Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Giver du agt på tegnet på Jesu nærværelse?

Giver du agt på tegnet på Jesu nærværelse?

 Giver du agt på tegnet på Jesu nærværelse?

INGEN ønsker at blive alvorligt syg eller offer for en ulykke. En der er klog, vil være opmærksom på tegn der tyder på en eventuel fare og tage sine forholdsregler. Jesus Kristus beskrev et særligt tegn som vi må være agtpågivende over for. Det tegn han sigtede til, ville have en verdensomspændende betydning og berøre alle mennesker, også dig og din familie.

Jesus talte om Guds rige, som vil fjerne det onde og omdanne jorden til et paradis. Hans disciple var meget interesserede i dette rige og ønskede at vide hvornår det ville komme. De spurgte: „Hvad vil være tegnet på din nærværelse og afslutningen på tingenes ordning?“ — Mattæus 24:3.

Jesus vidste at der efter hans død og opstandelse ville gå hundreder af år før han som den messianske konge ville blive indsat på den himmelske trone for at herske over menneskene. Eftersom Jesu indsættelse som konge ville være usynlig for menneskene, fortalte han sine disciple om et tegn der ville gøre det muligt for dem at forstå hvornår det var tiden for hans „nærværelse“ så vel som for „afslutningen på tingenes ordning“. Dette tegn består af flere begivenheder der tilsammen skulle kendetegne tiden for Jesu nærværelse.

Evangelieskribenterne Mattæus, Markus og Lukas nedskrev omhyggeligt Jesu svar. (Mattæus kapitlerne 24 og 25; Markus kapitel 13; Lukas kapitel 21) Andre bibelskribenter føjede flere detaljer til tegnet. (2 Timoteus 3:1-5; 2 Peter 3:3, 4; Åbenbaringen 6:1-8; 11:18) Pladsen tillader ikke at vi ser nærmere på alle disse detaljer, men vi vil gennemgå fem af de vigtige begivenheder der udgør det tegn, Jesus omtalte. Du vil opdage at dette er relevant og af stor betydning for dig. — Se rammen på side 6.

„En epokegørende forandring“

„Nation skal rejse sig mod nation og rige mod rige.“ (Mattæus 24:7) Det tyske tidsskrift Der Spiegel skriver at folk før 1914 „troede  på en gylden fremtid med mere frihed, fremgang og velstand“. Så blev alt forandret. „Krigen der begyndte i august 1914 og sluttede i november 1918, var chokerende. Den betød en historisk ændring, idet den satte et brat skel mellem det gamle og det nye,“ hedder det i bladet GEO. Mere end 60 millioner soldater fra fem kontinenter var med i den grusomme konflikt. Hver dag blev der i gennemsnit dræbt cirka 6000 soldater. Siden da har enhver generation af historikere, uanset deres politiske holdning, betragtet „årene 1914 til 1918 som en tid der betød en epokegørende forandring“.

Den første verdenskrig forårsagede uigenkaldelige forandringer for jordens befolkning, og med den var de sidste dage for denne tingenes ordning begyndt. Resten af det 20. århundrede var kendetegnet af flere krige, væbnede konflikter og terrorisme. Vi befinder os nu i begyndelsen af et nyt århundrede, men tingene har ikke forandret sig til det bedre. Vi har ikke bare oplevet krige; også andre dele af tegnet er synlige.

Hungersnød, pest og jordskælv

„Der skal være tilfælde af hungersnød.“ (Mattæus 24:7) Under den første verdenskrig blev Europa ramt af hungersnød, og lige siden har menneskeheden været hjemsøgt af denne plage. Historikeren Alan Bullock skriver at der i 1933 i Rusland og Ukraine „var store skarer af udhungrede mennesker der strejfede omkring ude på landet . . . Langs vejkanten lå der dynger af lig.“ I 1943 var journalisten T.H. White vidne til en hungersnød i den kinesiske provins Henan. Han skriver: „Under en hungersnød bliver næsten alting spiseligt og kan findeles, indtages og omdannes til energi. Men det er først når truslen om døden bliver overhængende at man kan forestille sig at spise noget man hidtil har betragtet som uspiseligt.“ I Afrika er hungersnøden i de sidste årtier sørgeligt nok blevet noget der mange steder hører hverdagen til. Jorden producerer føde nok til alle, men FN’s Organisation for Ernæring og Landbrug anslår at 840 millioner verden over ikke får mad nok.

