Přejít k článku

Přejít na obsah

 1. ODDÍL

„Silný v moci“

„Silný v moci“

V tomto oddíle budeme zkoumat biblické zprávy, které potvrzují, že Jehova má moc tvořit, ničit, chránit a obnovovat. Až porozumíme tomu, jak Jehova Bůh, který je „silný v moci“, používá svou ‚dynamickou energii‘, bude naše srdce naplněno posvátnou úctou. (Izajáš 40:26)

V TÉTO ČÁSTI

4. KAPITOLA

„Jehova je . . . velký v moci“

Měli bychom se Boha kvůli jeho moci bát? Ano, nebo ne? Obě odpovědi jsou správné.

5. KAPITOLA

Tvůrčí moc – ‚Původce nebe a země‘

Z Božího stvoření – ať už jde o obrovské slunce, nebo maličkého kolibříka – se můžeme naučit něco důležitého o samotném stvořiteli.

6. KAPITOLA

Ničivá moc – „Jehova je mužný válečník“

Jak může „Bůh pokoje“ vést válku?

7. KAPITOLA

Ochranná moc – „Bůh je pro nás útočištěm“

Bůh své služebníky chrání dvěma způsoby. Jeden je ale podstatně důležitější než ten druhý.

8. KAPITOLA

Obnovovací moc – Jehova ‚činí všechny věci nové‘

Jehova už obnovil čisté uctívání. Co obnoví v budoucnu?

9. KAPITOLA

‚Kristus, Boží moc‘

Co se z Ježíšových zázraků a z jeho vyučování dozvídáme o Jehovovi?

10. KAPITOLA

‚Staňte se napodobiteli Boha‘ v tom, jak využíváte moc

Možná máte větší moc, než si uvědomujete. Jak ji můžete používat správně?