Skip to content

Al lo konteni

Kestyon letid pour Mon liv zistwar Labib

Kestyon letid pour Mon liv zistwar Labib

Zistwar 1

Bondye ti kree bann Keksoz

 1. Kote tou bann bon keksoz i sorti, eski ou kapab donn en legzanp?

 2. Lekel premye keksoz Bondye ti kree?

 3. Akoz sa premye lanz ti spesyal?

 4. Dekrir ki mannyer later ti ete o konmansman. (Get portre.)

 5. Ki mannyer Bondye ti konmans prepar later pour zannimo ek dimoun reste lo la?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zeremi 10:12.

  Ki bann kalite ki Bondye i annan ki ganny demontre dan son travay kreasyon? (Iza. 40:26; Rom. 11:33)

 2. Lir Kolosyen 1:15-17.

  Ki rol Zezi ti zwe dan travay kreasyon e ki lefe sa i annan lo lafason ki nou vwar li? (Kol. 1:15-17)

 3. Lir Zenez 1:1-10.

  1. Ki mannyer later in vin an egzistans? (Zen. 1:1)

  2. Ki ti arive premye zour kreasyon? (Zen. 1:3-5)

  3. Dekrir ki ti arive dezyenm zour kreasyon. (Zen. 1:7, 8)

Zistwar 2

En zoli Zarden

 1. Ki mannyer Bondye ti prepar later pour nou kapab reste lo la?

 2. Dekrir sa bann diferan kalite zannimo ki Bondye ti kree. (Get portre.)

 3. Akoz zarden Edenn ti spesyal?

 4. Ki mannyer Bondye ti anvi later antye i vini?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zenez 1:11-25.

  1. Ki Bondye ti kree pandan trwazyenm zour kreasyon? (Zen. 1:12)

  2. Ki ti arive pandan katriyenm zour kreasyon? (Zen. 1:16)

  3. Ki bann kalite zannimo Bondye ti kree lo senkyenm ek sizyenm zour? (Zen. 1:20, 21, 25)

 2. Lir Zenez 2:8, 9.

  Ki sa de pye dibwa spesyal ki Bondye ti met dan sa zarden e ki zot ti reprezante?

Zistwar 3

Adan ek Ev

 1. Kwa ki diferan avek portre Zistwar 3 ek portre Zistwar 2?

 2. Lekel ki ti kree sa premye zonm e ki mannyer sa zonm ti apele?

 3. Ki louvraz Bondye ti donn Adan pour fer?

 4. Akoz Bondye ti andormi Adan?

 5. Pour ki kantite letan Adan ek Ev ti kapab viv e ki travay Zeova ti anvi zot fer?

Lezot kestyon:

 1. Lir Psonm 83:18.

  Ki mannyer Bondye i apele e ki pozisyon zis li tousel ki annan lo later? (Zer. 16:21; Dan. 4:17)

 2. Lir Zenez 1:26-31.

  1. Ki sa dernyen keksoz ki Bondye ti kree sizyenm zour e ki mannyer i ti diferan avek bann zannimo? (Zen. 1:26)

  2. Ki provizyon Bondye ti fer pour sa zonm ek bann zannimo? (Zen. 1:30)

 3. Lir Zenez 2:7-25.

  1. Adan ti annan sa travay pour donn non bann zannimo, ki sa ti enkli? (Zen. 2:19)

  2. Ki mannyer Zenez 2:24 i ed nou pour konpran pwennvi Bondye lo maryaz, separasyon ek divors? (Mat. 19:4-6, 9)

Zistwar 4

Zot an deor Zarden

 1. Ki pe arive avek Adan ek Ev dan sa portre?

 2. Akoz Zeova ti pini zot?

 3. Ki sa serpan ti dir Ev fer?

 4. Lekel ki ti fer sa serpan koz avek Ev?

 5. Akoz Adan ek Ev ti an deor sa zoli zarden?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zenez 2:16, 17 e osi 3:1-13, 24.

  1. Ki mannyer kestyon ki sa serpan ti demann Ev ti mal reprezant Zeova? (Zen. 3:1-5; 1 Zan 5:3)

  2. Ki mannyer legzanp Ev i en lavertisman pour nou? (Fili. 4:8; Zak 1:14, 15; 1 Zan 2:16)

  3. Dan ki fason Adan ek Ev pa ti aksepte responsabilite pour zot aksyon? (Zen. 3:12, 13)

  4. Ki mannyer sa bann seriben ki ti debout dan les zarden Edenn ti siport souvrennte Zeova? (Zen. 3:24)

 2. Lir Revelasyon 12:9.

  Ki mannyer Satan in reisi detourn imen kont dominasyon Bondye? (1 Zan 5:19)

Zistwar 5

En Lavi difisil ti konmanse

 1. Ki mannyer lavi ti ete pour Adan ek Ev an deor zarden Edenn?

 2. Ki ti konmans arive avek Adan ek Ev e akoz?

 3. Akoz bann zanfan Adan ek Ev ti pou vin vye e mor?

 4. Si Adan ek Ev ti’n obeir Zeova, ki mannyer zot lavi ek lavi zot zanfan ti pou ete?

 5. Ki mannyer dezobeisans Ev ti anmenn soufrans pour li?

 6. Ki mannyer sa de premye garson Adan ek Ev ti apele?

 7. Lekel sa bann lezot zanfan dan sa portre?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zenez 3:16-23 e osi 4:1, 2.

  1. Lefet ki later ti ganny modi, ki mannyer sa ti afekte lavi Adan? (Zen. 3:17-19; Rom. 8:20, 22)

  2. Akoz non Ev ki vedir “Enn Vivan” ti apropriye? (Zen. 3:20)

  3. Ki mannyer Zeova ti montre konsiderasyon pour Adan ek Ev menm apre ki zot ti’n fer pese? (Zen. 3:7, 21)

 2. Lir Revelasyon 21:3, 4.

  Ki keksoz dan sa “lemonn ansyen” ki ou ti a kontan i ganny detrir?

Zistwar 6

En bon ek en move Garson

 1. Ki travay Kaen ek Abel ti fer?

 2. Ki kado Kaen ek Abel ti anmenn pour Zeova?

 3. Akoz Zeova ti dakor avek kado Abel e akoz i pa ti dakor avek kado Kaen?

 4. Ki kalite dimoun Kaen ti ete e ki mannyer Zeova ti esey koriz li?

 5. Ki Kaen ti fer ler i ti dan laplenn li tousel avek son frer?

 6. Eksplike ki ti arive avek Kaen apre ki i ti’n touy son frer.

Lezot kestyon:

 1. Lir Zenez 4:2-26.

  1. Ki mannyer Zeova ti dekrir sa move kondisyon ki Kaen ti ladan? (Zen. 4:7)

  2. Ki mannyer Kaen ti revel sa ki i ti annan dan son leker? (Zen. 4:9)

  3. Ki pwennvi Zeova anver versman disan bann inosan? (Zen. 4:10; Iza. 26:21)

 2. Lir 1 Zan 3:11, 12.

  1. Akoz Kaen ti vreman ankoler e ki mannyer sa i en lavertisman pour nou ozordi? (Zen. 4:4, 5; Prov. 14:30; 28:22)

  2. Ki mannyer Labib i montre ki menm si tou nou fanmir i opoz Zeova, nou kapab kontinyen reste for dan lafwa? (Ps. 27:10; Mat. 10:21, 22)

 3. Lir Zan 11:25.

  Ki lasirans Zeova i donnen konsernan sa bann ki mor akoz ladrwatir? (Zan 5:24)

Zistwar 7

En Zonm brav

 1. Ki mannyer Enok ti diferan avek lezot dimoun?

 2. Akoz bann dimoun dan letan Enok ti fer bokou move keksoz?

 3. Ki move keksoz bann dimoun ti pe fer? (Get portre.)

 4. Akoz Enok ti bezwen brav?

 5. Ki kantite letan bann dimoun dan letan Enok ti kapab viv e konbyen letan Enok ti viv?

 6. Ki ti arive apre ki Enok ti mor?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zenez 5:21-24, 27.

  1. Ki kalite relasyon Enok ti annan avek Zeova? (Zen. 5:24)

  2. Dapre Labib, lekel sa zonm ki’n vin pli lontan lo later e ki laz i ti annan letan i ti mor? (Zen. 5:27)

 2. Lir Zenez 6:5.

  Apre ki Enok ti mor, ki mannyer later ti ete e ki mannyer denozour i parey avek sa letan? (2 Tim. 3:13)

 3. Lir Ebre 11:5.

  Ki kalite Enok ti annan ki ti “fer plezir Bondye” e avek ki rezilta? (Zen. 5:22)

 4. Lir Zid 14, 15.

  Ki mannyer bann Kretyen ozordi i kapab imit kouraz Enok kan zot pe averti bann dimoun lo lager Armagedon ki pe vini? (2 Tim. 4:2; Ebr. 13:6)

Zistwar 8

Bann Zean lo Later

 1. Ki ti arive ler serten lanz Bondye ti ekout Satan?

 2. Akoz serten lanz ti aret zot travay dan lesyel e vin lo later?

 3. Akoz i ti mal pour bann lanz vin lo later e vin bann imen?

 4. Kwa ki ti diferan avek piti bann lanz?

 5. Parey ou kapab vwar dan portre, ki piti bann lanz ti fer ler zot ti vin bann zean?

 6. Apre Enok, lekel sa lot zonm ki ti bon e akoz Bondye ti kontan li?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zenez 6:1-8.

  Ki Zenez 6:6 i revele lo lafason ki nou kondwit i kapab annan lefe lo santiman Zeova? (Ps. 78:40, 41; Prov. 27:11)

 2. Lir Zid 6.

  Ki mannyer sa bann lanz ki “pa ti satisfe avek lotorite ki zot ti’n gannyen” dan letan Noe i vin en rapel pour nou ozordi? (1 Kor. 3:5-9; 2 Pyer 2:4, 9, 10)

Zistwar 9

Noe ti konstri en Lars

 1. Konbyen dimoun ti annan dan fanmiy Noe e ki mannyer son trwa garson ti apele?

 2. Ki keksoz drol Bondye ti demann Noe pour fer e akoz?

 3. Ki mannyer bann dimoun ti reazir ler Noe ti koz avek zot lo sa lars?

 4. Ki Bondye ti dir Noe fer avek bann zannimo?

 5. Apre ki Bondye ti ferm laport sa lars, ki Noe ek son fanmiy ti bezwen fer?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zenez 6:9-22.

  1. Kwa ki ti fer Noe en bon serviter sa vre Bondye? (Zen. 6:9, 22)

  2. Ki mannyer Zeova i santi anver vyolans e ki lefe sa i devret annan lo bann divertisman ki nou swazir? (Zen. 6:11, 12; Ps. 11:5)

  3. Ki mannyer nou kapab imit Noe kan nou ganny gidans atraver lorganizasyon Zeova? (Zen. 6:22; 1 Zan 5:3)

 2. Lir Zenez 7:1-9.

  Ki mannyer lefet ki Zeova ti vwar Noe ki ti enparfe konman en dimoun drwat i ankouraz nou ozordi? (Zen. 7:1; Prov. 10:16; Iza. 26:7)

Zistwar 10

Gran Deliz

 1. Akoz personn pa ti kapab antre dan lars enn fwa ki lapli ti konmans tonbe?

 2. Pour konbyen zour ek lannwit Zeova ti fer lapli tonbe e ki degre fon delo ti ete?

 3. Ki ti arive avek lars pandan ki delo ti konmans kouver later?

 4. Eski bann zean ti sirviv sa Deliz e ki ti arive avek zot papa?

 5. Ki ti arive avek sa lars apre senk mwan?

 6. Akoz Noe ti larg en korbo an deor lars?

 7. Ki mannyer Noe ti konnen ki nivo delo lo later ti’n desann?

 8. Ki Bondye ti dir avek Noe ek son fanmiy apre ki zot ti’n reste dan lars pour plis ki enn an?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zenez 7:10-24.

