Přejít k článku

Přejít na obsah

Předmluva

Předmluva

Milí čtenáři,

cítíte se být Bohu blízko? Mnoha lidem něco takového připadá zcela nemožné. Někteří mají obavy, že Bůh je příliš vzdálen, další mají pocit, že takového vztahu nikdy nebudou hodni. Bible nás však láskyplně vybízí: „Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám.“ (Jakub 4:8) Bůh své ctitele dokonce ujišťuje: „Tvou pravici svírám já, Jehova, tvůj Bůh, Ten, který ti říká: ‚Neboj se. Já sám ti pomohu.‘“ (Izajáš 41:13)

Co můžeme dělat, abychom dosáhli tak blízkého vztahu k Bohu? Pouto každého vztahu je založeno na tom, že určitého člověka známe a že obdivujeme jeho jedinečné charakterové rysy a vážíme si jich. Boží vlastnosti a Boží způsob jednání zjevené v Bibli jsou tedy pro nás velmi důležitým námětem studia. Když přemýšlíme o tom, jak Jehova každou ze svých vlastností projevuje, když vidíme, jak Boží vlastnosti dokonale zrcadlil Ježíš Kristus, a když pochopíme, jak je můžeme pěstovat i my, přiblíží nás to k Bohu. Pak uvidíme, že Jehova je právoplatný a ideální Svrchovaný Panovník vesmíru. Navíc je Otcem, jakého všichni potřebujeme. Jehova je mocný, spravedlivý, moudrý a láskyplný a své věrné děti nikdy neopouští.

Kéž vám tato kniha pomůže ještě více se k Jehovovi Bohu přiblížit, tedy vytvořit si k němu takové pouto, jaké se nikdy nezpřetrhá. Pak budete moci Jehovu chválit navždy.

Vydavatelé