Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 BULIG PARA SA PAMILYA | PAMATAN-ON

Paano Mabatuan ang Pagsulay?

Paano Mabatuan ang Pagsulay?

NGAA MABUDLAY?

“Kon kaisa, ginapangayo sang mga babayi ang akon phone number kag luyag nila nga makig-sex sa akon. Ginapangindian kag ginabiyaan ko sila pirme. Pero sa pensar ko, ‘Ano abi kon ginhatag ko sa iya ang akon number?’ Sa tuodtuod lang, ang iban sa ila guapa gid man. Hapos lang mamensar, ‘Ngaa abi indi?’”—Carlos, * 16.

Pareho kay Carlos, ginasulay ka man bala? Kon amo, mahimo mo ini mabatuan.

ANO ANG DAPAT MO MAHIBALUAN?

Masakitan ka lang kon magpadala ka sa pagsulay

Ang tanan mahimo masulay—bisan ang mga hamtong na. Kay ang matuod, madamo ang pagsulay. Indi na lamharon si apostol Pablo sang nagsulat sia: “Nagakalipay gid ako sa kasuguan sang Dios . . . , apang nakita ko sa mga bahin sang akon lawas ang isa pa ka kasuguan nga nagapakig-away batok sa kasuguan sang akon hunahuna kag nagadala sa akon nga bihag sa kasuguan sang sala.” (Roma 7:22, 23) Bisan pa sang grabe nga pagsulay, wala gid nagpadala si Pablo—kag mahimo mo man ini! Ngaa abi magpaulipon ka sa imo mga kailigbon? (1 Corinto 9:27) Kon matun-an mo nga batuan ang pagsulay samtang pamatan-on ka pa, malikawan mo ang mga kabalaka subong kag magabulig ini sa imo nga batuan ini kon hamtong ka na.

Ginagatungan sang media ang pagsulay. Ginasambit sang Biblia ang “mga kailigbon nga kinaandan sa pagkapamatan-on,” nga mabaskog gid. (2 Timoteo 2:22) Pero masami nga ginapabaskog pa gid sang mga pelikula, palaguaon sa TV, musika, kag libro ang kailigbon sang mga pamatan-on paagi sa pagpakita nga indi malain nga masulay. Halimbawa, kon ‘nagahigugmaanay’ ang duha ka karakter sa pelikula, sigurado gid nga may eksena nga mag-sex sila. Pero, nagasiling ang Biblia nga ang matuod, ang mga lalaki kag babayi makasarang “maglikaw sa undanon nga mga kailigbon.” (1 Pedro 2:11) Buot silingon, mahimo mo malikawan ang pagsulay. Pero paano?

 ANO ANG MAHIMO MO?

Hibalua ang imo mga kaluyahon. Kon paano nga ang kadena mahimo mabugto sa pinakamahuyang nga bahin sini, ang imo pamat-od nga himuon ang maayo mahimo man maghuyang sa mga kahimtangan nga maluya ka. Sa ano nga mga kahimtangan kinahanglan mo proteksionan ang imo kaugalingon?—Prinsipio sa Biblia: Santiago 1:14.

Handai ang pagsulay. Pamensara ang mga kahimtangan nga mahimo masulay ka. Praktisa sa imo hunahuna ang himuon mo kon matabo ini.—Prinsipio sa Biblia: Hulubaton 22:3.

Pabakura ang imo pamat-od. Ang Biblia nagasiling nga sang ginsulay si Jose nga makig-sex, nagsiling sia: “Paano bala niyan nga makahimo ako sining daku nga pagkamalaut, kag magpakasala batok sa Dios?” (Genesis 39:9) Ang prase nga “paano bala” nagapakita nga mabakod gid ang iya pamat-od nga himuon ang husto. Ikaw man bala?

Pilia ang maayo nga mga abyan. Malikawan mo ang madamo nga pagsulay kon pilion mo ang mga abyan nga pareho sa imo sing panindugan. Ang Biblia nagasiling: “Maglakat upud sa maalam nga mga tawo kag manginmaalam ka.”Hulubaton 13:20.

Likawi ang mga kahimtangan nga mabudlayan ka nga batuan ang pagsulay. Halimbawa:

  • Likawi nga mag-isahanon upod sa tuhay nga sekso.

  • Likawi nga maggamit sang Internet sa tion ukon lugar nga mahimo masulay ka nga magtan-aw sang pornograpiya.

  • Indi makig-upod sa mga nagahambal kag nagahimo sing malain.

Diin sa sini nga mga giya ang puede mo himuon para malikawan mo ang pagsulay?—Prinsipio sa Biblia: 2 Timoteo 2:22.

Mangamuyo. Ginsilingan ni Jesus ang iya mga disipulo: “Magpangamuyo sing padayon, agod indi kamo masulay.” (Mateo 26:41) Luyag ni Jehova nga Dios nga mabatuan mo ang mga pagsulay, kag mabuligan ka niya nga himuon ini. Ang Biblia nagasiling: “Indi sia magtugot nga sulayon kamo labaw sa inyo masarangan, kundi kon mag-abot ang pagsulay magahimo man sia sang lulutsan agod mabatas ninyo ini.”1 Corinto 10:13.

^ par. 4 Gin-islan ang ngalan.