Skip to content

Al lo konteni

PARTI 2

Deliz ziska delivrans an Lezip

Deliz ziska delivrans an Lezip

Ti annan selman wit dimoun ki ti sirviv Deliz, me avek letan zot ti ogmante pour vin en kantite. Abraam ti ne 352 an apre Deliz. Nou pou aprann konman ki Bondye ti gard son promes par donn Abraam en garson ki ti apel Izaak. Apre, se Zakob enn ant sa de garson Izaak ki ti ganny swazir par Bondye.

Zakob ti annan 12 garson ek detrwa fiy. Dis son bann garson pa ti kontan zot pti frer Zozef. Zot ti vann li konman en lesklav an Lezip. Plitar, Zozef ti vin en sef tre enportan Lezip. Kan en lafamin tre dir ti arive, Zozef ti teste son bann frer pour vwar si zot leker ti’n sanze. Finalman, fanmiy antye Zakob ki ti bann Izraelit, ti vin reste Lezip. Sa ti arive 290 an apre ki Abraam ti ne.

Pour sa prosen 215 lannen bann Izraelit ti viv Lezip. Apre ki Zozef ti mor zot ti vin lesklav laba. Apre, Moiz ti ne e Bondye ti servi li pour sov bann Izraelit an Lezip. Dan sa dezyenm parti nou pou vwar listwar pour 857 lannen.

 

DAN SA SEKSYON

ZISTWAR 11

Premye larkansyel

Ler ou vwar en larkansyel, ki ou kapab mazinen?

ZISTWAR 12

Bann zonm ti fer en latour

Bondye pa ti kontan e sa pinisyon i ankor annan en lefe dan nou lepok ozordi.

ZISTWAR 13

Abraam, zanmi Bondye

Akoz Abraam ti kit son zoli lakaz pour al viv anba latent?

ZISTWAR 14

Lafwa Abraam ti ganny teste

Akoz Bondye ti demann Abraam pour sakrifye son garson Izaak?

ZISTWAR 15

Madanm Lot ti get deryer

Sa ki ti ariv madanm Lot i kapab ansenny nou en leson.

ZISTWAR 16

Izaak ti ganny en madanm

Kwa ki ti fer Rebeka en bon madanm? Son labote oubyen en lot keksoz?

ZISTWAR 17

De zimo byen diferan

Zot papa Izaak ti pli kontan Ezai, me zot manman Rebeka ti pli kontan Zakob.

ZISTWAR 18

Zakob ti al an Arann

Zakob i marye avek Lea premye menm si i ti kontan Rasel.

ZISTWAR 19

Gran fanmiy Zakob

Eski sa 12 tribi Izrael i annan menm non ki sa 12 garson Zakob?

ZISTWAR 20

Dina ti dan problenm

Tousala ti konmanse avek move frekantasyon.

ZISTWAR 21

Bann frer Zozef ti ay li

Akoz serten son bann frer ti pare pour touy Zozef?

ZISTWAR 22

Zozef ti ganny mete dan prizon

I ganny mete dan prizon, pa akoz i’n kas lalwa me akoz i’n fer sa ki byen.

ZISTWAR 23

Bann rev Faraon

Sa set vas ek sa set zepi ti annan en keksoz an komen.

ZISTWAR 24

Zozef ti teste son bann frer

Ki mannyer Zozef i kapab konnen si son bann frer in vreman sanze?

ZISTWAR 25

Sa fanmiy ti al Lezip

Akoz fanmiy Zakob i apel bann Izraelit e non pa bann Zakobit?

ZISTWAR 26

Zob ti fidel avek Bondye

Zob ti perdi son larises, son lasante ek tou son zanfan. Eski Bondye ti pe pini li?

ZISTWAR 27

En move lerwa ti pe domin Lezip

Akoz lerwa ti donn lord pour touy tou bann pti baba garson?

ZISTWAR 28

Konman ki Moiz ti ganny sove

Manman Moiz i trouv en fason pour ki son garson pa ganny touye parey lalwa i demande.

ZISTWAR 29

Akoz Moiz ti pe taye

Moiz ti krwar i ti pare pour sov bann Izraelit ler i ti 40 an, me i pa ti leka.

ZISTWAR 30

Brousay ti pe brile

Bondye i servi bann mirak pour montre Moiz ki letan in vini pour li delivre bann Izraelit.

ZISTWAR 31

Moiz ek Aaron ti al vwar Faraon

Akoz Faraon pa ekout Moiz e liber bann Izraelit?

ZISTWAR 32

Sa dis fleo

Bondye i anmenn 10 maler lo Lezip, akoz zot lerwa i refize les bann Izraelit ale.

ZISTWAR 33

Travers Lanmer Rouz

Moiz i separ Lanmer Rouz gras a pwisans Bondye e bann Izraelit i travers lo sek.