Magdiretso sa kaundan

Bulig Para sa Pamilya

Ini nga serye sang artikulo nagahatag sing praktikal kag base sa Biblia nga laygay para sa pamilya. * Para makita mo ang iban pa nga artikulo para sa pamilya, tan-awa ang seksion nga Pag-asawahay kag Pamilya.

^ Sa sini nga serye, gin-islan ang ngalan sang pila ka tawo nga ginsambit.

Marriage

Ano ang Himuon Ko Kon May Makaulugot nga Batasan ang Akon Asawa Ukon Bana?

Sa baylo nga mangin rason sang pagbaisay ang makaulugot nga batasan, magpokus sa maayo nga epekto sini sa inyo pag-asawahay.

Paano Mangin Mapinasensiahon?

Kon ang duha ka indi perpekto mag-asawahay, magautwas ang madamo nga problema. Importante ang pasensia para magmadinalag-on ang pag-asawahay.

Kon Paano Ipakita ang Pagrespeto

Ang pagrespeto sa pag-asawahay dapat pirme ipakita—importante gid ini. Paano mo mapakita nga ginarespeto mo ang imo tiayon?

Kon Paano Ipakita ang Apresasyon

Kon ginatinguhaan sang bana kag asawa nga talupangdon kag apresyahon ang maayo nga mga kinaiya sang ila tiayon, masami nga mangin maayo ang ila relasyon. Ano ang makabulig sa inyo nga mapakita ang apresasyon?

Para sa Isa ka Malipayon nga Pag-asawahay: Ipakita ang Pagpalangga

Ang obra, stress, kag ang adlaw-adlaw nga mga problema puede mangin rason kon ngaa indi na mapakita sang mag-asawa ang pagpalangga sa isa kag isa. Puede pa bala mabalik ang ila pagpalanggaanay sadto?

Kon Paano Ipakita ang Pagpalangga

Paano mapakita sang mag-asawa nga palangga gid nila ang isa kag isa? Binagbinaga ang apat ka panugda base sa mga prinsipio sa Biblia.

Paano Mo Matuman ang Imo Panumpa

Ang panumpa bala daw isa ka gapos nga nagagapos sa imo sa pag-asawahay ukon isa ka angkla nga nagapalig-on sang inyo pag-asawahay?

Kon Paano Ibilin ang Obra “sa Ulubrahan”

Lima ka tip nga makabulig para indi matublag sang obra ang inyo pag-asawahay.

Paano Kontrolon ang Paggasto?

Indi na paghulata nga maubusan kamo sang kuarta antes maghunahuna sang inyo batasan sa paggasto. Hibalua kon paano kontrolon ang paggasto antes pa maglala ini.

Pagpakig-angot sa mga Ugangan

Tatlo ka panugda nga makabulig sa inyo para indi ninyo pagproblemahon nga mag-asawa ang inyo mga ugangan.

Kon Indi Pareho ang Inyo Pagtamod

Paano solbaron sang mga mag-asawa ang isa ka problema nga indi sila mag-away?

Ano ang Himuon Kon Magkatuhay Kamo?

Nagabatyag ka bala nga indi kamo bagay sang imo tiayon?

Paano Dulaon ang Kaugot?

Para mapatawad ang imo tiayon, dapat mo bala pakadiutayon ang iya malain nga ginhimo ukon kabigon nga daw wala lang sing natabo?

Kon Paano Mo Makontrol ang Imo Kaakig

Ang pagpadala sa kaakig kag paghupot sing kaakig makahalit sa imo panglawas. Ti, ano ang himuon mo kon ginapaakig ka sang imo tiayon?

Kon Magpain Na ang mga Kabataan

Ang daku nga kabudlayan sang pila ka mag-asawa maeksperiensiahan nila kon magdalagku na kag magpain ang ila mga kabataan. Ano nga pagbag-⁠o ang mahimo sang mga ginikanan kon wala na sa ila balay ang ila mga bata?

Kon Tuman Na Kasuod ang Pag-abyanay

Ginasilingan mo bala ang imo kaugalingon nga ‘Mag-abyan lang kami?’ Kon amo, hibalua ang mga prinsipio sa Biblia para mahibaluan kon paano ini dapat tamdon.

