Levi 25:1-55

  • Mvula ya Kisabatu (1-7)

  • Mvula ya Yubile (8-22)

  • Kuvutudila bantu ntoto na bo (23-34)

  • Mutindu ya kusadila nsukami mambu (35-38)

  • Bansiku sambu na kimpika (39-55)

25  Yehowa tubilaka diaka Moize na Ngumba ya Sinai nde:  Tubila bantu ya Izraele mpi songa bo nde, ‘Nsuka-nsuka ntangu beno ta kota na insi yina mono ke pesa beno,+ insi ta zitisa kisabatu sambu na Yehowa.+  Nge ta kuna nkeni na kilanga na nge bamvula sambanu, mpi nge ta zenga balutangu ya banti ya vinu ya kilanga na nge bamvula sambanu, mpi nge ta katula bambuma ya ntoto.+  Kansi mvula ya nsambwadi, ta vanda kisabatu ya kupema kibeni sambu na insi, kisabatu sambu na Yehowa. Nge ta kuna ve nkeni na kilanga na nge mpi ta zenga ve balutangu ya banti ya vinu ya kilanga na nge.  Nge fwete katula ve bima yina ke mena yo mosi na bambuma yina bikalaka na nima ya kukatula bima na bilanga, mpi nge fwete katula ve bisuka ya banti na nge ya vinu yina bo me zenga ve balutangu na yo. Ntoto fwete pema kibeni mvula mosi.  Kansi, beno lenda dia madia yina ke basika na insi na kisabatu na yo; nge, bampika na nge ya babakala ti ya bankento, muntu na nge ya kisalu yina ke bakaka lufutu, mpi banzenza yina me kwisaka kuzinga ti nge lenda dia yo,  mpi bambisi ya bwala ti ya mfinda yina kele na insi na nge. Beno lenda dia konso kima yina ke mena na ntoto.  ‘Nge ta tanga bamvula ya kisabatu nsambwadi, bamvula nsambwadi mbala nsambwadi, mpi bilumbu ya bamvula nsambwadi ya kisabatu ta sala bamvula 49.  Ebuna nge ta bula kibongo ngolo na ngonda ya nsambwadi, na kilumbu ya kumi ya ngonda, na Kilumbu ya Kufika Masumu;+ beno fwete sala nde makelele ya kibongo kuwakana na insi na beno ya mvimba. 10  Beno fwete santisa mvula ya 50 mpi kuzabisa kimpwanza na insi na bantu yonso ya insi.+ Yo ta kuma Yubile sambu na beno, mpi konso muntu ta vutuka na ntoto na yandi mpi konso muntu fwete vutuka na dibuta na yandi.+ 11  Mvula yina ya 50 ta kuma Yubile sambu na beno. Beno ta kuna ve nkeni, ta katula ve bima yina ke basika yo mosi na bambuma yina bikalaka, mpi beno ta katula ve bambuma ya banti ya vinu+ yina bo me zenga ve balutangu na yo. 12  Sambu yo kele Yubile. Yo fwete vanda santu sambu na beno. Beno lenda dia kaka bima yina ntoto ke buta yo mosi.+ 13  “‘Na mvula yai ya Yubile, konso muntu fwete vutuka na ntoto na yandi.+ 14  Kana beno tekila nkweno na beno kima mosi, to kana beno sumba kima mosi na yandi, beno yibana ve.+ 15  Ntangu nge ke sumba kima na nkweno na nge, nge fwete tadila ntalu ya bamvula yina me luta na nima ya Yubile, mpi yandi fwete tekila nge kima na kutadila bamvula ya kukatula bima na bilanga+ yina me bikala. 16  Kana bamvula yina me bikala kele mingi, yandi lenda matisa ntalu ya kusumbila yo, mpi kana bamvula yina me bikala kele fioti, yandi fwete kulumusa ntalu ya kusumbila yo, sambu yandi ke tekila nge ntalu ya bima yina bo ta katula na bilanga. 17  Ata muntu mosi ve na kati na beno fwete yiba nkweno na yandi,+ mpi beno fwete wa Nzambi na beno boma,+ sambu mono kele Yehowa Nzambi na beno.+ 18  Kana beno ke zitisa bansiku na mono mpi ke sadila bankanu na mono, beno ta zinga na ngemba na insi yina.