Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

’Hold jer vågne’ — dommens time er kommet!

’Hold jer vågne’ — dommens time er kommet!

 ’Hold jer vågne’ — dommens time er kommet!

Oplysningerne i denne studieartikel er baseret på brochuren Vær vågen og på vagt! som blev udgivet ved områdestævner i hele verden i 2004/05.

„Hold jer derfor vågne, for I ved ikke på hvilken dag jeres Herre kommer.“ — MATTÆUS 24:42.

1, 2. Hvad sammenlignede Jesus meget passende sit komme med?

HVAD ville du gøre hvis du vidste at der luskede en tyv omkring og brød ind hos folk i nabolaget? For at beskytte din familie og dine værdigenstande ville du være vågen og på vagt. En tyv sender jo ikke et brev og fortæller hvornår han bryder ind. Han kommer tværtimod ubemærket og uventet.

2 Ved mere end én lejlighed brugte Jesus en tyvs handlemåde som en illustration. (Lukas 10:30; Johannes 10:10) Om de begivenheder der ville indtræffe i endens tid, og som ville ske før Jesus kommer for at eksekvere dommen, sagde han advarende: „Hold jer derfor vågne, for I ved ikke på hvilken dag jeres Herre kommer. Men det skal I være klar over, at hvis husets herre havde vidst i hvilken vagt tyven kom, ville han have holdt sig vågen og ikke tilladt at der blev brudt ind i hans hus.“ (Mattæus 24:42, 43) Jesus sammenlignede altså sit komme med den måde en tyv kommer på. Han kommer uventet.

3, 4. (a) Hvad indebærer det at give agt på Jesu advarsel om sit komme? (b) Hvilke spørgsmål opstår der?

3 Illustrationen var velvalgt, for det nøjagtige tidspunkt for Jesu komme ville være ukendt. I den samme profeti havde Jesus tidligere sagt: „Om den dag og time ved ingen noget, hverken himlenes engle eller Sønnen, kun Faderen alene.“ (Mattæus 24:36) Jesus opfordrede derfor sine tilhørere til at ’vise sig parate’. (Mattæus 24:44) De der gav agt på Jesu advarsel, ville være parate og lægge en god adfærd for dagen uanset hvornår han ville komme som Jehovas domsfuldbyrder.

4 Hermed opstår der nogle vigtige spørgsmål: Gælder Jesu advarsel kun mennesker i almindelighed, eller er det også nødvendigt for sande kristne at ’holde sig vågne’? Hvorfor er det vigtigt at ’holde sig vågen’, og hvad vil det sige?

Hvem gælder advarselen?

5. Hvordan ved vi at advarselen om at ’holde sig vågen’ gælder sande kristne?

5 Der er ingen tvivl om at Herrens komme for mennesker i almindelighed vil være lige så overraskende som en tyvs indbrud. De har lukket ørerne for advarselen om den overhængende fare. (2 Peter 3:3-7) Men hvordan med sande kristne? Apostelen Paulus skrev til sine trosfæller: „I ved selv udmærket at Jehovas dag kommer nøjagtig som en tyv om natten.“ (1 Thessaloniker 5:2) Vi er ikke det mindste i tvivl om at „Jehovas dag kommer“. Men det gør det ikke mindre nødvendigt at holde sig vågen. Læg mærke til at det var til disciplene Jesus sagde: „Menneskesønnen kommer i en time I ikke forestiller jer.“ (Mattæus 24:44) Da Jesus tidligere opfordrede sine disciple til at blive ved med at søge Riget, havde han advarende sagt til dem: „Vær også I parate, for Menneskesønnen kommer i en time I ikke forestiller jer.“ (Lukas 12:31, 40)  Det er helt tydeligt at det var disciplene Jesus havde i tanke da han sagde: ’Hold jer vågne.’

6. Hvorfor er det vigtigt at vi holder os vågne?

6 Hvorfor er det vigtigt at ’holde sig vågen’ og ’være parat’? Jesus sagde: „To mænd [vil] være på marken: den ene tages med og den anden lades tilbage; to kvinder vil være i færd med at male på håndkværnen: den ene tages med og den anden lades tilbage.“ (Mattæus 24:40, 41) De der ’viser sig parate’, vil blive ’taget med’, eller frelst, når den ugudelige verden går til grunde. Andre vil blive ’ladt tilbage’, eller udslettet, fordi de har søgt deres egne selviske interesser. Blandt disse kan der meget vel være nogle som i sin tid har lært sandheden at kende, men som ikke har holdt sig vågne.