  1. Ziska ki degre destriksyon lavi lo later ti ete? (Zen. 7:23)

  2. Ki kantite letan ti pran pour delo sek lo later? (Zen. 7:24)

 2. Lir Zenez 8:1-17.

  Ki mannyer Zenez 8:17 i montre ki plan Zeova pour later pa ti sanze? (Zen. 1:22)

 3. Lir 1 Pyer 3:19, 20.

  1. Ler sa bann lanz rebel ti retourn dan lesyel, ki zizman zot ti gannyen? (Zid 6)

  2. Ki mannyer sa resi lo Noe ek son fanmiy i fortifye nou konfyans dan abilite Zeova pour delivre son pep? (2 Pyer 2:9)

Zistwar 11

Premye Larkansyel

 1. Parey i ganny montre dan sa portre, ki premye keksoz ki Noe ti fer ler i ti sorti dan lars?

 2. Ki komannman Bondye ti donn Noe ek son fanmiy apre Deliz?

 3. Ki promes Bondye ti fer?

 4. Ler nou vwar en larkansyel, ki sa i devret fer nou mazinen?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zenez 8:18-22.

  1. Ki mannyer nou ozordi nou kapab prodwir “en loder agreab” pour Zeova? (Zen. 8:21; Ebr. 13:15, 16)

  2. Ki remark Zeova ti fer konsernan kondisyon leker bann imen e ki nou devret fer atansyon? (Zen. 8:21; Mat. 15:18, 19)

 2. Lir Zenez 9:9-17.

  1. Ki lalyans Zeova ti fer avek tou bann kreatir lo later? (Zen. 9:10, 11)

  2. Pour ki kantite letan lalyans larkansyel pou dire? (Zen. 9:16)

Zistwar 12

Bann Zonm ti fer en Latour

 1. Lekel Nimrod e ki mannyer Bondye ti santi anver li?

 2. Dan sa portre, akoz bann dimoun pe fer blok?

 3. Akoz Zeova pa ti dakor avek sa travay konstriksyon?

 4. Ki mannyer Bondye ti aret konstriksyon sa latour?

 5. Ki mannyer sa lavil ti apele e ki son non ti vedir?

 6. Ki ti arive avek sa bann dimoun apre ki Bondye ti fer zot koz diferan langaz?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zenez 10:1, 8-10.

  Ki kalite zonm Nimrod ti ete e ki mannyer sa i en lavertisman pour nou? (Prov. 3:31)

 2. Lir Zenez 11:1-9.

  Ki motivasyon par deryer konstriksyon sa latour e akoz sa proze pa ti reisi? (Zen. 11:4; Prov. 16:18; Zan 5:44)

Zistwar 13

Abraam, Zanmi Bondye

 1. Ki kalite dimoun ki ti reste dan lavil Our?

 2. Lekel sa zonm lo sa portre, kan ki i ti ne e kote i ti reste?

 3. Ki Bondye ti demann Abraam pour fer?

 4. Akoz Abraam ti ganny apele zanmi Bondye?

 5. Lekel ki ti al avek Abraam kan i ti kit lavil Our?

 6. Ki Bondye ti dir Abraam ler i ti ariv dan pei Kanaan?

 7. Ki promes Bondye ti fer avek Abraam ler i ti ganny 99 an?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zenez 11:27-32.

  1. Dan ki fason Abraam ek Lot ti fanmiy? (Zen. 11:27)

  2. Menm si Labib i dir ki Tera ki ti pran son fanmiy e al Kanaan, ki mannyer nou konnen ki se Abraam ki ti demann li e akoz Abraam ti fer sa? (Zen. 11:31; Akt 7:2-4)

 2. Lir Zenez 12:1-7.

  Ki lagrandisman dan lalyans avek Abraam ki Zeova ti fer apre ki Abraam ti ariv Kanaan? (Zen. 12:7)

 3. Lir Zenez 17:1-8, 15-17.

  1. Ki mannyer non Abram ti sanze ler i ti ganny 99 an e akoz? (Zen. 17:5)

  2. Ki benediksyon Zeova ti promet Sara? (Zen. 17:15, 16)

 4. Lir Zenez 18:9-19.

  1. Dan Zenez 18:19, ki responsabilite bann papa i annan? (Det. 6:6, 7; Efe. 6:4)

  2. Ki ti arive dan lavi Sara ki montre ki nou pa kapab kasyet Zeova nanryen? (Zen. 18:12, 15; Ps. 44:21)

Zistwar 14

Lafwa Abraam ti ganny teste

 1. Ki promes Bondye ti fer avek Abraam e ki mannyer Bondye ti gard son promes?

 2. Parey sa portre i montre, ki mannyer Bondye ti teste lafwa Abraam?

 3. Ki Abraam ti fer menm si i pa ti konn rezon akoz Bondye ti demann li pour fer sa?

 4. Ki ti arive ler Abraam ti pran kouto pour touy son garson?

 5. Ki degre for lafwa Abraam ti ete dan Bondye?

 6. Ki Bondye ti donn Abraam pour ofer konman sakrifis e ki mannyer?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zenez 21:1-7.

  Akoz lo wityenm zour Abraam ti sirkonsi son garson? (Zen. 17:10-12; 21:4)

 2. Lir Zenez 22:1-18.

  Ki mannyer Izaak ti montre ki i ti soumet avek son papa Abraam e ki mannyer sa ti pe predir en levennman a lavenir ki ti pou pli enportan ki sa enn? (Zen. 22:7-9; 1 Kor. 5:7; Fili. 2:8, 9)

Zistwar 15

Madanm Lot ti get deryer

 1. Akoz Abraam ek Lot ti separe?

 2. Akoz Lot ti swazir pour li al viv Sodonm?

 3. Ki mannyer bann dimoun Sodonm ti ete?

 4. Ki lavertisman de lanz ti donn Lot?

 5. Akoz madanm Lot ti vin en pilye disel?

 6. Ki leson nou kapab aprann atraver legzanp madanm Lot?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zenez 13:5-13.

  Kan nou get legzanp Abraam, ki leson nou kapab aprann konsernan rezourd problenm ant de dimoun? (Zen. 13:8, 9; Rom. 12:10; Fili. 2:3, 4)

 2. Lir Zenez 18:20-33.

  Ki mannyer fason ki Zeova ti azir avek Abraam i donn nou konfyans ki Zeova ek Zezi pou ziz avek lazistis? (Zen. 18:25, 26; Mat. 25:31-33)

 3. Lir Zenez 19:1-29.

  1. Ki sa resi Labib i montre nou lo pwennvi Bondye an rapor avek omoseksyalite? (Zen. 19:5, 13; Lev. 20:13)

  2. Ki diferans nou vwar dan lafason ki Lot ek Abraam ti reakte anver gidans Bondye e ki leson nou kapab aprann atraver sa? (Zen. 19:15, 16, 19, 20; 22:3)

 4. Lir Lik 17:28-32.

  Ki mannyer madanm Lot ti santi anver bann keksoz materyel ofon son leker e ki mannyer sa i vin en lavertisman pour nou? (Lik 12:15; 17:31, 32; Mat. 6:19-21, 25)

 5. Lir 2 Pyer 2:6-8.

  Si nou pe imit Lot, ki latitid nou devret annan anver sa lemonn ki lwen avek Bondye otour nou? (Ezek. 9:4; 1 Zan 2:15-17)

Zistwar 16

Izaak ti ganny en Madanm

 1. Lekel sa zonm ek sa madanm dan sa portre?

 2. Ki Abraam ti fer pour ganny en madanm pour son garson e akoz?

 3. Ki mannyer lapriyer servant Abraam ti ganny reponn?

 4. Ki larepons Rebeka ti donnen kan i ti ganny demande si i ti anvi marye avek Izaak?

 5. Kwa ki ti fer Izaak vin ere ankor?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zenez 24:1-67.

  1. Ki bon kalite Rebeka ti demontre ler i ti zwenn serviter Abraam obor pwi delo? (Zen. 24:17-20; Prov. 31:17, 31)

  2. Ki mannyer sa laranzman ki Abraam ti fer pour Izaak i en bon legzanp pour bann Kretyen ozordi? (Zen. 24:37, 38; 1 Kor. 7:39; 2 Kor. 6:14)

  3. Akoz nou devret rod letan pour medite zis parey Izaak ti fer? (Zen. 24:63; Ps. 77:12; Fili. 4:8)

Zistwar 17

De Zimo byen diferan

 1. Lekel Ezai ek Zakob e ki mannyer zot ti diferan?

 2. Ki laz Ezai ek Zakob ti annan kan zot granpapa Abraam ti mor?

 3. Ki Ezai ti fer ki son manman ek son papa ti byen tris?

 4. Akoz Ezai ti ankoler avek son frer Zakob?

 5. Ki lenstriksyon Izaak ti donn son garson Zakob?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zenez 25:5-11, 20-34.

  1. Ki Zeova ti profetize konsernan sa de garson Rebeka? (Zen. 25:23)

  2. Ki diferans ti annan ant latitid Ezai ek latitid Zakob anver drwa premye ne? (Zen. 25:31-34)

 2. Lir Zenez 26:34, 35; 27:1-46; e osi 28:1-5.

  1. Ki mannyer mankman lapresyasyon pour bann keksoz spirityel ti evidan dan Ezai? (Zen. 26:34, 35; 27:46)

  2. Pour ki Zakob ti arive ganny benediksyon Bondye, ki Izaak ti dir li i bezwen fer? (Zen. 28:1-4)

 3. Lir Ebre 12:16, 17.

  Dapre legzanp Ezai, ki arive avek bann ki pa kontan keksoz sakre?

Zistwar 18

Zakob ti al an Arann

 1. Lekel sa zenn fiy dan sa portre e ki Zakob ti fer pour li?

 2. Ki Zakob ti pare pour fer pour li kapab marye avek Rasel?

 3. Ki Labann ti fer ler ti’n ariv ler pour Zakob marye avek Rasel?

 4. Ki Zakob ti dakor pour fer pour li kapab ganny Rasel konman son madanm?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zenez 29:1-30.

  1. Menm si Labann ti fer trik avek li, ki mannyer Zakob ti montre ki i ti onorab e ki nou kapab aprann par sa? (Zen. 25:27; 29:26-28; Mat. 5:37)

  2. Ki mannyer legzanp Zakob i montre diferans ant vre lanmour ek senpleman dakor avek en dimoun? (Zen. 29:18, 20, 30; Sal. 8:6)

  3. Lekel sa kat madanm ki ti form parti fanmiy Zakob ki ti donn li bann garson pli tar? (Zen. 29:23, 24, 28, 29)

Zistwar 19

Gran Fanmiy Zakob

 1. Ki mannyer sa sis garson ki Lea, premye madanm Zakob, ti gannyen ti apele?

 2. Ki mannyer sa de garson ki Zilpa, servant Lea, ti gannyen pour Zakob ti apele?

 3. Ki mannyer sa de garson Bila, servant Rasel, ti apele?

 4. Lekel sa de garson ki Rasel ti gannyen e ki ti arive ler sa dezyenm garson ti ne?

 5. Dapre sa portre, konbyen garson Zakob ti annan e kwa ki ti vin atraver zot?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zenez 29:32-35 e osi 30:1-26.

  Parey ti leka avek sa 12 garson Zakob, ki mannyer bann garson Ebre ti ganny zot non dan letan lontan?