+ 19  Ntoto ta buta mbuma na yo,+ ebuna beno ta dia mpi ta fuluka, mpi beno ta zinga na ngemba+ kuna. 20  “‘Kansi kana beno tuba nde: “Inki beto ta dia na mvula ya nsambwadi kana beto kuna ve nkeni to kukatula ve bima na bilanga?”+ 21  Mono ta pesa beno lusakumunu na mono na mvula ya sambanu, mpi ntoto ta buta bambuma yina me fwana sambu na bamvula tatu.+ 22  Ebuna beno ta kuna nkeni na mvula ya nana mpi ta dia mbuma ya ntama tii na mvula ya uvwa. Beno ta dia bambuma ya ntama tii kuna nsungi na yo ya kukatula bima na bilanga ta lunga. 23  “‘Beno fwete teka ve ntoto kimakulu,+ sambu ntoto kele ya mono.+ Sambu na meso na mono,+ beno kele banzenza mpi bantu yina me kwisaka kuzinga na insi ya nkaka. 24  Na insi ya mvimba yina ta vanda ya beno, beno fwete pesa nswa ya kusumba diaka ntoto. 25  “‘Kana mpangi na nge me kuma nsukami mpi yo ke lomba nde yandi teka kitini ya ntoto na yandi, muntu ya ke sumba diaka yina kele mpangi na yandi ya pene-pene fwete kwisa mpi kusumba diaka kitini ya ntoto yina mpangi na yandi tekaka.+ 26  Kana muntu mosi kele ve ti muntu ya kusumba yandi diaka, kansi yandi me kuma mvwama mpi me kuma na mbongo ya kufwana sambu na kusumba yo diaka, 27  yandi fwete tanga ntalu na yo tuka bamvula yina yandi tekaka yo mpi kuvutula mbongo yina me bikala na muntu yina yandi tekilaka yo. Na nima, yandi lenda vutuka na ntoto na yandi.+ 28  “‘Kansi kana yandi me zwa ve mbongo sambu na kubaka yo diaka na muntu yina, kima yina yandi tekaka ta bikala ya muntu yina sumbaka yo tii na mvula ya Yubile;+ mpi yo ta kuma diaka ya yandi na Yubile, mpi yandi ta vutuka na ntoto na yandi.+ 29  “‘Kana muntu kuteka nzo yina kele na mbanza ya bo me ziungaka ti bibaka, nswa na yandi ya kusumba diaka ta landa kuvanda mpi tii na nsuka ya mvula yantika ntangu yina yandi manisaka kuteka yo; nswa na yandi ya kusumba diaka+ ta vanda na ngala mvula ya mvimba. 30  Kansi, kana bo sumba yo diaka ve tii na nsuka ya mvula ya mvimba, nzo yina kele na mbanza ya bo me ziungaka ti bibaka ta kuma kimakulu nzo ya muntu yina sumbaka yo, na bandonga na yandi yonso ya bantu. Bo ta vutula yo ve na Yubile. 31  Kansi, bo ta tadila banzo ya babwala yina bo me ziungaka ve ti bibaka bonso kitini ya ntoto ya nseke. Nswa ya kusumba yo diaka ta landa kuvanda, mpi bo ta vutula yo na Yubile. 32  “‘Sambu na banzo ya Balevi na bambanza na bo,+ Balevi ta vanda ti nswa ya kimakulu ya kusumba yo diaka. 33  Kana bo sumba diaka ve banzo ya Balevi, nzo yina bo me teka na mbanza na bo, bo ta vutula yo mpi na Yubile,+ sambu banzo yina kele na bambanza ya Balevi kele banzo na bo na kati ya bantu ya Izraele.+ 34  Diaka, bo lenda teka ve nseke+ yina kele na nziunga ya bambanza na bo, sambu yo kele dikabu na bo ya kimakulu. 35  “‘Kana mpangi na nge yina ke zinga pene-pene na nge me kuma nsukami mpi kele diaka na mbongo ve, nge fwete sadisa yandi+ mutindu nge ke sadisaka munzenza mpi muntu yina me kwisaka kuzinga+ na insi na nge, sambu yandi landa kuzinga ti nge. 36  Kubaka ve luta na mpangi na nge mpi kudefisa yandi+ ve sambu na kubaka mbongo mingi na zulu.* Nge fwete wa Nzambi na nge boma,+ ebuna mpangi na nge ta landa kuzinga ti nge. 37  Nge fwete defisa yandi ve mbongo sambu na kubaka luta+ to kupesa yandi madia sambu na kubaka matabisi. 