Magdiretso sa kaundan

BULIG PARA SA PAMILYA | PAG-ASAWAHAY

Ano ang Himuon Ko Kon May Makaulugot nga Batasan ang Akon Asawa Ukon Bana?

Ano ang Himuon Ko Kon May Makaulugot nga Batasan ang Akon Asawa Ukon Bana?
  •  Gusto mo nga gulpihanay lang, pero gusto sang imo asawa ukon bana nga nakaplano gid ang tanan.

  •  Hipuson ka kag mahuluy-on, pero ang imo asawa ukon bana ’ya palaistorya kag nanamian kon damo tawo.

 May mga batasan bala ang imo asawa ukon bana nga naugot ka? Kon magpokus ka lang sa sina nga batasan, indi gid mangin maayo ang epekto sini sa inyo pag-asawahay. Ang Biblia nagsiling nga “ang nagasulitsulit sa paghambal [sang isa ka butang] nagapabulag sa suod nga mag-abyan.”—Hulubaton 17:9.

 Ang makaulugot nga mga batasan posible bangdan sang pagbaisay ninyo nga mag-asawa. Indi gid pagpasugti nga matabo ini. Sa baylo, magpokus kon paano inang makaulugot nga batasan sang imo asawa ukon bana makabulig sa inyo pag-asawahay.

Sa sini nga artikulo

 Ang puede mo himuon kon may makaulugot nga batasan ang imo asawa ukon bana

 Mahimo may mga batasan ang imo asawa ukon bana nga ginakaugtan mo gid. Pero posible nga ini nga mga batasan may koneksion sa mga batasan nga nanamian mo sa iya. Binagbinaga ining tatlo ka halimbawa:

 “Ang akon bana puerte ka uyaya maghulag ukon bisan maghimos lang kon may kaladtuan kami. Pero ina nga batasan amo ang rason kon ngaa mapinasensiahon sia ilabi na gid sa akon. Kon kaisa indi gid malikawan nga maugot ka sa pagkauyaya niya, pero amo man ina ang isa sa mga rason kon ngaa nanamian ako sa iya.”—Chelsea.

 “Nakaplano gid ang mga ginahimo sang akon asawa. Naugot ako kon kaisa kay gusto niya mabatyagan nga kontrolado niya ang tanan. Pero ang nami kay bangod nagapokus gid sia bisan sa gagmay nga mga detalye, nakahanda gid sia pirme.”—Christopher.

 “Naugot ako kon kaisa sa akon bana kay daw wala sia ’ya labot sa nagakatabo. Pero nanamian ako sa iya kay relaks lang sia. Amo ina ang isa sa mga rason kon ngaa naluyag ako sa iya. Bisan puerte kabudlay sang sitwasyon, kalmado lang sia.”—Danielle.

 Pareho sa natun-an ni Chelsea, ni Christopher, kag ni Danielle ang makaulugot nga batasan sang imo asawa ukon bana masami nga may koneksion sa iya maayo nga mga kinaiya. Gani maathag nga nalakip na sa maayo nga mga kinaiya sang imo asawa ukon bana ang iya mga kaluyahon.

 Pero, may mga batasan man nga wala sing maayo nga epekto. Halimbawa, ginasugid sang Biblia nga may mga tawo nga “madali maakig.” (Hulubaton 29:22) Kon may amo sina nga batasan ang isa ka tawo, dapat niya tinguhaan nga isikway “ang tanan nga sahi sang dumot, kaakig, kasingkal, sininggitanay, [kag] masakit nga hambal.” aEfeso 4:31.

 Pero kon makaulugot man lang ang iya batasan, sunda ang laygay sang Biblia: “Padayon nga batasa ninyo ang isa kag isa . . . bisan pa ang isa may rason nga magreklamo sa isa.”—Colosas 3:13.

 Dugang pa, tinguhai nga magpokus sa maayo nga epekto sang makaulugot nga batasan sang imo asawa ukon bana sa inyo pag-asawahay. Kay posible amo ini ang rason kon ngaa naluyag ka sa iya. Ang isa ka bana nga si Joseph nagsiling: “Kon nagapokus ka lang sa makaulugot nga batasan sang imo asawa ukon bana, daw pareho lang nga nagapokus ka sa katalom sang diamante kag indi sa inggat sini.”

 Bulig kon mag-istoryahanay kamo

 Una, binagbinaga ang masunod nga mga pamangkot nga ikaw lang. Dayon, istoryahi ninyo nga mag-asawa ang inyo mga sabat.

  •   May batasan bala ang imo asawa ukon bana nga amo ang rason kon ngaa pirme kamo nagaaway? Kon may ara, ano ini nga batasan?

  •   Malain gid bala ini nga batasan, ukon basi makaulugot lang?

  •   May maayo bala nga epekto ini nga batasan? Kon may ara, ano ini, kag ngaa nanamian ka sa sinang batasan sang imo asawa ukon bana?