7. Hvad har vi mulighed for at vise eftersom vi ikke ved hvornår afslutningen kommer?

7 Det at vi ikke kender det nøjagtige tidspunkt for afslutningen på denne gamle ordning, giver os mulighed for at vise at vi tjener Gud med et rent motiv. Hvordan kan vi sige det? Det kan måske se ud som om der går lang tid inden afslutningen kommer, og det har desværre fået nogle kristne til ikke længere at være så nidkære i tjenesten for Jehova. Men ved vores indvielse overgav vi os jo til at tjene Jehova uden forbehold. De der kender Jehova, er godt klar over at en nidkærhed som vises i sidste øjeblik, ikke gør indtryk på ham. Han ser på hjertet. — 1 Samuel 16:7.

8. Hvordan får kærlighed til Jehova os til at holde os vågne?

8 Da vi elsker Jehova, er det vores største glæde at gøre hans vilje. (Salme 40:8; Mattæus 26:39) Og det er vort ønske at tjene Jehova til evig tid. Dette håb bliver ikke mindre værdifuldt fordi vi må vente lidt længere end vi måske havde regnet med. Vi sørger først og fremmest for at holde os vågne fordi vi ivrigt ser frem til hvad Jehovas dag vil betyde for gennemførelsen af hans hensigt. Vi har et oprigtigt ønske om at behage Gud, og det får os til at følge vejledningen i hans ord og søge Riget først i vort liv. (Mattæus 6:33; 1 Johannes 5:3) Lad os nu se på hvordan det at vi holder os vågne, får indflydelse på de beslutninger vi træffer, og på vores daglige levevis.

Hvor er du på vej hen?

9. Hvorfor er det vigtigt at mennesker i almindelighed får øjnene op for betydningen af det der sker i dag?

9 Mange i dag kan godt se at alvorlige problemer og rystende begivenheder er blevet hverdagskost, og de er muligvis også utilfredse med den retning deres eget liv har taget. Men véd de hvad det der foregår omkring dem, betyder? Forstår de at vi lever ved „afslutningen på tingenes ordning“? (Mattæus 24:3) Er de klar over at den udbredte vold, egoisme og gudløshed tydeligt viser at vi lever i „de sidste dage“? (2 Timoteus 3:1-5) Det er vigtigt at de får øjnene op for hvad alt dette betyder, og at de er opmærksomme på den retning deres liv tager.

10. Hvad må vi gøre for at sikre os at vi holder os vågne?

10 Hvad med os? Hver eneste dag kommer vi ud for situationer hvor vi skal træffe afgørelser som berører vores arbejde, vores helbred, vores familie og vores forhold til Gud. Vi ved hvad Bibelen siger, og bestræber os for at følge dens normer. Vi bør derfor spørge os selv: Har jeg ladet livets bekymringer lede mig i en forkert retning? Lader jeg denne verdens måde at tænke på være afgørende for mine valg i livet? (Lukas 21:34-36; Kolossenserne 2:8) Vi må blive ved med at vise at vi stoler på Jehova af hele vort hjerte og ikke støtter os til vores egen forstand. (Ordsprogene 3:5) På den måde kan vi bevare „et fast greb om det virkelige liv“ — evigt liv i Guds nye verden. — 1 Timoteus 6:12, 19.

11-13. Hvad kan vi lære af det der skete (a) på Noas tid? (b) på Lots tid?

11 Bibelen indeholder mange advarende eksempler der kan hjælpe os til at holde os  vågne. Tænk på hvad der skete på Noas tid. Gud sørgede for at menneskene blev advaret lang tid i forvejen. Men bortset fra Noa og hans familie var der ingen der tog notits af det. (2 Peter 2:5) Om dette sagde Jesus: „Ligesom Noas dage var, sådan vil Menneskesønnens nærværelse være. For som de var i de dage før vandfloden: de spiste og drak, mænd giftede sig og kvinder bortgiftedes, indtil den dag Noa gik ind i arken, og de gav ikke agt før vandfloden kom og rev dem alle bort, sådan vil Menneskesønnens nærværelse være.“ (Mattæus 24:37-39) Hvad kan vi lære af det? Hvis nogen af os lader det daglige livs bekymringer — selv de almindelige gøremål vi har — fortrænge de åndelige aktiviteter som Gud tilskynder os til at sætte på førstepladsen, ja, så har vi behov for at tage vores situation op til overvejelse. — Romerne 14:17.