 2. Lir Zenez 35:16-19 e osi 37:35.

  Menm si zis Dina ki ganny mansyonnen dan Labib, ki mannyer nou konnen ki Zakob ti annan plis ki en fiy? (Zen. 37:34, 35)

Zistwar 20

Dina ti dan Problenm

 1. Akoz Abraam ek Izaak pa ti oule ki zot zanfan i marye avek bann dimoun dan pei Kanaan?

 2. Eski Zakob ti dakor ki son fiy i fer zanmi avek bann fiy Kananeen?

 3. Dan sa portre, lekel sa zonm ki pe get Dina e ki keksoz mal i ti fer?

 4. Ki sa de frer Dina, Simeon ek Levi, ti fer kan zot ti tann sa ki ti’n arive?

 5. Eski Zakob ti dakor avek sa ki Simeon ek Levi ti’n fer?

 6. Ki mannyer tou sa problenm fanmiy ti konmanse?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zenez 34:1-31.

  1. Eski ti premye fwa ki Dina ti asosye avek bann fiy Kananeen? Eksplike. (Zen. 34:1)

  2. Akoz Dina ti osi responsab pour nepli vyerz? (Gal. 6:7)

  3. Ki mannyer bann zenn ozordi i montre ki zot pran aker legzanp Dina? (Prov. 13:20; 1 Kor. 15:33; 1 Zan 5:19)

Zistwar 21

Bann move Frer Zozef

 1. Akoz bann frer Zozef ti zalou li e ki zot ti fer?

 2. Ki bann frer Zozef ti anvi fer avek li, me ki Ribenn ti dir?

 3. Ki ti arive kan bann marsan Ismaelit ti pase?

 4. Ki bann frer Zozef ti fer pour fer zot papa krwar ki Zozef ti’n mor?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zenez 37:1-35.

  1. Ki mannyer bann Kretyen i kapab imit legzanp Zozef par raport bann keksoz mal ki pe ganny fer dan kongregasyon? (Zen. 37:2; Lev. 5:1; 1 Kor. 1:11)

  2. Kwa ki ti fer bann frer Zozef azir dan en move fason anver li? (Zen. 37:11, 18; Prov. 27:4; Zak 3:14-16)

  3. Ki Zakob ti fer ki toutafe normal ler en dimoun i dan latristes? (Zen. 37:35)

Zistwar 22

Zozef ti ganny met dan Prizon

 1. Ki laz Zozef ti annan kan i ti ganny anmennen Lezip e ki ti pase kan i ti ariv laba?

 2. Akoz Zozef ti ganny met dan prizon?

 3. Ki responsabilite Zozef ti gannyen dan prizon?

 4. Dan prizon, ki Zozef ti fer pour sa zonm ki ti servi diven Faraon e pour sa boulanze?

 5. Ki ti arive avek sa zonm ki ti servi diven Faraon apre ki i ti’n ganny large dan prizon?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zenez 39:1-23.

  Vi ki ti napa okenn lalwa ki ti’n ganny ekrir lo adilter dan letan Zozef, kwa ki ti pous li pour tay lwen avek madanm Potifar? (Zen. 2:24; 20:3; 39:9)

 2. Lir Zenez 40:1-23.

  1. An bref, dekrir rev sa zonm ki ti servi diven Faraon ek enterpretasyon ki Zeova ti donn Zozef lo sa rev. (Zen. 40:9-13)

  2. Ki sa boulanze ti reve e ki son rev ti vedir? (Zen. 40:16-19)

  3. Ki mannyer lesklav fidel e pridan i imit latitid Zozef ozordi? (Zen. 40:8; Ps. 36:9; Zan 17:17; Akt 17:2, 3)

  4. Ki mannyer Zenez 40:20 i eklersi pwennvi bann Kretyen lo selebrasyon lanniverser? (Ekle. 7:1; Mark 6:21-28)

Zistwar 23

Bann Rev Faraon

 1. Ki ti arive avek Faraon en zour swar?

 2. Akoz sa zonm ki ti servi diven lerwa ti mazin Zozef?

 3. Parey i ganny montre dan portre, ki sa de rev Faraon ti reve?

 4. Ki Zozef ti dir sa rev i vedir?

 5. Ki mannyer Zozef ti vin sa zonm pli enportan Lezip apre Faraon?

 6. Akoz bann frer Zozef ti vin Lezip e akoz zot pa ti rekonnet li?

 7. Ki rev Zozef ti mazinen e ki sa ti ed li pour konpran?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zenez 41:1-57.

  1. Ki mannyer Zozef ti diriz latansyon lo Zeova e dan ki fason bann Kretyen i kapab imit son legzanp ozordi? (Zen. 41:16, 25, 28; Mat. 5:16; 1 Pyer 2:12)

  2. Ki mannyer bann lannen kot i ti annan bokou manze Lezip swivi par lafamin i byen montre sa diferans dan kondisyon spirityel pep Zeova ozordi ek lezot Kretyen? (Zen. 41:29, 30; Amos 8:11, 12)

 2. Lir Zenez 42:1-8 e osi 50:20.

  Si sa i dan koutim en pei, eski i mal pour en adorater Zeova salye en zonm an siny loner ek respe pour son pozisyon? (Zen. 42:6)

Zistwar 24

Zozef ti teste son bann Frer

 1. Akoz Zozef ti akiz son bann frer konmkwa zot ti bann espyon?

 2. Akoz Zakob ti les son dernyen garson Benzamen al Lezip?

 3. Ki mannyer lakoup an larzan Zozef ti ariv dan sak Benzamen?

 4. Ki Zida ti ofer pour fer pour ki Benzamen i ganny large?

 5. Dan ki fason bann frer Zozef ti’n sanze?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zenez 42:9-38.

  Ki mannyer sa ki Zozef ti dir dan Zenez 42:18 i en bon rapel pour bann ki annan responsabilite dan lorganizasyon Zeova ozordi? (Nee. 5:15; 2 Kor. 7:1, 2)

 2. Lir Zenez 43:1-34.

  1. Menm si Ribenn ti premye ne, ki mannyer i evidan ki Zida ki ti koz pour son bann frer? (Zen. 43:3, 8, 9; 44:14, 18; 1 Kron. 5:2)

  2. Ki mannyer Zozef ti teste son bann frer e akoz? (Zen. 43:33, 34)

 3. Lir Zenez 44:1-34.

  1. Pour kasyet son lidantite avek son bann frer, ki mannyer Zozef ti prezant son lekor? (Zen. 44:5, 15; Lev. 19:26)

  2. Ki mannyer bann frer Zozef ti montre ki zalouzi ki zot ti annan oparavan pour zot frer ti’n disparet? (Zen. 44:13, 33, 34)

Zistwar 25

Sa Fanmiy ti al Lezip

 1. Ki ti arive ler Zozef ti dir son bann frer lekel li?

 2. Ki Zozef ti zantiman eksplik son bann frer?

 3. Ki Faraon ti dir kan i ti tann nouvel lo bann frer Zozef?

 4. Ki grander fanmiy Zakob ti ete kan zot ti al Lezip?

 5. Ki mannyer fanmiy Zakob ti ganny apele e akoz?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zenez 45:1-28.

  Ki mannyer sa resi Labib lo Zozef i montre ki Zeova i kapab fer en keksoz ki ti’n ganny fer avek bi pour fer dimal son serviter, finalman vin dan lavantaz son serviter? (Zen. 45:5-8; Iza. 8:10; Fili. 1:12-14)

 2. Lir Zenez 46:1-27.

  Ki lasirans Zeova ti donn Zakob lo son vwayaz pour al Lezip? (Zen. 46:1-4, not anba lo paz)

Zistwar 26

Zob ti fidel avek Bondye

 1. Lekel Zob?

 2. Ki Satan ti esey fer, eski i ti reisi?

 3. Ki Zeova ti donn Satan permisyon pour fer e akoz?

 4. Akoz madanm Zob ti dir li “modi Bondye e mor”? (Get portre.)

 5. Parey ou kapab vwar dan dezyenm portre, ki mannyer Zeova ti beni Zob e akoz?

 6. Si nou osi parey Zob nou reste fidel avek Zeova ki benediksyon nou pou gannyen?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zob 1:1-22.

  Ki mannyer bann Kretyen ozordi i kapab imit Zob? (Zob 1:1; Fili. 2:15; 2 Pyer 3:14)

 2. Lir Zob 2:1-13.

  Ki diferans i annan ant lafason ki Zob ek son madanm ti reazir anver persekisyon Satan? (Zob 2:9, 10; Prov. 19:3; Mik. 7:7; Mal. 3:14)

 3. Lir Zob 42:10-17.

  1. Kwa ki ti parey ant rekonpans ki Zob ti gannyen ek sa ki Zezi ti gannyen lefet ki i ti anmenn en lavi fidel isi lo later? (Zob 42:12; Fili. 2:9-11)

  2. Ki mannyer nou ganny ankouraze atraver bann benediksyon ki Zob ti gannyen pour son fidelite anver Bondye? (Zob 42:10, 12; Ebr. 6:10; Zak 1:2-4, 12; 5:11)

Zistwar 27

En move Lerwa ti pe domin Lezip

 1. Dan sa portre, lekel sa zonm ki annan en fwet dan son lanmen e lekel ki i pe bate?

 2. Apre ki Zozef ti mor ki ti arive avek bann Izraelit?

 3. Akoz bann Ezipsyen ti per bann Izraelit?

 4. Ki lord Faraon ti donn bann madanm ki ti ed bann madanm Izraelit donn nesans zot pti baba?

Lezot kestyon:

 1. Lir Egzod 1:6-22.

  1. Dan ki fason Zeova ti konmans akonplir son promes ki i ti fer avek Abraam? (Egz. 1:7; Zen. 12:2; Akt 7:17)

  2. Ki mannyer bann fanm saz Ebre ti montre respe pour lavi ki sakre? (Egz. 1:17; Zen. 9:6)

  3. Ki mannyer sa bann fanm saz ti ganny rekonpanse pour zot fidelite anver Zeova? (Egz. 1:20, 21; Prov. 19:17)

  4. Ki mannyer Satan ti esey anpes plan Zeova konsernan sa desandans promiz Abraam ganny realize? (Egz. 1:22; Mat. 2:16)

Zistwar 28

Konman ki Moiz ti ganny sove

 1. Lekel sa pti baba dan sa portre e ledwa lekel i pe tyonbo?

 2. Ki manman Moiz ti fer pour son pti baba pa ganny touye?

 3. Lekel sa pti fiy dan sa portre e ki i ti fer?

 4. Ler fiy Faraon ti vwar sa pti baba, ki sizesyon Miryam ti donnen?

 5. Ki sa prenses ti dir avek manman Moiz?

Lezot kestyon:

 1. Lir Egzod 2:1-10.

  Ki loportinite manman Moiz ti gannyen pour ansenny Moiz depi ler i ti ankor pti e ki legzanp sa i donn bann paran ozordi? (Egz. 2:9, 10; Det. 6:6-9; Prov. 22:6; Efe. 6:4; 2 Tim. 3:15)

Zistwar 29

Akoz Moiz ti pe taye

 1. Kote Moiz ti grandi me ki i ti konnen lo son paran?

 2. Ki Moiz ti fer kan i ti annan 40 an?

 3. Ki Moiz ti dir avek en zonm Izraelit ki ti pe lager e ki larepons sa zonm ti donn li?

 4. Akoz Moiz ti tay lwen avek Lezip?

 5. Kote Moiz ti taye pour ale e lekel i ti zwenn laba?

 6. Ki Moiz ti fer pandan 40 an apre ki i ti’n sove Lezip?

Lezot kestyon:

 1. Lir Egzod 2:11-25.

  Menm si pour bokou lannen i ti aprann lasazes bann Ezipsyen, ki mannyer Moiz ti montre son fidelite anver Zeova ek son pep? (Egz. 2:11, 12; Ebr. 11:24)

