Skip to content

Al lo konteni

 ZISTWAR 5

En lavi difisil ti konmanse

En lavi difisil ti konmanse

AN DEOR zarden Edenn, Adan ek Ev ti rankontre bokou difikilte. Zot ti bezwen travay dir pour ganny zot manze. Olye viv dan en zarden avek bann pye fri delisye, zot ti vwar otour zot bann move zerb ek bann touf pikan. Se sa ki ti arive kan zot ti dezobei Bondye. Zot ti nepli Son zanmi.

Pli grav ankor, zot ti konmans mor. Bondye ti averti zot ki zot ti pou mor si zot manz fri dan en serten pye dibwa. Alor, menm zour ki zot ti manze zot ti konmans mor. Konman zot ti bet pour pa ekout Bondye!

Tou zot zanfan ti ne apre ki Bondye ti’n retir zot dan zarden Edenn. Alor zot zanfan osi ti pou vin vye e mor.

Zot ti pou viv ere si selman zot ti’n obei Bondye. Zot tou zot ti pou kapab rezwir boner lavi pour touzour lo later. Personn pa ti pou bezwen tonm malad, vin vye e mor.

Bondye i anvi ki tou dimoun i viv pour touzour dan lazwa, e I’n promet ki en zour zot pou viv pour touzour. Later antye pou vin en paradi e tou dimoun pou an bonn sante. Tou dimoun pou zanmi avek kanmarad e zot pou osi zanmi avek Bondye.

Me Ev ti nepli zanmi Bondye. Kan i ti donn nesans son zanfan i ti ganny bokou douler. Son dezobeisans anver Bondye in koz li bokou soufrans, pa i vre?

Adan ek Ev ti annan en kantite fiy ek garson. Kan zot premye garson ti ne, zot ti apel li Kaen e zot dezyenm garson ti apel Abel. Eski ou konnen ki ti arive avek zot?