi. Kana mika yina kele na kisika ya maladi kukuma mpembe mpi yo ke monana nde maladi yina me kota ngolo na nsi ya mpusu, yo kele maladi ya lepre. Nganga-nzambi ta tala yo mpi ta tuba nde yandi kele mvindu.  Kansi, kana ditono ya kele na mpusu na yandi kele mpembe mpi yo ke monana nde yo me kota ve ngolo na nsi ya mpusu mpi mika me kuma ve mpembe, nganga-nzambi ta tula muntu yina ke bela na kingenga bilumbu nsambwadi.+  Nganga-nzambi ta tala yandi na kilumbu ya nsambwadi, mpi kana yo monana nde maladi yina me mana mpi yo me yalumuka ve na mpusu, nganga-nzambi ta tula yandi na kingenga bilumbu nsambwadi ya nkaka.  Nganga-nzambi fwete tala yandi diaka na kilumbu ya nsambwadi, mpi kana maladi yina me yuma mpi me yalumuka ve na mpusu, nganga-nzambi ta tuba nde yandi kele bunkete;+ yo vandaka kaka kibala. Ebuna muntu yina ta yobisa bilele na yandi mpi ta kuma bunkete.  Kansi, kana kibala* me yalumuka kibeni na mpusu na nima ya ntangu yina yandi monanaka na ntwala ya nganga-nzambi sambu na kundima nde yandi me kuma bunkete, yandi ta monana diaka* na ntwala ya nganga-nzambi.  Nganga-nzambi ta tala yo, mpi kana kibala yina me yalumuka na mpusu, nganga-nzambi ta tuba nde yandi kele mvindu. Yo kele lepre.+  Kana muntu me bela maladi ya lepre, bo fwete nata yandi na nganga-nzambi, 10  ebuna nganga-nzambi ta tala yandi.+ Kana kele ti kivimbu ya mpembe na mpusu mpi yo me kumisa mika mpembe mpi kana kele ti mputa+ na zulu ya kivimbu, 11  yo kele lepre yina ke belukaka ve na mpusu na yandi, mpi nganga-nzambi ta tuba nde yandi kele mvindu. Yandi fwete tula ve muntu yina na kingenga,+ sambu yandi kele mvindu. 12  Kansi, kana lepre me basika na mpusu ya mvimba mpi yo me fuluka na nitu ya muntu katuka na ntu tii na makulu, na kiteso yina nganga-nzambi lenda mona, 13  mpi nganga-nzambi me tala yandi mpi me mona nde lepre me fuluka na mpusu na yandi ya mvimba, yandi ta tuba nde muntu ya ke bela maladi yina kele bunkete.* Yonso me kuma mpembe, mpi yandi kele bunkete. 14  Kansi, konso ntangu yina mputa ke monana na zulu na yo, yandi ta vanda mvindu. 15  Ntangu nganga-nzambi ta mona mputa, yandi ta tuba nde muntu yina kele mvindu.+ Mputa yina kele mvindu. Yo kele lepre.+ 16  Kansi kana mputa yina kukuma diaka mpembe, yandi ta kwisa na nganga-nzambi. 17  Nganga-nzambi ta tala yandi,+ mpi kana mputa yina me kuma mpembe, nganga-nzambi ta tuba nde muntu ya ke bela maladi yina kele bunkete. Yandi kele bunkete. 18  “Kana kivimbu me basika na mpusu ya nitu ya muntu mpi yo me beluka, 19  kansi mbuma mosi ya mpembe to ditono mosi ya mukubu ya mbwaki-mpembe kubasika na kisika ya kivimbu yina, yandi fwete kudimonisa na nganga-nzambi. 20  Nganga-nzambi ta tala yo,+ mpi kana yo monana nde yo me kota ngolo na nsi ya mpusu mpi mika na yo me kuma mpembe, nganga-nzambi ta tuba nde yandi kele mvindu. Yo kele maladi ya lepre yina me basika na kivimbu. 21  Kansi, kana nganga-nzambi kutala yo mpi kumona nde kele ve ti mika ya mpembe na kati na yo mpi yo me kota ve ngolo na nsi ya mpusu mpi yo ke monana ya kuyuma, nganga-nzambi ta tula yandi na kingenga bilumbu nsambwadi.+ 22  Kana yo me yalumuka kibeni na mpusu, nganga-nzambi ta tuba nde yandi kele mvindu. Yo kele maladi. 23  Kansi kana ditono me bikala na kisika mosi mpi yo me yalumuka ve, yo kele kaka kuvimba ya kivimbu, mpi nganga-nzambi ta tuba nde yandi kele bunkete.