 2. Lir Akt 7:22-29.

  Ki leson nou kapab aprann avek Moiz kan i ti pe esey delivre Izrael dan lesklavaz Lezip li tousel? (Akt 7:23-25; 1 Pyer 5:6, 10)

Zistwar 30

Brousay ti pe brile

 1. Ki mannyer sa montanny dan sa portre i apele?

 2. Dekrir sa keksoz drol ki Moiz ti vwar kan i ti al lo montanny avek son bann mouton.

 3. Lavwa lekel ki ti pe koze dan sa brousay ki ti pe brile e ki i ti dir?

 4. Ki Moiz ti reponn kan Bondye ti dir li ki se li ki pou delivre pep Izrael Lezip?

 5. Ki Bondye ti dir Moiz dir si bann dimoun ti demann li lekel ki’n anvoy li?

 6. Ki mannyer Moiz ti pou prouve ki se Bondye ki ti’n anvoy li?

Lezot kestyon:

 1. Lir Egzod 3:1-22.

  Ki mannyer legzanp Moiz i donn nou konfyans ki menm si nou santi nou pa kalifye pour akonplir bann travay teokratik, Zeova pou soutenir nou? (Egz. 3:11, 13; 2 Kor. 3:5, 6)

 2. Lir Egzod 4:1-20.

  1. Ki sanzman dan son latitid Moiz ti fer pandan son 40 an ki i ti pase Madyann e ki leson sa i annan pour bann ki pe anvi servi dan kongregasyon? (Egz. 2:11, 12; 4:10, 13; Mik. 6:8; 1 Tim. 3:1, 6, 10)

  2. Menm si nou ganny disiplinen par Zeova atraver son lorganizasyon, ki konfyans legzanp Moiz i kapab donn nou? (Egz. 4:12-14; Ps. 103:14; Ebr. 12:4-11)

Zistwar 31

Moiz ek Aaron ti al vwar Faraon

 1. Ki lefe bann mirak ki Moiz ek Aaron ti fer ti annan lo bann Izraelit?

 2. Ki Moiz ek Aaron ti dir Faraon e ki i ti reponn zot?

 3. Parey sa portre i montre, ki ti arive kan Aaron ti zet son baton ater?

 4. Ki mannyer Zeova ti fer Faraon aprann en leson e ki mannyer Faraon ti reazir?

 5. Ki ti arive apre sa dizyenm fleo?

Lezot kestyon:

 1. Lir Egzod 4:27-31 e osi 5:1-23.

  Ki Faraon ti oule dir par sa parol: “Mon pa konn Zeova ditou”? (Egz. 5:2; 1 Sam. 2:12; Rom. 1:21)

 2. Lir Egzod 6:1-13, 26-30.

  1. Dan ki sans Zeova pa ti fer Abraam, Izaak ek Zakob konn li? (Egz. 3:13, 14; 6:3; Zen. 12:8)

  2. Ki mannyer nou santi kan nou konnen ki Zeova ti servi Moiz, menm si Moiz ti santi li pa kalifye pour fer sa travay ki Bondye ti’n demann li pour fer? (Egz. 6:12, 30; Lik 21:13-15)

 3. Lir Egzod 7:1-13.

  1. Kan Moiz ek Aaron ti anons mesaz zizman Zeova avek kouraz devan Faraon, ki legzanp zot in kite pour bann serviter Bondye ozordi? (Egz. 7:2, 3, 6; Akt 4:29-31)

  2. Ki mannyer Zeova ti montre ki i ti pli for ki bann bondye Lezip? (Egz. 7:12; 1 Kron. 29:12)

Zistwar 32

Sa dis Fleo

 1. Par servi sa bann portre, dekrir sa premye trwa fleo ki Zeova ti anvoy lo Lezip.

 2. Ki diferans ti annan ant sa trwa premye fleo ek larestan fleo?

 3. Lekel katriyenm, senkyenm ek sizyenm fleo?

 4. Dekrir setyenm, wityenm ek nevyenm fleo.

 5. Ki Zeova ti dir bann Izraelit fer avan dizyenm fleo?

 6. Lekel dizyenm fleo e ki ti arive apre sa?

Lezot kestyon:

 1. Lir Egzod 7:19–8:23.

  1. Menm si bann mazisyen Lezip osi ti kapab fer sa de premye fleo ki Zeova ti fer, kwa ki zot ti forse admet ler trwazyenm fleo ti arive? (Egz. 8:18, 19; Mat. 12:24-28)

  2. Ki mannyer katriyenm fleo ti demontre sa abilite ki Zeova i annan pour protez son pep e ki mannyer pep Zeova ozordi i santi anver sa “gran ladetres” ki’n ganny predir? (Egz. 8:22, 23; Rev. 7:13, 14, NW; 2 Kron. 16:9)

 2. Lir Egzod 8:24; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23-25; e osi 10:13-15, 21-23.

  1. Lekel sa de group ki ti eksperyans sa Dis Fleo e ki lefe sa i annan lo nou pwennvi vizavi sa bann group ozordi? (Egz. 8:10, 18, 19; 9:14)

  2. Ki mannyer Egzod 9:16 i ed nou konpran akoz Zeova in les Satan viv ziska konmela? (Rom. 9:21, 22)

 3. Lir Egzod 12:21-32.

  Ki mannyer Lapak ti fer li posib pour bokou dimoun ganny sove e avek kwa sa Lapak ti pe refer? (Egz. 12:21-23; Zan 1:29; Rom. 5:18, 19, 21; 1 Kor. 5:7)

Zistwar 33

Travers Lanmer Rouz

 1. Konbyen msye, ensi ki madanm ek zanfan ki ti kit Lezip e lekel ki ti al avek zot?

 2. Ki mannyer Faraon ti santi apre ki i ti’n les bann Izraelit ale e ki i ti fer?

 3. Ki Zeova ti fer pour anpes bann Ezipsyen atak son pep?

 4. Ki ti arive kan Moiz ti avans son baton ver direksyon Lanmer Rouz e ki bann Izraelit ti fer?

 5. Ki ti arive kan bann Ezipsyen ti tay deryer bann Izraelit dan Lanmer Rouz?

 6. Ki mannyer bann Izraelit ti montre ki zot ti vreman kontan e remersye Zeova pour lapenn i ti’n sov zot?

Lezot kestyon:

 1. Lir Egzod 12:33-36.

  Ki mannyer Zeova ti fer sir ki son pep ti ganny rekonpanse pour tou sa lannen ki zot ti lesklav bann Ezipsyen? (Egz. 3:21, 22; 12:35, 36)

 2. Lir Egzod 14:1-31.

  Ki mannyer parol Moiz dan Egzod 14:13, 14 i annan lefe lo bann serviter Zeova ozordi pandan ki zot pe esper lager Armagedon ? (2 Kron. 20:17; Ps. 91:8)

 3. Lir Egzod 15:1-8, 20, 21.

  1. Akoz bann serviter Zeova i devret loue Zeova avek bann kantik? (Egz. 15:1, 2; Ps. 105:2, 3; Rev. 15:3, 4)

  2. Ki legzanp konsernan loue Zeova, Miryam ek bann madanm kot Lanmer Rouz in kite pour bann madanm Kretyen ozordi? (Egz. 15:20, 21; Ps. 68:11)

Zistwar 34

En nouvo Kalite Manze

 1. Dan sa portre, ki bann dimoun pe anmase ater e ki mannyer sa i apele?

 2. Ki lenstriksyon Moiz ti donn bann dimoun konsernan anmas lamann?

 3. Ki Zeova ti dir son pep fer sizyenm zour e akoz?

 4. Ki mirak Zeova ti fer kan lamann ti ganny anmase pour setyenm zour?

 5. Pour ki kantite letan Zeova ti fourni son pep avek lamann?

Lezot kestyon:

 1. Lir Egzod 16:1-36 ek Nonm 11:7-9.

  1. Dapre Egzod 16:8 akoz i enportan pour nou respekte sa bann ki’n ganny apwente dan en fason teokratik dan kongregasyon Kretyen? (Ebr. 13:17)

  2. Dan dezer, ki mannyer bann Izraelit ti ganny rapele tou le zour ki zot ti bezwen depan lo Zeova? (Egz. 16:14-16, 35; Det. 8:2, 3)

  3. Dapre Zezi ki sinifikasyon senbolik lamann ti annan e ki mannyer nou benefisye avek sa “dipen sorti dan lesyel”? (Zan 6:31-35, 40)

 2. Lir Zozye 5:10-12.

  Pour ki kantite lannen bann Izraelit ti manz lamann, ki mannyer sa ti teste zot e ki nou kapab aprann avek sa resi? (Egz. 16:35; Nom. 11:4-6; 1 Kor. 10:10, 11)

Zistwar 35

Zeova ti donn son bann Lalwa

 1. Apre de mwan ki zot ti’n kit Lezip, kote bann Izraelit ti al reste pour en pe letan?

 2. Ki Zeova ti dir i anvi son pep i fer e ki zot ti dir?

 3. Akoz Zeova ti donn Moiz de ros plat?

 4. Apard sa dis komannman, ki lezot lalwa Zeova ti donn bann Izraelit?

 5. Lekel sa de lalwa ki Zezi Kri ti dir i pli gran?

Lezot kestyon:

 1. Lir Egzod 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; e osi 31:18.

  Ki mannyer sa bann parol dan Egzod 19:8 i ed nou konpran kwa ki enplike dan dedikasyon ki en Kretyen i fer? (Mat. 16:24; 1 Pyer 4:1-3)

 2. Lir Deterononm 6:4-6; Levitik 19:18; ek Matye 22:36-40.

  Ki mannyer bann Kretyen i demontre lanmour pour Bondye e pour zot prosen? (Mark 6:34; Akt 4:20; Rom. 15:2)

Zistwar 36

Bef annor

 1. Dan sa portre, ki bann dimoun pe fer e akoz?

 2. Akoz Zeova ti ankoler e ki Moiz ti fer kan i ti vwar sa ki sa pep ti pe fer?

 3. Ki Moiz ti dir serten sa bann zonm fer?

 4. Ki leson nou kapab aprann atraver sa zistwar?

Lezot kestyon:

 1. Lir Egzod 32:1-35.

  1. Ki mannyer sa resi i montre nou konman Zeova i santi anver melanz fo larelizyon avek vre ladorasyon? (Egz. 32:4-6, 10; 1 Kor. 10:7, 11)

  2. Ki prekosyon bann Kretyen i devret pran konsernan swa divertisman ki zot fer tel parey sanson ek ladans? (Egz. 32:18, 19; Efe. 5:15, 16; 1 Zan 2:15-17)

  3. Ki mannyer tribi Levi ti demontre en bon legzanp konsernan siport ladrwatir? (Egz. 32:25-28; Ps. 18:25)

Zistwar 37

En Latant kot pour adore

 1. Ki mannyer sa batiman ki lo sa portre i apele e i ganny servi pour fer kwa?

 2. Akoz Zeova ti dir Moiz fer sa latant dan en fason ki i ti pou fasil pour demonte?

 3. Kwa sa bwat ki dan sa pti lasanm lo bout latant e ki i annan ladan?

 4. Lekel ki Zeova ti swazir konman gran pret e ki en gran pret ti fer?

 5. Nonm sa trwa keksoz ki dan sa pli gran lasanm dan latant.

 6. Ki sa de keksoz ki dan lakour tabernak e zot ganny servi pour fer kwa avek?

Lezot kestyon:

 1. Lir Egzod 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; e osi 28:1.

  Ki sa bann seriben lo “lars lalyans” ti reprezante? (Egz. 25:20, 22; Nom. 7:89; 2 Rwa. 19:15)

 2. Lir Egzod 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; ek Ebre 9:1-5.

  1. Akoz Zeova ti met lanfaz lo lapropte fizik ki bann pret ti devret annan pour zot kapab servi dan tabernak e ki mannyer sa i devret annan lefe lo nou ozordi? (Egz. 30:18-21; 40:30, 31; Ebr. 10:22)