Kon Indi Ka Na Malipayon sa Inyo Pag-asawahay

Daw priso bala kamo nga duha sang imo tiayon? May lima ka paagi nga makabulig sa inyo pag-asawahay.

Komunikasyon

Panginpusli ang Tion nga Updanay Kamo

Bisan pa nga updanay ang mga mag-asawa, posible nga wala sila nagaistoryahanay. Ano ang dapat himuon sang mga mag-asawa para mapanginpuslan nila ang tion nga updanay sila?

Paano Gamiton sing Nagakaigo ang Teknolohiya?

Ang paggamit sang teknolohiya mahimo makapabakod ukon makapaluya sang inyo pag-asawahay. Ano ang epekto sini sa inyo pag-asawahay?

Kon Paano Istoryahan ang mga Problema

Ang mga lalaki kag mga babayi lainlain sing paagi sa pagkomunikar. Ang paghangop sang kinatuhayan sini makabulig sa inyo nga malikawan ang paglainay sang buot.

Paano Mangin Maayo nga Manugpamati?

Ang pagpamati indi lamang isa ka teknik, kundi pagpakita sang gugma. Hibalua kon paano mangin mas maayo nga manugpamati.

Paano Kamo Magsugtanay?

Apat ka paagi nga makabulig sa imo kag sa imo tiayon nga malikawan ang pagbaisay kag magbuligay sa pagpangita sang solusyon.

Paano Malikawan ang Indi Pagbugnuhanay?

Ngaa ang duha ka tawo nga nanumpa nga maghigugmaanay wala na nagabugnuhanay, kag ano ila mahimo para malikawan ini?

Paano Malikawan ang Pagbaisay?

Pirme bala kamo nagabaisay nga mag-asawa? Tun-i ang mga prinsipio sa Biblia nga makabulig sa inyo pag-asawahay.

Paano Malikawan ang Masakit nga Paghambalanay?

Ano ang puede ninyo himuon kon ginaguba na sang masakit nga paghambalanay ang inyo pag-asawahay?

Kon Paano Mangayo sing Pasaylo

Ano abi kon indi ako ang may sala?

Paano Magpatawad?

Ngaa mabudlay magpatawad? Hibalua kon paano makabulig ang laygay sang Biblia.

Raising Children

Ang Dapat Mahibaluan sang mga Ginikanan Parte sa Day Care

Pamangkuta ang imo kaugalingon sining apat ka pamangkot para mabal-an mo kon maayo nga ibutang ang imo bata sa day care.

Dapat Bala Maggamit sang Smartphone ang Akon Bata?

Ipamangkot ini sa imo kaugalingon para mabinagbinag mo kon bala ikaw kag ang imo bata handa na sa mga responsibilidad.

Tudlui ang Imo Kabataan nga Mangin Maalamon sa Paggamit sang Smartphone

Bisan daw ano kasagad sang mga bata sa teknolohiya, kinahanglan gihapon nila ang panuytoy sang ginikanan para mangin responsable sila sa paggamit sini.

Ngaa Importante nga Magbasa ang mga Bata?—Bahin 1: Magbasa Ukon Magtan-aw?

Mas gusto sang madamo nga bata nga magtan-aw sang mga video. Paano sila mabuligan sang ila mga ginikanan para manamian sila magbasa?

Ngaa Importante nga Magbasa ang mga Bata?—Bahin 2: Sa Screen Ukon sa Na-print?

Mas maayo bala kon ang mga bata magbasa sa gadyet ukon sa na-print nga pahina? Pareho ini nga may bentaha.

Buligi ang Imo Kabataan nga Maatubang ang Makahaladlok nga mga Balita

Ano ang mahimo sang mga ginikanan para indi maglalain ang ila kabataan sa makahaladlok nga mga balita?

Kon Mamangkot ang Imo Bata Tuhoy sa Kamatayon

Apat ka tikang ang makabulig sa imo agod masabat ang ila pamangkot kag mapakita sa ila kon ano ang himuon nila kon mapatay ang isa ka hinigugma.

Ano ang Himuon Ko Kon Naboringan ang Akon Bata?

Kon ang imo bata ara lang sa inyo balay kag wala sia sing himuon, ari ang pila ka butang nga dapat mo binagbinagon.

