Přejít k článku

Přejít na obsah

 3. ODDÍL

„Moudrý v srdci“

„Moudrý v srdci“

Pravá moudrost je jedním z nejcennějších pokladů, po jakých můžeme pátrat. Jejím zdrojem je samotný Jehova. V tomto oddíle blíže prozkoumáme neomezenou moudrost Jehovy Boha, o němž věrný muž Job řekl: „Je moudrý v srdci.“ (Job 9:4)

V TÉTO ČÁSTI

17. KAPITOLA

‚Ó hloubko Boží moudrosti!‘

Proč je Boží moudrost nadřazená dokonce jeho poznání, pochopení a rozlišovací schopnosti?

18. KAPITOLA

Moudrost patrná v ‚Božím slovu‘

Proč Bůh k napsání Bible použil lidi, a ne anděly, nebo proč ji nenapsal sám?

19. KAPITOLA

„Boží moudrost v posvátném tajemství“

Co je posvátné tajemství, které Bůh kdysi tajil, ale nyní ho zjevil?

20. KAPITOLA

„Moudrý v srdci“, a přesto pokorný

Proč můžeme říct, že Svrchovaný panovník vesmíru je pokorný?

21. KAPITOLA

Ježíš zjevuje ‚moudrost od Boha‘

Jakou roli hrálo Ježíšovo vyučování v tom, že se vojáci, kteří ho přišli zatknout, vrátili s prázdnou?

22. KAPITOLA

Působí „moudrost shora“ na váš život?

Bible mluví o čtyřech způsobech, které vám pomohou získat Boží moudrost.