Magdiretso sa kaundan

BULIG PARA SA PAMILYA | PAG-ASAWAHAY

Paano Mangin Mapinasensiahon?

Paano Mangin Mapinasensiahon?

“Adlaw-adlaw nga ginatilawan ang pasensia sang bana kag asawa. Daw indi man gid problema ang pagpakita sing pasensia kon single ka pa, pero importante gid ini sa mag-asawa para magmadinalag-on ang ila relasyon.”—John.

 Ngaa kinahanglan mo ang pasensia?

 • Sa mag-asawa, madali makita sang kada isa ang kakulangan sang iya bana ukon asawa.

  “Kon madugay na kamo nga mag-asawa, madali mo makita ang indi maayo nga batasan sang imo bana ukon asawa. Kon negatibo na gani ang imo pagtan-aw sa iya, dasig ka madulaan sing pasensia.”—Jessena.

 • Kon indi ka mapinasensiahon, makahambal ka sing mga butang nga wala mo anay napamensaran.

  “Kaabtik sa akon maghambal sang mga butang nga wala ko anay ginapamensaran. Kon mapinasensiahon lang ko tani, siguro napamensaran ko anay nga indi man gid importante ang akon ihambal kag ginpalampas na lang ini.”—Carmen.

  Ang Biblia nagasiling: “Ang gugma mapinasensiahon kag mainayuhon.” (1 Corinto 13:4) Natural lang nga ang duha ka nagapalanggaanay nga tawo mapinasensiahon sa isa kag isa. Pero indi amo sini pirme ang nagakatabo. “Pareho sa iban nga batasan,” siling ni John nga ginsambit kaina, “kadasig lang madula ang pasensia. Kinahanglan tinguhaan mo gid nga ipakita ini pirme.”

 Paano mo mapakita nga mapinasensiahon ka?

 • Kon may hinali nga sitwasyon nga magatilaw sang imo pasensia.

  Halimbawa: May indi maayo nga nahambal sa imo ang imo tiayon. Ang natural mo nga reaksion amo ang pagbalos.

  Prinsipio sa Biblia: “Indi ka mangakig dayon, kay ang pagpangakig dayon tanda sang isa ka buangbuang.”—Manugwali 7:9, footnote.

  Kon paano mapakita ang pasensia: Indi dayon magsabat. Pamensara anay nga indi hungod sang imo bana ukon asawa nga masakitan ka. “Sa masami, ang aton reaksion nabase sa kon ano ang pag-intiende ta sa ginhambal sang aton bana ukon asawa, imbes sa kon ano gid ang gusto nila ihambal sa aton,” siling sang libro nga Fighting for Your Marriage.

  Bisan pa ginapaakig ka sang imo bana ukon asawa, kon mapinasensiahon ka kag indi magbalos sa iya, mapahaganhagan mo ang tension imbes nga dugangan ini. “Kon wala sing gatong, mapatay ang kalayo,” siling sang Biblia.—Hulubaton 26:20.

  “Kon nagabatyag ka na nga kaaway mo ang imo asawa, magdulog anay kag pensara kon ngaa palangga mo sia, kag maghimo dayon sing butang nga malipay sia.”—Ethan.

  Pamensari ini:

  • Ano ang imo reaksion kon may nahambal ukon nahimo nga indi maayo ang imo bana ukon asawa sa imo?

  • Paano ka pa gid mangin mapinasensiahon kon matabo ini liwat?

 • Kon ginahimo gihapon sang imo bana ukon asawa ang isa ka butang nga naugtan mo.

  Halimbawa: Pirme lang leyt ang imo bana ukon asawa, kag nagalalain ka na sing hulat.

  Prinsipio sa Biblia: “Padayon nga batasa ninyo ang isa kag isa kag magpinatawaray kamo sing kinabubut-on.”—Colosas 3:13.

  Kon paano mapakita ang pasensia: Unaha ang inyo pag-asawahay sangsa imo kaugalingon nga interes. Pamangkuta ang imo kaugalingon, ‘Kon maakig ako, makabulig bala ini sa amon pag-asawahay ukon makaguba?’ Dumduma man nga “kita tanan nagakasandad sing madamong beses.” (Santiago 3:2) Buot silingon, may mga dapat ka man pauswagon.

  “Kon kaisa, mas pasensioso ako sa akon abyan sangsa akon bana. Siguro bangod pirme ko upod ang akon bana kag makita ko gid ang iya mga kakulangan. Pero ang pagkamapinasensiahon aspekto sang gugma, pagpakita man ini sang respeto, kag importante gid ini sa pag-asawahay.”—Nia.

  Pamensari ini:

  • Daw ano ikaw ka mapinasensiahon sa sala sang imo bana ukon asawa?

  • Paano ka pa gid mangin mapinasensiahon kon suliton naman ini sang imo bana ukon asawa?