Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vigtigt at være opmærksom på tegn

Vigtigt at være opmærksom på tegn

 Vigtigt at være opmærksom på tegn

„Til at begynde med troede jeg at vores søn Andreas blot havde hovedpine. Men så mistede han appetitten og fik høj feber. Hovedpinen blev værre, og jeg blev bekymret. Da min mand kom hjem, tog vi til lægen med Andreas. Lægen undersøgte ham, og på grund af de symptomer Andreas havde, blev han øjeblikkeligt indlagt. Det var ikke blot hovedpine han led af, men noget langt alvorligere. Andreas havde meningitis. Men han blev behandlet og kom sig snart.“ — Gertrud, en mor i Tyskland.

MANGE forældre har sikkert oplevet noget lignende. De bemærker nogle tegn som kunne tyde på at deres barn er blevet syg. Skønt ikke alle sygdomme er alvorlige, kan det få katastrofale følger hvis forældre ignorerer symptomer som kunne være tegn på at deres barn lider af en alvorlig sygdom. At være opmærksom på sådanne tegn og tage de nødvendige forholdsregler kan gøre en stor forskel. Det er en alvorlig sag.

Det gælder ikke bare i forbindelse med helbredet. Tænk for eksempel på tsunamien der i december 2004 hærgede områderne omkring Det Indiske Ocean. Eksperter i Australien og Hawaii havde påvist det massive jordskælv i det nordlige Sumatra, og de havde forudset den potentielle fare i forbindelse med eftervirkningerne. Alligevel var der ingen varslingssystemer så folk i de truede områder kunne blive underrettet og give agt på advarselen. Følgen var at mere end 220.000 mistede livet.

Tegn af endnu større betydning

Da Jesus Kristus var på jorden, sagde han til sine tilhørere at de skulle være opmærksomme på tegn og give agt på dem. Han talte om noget der havde vidtrækkende betydning. Bibelen siger: „Farisæerne og saddukæerne [kom] hen til ham, og for at sætte ham på prøve bad de ham om et tegn fra himmelen. Som svar sagde han til dem: ’Når det bliver aften plejer I at sige: „Det bliver godt vejr, for himmelen er ildrød;“ og om morgenen: „Det bliver koldt og  regnfuldt vejr i dag, for himmelen er ildrød og dyster.“ I ved hvordan himmelens udseende skal tydes, men I kan ikke tyde tidernes tegn.’“ — Mattæus 16:1-3.

Med sin omtale af „tidernes tegn“ ville Jesus gøre opmærksom på at de jøder der lyttede til ham, skulle have været vågne over for den alvorlige tid de levede på. Den jødiske tingenes ordning stod over for en voldsom omvæltning som ville berøre dem alle. Få dage før sin død talte Jesus til sine disciple om et andet tegn — tegnet på hans nærværelse. Det han sagde ved denne lejlighed, er af stor betydning for alle i dag.