12 Tænk også på hvad der skete på Lots tid. Byen Sodoma, hvor Lot og hans familie boede, var materielt velstående, men blottet for moral. Jehova sendte sine engle ned for at tilintetgøre den. Englene opfordrede indtrængende Lot og hans familie til at flygte fra Sodoma og ikke se sig tilbage. De fulgte englenes opfordring og forlod byen. Men Lots hustru kunne åbenbart ikke opgive tanken om sit hjem i Sodoma. I ulydighed så hun sig tilbage, og det kostede hende livet. (1 Mosebog 19:15-26) Jesus advarede profetisk: „Husk på Lots hustru.“ Har vi taget den advarsel til os? — Lukas 17:32.

13 De der i fortiden gav agt på advarslerne fra Gud, overlevede. Det gjaldt Noa og hans familie, og det gjaldt Lot og hans døtre. (2 Peter 2:9) Samtidig med at vi tager advarselen i disse eksempler til os, glæder vi os over det frelsesbudskab som disse beretninger indeholder for dem der elsker retfærdighed. Vi fyldes med tillid til og forventning om at Gud vil indfri sit løfte om „nye himle og en ny jord hvori retfærdighed skal bo“. — 2 Peter 3:13.

’Dommens time er kommet’

14, 15. (a) Hvad omfatter ’dommens time’? (b) Hvad indebærer det ’at frygte Gud og give ham ære’?

14 Hvad kan vi forvente at der yderligere vil ske? Åbenbaringens Bog nævner en række begivenheder som vil indtræffe i forbindelse med opfyldelsen af Guds hensigt. Det er vigtigt at vi handler i overensstemmelse med det den siger, hvis vi skal vise at vi er parate. Profetien skildrer meget levende de begivenheder der vil indtræffe „på Herrens dag“, som begyndte da Kristus blev indsat på tronen i himmelen i 1914. (Åbenbaringen 1:10) Åbenbaringen henleder vores opmærksomhed på en engel som har fået det hverv betroet at forkynde „en evigvarende god nyhed“. Engelen siger med høj røst: „Frygt Gud og giv ham ære, for hans doms time er kommet.“ (Åbenbaringen 14:6, 7) Denne ’dommens time’ er en kort tidsperiode; den omfatter både afsigelsen og eksekveringen af de domme som profetien skildrer. Vi lever nu i denne tidsperiode.

15 Nu, før dommens time slutter, får vi denne opfordring: „Frygt Gud og giv ham ære.“ Hvad indebærer det? Ægte gudsfrygt vil  få os til at vende os bort fra alt hvad der er ondt. (Ordsprogene 8:13) Når vi har ærefrygt for Gud, vil vi lytte til ham med stor respekt. Vi vil ikke have for travlt til regelmæssigt at læse i hans ord, Bibelen. Vi vil ikke undervurdere betydningen af at følge vejledningen om at overvære møderne. (Hebræerne 10:24, 25) Vi vil værdsætte det privilegium det er at være med til nidkært at forkynde den gode nyhed om Guds messianske rige. Vi vil altid og af hele vort hjerte stole på Jehova. (Salme 62:8) I erkendelse af at Jehova er universets suveræne Hersker, ærer vi ham ved villigt at underlægge os ham som den øverste myndighed i vort liv. Frygter du Gud og giver ham ære på alle disse områder?

16. Hvorfor kan vi sige at dommen over Babylon den Store som omtales i Åbenbaringen 14:8, allerede er blevet opfyldt?

16 Åbenbaringen kapitel 14 beskriver dernæst flere af de begivenheder der vil finde sted i dommens time. Først nævnes hvad der vil ske med Babylon den Store, den falske religions verdensimperium: „Endnu en engel, nummer to, fulgte efter og sagde: ’Hun er faldet! Babylon den Store er faldet.’“ (Åbenbaringen 14:8) Ja, i Guds øjne er Babylon den Store allerede faldet. I 1919 blev Jehovas salvede tjenere udfriet fra trældom under de babyloniske lærdomme og skikke som i årtusinder har øvet stor indflydelse på folk og nationer. (Åbenbaringen 17:1, 15) De kunne fra da af koncentrere sig om at fremme den sande tilbedelse. Siden da er den gode nyhed om Guds rige blevet forkyndt i hele verden. — Mattæus 24:14.

