Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

 Spørgsmål fra læserne

Hvor befandt Daniel sig da hans tre venner stod foran billedstøtten som Nebukadnezar havde ladet opstille på Durasletten?

Bibelen oplyser ikke noget om det, så ingen kan i dag med sikkerhed fastslå hvor Daniel befandt sig da prøven fandt sted.

Nogle har nævnt den mulighed at Daniel havde en højere rang eller var mere begunstiget af Nebukadnezar end Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, og at Daniel derfor ikke var forpligtet til at være til stede på Durasletten. Af Daniel 2:49 kan man udlede at han for en tid havde en stilling der var højere end hans tre venners. Men vi kan ikke fastslå at dette fritog ham for at samles med de andre foran billedstøtten.

I et forsøg på at forklare Daniels fravær har andre fremsat den tanke at han kunne have været udsendt i et officielt ærinde, eller at han var syg og derfor ikke var i stand til at deltage. Men det siger Bibelen ikke noget om. Under alle omstændigheder var der ikke noget at udsætte på hans adfærd, for hvis der havde været det, ville misundelige babyloniske embedsmænd uden tvivl have brugt det som en grund til at anklage ham. (Daniel 3:8) Både før og efter denne begivenhed bevarede Daniel loyalt sin uangribelighed mod Gud, uanset hvilken udfordring han stod over for. (Daniel 1:8; 5:17; 6:4, 10, 11) Så selv om Bibelen ikke nævner hvorfor Daniel ikke var til stede på Durasletten, kan vi være sikre på at han var trofast mod Jehova Gud uden at gå på kompromis. — Ezekiel 14:14; Hebræerne 11:33.