Přibližte se k Jehovovi

Bůh vám nabízí, abyste se k němu přiblížili. Tato kniha vám na základě Bible ukáže, jak to můžete udělat.

Předmluva

K Jehovovi si můžete vytvořit pouto, které se nikdy nezpřetrhá.

1. KAPITOLA

„Pohleďte, to je náš Bůh“

Proč se Mojžíš ptal Boha na jeho jméno, když už ho znal?

2. KAPITOLA

Opravdu se můžeme ‚přiblížit k Bohu‘?

Jehova, stvořitel nebe a země, nám předkládá pozvání a slib.

3. KAPITOLA

„Svatý, svatý, svatý je Jehova“

Proč je v Bibli svatost spojována s krásou?

4. KAPITOLA

„Jehova je . . . velký v moci“

Měli bychom se Boha kvůli jeho moci bát? Ano, nebo ne? Obě odpovědi jsou správné.

5. KAPITOLA

Tvůrčí moc – ‚Původce nebe a země‘

Z Božího stvoření – ať už jde o obrovské slunce, nebo maličkého kolibříka – se můžeme naučit něco důležitého o samotném stvořiteli.

6. KAPITOLA

Ničivá moc – „Jehova je mužný válečník“

Jak může „Bůh pokoje“ vést válku?

7. KAPITOLA

Ochranná moc – „Bůh je pro nás útočištěm“

Bůh své služebníky chrání dvěma způsoby. Jeden je ale podstatně důležitější než ten druhý.

8. KAPITOLA

Obnovovací moc – Jehova ‚činí všechny věci nové‘

Jehova už obnovil čisté uctívání. Co obnoví v budoucnu?

9. KAPITOLA

‚Kristus, Boží moc‘

Co se z Ježíšových zázraků a z jeho vyučování dozvídáme o Jehovovi?

10. KAPITOLA

‚Staňte se napodobiteli Boha‘ v tom, jak využíváte moc

Možná máte větší moc, než si uvědomujete. Jak ji můžete používat správně?

11. KAPITOLA

„Všechny jeho cesty jsou právo“

Proč můžeme říct, že Boží smysl pro právo je přitažlivá vlastnost?

12. KAPITOLA

„Je snad u Boha bezpráví?“

Pokud Jehova nenávidí bezpráví, proč je ho ve světě tolik?

13. KAPITOLA

„Jehovův zákon je dokonalý“

Jak může právní systém prosazovat lásku?

14. KAPITOLA

Jehova opatřuje „výkupné výměnou za mnohé“

Jedna jednoduchá a přitom hluboká biblická nauka nám může pomoci přiblížit se k Bohu.

15. KAPITOLA

Ježíš ‚zavádí na zemi právo‘

Jak Ježíš prosazoval právo v minulosti? Jak to dělá dnes? A jak ho nastolí v budoucnu?

16. KAPITOLA

‚Uplatňujte právo‘, když chodíte s Bohem

Proč Ježíš řekl „Přestaňte soudit, abyste nebyli souzeni“?

17. KAPITOLA

‚Ó hloubko Boží moudrosti!‘

Proč je Boží moudrost nadřazená dokonce jeho poznání, pochopení a rozlišovací schopnosti?

18. KAPITOLA

Moudrost patrná v ‚Božím slovu‘

Proč Bůh k napsání Bible použil lidi, a ne anděly, nebo proč ji nenapsal sám?

19. KAPITOLA

„Boží moudrost v posvátném tajemství“

Co je posvátné tajemství, které Bůh kdysi tajil, ale nyní ho zjevil?

20. KAPITOLA

„Moudrý v srdci“, a přesto pokorný

Proč můžeme říct, že Svrchovaný panovník vesmíru je pokorný?

21. KAPITOLA

Ježíš zjevuje ‚moudrost od Boha‘

Jakou roli hrálo Ježíšovo vyučování v tom, že se vojáci, kteří ho přišli zatknout, vrátili s prázdnou?

22. KAPITOLA

Působí „moudrost shora“ na váš život?

Bible mluví o čtyřech způsobech, které vám pomohou získat Boží moudrost.

23. KAPITOLA

„On nejprve miloval nás“

Co znamená vyjádření „Bůh je láska“?

24. KAPITOLA

Nic nás nemůže „oddělit od Boží lásky“

Nevěřte lži, že vás Bůh nemiluje a že jste pro něj bezcenní.

25. KAPITOLA

‚Něžný soucit našeho Boha‘

V čem se city, které chová Bůh k vám, podobají těm, jaké má matka ke svému děťátku?

26. KAPITOLA

Bůh, který je „přichystaný odpouštět“

Pokud si Bůh pamatuje všechno, jak je možné, že když odpouští, zapomíná?

27. KAPITOLA

‚Jak velká je jeho dobrota!‘

Jaká přesně je Boží dobrota?

28. KAPITOLA

„Ty sám jsi věrně oddaný“

V jakém smyslu je Boží věrná oddanost víc než jeho věrnost?

29. KAPITOLA

„Poznat Kristovu lásku“

Ježíš dokonale zrcadlil Jehovovu lásku ve třech ohledech.

30. KAPITOLA

„Dále choďte v lásce“

V Prvním Korinťanům je uvedeno 14 způsobů, jak můžeme projevovat lásku.

31. KAPITOLA

„Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám“

Co je nejdůležitější otázka, jakou si můžete položit? Jak na ni odpovíte?