Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Overvind hindringer for din fremgang!

Overvind hindringer for din fremgang!

 Overvind hindringer for din fremgang!

DIN bil er sat i gear, og motoren er startet, men bilen rører sig ikke ud af stedet. Er der mon noget i vejen med den? Nej, en kæmpestor sten ligger og blokerer for et af hjulene. Det eneste du skal gøre for at få bilen til at køre, er at fjerne stenen.

Det sker at nogle af dem der studerer Bibelen med Jehovas Vidner, oplever noget tilsvarende. Der er noget der hæmmer deres åndelige fremgang. Jesus advarede for eksempel om at „den bekymring der hører denne tingenes ordning til, samt rigdommens bedragende magt“, kan ’kvæle ordet’ og hindre væksten. — Mattæus 13:22.

For andre kan indgroede vaner eller svagheder blokere for deres fremgang. En japaner ved navn Yutaka syntes godt om Bibelens budskab, men han lå under for spillelidenskab. Han havde ofte forsøgt at bekæmpe sin dårlige vane, men uden held. Denne last havde kostet ham en mindre formue, havde sendt ham fra hus og hjem tre gange og havde berøvet ham familiens respekt. Han havde også mistet sin selvrespekt. Mon det ville lykkes ham at fjerne denne hindring og blive en kristen?

Eller hvad med en kvinde ved navn Keiko? Med hjælp fra Bibelen var hun holdt op med at praktisere  afgudsdyrkelse, umoralitet og spådomskunst. Alligevel siger hun: „Det største problem for mig var rygning. Jeg forsøgte at holde op utallige gange uden at det lykkedes.“

Måske er der også noget der forekommer dig som en uovervindelig hindring for din fremgang. Uanset hvad det er, kan du være sikker på at du med Guds hjælp kan overvinde hindringen.

Jesu disciple forsøgte ved en lejlighed at uddrive en dæmon af en epileptiker. Men de kunne ikke. Hvorfor kunne Jesus da gøre det? Det svarede han på med ordene: „Hvis I har tro på størrelse med et sennepsfrø, vil I sige til dette bjerg: ’Flyt dig herfra og derhen,’ og det vil flytte sig, og intet vil være umuligt for jer.“ (Mattæus 17:14-20; Markus 9:17-29) Ja, et problem der kan synes som et kæmpestort bjerg for os, vil kun være lille og ubetydeligt for vor almægtige Skaber. — 1 Mosebog 18:14; Markus 10:27.

Find ud af hvori hindringerne består

Før du kan overvinde det der bremser dig, må du finde ud af hvad der kan være galt. Hvordan kan du gøre det? Nogle gange kan en i menigheden, for eksempel en af de ældste eller den der studerer med dig, gøre dig opmærksom på noget. I stedet for at blive fornærmet over et velment råd burde du ydmygt ’høre på tugt og blive vis’. (Ordsprogene 8:33) Andre gange bliver du måske opmærksom på en af dine svagheder når du studerer Bibelen. Ja, Guds ord er „levende og virkende“. (Hebræerne 4:12) Ved at læse Bibelen og bibelske publikationer kan dine dybeste tanker, følelser og motiver blive afsløret. Det hjælper dig til at bedømme dig selv i forhold til Jehovas høje normer. Derved finder du ud af hvad der måske hæmmer din åndelige fremgang. — Jakob 1:23-25.

Forestil dig at en der er begyndt at studere Bibelen, er tilbøjelig til at hengive sig til seksuelle fantasier. Han kan ikke se at det skulle være så galt, ud fra den betragtning at han jo ikke foretager sig noget forkert. Men i forbindelse med sit studium ser han tilfældigvis ordene i Jakob 1:14, 15: „Hver enkelt prøves ved at blive draget og lokket af sit eget begær. Når så begæret har undfanget, føder det synd; og når synden er fuldbyrdet, frembringer den død.“ Nu forstår han hvor skadeligt det vil være for hans fremgang at fortsætte i dette spor. Hvordan kan han rydde denne hindring af vejen? — Markus 7:21-23.

Hvordan man rydder hindringer af vejen

En måde at gøre det på kan være at søge hjælp hos en moden kristen. For at få mere at vide om hvad Bibelen siger om emnet, kan de i fællesskab finde oplysninger ved at benytte Register til Vagttårnets publikationer. * Som eksempel kan nævnes hovedemnet „Tanker“, der henviser læseren til en række artikler som handler om hvordan man kan bekæmpe skadelige fantasier. Disse artikler forklarer gavnlige bibelske passager, som for eksempel Filipperbrevet 4:8, hvor der står: „Alt hvad der er sandt, alt hvad der er af alvorlig betydning, alt hvad der er retfærdigt, alt hvad der er rent, alt hvad der er værd at holde af, alt hvad der tales godt om, hvad der er dydigt og hvad der er rosværdigt, dette skal I fortsat have i tanke.“ Umoralske tanker må altså erstattes af rene, opbyggende tanker.

