Magdiretso sa kaundan

BULIG PARA SA PAMILYA

Kon Paano Ipakita ang Pagpalangga

Kon Paano Ipakita ang Pagpalangga

Samtang nagaligad ang mga tinuig, ang gugma sang mag-asawa amat-amat nga nagakadula. Kon nagakatabo ini sa inyo pag-asawahay, dapat ka bala mabalaka?

 Kon ano ang dapat mo mahibaluan

Ang pagpalangga importante para mangin mabakod ang pag-asawahay. Pareho sa regular nga pagkaon kag pag-inom sing tubig nga nagapabakod sa lawas, ang padayon nga pagpakita sing pagpalangga nagapabakod man sa pag-asawahay. Bisan pa madugay na sila nga mag-asawahay, dapat padayon nga ipakita sang bana kag asawa ang ila gugma kag pag-atipan sa isa kag isa.

Ang matuod nga gugma indi maiyaiyahon. Buot silingon, gusto sang isa nga malipayon ang ila tiayon. Gani, imbes nga ipakita lang ang pagpalangga kon gusto lang niya, nabatyagan sang mahunahunaon nga bana ukon asawa nga kinahanglan sang iya tiayon ang pagpalangga kag ginahatag niya ina nga kinahanglanon.

Sa masami, mas gusto sang mga asawa nga ipabatyag sa ila ang pagpalangga sangsa mga bana. Mahimo nga palangga gid sang bana ang iya asawa. Pero kon ipakita niya ina nga pagpalangga sa umpisa lang ukon antes matapos ang adlaw, ukon antes sila maghimo sing seksuwal nga relasyon, mahimo duhaduhaan sang asawa ang gugma sang iya bana. Mas maayo nga ipakita pirme ang pagpalangga sa bilog nga adlaw.

 Ang puede mo himuon

Ipakita ang pagpalangga paagi sa hambal. Ang simple nga ekspresyon pareho sang “I love you” ukon “Importante ka gid sa akon” magapabatyag sa imo tiayon nga palangga mo gid sia.

Prinsipio sa Biblia: “Sa kabuganaan sang tagipusuon nagahambal ang baba.”—Mateo 12:34.

Tip: Indi lang sa hambal mapakita mo ang imo pagpalangga. Puede man paagi sa sulat, e-mail, ukon text.

Ipakita ang pagpalangga paagi sa buhat. Mabatyagan sang imo asawa ukon bana nga matuod gid ang paghambal mo sa iya sing “I love you” kon hakson mo sia, halukan, ukon uyatan sa kamot. Ang matuod nga pagpalangga mapakita man paagi sa paghaplos sa iya, mapinalanggaon nga pagtulok, ukon paghatag sing regalo kon kaisa. Puede mo man buligan ang imo asawa—pareho sang pagbitbit sang iya mga bag, pagbukas sang puertahan, paghugas sang pinggan, paglaba, ukon pagluto. Para sa kalabanan, indi lang ini basta pagbulig, kundi pagpakita sang pagpalangga!

Prinsipio sa Biblia: “Maghigugma kita, indi [lamang] paagi sa hambal ukon sa dila, kundi paagi sa sinsero nga binuhatan.”—1 Juan 3:18.

Tip: Ipakita ang konsiderasyon sa imo tiayon pareho sang naganobyahanay pa lang kamo.

Mag-upod nga kamo lang. Ang pag-updanay nga kamo lang magapabakod sang inyo pag-asawahay kag nagapasalig ini sa imo tiayon nga nalipay ka nga makaupod sia. Siempre, mabudlay ang pag-updanay nga kamo lang kon may kabataan na kamo ukon masako sa negosyo. Pero puede kamo makaiskedyul nga maglakatlakat nga kamo lang.

Prinsipio sa Biblia: “Pat-ura ninyo ang mas importante nga mga butang.”—Filipos 1:10.

Tip: Ang iban nga mag-asawa pirme nagaiskedyul sa pagdeyt nga silahanon lang bisan pa masako sila.

Kilalaha ang imo tiayon. Indi pareho ang kada tawo kon parte sa pagpakita sing pagpalangga. Istoryahi ninyo kon paano ipakita sang kada isa ang pagpalangga kag kon kulang pa ang ginapakita sang isa. Dayon, ipakita ina nga pagpalangga sa imo tiayon. Tandai, ang pagpalangga importante para mangin mabakod ang inyo pag-asawahay.

Prinsipio sa Biblia: “Ang gugma . . . wala . . . nagapangita sang kaugalingon nga kaayuhan.”—1 Corinto 13:4, 5.

Tip: Imbes nga mangita sing pagpalangga, pamangkuta ang imo kaugalingon, ‘Ano ang himuon ko para palanggaon pa gid ako sang akon tiayon?’