„Det ene sted efter det andet tilfælde af pest.“ (Lukas 21:11) „Den spanske syge anslås at have kostet mellem 20-50 millioner menneskeliv i 1918, og det er flere end der omkom ved den sorte død eller under den første verdenskrig,“ rapporterer Süddeutsche Zeitung. Siden da er mange blevet ramt af lidelser som malaria, kopper, tuberkulose, polio og kolera. Og verden ser med forfærdelse til hvordan aids spreder sig med uformindsket styrke. Vi er nu i den fortvivlede situation at vi  har sygdomme som vi ikke kan få bugt med, til trods for at man inden for lægevidenskaben har gjort forbavsende store fremskridt. Dette paradoks som man ikke før har kendt til, hjælper os til at forstå hvilken usædvanlig tid vi lever på.

„Jordskælv.“ (Mattæus 24:7) I de sidste hundrede år har jordskælv kostet hundredtusinder af menneskeliv. Ifølge en kilde har der siden 1914 i gennemsnit været 18 jordskælv om året som har ødelagt bygninger og fået jorden til at revne. Endnu kraftigere jordskælv der har kostet menneskeliv og jævnet bygninger med jorden, er indtruffet cirka én gang om året. Trods den avancerede teknologi er dødstallet stadig højt fordi mange af de hurtigtvoksende byer ligger på forkastningslinjer hvor der kan forekomme jordskælv.

En god nyhed!

De fleste dele af tegnet på de sidste dage omfatter ulykkelige forhold. Men Jesus fortalte også en god nyhed.

„Denne gode nyhed om riget vil blive forkyndt på hele den beboede jord til et vidnesbyrd for alle nationerne; og så vil enden komme.“ (Mattæus 24:14) Det arbejde som Jesus havde påbegyndt — forkyndelsen af den gode nyhed om Riget — ville nå sit højdepunkt i de sidste dage. Det er virkelig sket. Jehovas Vidner forkynder Bibelens budskab og underviser folk så de kan anvende det de lærer, i deres hverdag. Mere end seks millioner Jehovas Vidner forkynder nu i 235 lande på over 400 sprog.

Læg mærke til at Jesus ikke sagde at alle aktiviteter ville ophøre på grund af de foruroligende forhold i verden. Han sagde heller ikke at verden som helhed kun ville opleve én del af tegnet. Men han forudsagde mange begivenheder der tilsammen skulle udgøre et tegn som ville være let at kende uanset hvor man var på jorden.

Når du ser bag om enkeltstående begivenheder eller isolerede hændelser, ser du så et mønster, et sammensat tegn af global betydning?  Det der sker, berører dig og din familie. Men hvorfor, spørger du måske, lægger så få mennesker mærke til tegnet?

Ens egne interesser kommer først

„Badning forbudt“, „Adgang forbudt — højspænding“, „Nedsæt farten“. Det er nogle af de advarselstavler som ofte bliver ignoreret. Hvorfor? Fordi vi let lader os lede af det vi helst vil. Det kan for eksempel være at vi gerne vil køre hurtigere end loven tillader, eller har lyst til at bade et sted hvor det er forbudt. Men det er uklogt at ignorere advarsler.

