Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

 Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

Makabasa bala si Satanas nga Yawa sang hunahuna sang tawo?

Bisan pa indi kita dogmatiko, mahimo naton hangpon nga si Satanas ukon ang iya mga demonyo indi makabasa sang aton mga hunahuna.

Binagbinaga ang mga termino nga ginpatuhoy kay Satanas. Ginatawag sia nga Satanas (Manugpamatok), Yawa (Manugpasipala), Man-ug (pareho lang sa Malimbungon), Panulay, kag Butigon. (Job 1:⁠6; Mateo 4:⁠3; Juan 8:​44; 2 Corinto 11:⁠3; Bugna 12:⁠9) Wala bisan isa man sini nga mga termino ang nagapahangop nga may ikasarang si Satanas sa pagbasa sang mga hunahuna.

Apang, sa kabaliskaran, si Jehova nga Dios ginlaragway subong “manug-usisa sang mga tagipusuon.” (Hulubaton 17:⁠3; 1 Samuel 16:⁠7; 1 Cronica 29:17) “Wala sing tinuga nga indi hayag sa panulok [ni Jehova],” siling sang Hebreo 4:​13, “kundi ang tanan nga butang hublas kag dayag sa mga mata niya nga sa iya manabat kita.” Indi makatilingala nga ginhatagan ni Jehova sing ikasarang ang iya Anak, si Jesus, sa pag-usisa sa mga tagipusuon. Ang ginbanhaw nga si Jesus nagpahayag: “Ako ang nagapangusisa sang mga batobato kag mga tagipusuon, kag hatagan ko ang tagsa sa inyo suno sa inyo mga buhat.”​​—⁠Bugna 2:⁠23.

Wala nagasiling ang Biblia nga si Satanas makausisa sang tagipusuon kag hunahuna sang mga tawo. Talalupangdon ini, bangod ginapasalig kita ni apostol Pablo nga ‘indi ignorante sa mga pahito ni Satanas’ ang mga Cristiano. (2 Corinto 2:11) Gani indi kita dapat magkahangawa nga basi may pinasahi nga ikasarang si Satanas nga wala naton mahibaluan.

Walay sapayan, wala ini nagakahulugan nga ang aton Kaaway indi makahantop sang aton mga kaluyahon. May malawig na nga tion si Satanas agod tun-an ang hulag sang tawo. Indi na niya kinahanglan basahon pa ang aton mga hunahuna agod mahantop kon ano ang aton batasan, agod makita kon ano ang luyag naton nga kalingawan, ukon agod pamatian kon ano ang aton mga ginahambalan, kag iban pa. Ang aton pangguyahon kag hulag makahatag man sing palatandaan tuhoy sa kon ano ang aton ginapamensar ukon ginabatyag.

Apang, sa masami, si Satanas nagagamit sing mga pahito nga pareho man sa iya gingamit sa hardin sang Eden​​—⁠kabutigan, pagpangdaya, kag pagpatalang. (Genesis 3:​1-5) Samtang ang mga Cristiano indi kinahanglan mahangawa nga basi basahon ni Satanas ang ila mga hunahuna, may rason nga magkabalaka sila sa kon ano nga sahi sang mga ideya ang mahimo ipasulod ni Satanas sa ila mga hunahuna. Luyag niya nga ang mga Cristiano mangin “dunot sing painuino kag nawad-an sang kamatuoran.” (1 Timoteo 6:⁠5) Indi makatilingala nga ang kalibutan ni Satanas nagapagua sing madamo gid nga malain nga impormasyon kag kalingawan. Agod mabatuan ini nga pagsalakay, kinahanglan amligan sang mga Cristiano ang ila panghunahuna paagi sa pagsuksok sang “helmet sang kaluwasan.” (Efeso 6:17) Ginahimo nila ini paagi sa pagpuno sang ila mga hunahuna sing kamatuoran sang Biblia kag paglikaw sa malain nga mga impluwensia sang kalibutan ni Satanas.

Si Satanas makatalagam gid nga kaaway. Apang indi kita dapat mahadlok sa iya ukon sa iya mga demonyo. Ginapasalig kita sang Santiago 4:⁠7: “Pamatuki ang Yawa, kag magapalagyo sia sa inyo.” Kon tumanon naton ini nga laygay, kaangay ni Jesus, makasiling man kita nga si Satanas wala sing gahom sa aton.​​—⁠Juan 14:30.