38  Mono kele Yehowa Nzambi na beno, yina basisaka beno na insi ya Ezipte+ sambu na kupesa beno insi ya Kanana, sambu mono vanda Nzambi na beno.+ 39  “‘Kana mpangi na nge yina ke zingaka pene-pene na nge me kuma nsukami mpi yo ke lomba nde yandi kuditeka na nge,+ nge fwete pusa yandi ve na kusala kisalu ya ngolo bonso mpika.+ 40  Nge fwete sadila yandi mambu bonso muntu ya kisalu yina ke bakaka lufutu,+ bonso muntu yina me kwisaka kuzinga na insi na nge. Yandi fwete sala ti nge tii na mvula ya Yubile. 41  Na nima yandi ta bikisa nge, yandi ti bana na yandi, mpi ta vutuka na dibuta na yandi. Yandi fwete vutuka na ntoto ya ba-nkaka na yandi.+ 42  Sambu bo kele bampika na mono yina mono basisaka na insi ya Ezipte.+ Bo fwete kuditeka ve mutindu bo ke tekaka mpika. 43  Nge fwete sadila yandi ve mambu na nku,+ mpi nge fwete wa Nzambi na nge boma.+ 44  Bampika na beno ya babakala ti ya bankento fwete katuka na makanda yina kele na nziunga na beno, beno lenda sumba mpika ya bakala to ya nkento na kati na bo. 45  Diaka, na kati ya bana ya babakala ya banzenza yina me kwisaka kuzinga na kati na beno,+ beno lenda sumba bampika na kati na bo mpi na kati ya mabuta na bo yina ke butuka na insi na beno, mpi bo ta kuma bantu na beno. 46  Beno lenda pesa bo na bana na beno sambu bo baka bo bonso dikabu ya kimakulu. Beno lenda sadila bo bonso bantu ya kisalu, kansi beno fwete sadila ve bampangi na beno bantu ya Izraele mambu na nku.+ 47  “‘Kansi kana munzenza to muntu yina me kwisaka kuzinga na kati na beno me kuma mvwama mpi mpangi na nge yina kele pene-pene na yandi me kuma nsukami mpi yandi fwete kuditeka na munzenza to na muntu yina me kwisaka kuzinga na kati na beno, to na muntu ya dibuta ya munzenza yina, 48  yandi ta landa kuvanda ti nswa ya kudisumba diaka na nima ya kuditeka. Mpangi na yandi mosi ya bakala lenda sumba yandi diaka,+ 49  to mpangi ya tata na yandi to mwana-bakala ya mpangi ya tata na yandi lenda sumba yandi diaka, to konso mpangi ya menga, muntu ya dibuta na yandi, lenda sumba yandi diaka. “‘To kana yandi mosi me kuma mvwama, yandi fwete kudisumba diaka.+ 50  Kumosi ti muntu yina sumbaka yandi, bo fwete tanga ntangu yantika na mvula yina yandi kuditekaka na yandi tii na mvula ya Yubile,+ mpi mbongo yina bo tekaka yandi ta fwanana ti ntalu ya bamvula yina.+ Na ntangu yina, bo ta tanga bilumbu na yandi ya kisalu na kutadila ntalu yina bo ke futaka muntu ya kisalu yina ke bakaka lufutu.+ 51  Kana bamvula yina me bikala kele mingi, yandi fwete futa ntalu ya kudisumba diaka na kutadila bamvula yina me bikala. 52  Kansi kana bamvula fioti kaka me bikala tii na mvula ya Yubile, yandi fwete kuditangila bamvula yina me bikala mpi kufuta ntalu ya kudisumba diaka, na kutadila bamvula yina me bikala. 53  Yandi fwete landa kusadila yandi konso mvula bonso muntu ya kisalu yina ke bakaka lufutu; mpi nge fwete zikisa nde yandi ke sadila yandi ve mambu na nku.+ 54  Kansi, kana yandi lenda kudisumba diaka ve na kutadila mambu yina, yandi ta basika kukonda kufuta mbongo na mvula ya Yubile,+ yandi ti bana na yandi.* 55  “‘Sambu bantu ya Izraele kele bampika na mono. Bo kele bampika na mono yina mono basisaka na insi ya Ezipte.+ Mono kele Yehowa Nzambi na beno.

Banoti na nsi ya lutiti

To “kubaka ndandu.”
Na kisina, “bana na yandi ya babakala.”