Přejít k článku

Přejít na obsah

O konci světa

O konci světa

 Co Ježíš učil

O konci světa

Co vlastně skončí?

Učedníci se Ježíše zeptali: „Co bude znamením tvé přítomnosti a závěru systému věcí?“ (Matouš 24:3) Když Ježíš na jejich otázku odpovídal, neřekl, že bude zničena naše planeta. Slovní spojení ‚systém věcí‘ už dříve použil na politický, obchodní a náboženský systém, který je ovládán Satanem. (Matouš 13:22, 40, 49) Právě tento systém měl na mysli, když řekl: „Přijde konec.“ (Matouš 24:14)

Jak Ježíš popsal konec systému věcí?

To, že tento nespravedlivý systém skončí, je „dobrá zpráva“. Ježíš řekl: „Tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec.“ Ježíš popsal konec tohoto současného systému věcí takto: „Bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až dosud, ano jaké již nikdy nenastane. Vskutku kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebylo by zachráněno žádné tělo.“ (Matouš 24:14, 21, 22)

Kdo bude zničen?

Zničeni budou pouze ti, kdo nemilují Jehovu a Ježíše a neslouží jim. Takoví lidé na Boha nedbají. Ježíš řekl: „Právě jako byly Noemovy dny, taková bude přítomnost Syna člověka.“ Potom dodal, že lidé, kteří tehdy žili, „si [nepovšimli], dokud nepřišla potopa a všechny je nesmetla“. (Matouš 24:36–39) Ježíš svým posluchačům řekl, že mnoho lidí jde po cestě, která vede  do zničení. Ujistil je však, že existuje i „stísněná cesta, jež vede do života“. (Matouš 7:13, 14)

Kdy tento systém věcí skončí?

Když se učedníci Ježíše zeptali, co bude znamením jeho přítomnosti „a závěru systému věcí“, odpověděl jim: „Povstane . . . národ proti národu a království proti království a bude nedostatek potravy a zemětřesení . . . A protože vzroste nezákonnost, ochladne láska většího množství.“ (Matouš 24:3–12) Všechny dnešní smutné zprávy tedy svědčí o něčem pozitivním — vláda Božího Království již brzy zajistí poslušným lidem mír. Ježíš řekl: „Až uvidíte, že se to děje, vězte, že Boží království je blízko.“ (Lukáš 21:31)

Co byste měli dělat?

Podle Ježíšových slov Bůh „dal svého jediného zplozeného Syna, aby žádný, kdo v něj projevuje víru, nebyl zahuben, ale měl věčný život“. (Jan 3:16) Máte-li v Boha a jeho Syna projevovat víru, musíte je dobře poznat. Ježíš proto řekl: „To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu.“ (Jan 17:3)

Nedovolte, aby vám úzkostné starosti a problémy zabránily v tom, že se budete učit projevovat lásku Bohu. Ježíš své následovníky vybídl: „Dávejte . . . na sebe pozor, aby vaše srdce nikdy nebylo obtíženo . . . úzkostnými životními starostmi a aby na vás náhle, v jednom okamžiku, nepřišel ten den jako léčka. Přijde totiž na všechny.“ Pokud budete na tato Ježíšova slova dbát, podaří se vám „uniknout všem těmto věcem, jimž je určeno, aby nastaly“. (Lukáš 21:34–36)

Více informací najdete v knize Co Bible doopravdy říká? * v 9. kapitole s názvem „Opravdu žijeme v ‚posledních dnech‘?“

[Poznámka pod čarou]

^ 14. odst. Vydali svědkové Jehovovi.