Magdiretso sa kaundan

BULIG PARA SA PAMILYA | PAG-ASAWAHAY

Paano Gamiton sing Nagakaigo ang Teknolohiya?

Paano Gamiton sing Nagakaigo ang Teknolohiya?

 Ang paggamit sang teknolohiya mahimo makapabakod ukon makapaluya sang inyo pag-asawahay. Ano ang epekto sini sa inyo pag-asawahay?

 Ang dapat mo mahibaluan

  •   Ang maalamon nga paggamit sang teknolohiya makabulig sa pag-asawahay. Halimbawa, ginagamit ini sang pila ka mag-asawa para makakomunikar sa isa kag isa kon indi sila updanay sa sina nga adlaw.

     “Ang simple nga text nga ‘I love you’ ukon ‘Nahidlaw ’ko sa imo’ makapasuod gid sa inyo.”—Jonathan.

  •   Ang indi maalamon nga paggamit sang teknolohiya makapaluya sang inyo pag-asawahay. Halimbawa, ang pila ka tawo pirme na lang nagagamit sang ila gadyet, amo nga halos wala na sila sing tion para sa ila asawa ukon bana kag indi na nila ini mahatagan sing atension.

     “May mga tion nga gusto gid tani mag-istorya sang akon bana sa akon, pero masako ako sa akon cellphone.”—Julissa.

  •   Ang pila nagasiling nga puede man gihapon nila maistorya sing maayo ang ila asawa ukon bana bisan pa nagagamit sila sang ila gadyet. Suno sa sociologist nga si Sherry Turkle, sala ang pagpati nga puede madungan ang madamo nga obra. Bisan pa nagadayaw ang iban nga madungan mo ang imo mga obra, indi ini maayo. Nagsiling sia nga ang matuod, “kon dunganon naton ang aton mga ulubrahon, mas nagapigaw ang kalidad sang aton trabaho.” a

     “Kanami gid kon makaistoryahanay kami sang akon bana, pero indi namon ini mahimo kon may iban pa sia nga ginaobra. Daw ginapabatyag niya sa akon nga malipayon na sia bisan gadyet lang ang upod niya.”—Sarah.

 Ang punto: Ang paggamit mo sang teknolohiya mahimo makabulig ukon makahalit sa inyo pag-asawahay.

 Ang puede mo himuon

 Unaha ang pinakaimportante. Ang Biblia nagasiling: “[Pat-ura] ninyo ang mas importante nga mga butang.” (Filipos 1:10) Pamangkuta ang imo kaugalingon, ‘Wala na bala kami sing tion sa isa kag isa sang akon bana ukon asawa kag indi na bala namon mahatagan sing atension ang kada isa kay ara na lang ini tanan sa amon mga gadyet?’

 “Kasubo gid lantawon ang mag-asawa nga magkaupod nga nagakaon sa restawran pero masako sa ila mga gadyet. Indi naton gusto nga maulipon sang teknolohiya kag malipatan ang pinakaimportante sa aton—ang aton relasyon sa isa kag isa.”—Matthew.

 Maghimo sing limitasyon. Ang Biblia nagasiling: “Padayon nga bantayi sing maayo nga ang inyo paglakat indi kaangay sang indi maalam kundi sang maalam nga mga tawo, nga nagagamit sing maayo sang inyo tion.” (Efeso 5:15, 16) Pamangkuta ang imo kaugalingon, ‘Puede bala nga mag-iskedyul lang ako kon san-o ko basahon ang indi importante nga mga message, imbes nga basahon lang dayon ang tanan nga nagaabot nga message?’

 “Nakita ko nga mas maayo nga i-silent ko ang akon cellphone kag sabton lang ang mga message kon may tion na ako. Talagsa man lang ang emergency nga mga tawag, text, ukon e-mail nga dapat gid dayon sabton.”—Jonathan.

 Kon posible, indi pagdal-a sa inyo balay ang imo obra. Ang Biblia nagasiling: “May tion para sa tagsa ka butang.” (Manugwali 3:1) Pamangkuta ang imo kaugalingon: ‘Nagakaisturbo bala ang akon pamilya bangod nagaobra gihapon ako sa balay paagi sa akon cellphone? Kon huo, ano ang epekto sini sa amon pag-asawahay? Ano ang masiling sang akon bana ukon asawa?’

 “Bangod sa teknolohiya, makaobra kita bisan diin kag bisan ano oras. Gani ginalikawan ko gid nga magsige tan-aw sa akon cellphone kag magtrabaho kon kaupod ko ang akon asawa.”—Matthew.

 Istoryahi ninyo nga mag-asawa ang parte sa paggamit sang teknolohiya. Ang Biblia nagasiling: “Ang tagsatagsa indi dapat maghunahuna sang iya kaugalingon nga kaayuhan, kundi sang kaayuhan sang iban.” (1 Corinto 10:24) Istoryahi ninyo nga mag-asawa kon paano ang kada isa sa inyo nagagamit sang teknolohiya kag kon ano nga mga pagbag-o, kon may ara, ang dapat ninyo himuon. Puede ninyo gamiton ang giya kon ano ang istoryahan sa sini nga artikulo.

 “Prangka gid kami sang akon bana sa isa kag isa, kag ginapatalupangod gid namon kon ang isa sobra na sa paggamit sang cellphone ukon tablet. Kabalo kami nga mahimo ini mangin problema, gani ginabinagbinag gid namon ang pagtamod sang kada isa.”—Danielle.

 Ang punto: Siguraduha nga makontrol mo ang paggamit sang teknolohiya, imbes nga ang teknolohiya ang magkontrol sa imo.

a Halin sa libro nga Reclaiming Conversation—The Power of Talk in a Digital Age.