  2. Ki mannyer zapot Pol ti montre ki tabernak ek lalyans Lalwa ti nepli an mars pandan letan ki i ti ekrir son let pour bann Kretyen Ebre? (Ebr. 9:1, 9; 10:1)

Zistwar 38

Sa douz Espyon

 1. Ki ou remarke avek sa grap rezen dan sa portre e kote i ti sorti?

 2. Akoz Moiz ti anvoy 12 espyon Kanaan?

 3. Ki sa dis espyon ti rakonte kan zot ti retourn kot Moiz?

 4. Ki mannyer de Espyon ti montre ki zot ti annan konfyans dan Zeova e ki mannyer zot ti apele?

 5. Akoz Zeova ti ankoler e ki i ti dir Moiz?

Lezot kestyon:

 1. Lir Nonm 13:1-33.

  1. Lekel ki ti ganny swazir pour al espyonn sa pei e ki gran loportinite zot ti gannyen? (Nom. 13:2, 3, 18-20)

  2. Ki mannyer pwennvi Zozye ek Kaleb ti diferan avek lezot espyon e ki sa i ansenny nou? (Nom. 13:28-30; Mat. 17:20; 2 Kor. 5:7)

 2. Lir Nonm 14:1-38.

  1. Ki lavertisman konsernan mirmire kont bann reprezantan Zeova lo later nou merit pran aker? (Nom. 14:2, 3, 27; Mat. 25:40, 45; 1 Kor. 10:10)

  2. Ki mannyer Nonm 14:24 i montre ki Zeova i montre lentere personnel dan sakenn son bann serviter? (1 Rwa. 19:18; Prov. 15:3)

Zistwar 39

Baton Aaron ti pous bann Fler

 1. Lekel ki ti rebel kont lotorite Moiz ek Aaron e ki zot ti dir Moiz?

 2. Ki Moiz ti demann Kora ek sa 250 dimoun ki ti pe swiv li pour fer?

 3. Ki Moiz ti dir sa pep e ki ti arive deswit apre ki i ti aret koze?

 4. Ki ti arive avek Kora ek sa 250 dimoun ki ti swiv li?

 5. Ki Eleazar, garson Aaron ti fer avek resipyan dife sa bann zonm ki ti’n mor e akoz?

 6. Akoz Zeova ti fer baton Aaron pous fler? (Get sa portre.)

Lezot kestyon:

 1. Lir Nonm 16:1-49.

  1. Ki Kora ek bann ki ti swiv li ti fer e akoz sa ti en rebelyon kont Zeova? (Nom. 16:9, 10, 18; Lev. 10:1, 2; Prov. 11:2)

  2. Ki move pwennvi Kora ek sa 250 “sef bann lasanble” ti devlope? (Nom. 16:1-3; Prov. 15:33; Iza. 49:7)

 2. Lir Nonm 17:1-11 e osi 26:10.

  1. Kan baton Aaron ti pous fler, ki sa ti pe montre e akoz Zeova ti donn lord ki i ti devret ganny garde dan lars? (Nom. 17:5, 8, 10)

  2. Ki leson enportan nou kapab aprann par lefet ki baton Aaron ti pous fler? (Nom. 17:10; Akt 20:28; Fili. 2:14; Ebr. 13:17)

Zistwar 40

Moiz ti tap Ros

 1. Ki mannyer Zeova ti pran swen avek bann Izraelit pandan ki zot ti dan dezer?

 2. Ki konplent bann Izraelit ti fer kan zot ti pe kanpe Kades?

 3. Ki mannyer Zeova ti donn zot ek bann zannimo delo?

 4. Dan sa portre, lekel sa zonm ki pe montre ledwa lo son lekor e akoz i pe fer sa?

 5. Akoz Zeova ti ankoler avek Moiz ek Aaron e ki mannyer zot ti ganny pini?

 6. Ki ti arive lo Montanny Or e lekel ki ti vin gran pret pour nasyon Izrael?

Lezot kestyon:

 1. Lir Nonm 20:1-13, 22-29 ek Deterononm 29:5.

  1. Ki nou aprann avek lafason ki Zeova ti pran swen avek bann Izraelit dan dezer? (Det. 29:5; Mat. 6:31; Ebr. 13:5; Zak 1:17)

  2. Ki mannyer Zeova ti santi lefet ki Moiz ek Aaron pa ti glorifye li devan nasyon Izrael? (Nom. 20:12; 1 Kor. 10:12; Rev. 4:11)

  3. Ki nou kapab aprann lo fason ki Moiz ti reazir anver disiplin ki i ti gannyen avek Zeova? (Nom. 12:3; 20:12, 27, 28; Det. 32:4; Ebr. 12:7-11)

Zistwar 41

Serpan an kwiv

 1. Dan sa portre kwa ki anpaye toultour sa poto e akoz Zeova ti dir Moiz met li la?

 2. Ki mannyer sa pep pa ti rekonesan pour tou sa ki Bondye ti’n fer pour zot?

 3. Ki sa pep ti demann Moiz pour fer apre ki Zeova ti’n anvoy sa bann serpan anpwazonnen pour pini zot?

 4. Akoz Zeova ti dir Moiz fer en serpan an kwiv?

 5. Ki leson nou kapab aprann atraver sa zistwar?

Lezot kestyon:

 1. Lir Nonm 21:4-9.

  1. (a) Vi ki bann Izraelit ti konplent an rapor avek sa ki Zeova ti donn zot, ki lavertisman sa i donn nou? (Nom. 21:5, 6; Rom. 2:4)

  2. Dan bann syek pli tar, ki mannyer bann Izraelit ti servi sa serpan an kwiv e ki aksyon Lerwa Izkiya ti pran? (Nom. 21:9; 2 Rwa. 18:1-4)

 2. Lir Zan 3:14, 15.

  Ki mannyer sa serpan an kwiv lo poto i byen reprezant Zezi kan i ti ganny kloute lo poto? (Gal. 3:13; 1 Pyer 2:24)

Zistwar 42

En bourik ti koze

 1. Lekel Balak e akoz i ti anvoy sers Balaam?

 2. Akoz bourik Balaam ti dormi lo semen?

 3. Ki Balaam ti tann sa bourik dir?

 4. Ki en lanz ti dir avek Balaam?

 5. Ki ti arive kan Balaam ti esey modi Izrael?

Lezot kestyon:

 1. Lir Nonm 21:21-35.

  Akoz bann Izraelit ti defet Sionn, lerwa bann Amorit ek Og, lerwa sorti Basann? (Nom. 21:21, 23, 33, 34)

 2. Lir Nonm 22:1-40.

  Pour ki rezon Balaam ti anvi modi Izrael e ki leson nou kapab aprann atraver sa? (Nom. 22:16, 17; Prov. 6:16, 18; 2 Pyer 2:15; Zid 11)

 3. Lir Nonm 23:1-30.

  Menm si Balaam ti koz konmsi i ti en adorater Zeova, ki mannyer son aksyon ti montre tou lekontrer? (Nom. 23:3, 11-14; 1 Sam. 15:22)

 4. Lir Nonm 24:1-25.

  Ki mannyer sa resi Labib i fortifye nou lafwa konsernan lakonplisman plan Zeova? (Nom. 24:10; Iza. 54:17)

Zistwar 43

Zozye ti vin Sef

 1. Lekel sa de zonm ki pe debout obor Moiz dan sa portre?

 2. Ki Zeova ti dir Zozye?

 3. Akoz Moiz ti mont anler lo Montanny Nebo e ki Zeova ti dir li?

 4. Ki laz Moiz ti annan kan i ti mor?

 5. Akoz sa pep ti sagren, me ki rezon zot ti annan pour zot ere?

Lezot kestyon:

 1. Lir Nonm 27:12-23.

  Ki gro responsabilite Zozye ti gannyen avek Zeova e ki mannyer Zeova i montre ki i pran swen avek Son pep ozordi? (Nom. 27:15-19; Akt 20:28; Ebr. 13:7)

 2. Lir Deterononm 3:23-29.

  Akoz Zeova pa ti permet ki Moiz ek Aaron ti antre dan later promiz e ki leson nou kapab aprann atraver sa? (Det. 3:25-27; Nom. 20:12, 13)

 3. Lir Deterononm 31:1-8, 14-23.

  Ki mannyer bann parol adye ki Moiz ti dir avek bann Izraelit ti montre ki i ti aksepte disiplin sorti kot Zeova avek limilite? (Det. 31:6-8, 23)

 4. Lir Deterononm 32:45-52.

  Ki lefe Parol Bondye i devret annan lo nou lavi? (Det. 32:47; Lev. 18:5; Ebr. 4:12)

 5. Lir Deterononm 34:1-12.

  Menm si Moiz pa ti zanmen vwar Zeova avek son lizye, ki Deterononm 34:10 i fer resorti konsernan son relasyon avek Zeova? (Egz. 33:11, 20; Nom. 12:8)

Zistwar 44

Raab ti kasyet de Espyon

 1. Kote Raab ti reste?

 2. Lekel sa de zonm dan sa portre e akoz zot ti Zeriko?

 3. Ki lerwa Zeriko ti donn lord Raab pour fer e ki mannyer Raab ti reponn?

 4. Ki mannyer Raab ti ed sa de zonm e ki faver i ti demann zot?

 5. Ki promes sa de zonm ti fer avek Raab?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zozye 2:1-24.

  Ki mannyer promes Zeova dan Egzod 23:28 ti ganny akonplir kan bann Izraelit ti lager kont Zeriko? (Zoz. 2:9-11)

 2. Lir Ebre 11:31.

  Ki mannyer legzanp Raab i met lanfaz lo lenportans ki lafwa i annan? (Rom. 1:17; Ebr. 10:39; Zak 2:25)

Zistwar 45

Travers Larivyer Zourden

 1. Ki mirak Zeova ti fer pour bann Izraelit kapab travers Larivyer Zourden?

 2. Ki bann Izraelit ti bezwen fer pour demontre zot lafwa pour ki zot kapab travers Larivyer Zourden?

 3. Akoz Zeova ti demann Zozye pour anmas 12 ros ater dan sa Larivyer?

 4. Ki ti arive deswit apre ki bann pret ti sorti dan Larivyer Zourden?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zozye 3:1-17.

  1. Parey in ganny dekrir dan sa resi, ki nou devret fer pour nou kapab ganny led ek benediksyon Zeova? (Zoz. 3:13, 15; Prov. 3:5; Zak 2:22, 26)

  2. Ki mannyer Larivyer Zourden ti ete kan bann Izraelit ti travers li pour al dan Later Promiz e ki mannyer sa ti glorifye non Zeova? (Zoz. 3:15; 4:18; Ps. 66:5-7)

 2. Lir Zozye 4:1-18.

  Sa 12 ros ki zot ti pran dan Larivyer Zourden e ganny mete Gilgal ti ganny servi pour ki rezon? (Zoz. 4:4-7)

Zistwar 46

Miray Zeriko

 1. Ki Zeova ti dir bann zonm ki ti pe al lager ek bann pret fer pour sis zour?

 2. Ki sa bann zonm ti devret fer setyenm zour?

 3. Parey ou kapab vwar dan portre ki pe arive avek miray Zeriko?

 4. Akoz i annan en lakord rouz anmare avek lafnet?

 5. Ki Zozye ti dir sa bann zonm fer avek bann dimoun ek sa lavil, me ki i ti dir zot fer avek larzan, lor, kwiv ek feray?