For eksempel er det sket at laviner i de østrigske, franske, italienske og schweiziske Alper har kostet turister livet fordi de har ignoreret advarslerne om at stå på ski eller snowboard uden for de godkendte ruter. Ifølge Süddeutsche Zeitung lever turister der ignorerer sådanne advarsler, efter mottoet ingen risiko, ingen sjov. Sørgeligt nok kan det få tragiske konsekvenser at ignorere advarsler.

Af hvilke grunde ignorerer folk det tegn Jesus beskrev? De er måske forblændede af begæret efter rigdom, ufølsomme på grund af apati, lammede af ubeslutsomhed, opslugt af deres daglige gøremål eller bange for at miste deres position. Kunne nogle af disse ting få dig til at ignorere tegnet på Jesu nærværelse? Ville det ikke være klogere at give agt på tegnet og handle i overensstemmelse med advarselen?

Livet på en paradisisk jord

Et voksende antal mennesker giver agt på tegnet på Jesu nærværelse. Kristian, en ung mand i Tyskland, skriver: „Det er dystre tider. Der er ingen tvivl om at vi lever i ’de sidste dage’.“ Sammen med sin kone bruger han meget tid på at tale med andre om det messianske rige. Frank, der også bor i Tyskland, er sammen med sin kone med til at opmuntre andre ved at fortælle dem om Bibelens gode nyhed. Han siger: „På grund af verdenssituationen er mange bekymrede for fremtiden. Vi prøver at hjælpe folk til at se mere optimistisk på fremtiden ved at gøre dem opmærksomme på Bibelens profetier om en paradisisk jord.“ Kristian og Frank er på denne måde med til at opfylde en del af Jesu tegn — forkyndelsen af den gode nyhed om Riget. — Mattæus 24:14.

Når de sidste dage når deres klimaks, vil Jesus fjerne denne gamle ordning og de mennesker der støtter den. Det messianske rige vil derefter tage sig af jordens anliggender, og jorden vil som forudsagt blive omdannet til et paradis. Menneskeheden vil blive befriet fra sygdom og død, og de døde vil blive oprejst til liv på jorden. Disse vidunderlige udsigter venter dem der giver agt på tidens tegn. Ville det derfor ikke være klogt at lære mere om tegnet, og om hvad man skal gøre for at overleve afslutningen på denne ordning? Jo, det er noget alle burde være optaget af. — Johannes 17:3.

[Tekstcitat på side 4]

Jesus forudsagde en mængde begivenheder der tilsammen skulle udgøre et tegn som ville være let at kende uanset hvor man var på jorden

[Tekstcitat på side 6]

Ser du et mønster, et sammensat tegn af global betydning?

[Ramme/illustrationer på side 6]

KENDETEGN PÅ DE SIDSTE DAGE

Krig i et hidtil uset omfang. — Mattæus 24:7; Åbenbaringen 6:4

Hungersnød. — Mattæus 24:7; Åbenbaringen 6:5, 6, 8

Pest. — Lukas 21:11; Åbenbaringen 6:8

Tiltagende lovløshed. — Mattæus 24:12

Jordskælv. — Mattæus 24:7

Kritiske tider der er vanskelige at klare. — 2 Timoteus 3:1

Overdreven kærlighed til penge. — 2 Timoteus 3:2

Ulydighed mod forældre. — 2 Timoteus 3:2

Mangel på naturlig hengivenhed. — 2 Timoteus 3:3

Sanselige nydelser sættes højere end venskabet med Gud. — 2 Timoteus 3:4

Mangel på selvbeherskelse. — 2 Timoteus 3:3

Mangel på kærlighed til det gode. — 2 Timoteus 3:3

Ligegyldighed over for den truende fare. — Mattæus 24:39

Spottere afviser tegnet på de sidste dage. — 2 Peter 3:3, 4

Guds rige forkyndes på hele jorden. — Mattæus 24:14

[Kildeangivelser på side 5]

WWI soldater: Fra bogen The World War — A Pictorial History, 1919; fattig familie: AP Photo/Aijaz Rahi; polioramt offer: © WHO/P. Virot