17. Hvad indebærer det at gå ud fra Babylon den Store?

17 Men Guds dom over Babylon den Store omfatter endnu mere. Dens endelige tilintetgørelse er nær. (Åbenbaringen 18:21) Med rette giver Bibelen alle mennesker denne advarsel: „Gå ud fra hende [Babylon den Store] . . . for at I ikke skal være delagtige med hende i hendes synder.“ (Åbenbaringen 18:4, 5) Hvordan kan man gå ud fra Babylon den Store? Der skal mere til end blot at afbryde enhver forbindelse med falsk religion. Babylon den Stores indflydelse kommer til udtryk i mange populære skikke og højtider, i denne verdens alt for eftergivende holdning til sex, i underholdning som har spiritistiske undertoner, og meget mere. Hvis vi skal holde os vågne, er det vigtigt at vi både i handling og af hele vort hjerte viser at vi har skilt os ud fra Babylon den Store.

18. Hvad passer årvågne kristne på, i betragtning af det der siges i Åbenbaringen 14:9, 10?

18 Af Åbenbaringen 14:9, 10 fremgår det at dommens time omfatter endnu et element. En tredje engel siger: „Hvis nogen tilbeder vilddyret og dets billede og modtager et mærke på sin pande eller på sin hånd, så skal han også drikke af Guds harmes vin.“ Hvorfor? Fordi „vilddyret og dets billede“ er symboler på jordiske styreformer der ikke anerkender Jehovas suverænitet. Årvågne kristne passer på at de ikke, hverken med hensyn til indstilling eller  handlemåde, lader sig påvirke eller ’mærke’, så de bliver trælle af nogle der nægter at anerkende den sande Guds suverænitet. Kristne ved at Guds rige allerede er oprettet i himmelen, og at dette rige vil gøre ende på alle menneskeskabte regeringer og selv bestå for evigt. — Daniel 2:44.

Vi må ikke miste fornemmelsen af tidens alvor!

19, 20. (a) Hvad kan vi være sikre på at Satan vil gøre, efterhånden som vi nærmer os afslutningen på de sidste dage? (b) Hvad bør vi være besluttede på?

19 Efterhånden som vi nærmer os afslutningen på de sidste dage, vil presset og fristelserne blive intensiveret. Så længe vi lever i denne gamle verden og må kæmpe med vores egen ufuldkommenhed, bliver vi berørt af dårligt helbred, alderdom, dødsfald, skuffelse over ligegyldighed når vi forkynder Guds ord, og meget mere. Vi må aldrig glemme at Satan meget gerne vil udnytte det pres vi lever under, for at få os til at give op så vi ikke længere forkynder den gode nyhed eller lever efter Guds normer. (Efeserne 6:11-13) Det er ikke tiden til at miste fornemmelsen af den alvorlige tid vi lever på!

20 Jesus vidste at vi ville blive udsat for et stort pres som kunne få os til at give op, så han gav os følgende opfordring: „Hold jer derfor vågne, for I ved ikke på hvilken dag jeres Herre kommer.“ (Mattæus 24:42) Lad os da altid være vågne for hvor på tidens strøm vi befinder os. Lad os være på vagt over for Satans anslag, der kunne få os til at sætte tempoet ned eller helt holde op med at tjene Gud. Lad os med stadig større nidkærhed og beslutsomhed forkynde den gode nyhed om Guds rige. Og lad os frem for alt bevare fornemmelsen af tidens alvor og give agt på Jesu advarsel om at vi må holde os vågne. Når vi gør det, ærer vi Jehova, og vi vil være blandt dem der til evig tid vil kunne glæde sig over hans velsignelser.

Hvad vil du svare?

• Hvordan ved vi at Jesu advarsel om at ’holde sig vågen’ gælder sande kristne?

• Hvilke advarende eksempler i Bibelen kan hjælpe os til at ’holde os vågne’?

• Hvad er dommens time, og hvad opfordres vi til at gøre inden den slutter?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 23]

Jesus sammenlignede sit komme med den måde en tyv kommer på

[Illustration på side 24]

Tilintetgørelsen af Babylon den Store er nær

[Illustrationer på side 25]

Lad os med stadig større nidkærhed og beslutsomhed forkynde den gode nyhed