 6. Ki sa de espyon ti ganny demande pour fer?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zozye 6:1-25.

  1. Ki mannyer lamars otour Zeriko par bann Izraelit son setyenm zour i parey avek travay predikasyon bann Temwen Zeova dan sa letan lafen? (Zoz. 6:15, 16; Iza. 60:22; Mat. 24:14; 1 Kor. 9:16)

  2. Ki mannyer sa profesi dan Zozye 6:26 ti ganny akonplir 500-z-an pli tar e ki sa i ansenny nou lo parol Zeova? (1 Rwa. 16:34; Iza. 55:11)

Zistwar 47

En Voler an Izrael

 1. Dan sa portre, lekel sa zonm ki pe kasyet bann keksoz ki annan valer sorti Zeriko anba later e lekel sa bann ki pe ed li?

 2. Akoz sa ki Akan ek son fanmiy ti fer ti serye?

 3. Ki Zeova ti dir kan Zozye ti demann li akoz bann Izraelit ti perdi lager dan lavil Ai?

 4. Apre ki Akan ek son fanmiy ti ganny anmennen devan Zozye ki ti arive avek zot?

 5. Ki leson enportan zizman ki Akan ti gannyen i ansenny nou?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zozye 7:1-26.

  1. Ki lapriyer Zozye ti revele konsernan son relasyon avek son Kreater? (Zoz. 7:7-9; Ps. 119:145; 1 Zan 5:14)

  2. Ki legzanp Akan i montre e ki mannyer sa i en lavertisman pour nou? (Zoz. 7:11, 14, 15; Prov. 15:3; 1 Tim. 5:24; Ebr. 4:13)

 2. Lir Zozye 8:1-29.

  Ki responsabilite nou tou endividyelman nou annan anver kongregasyon Kretyen ozordi? (Zoz. 7:13; Lev. 5:1; Prov. 28:13)

Zistwar 48

Bann Gibeonnit ti malen

 1. Ki mannyer bann Gibeonnit ti diferan avek bann Kananeen?

 2. Parey nou kapab vwar dan portre, ki bann Gibeonnit ti fer e akoz?

 3. Ki promes Zozye ek bann sef Izraelit ti fer avek bann Gibeonnit, me ki zot ti dekouver trwa zour pli tar?

 4. Ki ti arive kan bann lerwa dan lezot lavil ti tande ki bann Gibeonnit ti’n fer lape avek Izrael?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zozye 9:1-27.

  1. Vi ki Zeova ti donn lord nasyon Izrael “pour detrir tou bann zabitan sa pei,” ki kalite i ti demontre kan i ti eparny bann Gibeonnit? (Zoz. 9:22, 24; Mat. 9:13; Akt 10:34, 35; 2 Pyer 3:9)

  2. Par gard sa lalyans ki i ti fer avek bann Gibeonnit, ki mannyer Zozye in kit en bon legzanp pour bann Kretyen ozordi? (Zoz. 9:18, 19; Mat. 5:37; Efe. 4:25)

 2. Lir Zozye 10:1-5.

  Ki mannyer sa gran lafoul i imit bann Gibeonnit ozordi, me kantmenm sa zot en target pour lekel? (Zoz. 10:4; Zeka. 8:23; Mat. 25:35-40; Rev. 12:17)

Zistwar 49

Soley pa ti bouze

 1. Dan sa portre ki Zozye ti pe dir e akoz?

 2. Ki mannyer Zeova ti ed Zozye ek son bann zonm lager?

 3. Ki kantite move lerwa Zozye ti ranport laviktwar lo la e ki kantite letan sa ti pran?

 4. Akoz Zozye ti diviz lavil Kanaan?

 5. Ki laz Zozye ti annan kan i ti mor e ki ti arive avek bann dimoun apre?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zozye 10:6-15.

  Lefet ki nou konnen ki Zeova ti fer soley ek lalin pa bouze pour Izrael, ki konfyans nou annan ozordi? (Zoz. 10:8, 10, 12, 13; Ps. 18:3; Prov. 18:10)

 2. Lir Zozye 12:7-24.

  Lekel ki ti responsab pour defet sa 31 lerwa an Kanaan e akoz sa i enportan pour nou ozordi? (Zoz. 12:7; 24:11-13; Det. 31:8; Lik 21:9, 25-28)

 3. Lir Zozye 14:1-5.

  Ki mannyer bann pei ti ganny divize ant bann tribi Izrael e ki sa i endike konsernan bann leritaz dan paradi? (Zoz. 14:2; Iza. 65:21; Ezek. 47:21-23; 1 Kor. 14:33)

 4. Lir Ziz 2:8-13.

  Parey Zozye an Izrael, lekel ozordi ki parey en miray kont bann aposta? (Ziz 2:8, 10, 11; Mat. 24:45-47; 2 Tesa. 2:3-6; Tit 1:7-9; Rev. 1:1; 2:1, 2)

Zistwar 50

De Madanm brav

 1. Lekel bann ziz e ki mannyer sa enn premye ti apele?

 2. Ki privilez spesyal Debora ti annan e ki sa ti enkli?

 3. Kan Izrael ti ganny menase par Lerwa Yabin ek sef son larme ki ti apel Sisera, ki mesaz sorti kot Zeova Debora ti donn Ziz Barak e lekel i dir ti pou ganny loue pour laviktwar?

 4. Ki mannyer Yael ti montre ki i ti en madanm brav?

 5. Ki ti arive apre lanmor lerwa Yabin?

Lezot kestyon:

 1. Lir Ziz 2:14-22.

  Ki mannyer bann Izraelit ti fer Zeova ankoler avek zot e ki leson nou kapab aprann atraver sa? (Ziz 2:20; Prov. 3:1, 2; Ezek. 18:21-23)

 2. Lir Ziz 4:1-24.

  Ki leson konsernan lafwa ek kouraz bann madanm Kretyen i kapab aprann atraver legzanp Debora ek Yael? (Ziz 4:4, 8, 9, 14, 21, 22; Prov. 31:30; 1 Kor. 16:13)

 3. Lir Ziz 5:1-31.

  Ki mannyer kantik laviktwar Barak ek Debora i kapab ganny vwar konman en lapriyer an rapor avek sa lager Armagedon ki pe vini? (Ziz 5:3, 31; 1 Kron. 16:8-10; Rev. 7:9, 10; 16:16; 19:19-21)

Zistwar 51

Rit ek Naomi

 1. Akoz Naomi ti al reste dan Moab?

 2. Lekel Rit ek Orpa?

 3. Ki mannyer Rit ek Orpa ti reazir kan Naomi ti dir zot retourn kot zot pep?

 4. Lekel Boaz e ki mannyer i ti ed Rit ek Naomi?

 5. Ki mannyer zanfan Rit ek Boaz ti apele e akoz nou devret mazin li?

Lezot kestyon:

 1. Lir Rit 1:1-17.

  1. Ki mannyer Rit ti eksprim son lanmour fidel? (Rit 1:16, 17)

  2. Ki mannyer bon latitid Rit i byen demontre latitid “lezot mouton” anver bann Kretyen swazir lo later ozordi? (Zan 10:16; Zeka. 8:23)

 2. Lir Rit 2:1-23.

  Ki mannyer Rit i en bon legzanp pour bann zenn madanm ozordi? (Rit 2:17, 18; Prov. 23:22; 31:15)

 3. Lir Rit 3:5-13.

  1. Ki mannyer Boaz ti vwar Rit lefet ki i ti anvi marye avek li olye marye avek en pli zenn zonm?

  2. Ki latitid Rit i ansenny nou lo lanmour fidel? (Rit 3:10; 1 Kor. 13:4, 5)

 4. Lir Rit 4:7-17.

  Ki mannyer bann zonm Kretyen ozordi i kapab imit Boaz? (Rit 4:9, 10; 1 Tim. 3:1, 12, 13; 5:8)

Zistwar 52

Gideonn ek son 300 Zonm

 1. Konman e akoz bann Izraelit ti dan bokou problenm?

 2. Akoz Zeova ti dir Gideonn ki i ti annan tro bokou zonm dan son larme?

 3. Konbyen zonm ti reste apre ki Gideonn ti dir bann zonm ki ti per retourn kot zot?

 4. Dapre sa portre, eksplike ki mannyer Zeova ti redwir lakantite larme Gideonn pour vin selman 300 zonm.

 5. Ki mannyer Gideonn ti organiz son 300 zonm e ki mannyer Izrael ti ranport laviktwar?

Lezot kestyon:

 1. Lir Ziz 6:36-40.

  1. Ki mannyer Gideonn ti fer sir ki lavolonte Zeova ti ganny fer?

  2. Ki mannyer nou konnen ki si sa lavolonte Zeova ozordi? (Prov. 2:3-6; Mat. 7:7-11; 2 Tim. 3:16, 17)

 2. Lir Ziz 7:1-25.

  1. Ki leson nou kapab aprann avek sa 300 zonm ki ti alert kontrerman avek bann ki ti neglizan? (Ziz 7:3, 6; Rom. 13:11, 12; Efe. 5:15-17)

  2. Zis parey sa 300 zonm ti aprann par obzerv Gideonn, ki mannyer nou kapab aprann par obzerv sa pli Gran Gideonn, Zezi Kri? (Ziz 7:17; Mat. 11:29, 30; 28:19, 20; 1 Pyer 2:21)

  3. Ki mannyer Ziz 7:21 i ed nou pour kontant nou pour servi dan nenport ki landrwa lorganizasyon Zeova i demann nou pour servi? (1 Kor. 4:2; 12:14-18; Zak 4:10)

 3. Lir Ziz 8:1-3.

  Kan i ariv ler pour rezourd en problenm ki nou annan avek en frer oubyen en ser, ki nou kapab aprann par lafason ki Gideonn ti rezourd dispit avek bann dimoun Efraim? (Prov. 15:1; Mat. 5:23, 24; Lik 9:48)

Zistwar 53

Promes Yifta

 1. Lekel Yifta e pandan ki letan i ti viv?

 2. Ki promes Yifta ti fer avek Zeova?

 3. Akoz Yifta ti sagren kan i ti retourn kot li apre son laviktwar lo bann Amonit?

 4. Ki fiy Yifta ti dir apre ki i ti’n aprann promes ki son papa ti’n fer?

 5. Akoz bann dimoun ti kontan fiy Yifta?

Lezot kestyon:

 1. Lir Ziz 10:6-18.

  Ki lavertisman nou devret pran aker atraver sa resi lo bann Izraelit ki ti enfidel anver Zeova? (Ziz 10:6, 15, 16; Rom. 15:4; Rev. 2:10)

 2. Lir Ziz 11:1-11, 29-40.

  1. Ki mannyer nou konnen ki kan Yifta ti donn son fiy konman “lofrann brile” sa pa ti vedir ki i ti fer li pas par dife konman en sakrifis? (Ziz 11:31; Lev. 16:24; Det. 18:10, 12)

  2. Dan ki fason Yifta ti ofer son fiy konman en sakrifis?

  3. Ki nou kapab aprann atraver latitid Yifta anver sa promes ki i ti fer avek Zeova? (Ziz 11:35, 39; Ekle. 5:4, 5; Mat. 16:24)

  4. Ki mannyer fiy Yifta i en legzanp pour bann zenn Kretyen pourswiv en karyer dan servis aplentan? (Ziz 11:36; Mat. 6:33; Fili. 3:8)

Zistwar 54

Sa Zonm pli for

 1. Ki mannyer sa zonm pli for ki ti’n deza egziste ti apele e lekel ki ti donn li son lafors?

 2. Parey ou kapab vwar dan portre, ki Sanmson ti fer avek en gro lyon?

 3. Ki sekre Sanmson ti pe rakont Dalila dan sa portre e ki mannyer sa ti fer li ganny tyonbo par bann Filisten?

 4. Sa zour ki i ti mor, ki mannyer Sanmson ti touy 3,000 son lennmi Filisten?

Lezot kestyon:

 1. Lir Ziz 13:1-14.

  Ki mannyer Manoa ek son madanm i fourni en bon legzanp pour bann paran elve zot zanfan? (Ziz 13:8; Ps. 127:3; Efe. 6:4)

 2. Lir Ziz 14:5-9 e osi 15:9-16.

  1. Ki sa resi lo Sanmson letan i ti touy sa lyon, kas lakord ki ti anmar li e servi lezo lanmaswar en bourik pour touy 1,000 zonm i ansenny nou lo travay lespri sen Zeova?