+ 24  “To kana muntu kele ti kidimbu ya kupia tiya mpi nsuni ya mubisu ya kidimbu yina me kuma ditono ya mbwaki-mpembe to ya mpembe, 25  nganga-nzambi ta tala yo. Kana mika ya kele na ditono yina me kuma mpembe mpi yo ke monana nde yo me kota ngolo na nsi ya mpusu, yo kele lepre yina me basika na kidimbu ya kupia tiya, mpi nganga-nzambi ta tuba nde yandi kele mvindu. Yo kele maladi ya lepre. 26  Kansi kana nganga-nzambi kutala yo mpi kumona nde mika ya mpembe kele ve na kati ya ditono yina mpi yo me kota ve ngolo na nsi ya mpusu mpi yo kele ya kuyuma, nganga-nzambi ta tula yandi na kingenga bilumbu nsambwadi.+ 27  Nganga-nzambi ta tala yandi na kilumbu ya nsambwadi, mpi kana yo me yalumuka kibeni na mpusu, nganga-nzambi ta tuba nde yandi kele mvindu. Yo kele maladi ya lepre. 28  Kansi kana ditono yina me bikala na kisika mosi mpi me yalumuka ve na mpusu mpi yo kele ya kuyuma, yo kele kaka mbuma ya kidimbu ya kupia tiya, mpi nganga-nzambi ta tuba nde yandi kele bunkete, sambu yo kele kuvimba ya kidimbu ya kupia tiya. 29  “Kana maladi me basika na ntu to na kibeku ya bakala to ya nkento mosi, 30  nganga-nzambi ta tala maladi yina.+ Kana yo ke monana nde yo me kota ngolo na nsi ya mpusu mpi mika kele ya mukubu ya mwamba ya ngasi mpi fioti, nganga-nzambi ta tuba nde muntu yina kele mvindu; yo kele maladi ya mpusu ya ntu to ya mandefo. Yo kele lepre ya ntu to ya kibeku. 31  Kansi kana nganga-nzambi kumona nde maladi yina me kota ve ngolo na nsi ya mpusu mpi mika ya ndombe kele ve na kati na yo, nganga-nzambi fwete tula muntu yina kele ti maladi na kingenga bilumbu nsambwadi.+ 32  Nganga-nzambi ta tala maladi yina na kilumbu ya nsambwadi, mpi kana kisika yina maladi vandaka me yalumuka ve mpi mika ya mukubu ya mwamba ya ngasi me basika ve na kati na yo, mpi yo ke monana nde kisika yina maladi kele me kota ve ngolo na nsi ya mpusu, 33  muntu yina fwete kudizenga nsuki, kansi yandi fwete zenga ve nsuki ya kisika yina maladi kele. Na nima, nganga-nzambi ta tula muntu yina kele ti maladi na kingenga bilumbu nsambwadi. 34  “Na kilumbu ya nsambwadi, nganga-nzambi ta tala diaka kisika yina maladi kele, mpi kana maladi ya mpusu ya ntu mpi ya mandefo me yalumuka ve na mpusu mpi yo ke monana nde yo me kota ve ngolo na nsi ya mpusu, nganga-nzambi fwete tuba nde muntu yina kele bunkete, mpi yandi fwete yobisa bilele na yandi mpi kuvanda bunkete. 35  Kansi, kana maladi me yalumuka kibeni na mpusu na nima ya kukuma bunkete, 36  nganga-nzambi ta tala yandi, mpi kana maladi me yalumuka na mpusu, nganga-nzambi kele ve na mfunu ya kusosa mika ya mukubu ya mwamba ya ngasi; muntu yina kele mvindu. 37  Kansi, kana na nima ya kutala yandi, yo monana nde maladi yina me yalumuka ve mpi mika ya ndombe me basika na kati na yo, maladi yina me mana. Muntu yina kele bunkete, mpi nganga-nzambi ta tuba nde yandi kele bunkete.+ 38  “Kana matono me basika na mpusu* ya bakala to ya nkento mosi, mpi matono yina kele mpembe, 39  nganga-nzambi ta tala yo.+ Kana matono ya kele na mpusu me yuma mpi me kuma mpembe, yo kele kivimbu ya mpamba yina me basika na mpusu. Muntu yina kele bunkete. 40  “Kana nsuki me mana bakala mosi na ntu ebuna yandi me kuma ti dibandi, yandi kele bunkete. 41  Kana nsuki me mana yandi na mbunzu mpi yandi me kuma ti dibandi kisika yina, yandi kele bunkete. 42  Kansi, kana kivimbu mosi ya mukubu ya mbwaki-mpembe kubasika na kitini ya mpusu ya ntu na yandi yina kele ti dibandi to na mbunzu na yandi, yo kele lepre yina ke basika na mpusu ya ntu na yandi to na mbunzu na yandi. 43  Nganga-nzambi ta tala yandi, mpi kana kivimbu ya me katuka na maladi yina kele mbwaki-mpembe na kisampala na zulu ya ntu na yandi to na mbunzu na yandi mpi yo ke monana bonso lepre na mpusu na yandi, 44  yandi kele muntu ya lepre. Yandi kele mvindu, mpi nganga-nzambi fwete tuba nde yandi kele mvindu sambu na maladi yina kele na ntu na yandi. 