Under sit studium vil han uden tvivl støde på andre bibelske principper som vil hjælpe ham til at undgå at forværre problemet. Det kunne være skriftsteder som Ordsprogene 6:27 og Mattæus 5:28, der advarer mod at man fylder sindet med seksuelt ophidsende fantasier. „Lad mine øjne vige fra at se på det der er uden værdi,“ bad salmisten. (Salme 119:37) Naturligvis vil bibellæsning i sig selv ikke være nok. „Den retfærdige tænker i hjertet,“ siger vismanden. (Ordsprogene 15:28, da. aut.) For at opnå en dybere forståelse af visdommen og fornuften i Jehovas måde at se tingene på er det  ikke nok at man ved hvad Gud befaler, man må også tænke over hvorfor han gør det.

Endelig skal den der kæmper med at overvinde en hindring for sin fremgang, ikke tøve med at søge hjælp hos Jehova. Han kender os til bunds og ved at vi er ufuldkomne, dannet af støv. (Salme 103:14) Hvis vi bliver ved med at bede til Gud om hjælp og gøre os ihærdige anstrengelser for ikke at give efter for seksuelle fantasier, vil det med tiden give det ønskelige resultat — at vi får en ren samvittighed der ikke er tynget af skyld. — Hebræerne 9:14.

Giv ikke op

Lige meget hvilke problemer du kæmper med, må du være forberedt på at der kan komme tilbagefald. Skulle det ske, er det kun naturligt at føle sig frustreret og ked af det. Men husk på ordene i Galaterbrevet 6:9: „Lad os ikke give op med hensyn til at gøre det der er rigtigt, for til sin tid skal vi høste hvis vi ikke giver tabt.“ Trofaste tjenere for Gud som David og Peter oplevede nogle ydmygende nederlag, men det slog dem ikke fuldstændig ud. De tog ydmygt imod råd, gjorde de nødvendige forandringer og fortsatte med at bevise deres trofasthed som fremtrædende tjenere for Gud. (Ordsprogene 24:16) Trods de fejltrin David begik, sagde Jehova om ham: „[Han er] en mand efter mit hjerte, som vil gøre alt det jeg ønsker.“ (Apostelgerninger 13:22) Også Peter kom videre efter sine fejltrin — og blev en søjle i den kristne menighed.

På samme måde er det lykkedes for mange i dag at overvinde hindringer. Yutaka, der blev nævnt tidligere, tog imod tilbudet om et bibelstudium. Han fortæller: „Jehovas støtte og velsignelse for hvert fremskridt jeg gjorde, hjalp mig til at overvinde min afhængighed af spil. Hvor er jeg lykkelig for at have erfaret sandheden i Jesu ord — at med tro kan man ’flytte bjerge’.“ Senere blev Yutaka udnævnt som menighedstjener i den kristne menighed.

Hvordan gik det for Keiko, der havde problemer med rygning? Den søster der studerede med hende, foreslog at hun læste forskellige artikler i Vågn op! om afhængighed af tobak. Keiko satte endda en seddel op i sin bil som mindede hende om ordene fra Andet Korintherbrev 7:1 om at bevare sig ren i Jehovas øjne. Alligevel kunne hun ikke holde op. „Jeg var så utilfreds med mit liv at jeg begyndte at spørge mig selv hvad jeg egentlig ønskede. Ønskede jeg at tjene Jehova, eller var det Satan jeg ville tjene?“ Da hun havde afgjort med sig selv at det var Jehova hun ville tjene, bad hun inderligt til ham om hjælp. Hun fortæller videre: „Til min overraskelse lykkedes det mig nu at holde op med at ryge uden særligt besvær. Jeg fortryder blot at jeg ikke havde gjort op med mig selv noget før.“

Det kan også lykkes for dig at overvinde hindringer og komme videre. Jo mere du retter dine tanker, ønsker, ord og handlinger ind efter Bibelens normer, jo mere selvrespekt og selvværd vil du få. Dine åndelige brødre og søstre, såvel som din familie, vil blive styrket og opmuntret når de er sammen med dig. Men endnu vigtigere, det vil give dig et nærmere forhold til Jehova. Han har lovet at han vil ’fjerne enhver hindring fra sit folks vej’ når de kæmper for at gøre sig fri af Satans greb. (Esajas 57:14) Og du kan være sikker på at Jehova vil velsigne dig rigt hvis du sætter alt ind på at fjerne hindringer for din åndelige fremgang.

[Fodnote]

^ par. 12 Udgivet af Jehovas Vidner.

[Illustration på side 28]

Jesus lærte os at troen kan ’flytte bjerge’

[Illustration på side 30]

Bibellæsning vil styrke os i vore bestræbelser på at overvinde åndelige svagheder