Pagtudlo sang Ulubrahon sa Balay

Nagapangalag-ag bala kamo sa pagpaobra sa inyo bata sa balay? Kon huo, binagbinaga kon paano ang mga ulubrahon sa balay nagatudlo sa kabataan nga mangin responsable kag mangin malipayon.

Kon Paano Mabuligan ang Kabataan nga Indi Maluyahan Kon Mapaslawan Sila

Tanan kita makaeksperiensia gid sang kapaslawan. Buligi ang imo kabataan nga mangin positibo kag buligi sila nga mangita sing solusyon.

Paano Mo Buligan ang Imo Bata nga Magtaas ang Iya Grado sa Eskwelahan?

Basaha kon paano mo mabal-an kon ngaa manubo ang grado sang imo bata, kag kon paano mo sia mabuligan nga maganahan sa pagtuon.

Ano ang Himuon Ko Kon Ginadaugdaug ang Akon Bata?

Apat ka paagi nga mabuligan mo ang imo bata kon paano atubangon ang pagpangdaugdaug.

Nagakaigo nga Pagdayaw sa Kabataan

Ang isa ka sahi sang pagdayaw nga napamatud-an nga epektibo gid.

Ano ang Epekto sang Pagbulagay sa Kabataan?

Bisan pa ginasiling sang iban nga tawo nga ang pagbulagay para sa kaayuhan sang kabataan, ginapakita sang research nga malain gid ang epekto sini sa kabataan.

Pagbulig sa Imo Bata nga Maatubang ang Paghinupang

Lima ka base sa Biblia nga bulig agod mangin mahapos atubangon ang paghinupang.

Tudlui ang Imo Bata Parte sa Sex

Mas bata na subong ang makabasa sing mga mensahe parte sa sex. Ano ang dapat mo mahibaluan? Ano ang mahimo mo para maproteksionan ang imo mga bata?

Pag-istorya sa Kabataan Parte sa Ilimnon

San-o kag paano dapat istoryahon sang mga ginikanan ang ila kabataan parte sa sining importante nga topiko?

Pagtudlo sa Kabataan sing Pagpugong sa Kaugalingon

Ang paghatag sa imo bata sang tanan niya nga gusto, nagadingot sa iya sa mas importante nga butang.

Pagtudlo sa Kabataan nga Magpaubos

Tudlui ang imo bata sing pagpaubos nga wala nagadula sang iya kompiansa sa kaugalingon.

Tudlui ang Imo Kabataan nga Pirme Magpasalamat

Bisan gamay pa, puede na tudluan ang kabataan nga maghambal sing salamat kon ginhimuan sila sing maayo.

Pagtudlo sa mga Bata nga Magtuman

Pirme bala kamo nagakontrahanay sang imo bata kon sin-o ang masunod kag ang imo bata ang daw pirme nagadaug? Ang lima ka panugda sa mga ginikanan makabulig.

Paano Mangindi?

Paano kon ginatestingan sang imo bata ang imo panindugan paagi sa pag-ingos ukon pagpakitluoy?

Ano ang Himuon Mo Kon Magmaoy ang Imo Bata?

Ano ang himuon mo kon nagamaoy ang imo bata? Mabuligan ka sang mga prinsipio sa Biblia nga maatubang ini nga problema.

Ano ang Himuon Mo Kon Magbinutig ang Imo Bata?

Ano ang himuon mo kon magbinutig ang imo bata? Ini nga artikulo may mga laygay nga nabase sa Biblia kon paano tudluan ang imo bata nga importante ang paghambal sing matuod.

Raising Teenagers

Paano Magpakig-istorya sa Imo Tin-edyer nga Bata?

Ginabudlayan ka bala makig-istorya sa imo tin-edyer? Ngaa?

Kon Ma-stress ang Imo Dalagita

Madamo nga dalagita ang indi kahibalo kon paano atubangon ang mga pagbag-o nga ila naeksperiensiahan. Paano makabulig ang mga ginikanan sa ila nga maatubang ang stress?

Kon Nadula ang Pagsalig Mo sa Imo Tin-edyer nga Bata

Indi dayon maghunahuna nga rebelde ang imo bata. Ang nadula nga pagsalig puede pa mabalik.

Paano Giyahan sang mga Ginikanan ang Ila Kabataan?