45  Sambu na muntu ya lepre yina kele ti maladi yina, bo fwete pasula bilele na yandi, mpi yandi fwete bika nde nsuki ya ntu na yandi kukuma nda mpi kisaka-saka, mpi yandi fwete fika munoko* na yandi mpi kutuba na ndinga ya ngolo nde, ‘Mvindu, mvindu!’ 46  Yandi ta vanda mvindu ntangu yonso yina yandi kele ti maladi yina. Sambu yandi kele mvindu, yandi fwete zinga na kingenga. Kisika na yandi ya kuzinga ta vanda na nganda ya camp.+ 47  “Kana maladi ya lepre me sambukila lele mosi, yo vanda lele ya lene to ya lino, 48  yo vanda na nsinga ya lele yina bo me tunga to na nsinga ya lino to ya lene, to na mpusu to na konso kima yina bo me sala na mpusu, 49  mpi tashe ya mukubu ya masa ya saka-saka ti ya mwamba ya ngasi to ya mbwaki ya me katuka na maladi yina me sambukila lele, mpusu, nsinga ya lele yina bo me tunga, nsinga, to konso kima ya bo me sala na mpusu, lepre me sambukila yo, mpi bo fwete songa yo na nganga-nzambi. 50  Nganga-nzambi ta tala maladi yina, mpi yandi fwete tula kima yina kele ti lepre na kingenga bilumbu nsambwadi.+ 51  Kana yandi tala maladi yina na kilumbu ya nsambwadi mpi kumona nde yo me yalumuka na lele, na nsinga ya lele yina bo me tunga, na nsinga, to na mpusu (ata bo ke sadilaka mpusu yina sambu na konso kikuma yina), maladi yina kele lepre yina ke sambukilaka, mpi yo kele mvindu.+ 52  Yandi fwete yoka lele to nsinga to lele yina bo me tunga na nsinga ya lene to ya lino to konso kima ya bo me sala na mpusu yina maladi me basika na yo, sambu yo kele lepre yina ke sambukilaka. Bo fwete yoka yo na tiya. 53  “Kansi, kana nganga-nzambi kutala yo mpi maladi yina me yalumuka ve na lele to na nsinga ya lele yina bo me tunga to na nsinga to na konso kima yina bo me sala na mpusu, 54  nganga-nzambi ta pesa ntuma nde bo yobisa kima yina maladi me simba, mpi yandi ta tula yo na kingenga bilumbu nsambwadi ya nkaka. 55  Nganga-nzambi ta tala kima yina maladi me simba na nima ya kuyobisa yo mbote-mbote. Kana maladi yina me soba ve, ata kana maladi yina me yalumuka ve, yo kele mvindu. Nge fwete yoka yo na tiya, sambu maladi me dia kima yina, yo vanda na nsi to na zulu. 56  “Kansi kana nganga-nzambi me tala yo mpi kisika yina maladi simbaka yo me yuma na nima ya kuyobisa yo mbote-mbote, yandi ta katula yo na lele to na mpusu to na bansinga ya lele yina bo me tunga. 57  Kansi kana yo ke landa kumonana na kitini ya nkaka ya lele to na nsinga ya lele yina bo me tunga to na nsinga to na konso kima yina bo me sala na mpusu, yo ke yalumuka, mpi nge fwete yoka na tiya+ konso kima yina maladi yina me simba. 58  Kansi kana maladi yina me waluka na lele to na nsinga ya lele yina bo me tunga to na nsinga to na konso kima yina bo me sala na mpusu yina nge yobisaka, bo fwete yobisa yo mbala ya zole, ebuna yo ta kuma bunkete. 59  “Yai nsiku ya maladi ya lepre na lele ya lene to ya lino, to na nsinga ya lele yina bo me tunga to na nsinga, to na konso kima yina bo me sala na mpusu, sambu na kutuba nde yo kele bunkete to mvindu.”

Banoti na nsi ya lutiti

Na kisina, “na mpusu ya nsuni na yandi.”
Ngogo ya Kiebreo ya bo me balula na “lepre” ke tendula mambu mingi; yo lenda tendula mpi maladi ya mpusu ya mitindu mingi ya ke sambukilaka. Yo lenda tendula mpi maladi ya nkaka yina ke vandaka na bilele mpi na banzo.
To “maladi.”
To “sambu na mbala ya zole.”
To “kele ti maladi yina lenda sambukila ve.”
Na kisina, “na mpusu ya nsuni.”
To “mustashe.”