  2. Ki mannyer lespri sen i ed nou ozordi? (Ziz 14:6; 15:14; Zeka. 4:6; Akt 4:31)

 3. Lir Ziz 16:18-31.

  Ki mannyer Sanmson ti ganny afekte par son move lasosyasyon e ki nou kapab aprann atraver sa? (Ziz 16:18, 19; 1 Kor. 15:33)

Zistwar 55

En pti Garson ti servi Bondye

 1. Ki mannyer sa pti garson ki dan sa portre i apele e lekel sa bann lezot dimoun?

 2. Ki lapriyer Ana ti fer en zour kan i ti pe vizit tabernak Zeova e ki mannyer Zeova ti reponn li?

 3. Ki laz Samyel ti annan kan i ti ganny anmennen pour servi dan latant Zeova e ki son manman ti fer pour li tou le-z-an?

 4. Ki mannyer bann garson Eli ti apele e ki kalite zonm zot ti ete?

 5. Ki mannyer Zeova ti kriy Samyel e ki mesaz I ti donn li?

 6. Ki Samyel ti vini ler i ti gran e ki ti arive avek li ler i ti vye?

Lezot kestyon:

 1. Lir 1 Samyel 1:1-28.

  1. Ki bon legzanp Elkana in kite pour bann sef fanmiy kan i ti gid lezot dan vre ladorasyon? (1 Sam. 1:3, 21; Mat. 6:33; Fili. 1:10)

  2. Ki leson nou kapab aprann atraver legzanp Elkana lo lafason ki i ti rezourd bann problenm drol? (1 Sam. 1:10, 11; Ps. 55:22; Rom. 12:12)

 2. Lir 1 Samyel 2:11-36.

  Ki mannyer Eli ti onor son bann garson plis ki Zeova e ki mannyer sa i servi konman en legzanp lavertisman pour nou? (1 Sam. 2:22-24, 27, 29; Det. 21:18-21; Mat. 10:36, 37)

 3. Lir 1 Samyel 4:16-18.

  Ki sa kat mesaz maler ki sa enn ki ti sorti kot laliny batay ti anonse e ki lefe sa ti annan lo Eli?

 4. Lir 1 Samyel 8:4-9.

  Ki mannyer Izrael ti ofans Zeova en kantite e ki mannyer nou kapab fidelman siport son Rwayonm ozordi? (1 Sam. 8:5, 7; Zan 17:16; Zak 4:4)

Zistwar 56

Sail, premye Lerwa Izrael

 1. Dan sa portre, ki Samyel pe fer e akoz?

 2. Akoz Zeova ti kontan Sail e ki kalite zonm i ti ete?

 3. Ki mannyer garson Sail ti apele e ki sa garson ti fer?

 4. Akoz Sail ti ofer sakrifis olye esper Samyel vini pour fer li?

 5. Ki leson nou kapab aprann atraver sa resi lo Sail?

Lezot kestyon:

 1. Lir 1 Samyel 9:15-21 e 10:17-27.

  Ki mannyer modesti Sail ti ed li pour evite reakte vitman kan en zonm ti koz san okenn respe anver li? (1 Sam. 9:21; 10:21, 22, 27; Prov. 17:27)

 2. Lir 1 Samyel 13:5-14.

  Ki pese Sail ti komet Gilgal? (1 Sam. 10:8; 13:8, 9, 13)

 3. Lir 1 Samyel 15:1-35.

  1. Ki pese serye Sail ti komet an konneksyon avek Agag lerwa Amalek? (1 Sam. 15:2, 3, 8, 9, 22)

  2. Ki mannyer Sail ti esey zistifye son aksyon pour pa aksepte koreksyon? (1 Sam. 15:24)

  3. Ki lavertisman nou devret pran aker ozordi kan nou ganny en konsey? (1 Sam. 15:19-21; Ps. 141:5; Prov. 9:8, 9; 11:2)

Zistwar 57

Bondye ti swazir David

 1. Ki mannyer sa garson dan sa portre i apele e ki mannyer nou konnen ki i ti brav?

 2. Kote David ti reste e ki mannyer son papa ek granpapa ti apele?

 3. Akoz Zeova ti demann Samyel pour al kot lakour Zese Betleenm?

 4. Ki ti arive kan Zese ti anmenn set son bann garson kot Samyel?

 5. Kan David ti ganny anmennen, ki Zeova ti dir Samyel?

Lezot kestyon:

 1. Lir 1 Samyel 17:34, 35.

  Ki mannyer sa bann levennman i met lanfaz lo kouraz David ek son konfyans dan Zeova? (1 Sam. 17:37)

 2. Lir 1 Samyel 16:1-14.

  1. Ki mannyer parol Zeova dan 1 Samyel 16:7 i ed nou pour pa fer lapliferans e pour evite ziz lezot par laparans? (Akt 10:34, 35; 1 Tim. 2:4)

  2. Ki mannyer legzanp Sail i montre ki kan Zeova i retir son lespri sen lo en dimoun sa i kapab posib ki en move lespri ouswa en move dezir i anrasinen dan sa dimoun? (1 Sam. 16:14; Mat. 12:43-45; Gal. 5:16)

Zistwar 58

David ek Golyat

 1. Ki defi Golyat ti met devan bann larme Izraelit?

 2. Ki grander Golyat ti ete e ki Lerwa Sail ti promet sa zonm ki ti pou touy Golyat?

 3. Ki David ti dir kan Sail ti dir li ki i pa ti pou kapab lager avek Golyat akoz i ti zis en pti garson?

 4. Dan son larepons avek Golyat, ki mannyer David ti demontre son konfyans dan Zeova?

 5. Parey ou kapab vwar dan sa portre, ki David ti servi pour touy Golyat e ki ti arive avek bann Filisten apre sa?

Lezot kestyon:

 1. Lir 1 Samyel 17:1-54.

  1. Akoz David pa ti per e ki mannyer nou kapab imit son legzanp? (1 Sam. 17:37, 45; Efe. 6:10, 11)

  2. Akoz bann Kretyen i devret evite annan sa leta lespri konpetitif ki Golyat ti annan kan zot angaz zot dan bann zwe ouswa aktivite lwazir? (1 Sam. 17:8; Gal. 5:26; 1 Tim. 4:8)

  3. Ki mannyer parol David i montre ki i ti annan konfyans ki Bondye ti pe siport li? (1 Sam. 17:45-47; 2 Kron. 20:15)

  4. Olye zis dekrir sa konman en lager ant de group larme, ki mannyer sa resi i montre nou ki sa batay ti vreman ant bann fo bondye ek sa vre Bondye, Zeova? (1 Sam. 17:43, 46, 47)

  5. Ki mannyer sa larestan Kretyen swazir i imit legzanp konfyans ki David ti annan dan Zeova? (1 Sam. 17:37; Zer. 1:17-19; Rev. 12:17)

Zistwar 59

Akoz David ti bezwen sove

 1. Akoz Sail ti zalou David e ki mannyer son garson Yonatann ti diferan?

 2. Ki ti arive en zour kan David ti pe zwe laarp pour Sail?

 3. Ki Sail ti dir David i devret fer avan pran Mikal son fiy konman son madanm e akoz Sail ti dir sa?

 4. Parey portre i montre, kan David ti pe zwe laarp pour Sail, ki ti arive pour trwazyenm fwa?

 5. Ki mannyer Mikal ti ede pour sov lavi David e ki David ti bezwen fer pour set an?

Lezot kestyon:

 1. Lir 1 Samyel 18:1-30.

  1. Ki mannyer lanmour ki Yonatann ti annan pour David i reprezant sa lanmour ki “lezot mouton” ek “pti troupo” i annan pour kanmarad? (1 Sam. 18:1; Zan 10:16; Lik 12:32; Zeka. 8:23)

  2. Lefet ki se Yonatann ki ti pou normalman vin zeritye Sail, ki mannyer 1 Samyel 18:4 i montre ki Yonatann ti demontre vre soumisyon anver sa enn ki ti ganny swazir pour vin lerwa?

  3. Ki mannyer legzanp Sail i montre ki zalouzi i kapab anmenn ver en pese grav e ki lavertisman sa i annan pour nou? (1 Sam. 18:7-9, 25; Zak 3:14-16)

 2. Lir 1 Samyel 19:1-17.

  Ki mannyer Yonatann ti met son prop lavi an danze kan i ti pronons sa parol ki ganny rikorde dan 1 Samyel 19:4, 5? (1 Sam. 19:1, 6)

Zistwar 60

Abigail ek David

 1. Ki mannyer sa madanm ki pe vin zwenn David dan sa portre i apele e ki kalite dimoun i ti ete?

 2. Lekel Nabal?

 3. Akoz David ti anvoy son bann zonm pour al demann Nabal en faver?

 4. Ki Nabal ti dir bann zonm David e ki mannyer David ti reakte?

 5. Ki mannyer Abigail ti montre ki i ti en madanm malen?

Lezot kestyon:

 1. Lir 1 Samyel 22:1-4.

  Ki mannyer fanmir David i en bon legzanp lo lafason nou devret siport kanmarad dan kongregasyon? (Prov. 17:17; 1 Tesa. 5:14)

 2. Lir 1 Samyel 25:1-43.

  1. Akoz Nabal ti ganny dekrir konman arogan? (1 Sam. 25:2-5, 10, 14, 21, 25)

  2. Ki bann madanm Kretyen denozour i kapab aprann atraver legzanp Abigail? (1 Sam. 25:32, 33; Prov. 31:26; Efe. 5:24)

  3. Lekel sa de move keksoz ki Abigail ti anpes David fer? (1 Sam. 25:31, 33; Rom. 12:19; Efe. 4:26)

  4. Ki mannyer reaksyon David anver parol Abigail i ed bann zonm pour annan menm pwennvi avek Zeova lo bann madanm? (Akt 21:8, 9; Rom. 2:11; 1 Pyer 3:7)

Zistwar 61

David ti vin Lerwa

 1. Ki David ek Abisai ti fer kan Sail ti pe dormi dan son kan?

 2. Ki kestyon David ti demann Sail?

 3. Apre ki i ti kit Sail, kote David ti ale?

 4. Kwa ki ti fer David vreman tris e ekrir en zoli sanson?

 5. Ki laz David ti annan kan i ti vin lerwa an Ebronn e ki mannyer serten son bann garson ti apele?

 6. Kote David ti dirize konman lerwa pli tar?

Lezot kestyon:

 1. Lir 1 Samyel 26:1-25.

  1. Dapre sa parol ki David ti dir dan 1 Samyel 26:11 ki latitid nou devret annan anver lord teokratik? (Ps. 37:7; Rom. 13:2)

  2. Kan nou fer en gran zefor pour eksprim nou labonte me nou rankontre enn ki pa apresye li, ki mannyer parol David dan 1 Samyel 26:23 i kapab ed nou pour gard en bon pwennvi? (1 Rwa. 8:32; Ps. 18:20)

 2. Lir 2 Samyel 1:26.

  Ki mannyer bann Kretyen ozordi i kapab devlop sa “gran lanmour pour kanmarad” parey David ek Yonatann? (1 Pyer 4:8; Kol. 3:14; 1 Zan 4:12)