Ngaa mas madali magsuod ang mga bata sa ila mga kaedad sangsa ila mga ginikanan?

Paano Mo Disiplinahon ang Imo Tin-edyer nga Bata?

Ang pagdisiplina nagakahulugan sing pagtudlo. Ang mga prinsipio sa Biblia makabulig sa imo sa pagtudlo sa imo tin-edyer nga bata nga magtuman sa baylo nga magrebelde.

Paano Maghimo sing Pagsulundan Para sa Imo Tin-edyer?

Ano ang imo himuon kon pirme na lang naugot ang imo tin-edyer sa imo mga pagsulundan?

Paano Tudluan ang Tin-edyer Parte sa Peligro sa Internet?

Paano mo mabuligan ang imo tin-edyer nga maghimo sing maalamon nga desisyon nga wala lang nabase sa pagsulundan?

Dapat Bala nga Maggamit sing Social Media ang Akon Bata?

Apat ka pamangkot nga makabulig sa imo nga makahimo sang insakto nga desisyon.

Pagtudlo sa Imo Tin-edyer Kon Paano Mangin Safe sa Paggamit sing Social Media

Buligi ang imo tin-edyer nga malikawan ang mga katalagman.

Paano Mo Istoryahon ang Imo Tin-edyer Parte sa Sexting?

Indi paghulata nga himuon sang imo bata ang sexting. Istoryahi ninyo ang katalagman sini.

Ngaa Ginahalitan sang Imo Tin-edyer ang Iya Kaugalingon?

Hungod nga ginahalitan sang pila ka tin-edyer ang ila kaugalingon. Ano ang rason sini? Paano mo mabuligan ang imo bata?

Young People

Paano Atubangon ang Pag-ipit sang Katubotubo?

Mahimo mangin malain ang maayo nga tawo bangod sang pag-ipit sang katubotubo. Ano ang dapat mo mahibaluan parte sini, kag paano mo ini atubangon?

Paano Mo Batunon ang Pagtadlong?

Paano ang masakit nga laygay ukon kritisismo makabulig sa imo?

Paano Magpakita sing Maayo nga Batasan sa Pag-text?

Malain bala kon untaton mo ang pag-istoryahanay para lang basahon ang text? Ukon malain bala kon indi mo pagsapakon ang text kag padayunon ang pag-istoryahanay?

Paano Mabatuan ang Pagsulay?

Ang hamtong nga lalaki kag babayi makasarang nga batuan ang pagsulay. Anom ka paagi nga makabulig sa imo para mapabakod ang imo pamat-od kag para malikawan ang stress bangod nagpasulay ka.

Paano Kontrolon ang Kaakig?

Lima ka pasad sa Biblia nga paagi nga makabulig sa imo nga kontrolon ang kaakig.

Kon Paano Atubangon ang Kasubo

Ang wala untat nga kasubo indi maayo sa panglawas, daw pareho ini sa pagpanigarilyo sing 15 ka sigarilyo kada adlaw. Paano mo malikawan ang pagbatyag nga nagaisahanon kag masubuan?

Pagbulagay sang Magnobyahanay

Paano ka maulian sa tapos sang masakit nga pagbulagay?

Kon Magbalik Ka sa Inyo Balay

Nagbiya ka bala sa inyo balay kag magkinaugalingon, kag nabudlayan ka? Mahimo ka magkabuhi liwat sing kinaugalingon sa bulig sining praktikal nga mga panugda.

Kon Paano Makakita sing Matuod nga Abyan

Apat ka panugda nga makabulig sa imo agod ang maluya ninyo nga pag-abyanay magabakod.

Ano ang Himuon Mo Kon May mga Pagbag-o?

Indi malikawan ang mga pagbag-o. Hibalua kon paano nagmadinalag-on ang iban sa pag-atubang sini.

Kon Mapatyan sang Ginikanan

Tama gid kasakit nga mapatyan sing ginikanan. Ano ang makabulig sa mga pamatan-on nga maatubang ang kasubo?

Wala Bala sing Malain sa Delikado nga Kalingawan?

madamo nga pamatan-on ang nanamian magtesting kon diin gid asta ang ila masarangan, nga kon kaisa tama na ka delikado. Daw naganyat ka man bala nga himuon ini?