Přejít k článku

Přejít na obsah

Brooklynský betel — 100 let historie

Brooklynský betel — 100 let historie

Domov betel na Columbia Heights 122–124

Hicks Street 13–17 (1909–1918)

ROK 1909 byl pro město New York velmi významný. Byl otevřen most Queensboro, který spojil městské části Queens a Manhattan, a Manhattanský most, který propojil Manhattan s Brooklynem.

Tento rok se stal milníkem také pro svědky Jehovovy, kteří se tehdy nazývali badatelé Bible. Prezidentem společnosti Watch Tower Bible and Tract Society, právního nástroje svědků Jehovových, byl v té době Charles Taze Russell. Už dříve byl přesvědčen, že dobrá zpráva o Království by se mohla kázat ve větší míře. (Matouš 24:14) Věřil, že k tomu značně přispěje, když se ústředí Společnosti přestěhuje z Pittsburghu v Pensylvánii do Brooklynu v New Yorku. V roce 1908 se proto začalo s přípravami na stěhování a začátkem následujícího roku bylo možné se přesunout do Brooklynu.

 Proč zrovna Brooklyn?

Ti, kdo tehdy stáli v čele kazatelského díla, si uvědomovali, že účinným způsobem, jak šířit biblickou pravdu, je publikovat kázání v novinách. V roce 1908 se Russellova biblická kázání týdně objevovala v 11 novinách o celkovém nákladu 402 000 výtisků.

Russell však napsal: „Bratří dobře znalí metod vydávání novin . . . nás ujišťují, že budou-li týdenní kázání pocházet z [většího města], pravděpodobně budou uveřejňována po celých Spojených státech a do roka by mohla pravidelně vycházet ve stovkách novin.“ Začalo se tedy s hledáním místa, odkud by se kazatelské dílo mohlo šířit dál.

Russellova kázání v novinách

Proč badatelé Bible zvolili Brooklyn? Russell řekl: „Potom, co jsme hledali božské vedení, dospěli jsme k závěru, že Brooklyn, který má velkou populaci . . . a je známý jako ‚město kostelů‘, by byl právě z těchto důvodů nejvhodnějším střediskem pro žňové dílo.“ Ukázalo se, že toto rozhodnutí bylo moudré. Během krátké doby vycházela Russellova kázání ve 2 000 novinách.

New York byl dobrou volbou i z jiného důvodu. V roce 1909 už byly v provozu odbočky ve Velké Británii, Německu, Austrálii a brzy nato také v jiných zemích. Bylo proto prozíravé, že světové ústředí sídlilo v přístavním městě, které mělo navíc dobré silniční a železniční spojení s okolím.

Proč světové ústředí dostalo jméno Betel?

Concord Street 18 (1922–1927)

Adams Street 117 (od roku 1927 až dodnes)

Ústředí Watch Tower Bible and Tract Society bylo založeno v 80. letech 19. století v Allegheny (nyní část Pittsburghu) v Pensylvánii. Tehdy se mu říkalo Biblický dům a v roce 1896 tam pracovalo 12 lidí.

 Když se však ústředí v roce 1909 přesunulo do Brooklynu, nový dům, ve kterém pracovníci bydleli, dostal jméno Betel. * Proč zrovna tento název? Společnost koupila budovu na Hicks Street 13–17, kterou vlastnil významný duchovní Henry Ward Beecher a které se říkalo Beecherův betel. Badatelé Bible zakoupili také Beecherovo bývalé sídlo na Columbia Heights 124. Ve Strážné věži z 1. března 1909 (angl.) bylo uvedeno: „Jeví se nám nanejvýš pozoruhodné, že jsme získali starý Beecherův betel a poté za neočekávaných okolností rovněž jeho bývalé sídlo. . . . Novému domovu budeme říkat ‚Betel‘ a novým kancelářím a posluchárně ‚Brooklynský svatostánek‘. Tato pojmenování nahradí název ‚Biblický dům‘.“

K ústředí v Brooklynu byly časem přikoupeny další budovy. Společnost také vlastní dva komplexy ve státě New York — Wallkill a Patterson. Označení betel se dnes používá na všechny tyto objekty, včetně tiskárny a kanceláří. Domovy betel jsou nyní ve 113 zemích a pracuje v nich více než 19 000 svědků Jehovových, kteří se podílejí na šíření biblického poselství.

Myrtle Avenue 35 (1920–1922)

Návštěvníci jsou tu vřele vítáni

Budovy v Brooklynu byly zasvěceny 31. ledna 1909 a v pondělí 6. září téhož roku se tam konal den otevřených dveří. Betel si přišly prohlédnout stovky badatelů Bible. Mnozí z nich přijeli přímo z křesťanského sjezdu, který se konal ve městě Saratoga Springs asi 320 kilometrů severně od New Yorku. Návštěvníky vítal sám Charles Taze Russell. *

Lidé, kteří si chtějí betel prohlédnout, jsou vítáni i dnes. Každý rok jich brooklynský betel navštíví více než 40 000. Tento komplex hraje i nadále klíčovou úlohu v podpoře zájmů Jehovova Království, a to k prospěchu mnoha milionů lidí.

Tiskárna ve Wallkillu

Vzdělávací středisko v Pattersonu

^ 11. odst. Hebrejské slovo „betel“ znamená „Boží dům“. Bible popisuje Betel jako význačné izraelské město. Častěji se zmiňuje pouze o Jeruzalému.

^ 14. odst. Více podrobností najdete v knize Svědkové Jehovovi — Hlasatelé Božího Království, strany 718–723. Vydali svědkové Jehovovi.