Skip to content

Al lo konteni

PARTI 7

Rezireksyon Zezi Ziska Ki Pol Ti Ganny Met Dan Prizon

Rezireksyon Zezi Ziska Ki Pol Ti Ganny Met Dan Prizon

Trwazyenm zour apre ki Zezi ti’n mor, i ti leve dan lanmor. Sa zour i ti aparet avek son bann disip dan senk diferan lokazyon. Zezi ti kontinyen aparet avek zot pour karant zour. Apre, anmezir ki son bann disip ti pe gete, Zezi ti mont dan lesyel. Dis zour plitar, Bondye ti fer lespri sen desann lo bann disip Zezi ki ti pe espere an Zerizalenm.

Plitar, bann lennmi Zezi ti met bann zapot dan prizon, me en lanz ti sov zot. Bann dimoun ki pa ti kontan bann disip ti saboul Etyenn avek ros ziska ki i ti mor. Me nou pou aprann konman ki Zezi ti swazir enn sa bann dimoun pour vin son serviter spesyal, e i ti vin zapot Pol. Apre trwa an edmi ki Zezi ti’n mor, Bondye ti anvoy zapot Pyer pres avek Korney ek son fanmiy, zot pa ti bann Zwif.

Trez an apre, Pol ti fer son premye vwayaz pour li al koz lo rwayonm Bondye. Lo son dezyenm vwayaz Timote ti al avek li. Nou pou aprann konman Pol ek son zanmi ti annan en kantite moman eksitan letan zot ti pe servi Bondye. Finalman, Pol ti ganny met dan prizon an Ronm. De an plitar i ti ganny large, me apre i ti ganny met dan prizon ankor e ganny touye. Dan setyenm parti nou pou vwar listwar pour 32 lannen.

 

DAN SA SEKSYON

ZISTWAR 102

Zezi ti vivan

Apre ki en lanz i roul sa ros devan latonm Zezi, bann solda i sirprann ler zot get dan tonbo.

ZISTWAR 103

Dan en lasanm fermen

Akoz bann disip Zezi pa rekonnet li apre ki i’n ganny resisite?

ZISTWAR 104

Zezi ti retourn dan lesyel

Avan Zezi i mont dan lesyel, i donn son bann disip en dernyen lord.

ZISTWAR 105

Bann disip ti pe espere Zerizalenm

Akoz Zezi ti devers lespri sen lo bann disip zour Lapannkot?

ZISTWAR 106

Zot ti ganny large dan prizon

Bann sef relizye Zwif I met bann sef relizye dan prizon pour anpes zot prese, me bondye I annan en lot keksoz antet.

ZISTWAR 107

Etyenn ti ganny saboule

Ler I pe ganny egzekite, Etyenn i fer en lapriyer ekstraordiner.

ZISTWAR 108

Lo semen ki al Damas

En lalimyer ek en lavwa i sanz lavi Sol.

ZISTWAR 109

Pyer ti vizit Korney

Eski Bondye i fer lapreferans dapre lorizin oubyen ras?

ZISTWAR 110

Timote, nouvo zanmi Pol

Timote i kit lakour pour li al prese avek Pol.

ZISTWAR 111

En garson ti ganny sonmey

Etis i tonbe e mor pandan premye diskour Pol me pa pandan son dezyenm diskour. Ki arive ant sa diskour?

ZISTWAR 112

Bato ti koule pros avek en zil

Ler i paret ki napa okenn lespwar, Pol i ganny en mesaz sorti kot Bondye ki redonn li lespwar.

ZISTWAR 113

Pol an Ronm

Ki mannyer Pol i kapab son travay konman zapot ler i prizonnyen?