Skip to content

Al lo konteni

 ZISTWAR 110

Timote, nouvo zanmi Pol

Timote, nouvo zanmi Pol

SA ZENNONM ki ou vwar la avek zapot Pol i apel Timote. Timote ti reste avek son fanmiy dan lavil Lis. Son manman ti apel Enis e son granmanman Lois.

Sa ti trwazyenm fwa ki Pol ti pe vizit Lis. Apepre enn an avan, Pol ek Barnabas ti vin la pour premye fwa pour koz lo rwayonm. E aprezan Pol in retourn ankor avek son zanmi Silas.

Eski ou konnen ki Pol ti pe dir avek Timote? ‘Eski ou ti a kontan al avek Silas ek mwan?’ i ti pe demande. ‘Ansanm nou a kapab al koz avek bann dimoun ki reste dan bann landrwa lwen.’

‘Wi,’ Timote ti reponn, ‘Mon ti a kontan ale.’ Deswit apre, Timote ti kit son fanmiy e al avek Pol ek Silas. Me avan ki nou aprann lo zot vwayaz, annou vwar ki ti arive avek Pol. Ti apepre diset an depi ki Zezi ti aparet avek li lo semen ki al Damas.

Mazinen, Pol ti vin Damas pour persekit bann disip Zezi, me aprezan li menm i ti en disip! Plitar, detrwa lennmi ti fer plan pour touy Pol akoz zot pa ti kontan ki i ti pe koz lo Zezi. Me bann disip ti ed Pol pour sove. Zot ti met li dan en pannyen e fer li desann an deor miray lavil.

Apre, Pol ti al Antyos pour koz lo rwayonm. Se la Antyos ki bann disip Zezi ti konmans ganny apele Kretyen. Pol ek Barnabas ti ganny anvoye dan bann pei pli lwen pour koz lo rwayonm. Enn bann lavil ki zot ti vizite ti Lis, landrwa kot Timote ti reste.

Aprezan, apepre enn an plitar, Pol ti retourn Lis lo en dezyenm vwayaz. Kan Timote ti al avek Pol ek Silas, eski ou konnen kote zot ti ale? Get sa map, e annou aprann detrwa landrwa.

Pour konmanse, zot ti al Ikonyonm, apre dan en dezyenm lavil ki ti apel Antyos. Apre sa zot ti vwayaz ziska Troas, apre zot ti al dan lavil Filip, Tesalonik ek Bere. Eski ou vwar Atenn lo sa map? Pol ti koz lo mesaz rwayonm laba. Apre sa, zot ti pas enn an edmi an Korent. Finalman, zot ti aret en pti moman an Efez. Apre, zot ti retourn an Sezare par bato, e vwayaze ziska Antyos, kot Pol ti reste.

Alor Timote ti vwayaz en kantite, kantite kilomet pour ed Pol koz lo ‘bon nouvel’ e pour form en kantite kongregasyon Kretyen. Ler ou pou gran, eski ou pou vin en serviter fidel Bondye parey Timote?