Magdiretso sa kaundan

BULIG PARA SA PAMILYA

Paano Mo Buligan ang Imo Bata nga Magtaas ang Iya Grado sa Eskwelahan?

Paano Mo Buligan ang Imo Bata nga Magtaas ang Iya Grado sa Eskwelahan?

Daw wala gana ang imo bata sa iya pag-eskwela. Wala sia nagatuon kag wala man sia nagahimo sang iya mga asaynment. Ang resulta? Nagnubo ang iya mga grado kag wala na gid sia gana magtuon. Paano mo buligan ang imo bata nga magtaas ang iya grado sa eskwelahan?

 Ang dapat mo mahibaluan

Ang pag-pressure sa bata magapalala lang sang problema. Ang pag-pressure sa imo bata magapa-stress lang sa iya sa eskwelahan kag sa balay! Para maghaganhagan ang iya stress, mahimo magbinutig sia, taguon ang iya manubo nga grado, sundon ang imo pirma sa iya card, ukon magligoy. Gani magalala pa gid ang problema.

Ang paghatag sing premyo may indi maayo nga epekto. “Para palig-unon ang amon bata, gintilawan namon nga hatagan sia sing premyo kon mataas ang iya grado,” siling sang isa ka amay nga si Andrew, “pero didto na sia nagpokus sa premyo.” Sang manubo ang iya grado, nasubuan sia indi sa iya manubo nga grado kundi bangod wala niya nakuha ang premyo.

Ang pagbasol sa maestra ukon maestro indi makabulig sa imo bata. Mahimo pensaron sang imo bata nga indi sia kinahanglan mangabudlay para mangin maayo ang iya grado. Mahimo man niya basulon ang iban sa iya mga sala kag magpaabot nga iban ang magasolbar sang iya mga problema. Gani indi makatuon ang imo bata sang ikasarang nga kinahanglan gid niya kon mangin adulto na sia—ang pagbaton sing responsibilidad sa iya mga ginahimo.

 Ang puede mo himuon

Kontrola ang imo balatyagon. Kon akig ka, indi anay pag-istoryaha ang imo bata parte sa iya grado. “Mas maayo ang resulta kon kalmado kami nga mag-asawa kag kon ginaintiende namon ang ginabatyag sang amon bata,” siling sang amay nga si Brett.

Prinsipio sa Biblia: “Mangin maabtik sa pagpamati, mahinay sa paghambal, indi dali maakig.”—Santiago 1:19.

Hibalua kon ano gid ang problema. Ang kinaandan nga rason sang manubo nga grado amo ang pagpangdaugdaug, pagsaylo sing eskwelahan, kabalaka sa eksam, problema sa pamilya, kulang sing tulog, wala sing iskedyul, ukon wala nagapokus. Indi dayon maghunahuna nga matamad ang imo bata.

Prinsipio sa Biblia: “Ang tawo nga nagapakita sing paghangop sa isa ka butang, mangin madinalag-on.”—Hulubaton 16:20.

Buligi ang imo bata nga maganahan sa pagtuon. Maghimo sing iskedyul para sa asaynment kag pagtuon sang imo bata. Mangita sing lugar sa diin ang imo bata makahimo sang iya mga asaynment nga wala sing tublag (lakip ang TV kag cellphone). Para mas makakonsentrar ang imo bata, tunga-tungaa ang mga asaynment ukon tulun-an sa kada pagtuon. Si Hector, isa ka amay nga taga-Germany, nagsiling: “Kon mabal-an na namon ang iskedyul sang eksam sang amon bata, ginarebyu namon sia bisan kadali lang kada adlaw, imbes nga hulaton kon lapit na ang eksam.”

Prinsipio sa Biblia: “May tion para sa tagsa ka butang.”—Manugwali 3:1.

Palig-una ang imo bata nga magtuon. Kon maintiendihan sang bata ang mga benepisyo kon ngaa dapat sia magtuon subong, mas maganahan sia nga magtuon. Halimbawa, ang matematika makabulig sa iya sa pagbadyet sang iya kuarta.

Prinsipio sa Biblia: “Magkuha ka sing kaalam kag paghangop. . . . Pabalori ini.”—Hulubaton 4:5, 8.

Tip: Buligi ang imo bata sa iya asaynment, pero sia ang pahimua. Si Andrew nagsiling, “Ang amon bata nagasalig na lang sa amon kag wala na sia nagapalibog.” Tudlui ang imo bata nga sia ang maghimo sang iya asaynment.