 3. Lir 2 Samyel 5:1-10.

  1. Pour ki kantite letan David ti dirize konman lerwa e ki mannyer sa letan ti ganny divize? (2 Sam. 5:4, 5)

  2. Avek lekel David ti ganny pwisans e ki mannyer sa i en rapel pour nou ozordi? (2 Sam. 5:10; 1 Sam. 16:13; 1 Kor. 1:31; Fili. 4:13)

Zistwar 62

Problenm dan Lakour David

 1. Avek led Zeova, ki ti finalman arive avek pei Kanaan?

 2. Ki ti arive en zour swar ler David ti lo twa son pale?

 3. Akoz Zeova ti ankoler avek David?

 4. Dan sa portre, lekel ki Zeova ti anvoye pour koz avek David lo son pese e ki sa zonm ti dir pou arive avek David?

 5. Ki problenm David ti annan?

 6. Apre David, lekel ki ti vin lerwa Izrael?

Lezot kestyon:

 1. Lir 2 Samyel 11:1-27.

  1. Ki mannyer reste okipe dan servis Zeova i en proteksyon pour nou?

  2. Ki mannyer David ti ganny antrennen pour fer pese e ki mannyer sa i en legzanp pour nou ozordi? (2 Sam. 11:2; Mat. 5:27-29; 1 Kor. 10:12; Zak 1:14, 15)

 2. Lir 2 Samyel 12:1-18.

  1. Ki leson bann ansyen ek paran i kapab aprann lo lafason ki Natann ti apros David pour donn li konsey? (2 Sam. 12:1-4; Prov. 12:18; Mat. 13:34)

  2. Akoz Zeova ti demontre mizerikord anver David? (2 Sam. 12:13; Ps. 32:5; 2 Kor. 7:9, 10)

Zistwar 63

Lerwa Salomon ti malen

 1. Ki Zeova ti demann Salomon e ki i ti reponn?

 2. Vi ki i ti kontan sa ki Salomon ti demann li, ki Zeova ti promet pour donn li?

 3. Ki problenm difisil de madanm ti prezant devan Salomon?

 4. Parey ou kapab vwar dan sa portre, ki mannyer Salomon ti rezourd sa problenm?

 5. Ki mannyer dominasyon Salomon ti ete e akoz?

Lezot kestyon:

 1. Lir 1 Lerwa 3:3-28.

  1. Atraver santiman Salomon dan 1 Lerwa 3:7 ki bann ki annan responsabilite dan kongregasyon ozordi i kapab aprann? (Ps. 119:105; Prov. 3:5, 6)

  2. Ki mannyer sa ki Salomon ti demande i en bon legzanp bann bon keksoz ki nou kapab priy lo la? (1 Rwa. 3:9, 11; Prov. 30:8, 9; 1 Zan 5:14)

  3. Ki konfyans dan lafason ki Salomon ti rezourd sa dispit ant sa de madanm i donn nou konsernan lavenir anba dominasyon sa pli Gran Salomon, Zezi Kri? (1 Rwa. 3:28; Iza. 9:6, 7; 11:2-4)

 2. Lir 1 Lerwa 4:29-34.

  1. Ki mannyer Zeova ti reazir anver sa ki Salomon ti demann li an rapor avek en leker obeisan? (1 Rwa. 4:29)

  2. Par vwar zefor ki bokou dimoun ti fer pour ekout lasazes Salomon, ki mannyer nou latitid i devret ete anver etidye Parol Bondye? (1 Rwa. 4:29, 34; Zan 17:3; 2 Tim. 3:16)

Zistwar 64

Salomon ti konstri Tanp

 1. Konbyen letan ti pran pour Salomon konplet konstriksyon tanp e akoz i ti kout en kantite larzan?

 2. Konbyen lasanm prensipal ti annan dan tanp e kwa ki ti ganny met dan lasanm ki ti dan fon?

 3. Ki Salomon ti dir dan son lapriyer kan tanp ti fini ganny konstrir?

 4. Ki mannyer Zeova ti montre ki i ti apresye lapriyer Salomon?

 5. Ki bann madanm Salomon ti fer li fer e ki ti arive avek Salomon?

 6. Akoz Zeova ti ankoler avek Salomon, e ki Zeova ti dir li?

Lezot kestyon:

 1. Lir 1 Kronik 28:9, 10.

  Par egzamin parol David dan 1 Kronik 28:9, 10, ki zefor nou devret fer dan nou lavi tou le zour? (Ps. 19:14; Fili. 4:8, 9)

 2. Lir 2 Kronik 6:12-21, 32-42.

  1. Ki mannyer Salomon ti montre ki sa Bondye Tre O pa kapab reste dan okenn batiman ki imen in fer? (2 Kron. 6:18; Akt 17:24, 25)

  2. Ki parol Salomon dan 2 Kronik 6:32, 33 i montre lo Zeova? (Akt 10:34, 35; Gal. 2:6)

 3. Lir 2 Kronik 7:1-5.

  Zis parey bann garson Izrael ti ganny motive pour loue Zeova kan zot ti vwar son laglwar, ki mannyer nou kapab benefisye ozordi kan nou medit lo benediksyon ki Zeova i donn son pep? (2 Kron. 7:3; Ps. 22:22; 34:1; 96:2)

 4. Lir 1 Lerwa 11:9-13.

  Ki mannyer lavi Salomon i montre ki i enportan pour reste fidel ziska lafen? (1 Rwa. 11:4, 9; Mat. 10:22; Rev. 2:10)

Zistwar 65

Rwayonm ti divize

 1. Ki mannyer sa de zonm dan sa portre i apele e lekel zot?

 2. Ki Aiya ti fer avek sa lenz ki ti lo li e ki sa aksyon ti vedir?

 3. Ki Salomon ti esey fer avek Yarobam?

 4. Akoz bann dimoun ti fer Yarobam vin lerwa sa dis tribi?

 5. Akoz Yarobam ti fer de pti bef annor e ki ti arive avek sa pei apre?

 6. Ki ti arive avek rwayonm sa de tribi ek tanp Zeova an Zerizalenm?

Lezot kestyon:

 1. Lir 1 Lerwa 11:26-43.

  Ki kalite dimoun Yarobam ti ete e ki Zeova ti promet li si i ti obeir son lalwa? (1 Rwa. 11:28, 38)

 2. Lir 1 Lerwa 12:1-33.

  1. Ki move legzanp Yarobam i kapab ansenny bann paran ek bann ansyen an rapor avek abiz lotorite? (1 Rwa. 12:13; Ekle. 7:7; 1 Pyer 5:2, 3)

  2. Avek lekel bann zenn denozour i merit rod gidans kan zot annan en desizyon serye pour fer dan zot lavi? (1 Rwa. 12:6, 7; Prov. 1:8, 9; 2 Tim. 3:16, 17; Ebr. 13:7)

  3. Kwa ki ti pous Yarobam pour konstrir de sant pour ladorasyon pti bef e ki mannyer sa ti montre en mank lafwa dan Zeova? (1 Rwa. 11:37; 12:26-28)

  4. Lekel ki ti diriz bann dimoun dan rwayonm sa dis tribi pour rebel kont vre ladorasyon? (1 Rwa. 12:32, 33)

Zistwar 66

Zezabel, en move Larenn

 1. Lekel Zezabel?

 2. Akoz en zour lerwa Aab ti tris?

 3. Ki Zezabel ti fer pour son msye Aab ganny plantasyon rezen Nabot?

 4. Lekel ki Zeova ti anvoy pini Zezabel?

 5. Parey ou kapab vwar dan sa portre, ki ti arive ler Yeou ti ariv kot pale Zezabel?

Lezot kestyon:

 1. Lir 1 Lerwa 16:29-33 e osi 18:3, 4.

  Ki mannyer kondisyon Izrael ti ete pandan letan Lerwa Aab? (1 Rwa. 14:9)

 2. Lir 1 Lerwa 21:1-16.

  1. Ki mannyer Nabot ti demontre kouraz ek fidelite anver Zeova? (1 Rwa. 21:1-3; Lev. 25:23-28)

  2. Dapre legzanp Aab, ki nou kapab aprann konsernan fer fas avek dekourazman? (1 Rwa. 21:4; Rom. 5:3-5)

 3. Lir 2 Lerwa 9:30-37.

  Ki nou kapab aprann atraver devouman ki Yeou ti annan pour fer lavolonte Zeova? (2 Rwa. 9:4-10; 2 Kor. 9:1, 2; 2 Tim. 4:2)

Zistwar 67

Yeosafat ti met Konfyans dan Zeova

 1. Lekel Yeosafat e dan ki letan i ti viv?

 2. Akoz bann Izraelit ti per e ki bokou parmi zot ti fer?

 3. Ki larepons Zeova ti donnen an rapor avek lapriyer Yeosafat?

 4. Ki Zeova ti fer arive avan lager?

 5. Ki leson nou kapab aprann avek Yeosafat?

Lezot kestyon:

 1. Lir 2 Kronik 20:1-30.

  1. Ki mannyer Yeosafat ti demontre sa ki en serviter fidel Bondye i merit fer kan i ganny menase? (2 Kron. 20:12; Ps. 25:15; 62:1)

  2. Vi ki Zeova in touzour servi en mwayen pour kominik avek son pep, ki mwayen i pe servi ozordi? (2 Kron. 20:14, 15; Mat. 24:45-47; Zan 15:15)

  3. Kan Bondye pou lans sa lager oubyen “konbat kan sa gran zour Bondye Toupisan pou arive,” ki mannyer nou sitiasyon pou parey avek sa ki pour Yeosafat? (2 Kron. 20:15, 17; 32:8; Rev. 16:14, 16)

  4. Par imit bann Levit, ki bann pionye ek misyonner i fer pour kontribye anver sa travay predikasyon ki pe ganny fer dan lemonn antye ozordi? (2 Kron. 20:19; Rom. 10:13-15; 2 Tim. 4:2)

Zistwar 68

De Garson ki ti resisite

 1. Lekel sa trwa dimoun dan sa portre e ki ti arive avek sa pti garson?

 2. Ki Eliya ti priye konsernan sa pti garson e ki ti arive apre?

 3. Ki mannyer sa zonm ki ti ed Eliya ti apele?

 4. Akoz Elisa ti ganny apele kot lakaz en madanm ki ti reste Sounenm?

 5. Ki Elisa ti fer e ki ti arive avek sa pti garson ki ti’n mor?

 6. Parey i’n ganny demontre atraver Eliya ek Elisa, ki pouvwar Zeova i annan?

Lezot kestyon:

 1. Lir 1 Lerwa 17:8-24.

  1. Dan ki fason lobeisans ek lafwa Eliya ti ganny teste? (1 Rwa. 17:9; 19:1-4, 10)

  2. Akoz lafwa sa vev Tsarfat ti vreman remarkab? (1 Rwa. 17:12-16; Lik 4:25, 26)

  3. Ki mannyer leksperyans sa vev ki ti reste Tsarfat i montre ki sa parol ki Zezi ti dir dan Matye 10:41, 42 i vre? (1 Rwa. 17:10-12, 17, 23, 24)

 2. Lir 2 Lerwa 4:8-37.

  1. Ki sa madanm Sounenm i ansenny nou lo lospitalite? (2 Rwa. 4:8; Lik 6:38; Rom. 12:13; 1 Zan 3:17)

  2. Dan ki fason nou kapab demontre bann akt labonte anver bann serviter Bondye ozordi? (Akt 20:35; 28:1, 2; Gal. 6:9, 10; Ebr. 6:10)

Zistwar 69

En pti Fiy ti ed en Zonm for

 1. Ki sa pti fiy pe dir sa madanm dan sa portre?

 2. Lekel sa madanm dan sa portre e ki sa pti fiy ti pe fer dan son lakaz?

 3. Ki Elisa ti dir son serviter dir Naamann fer e akoz Naamann ti ankoler?

 4. Ki ti arive kan Naamann ti ekout son serviter?

 5. Akoz Elisa ti refize pran sa kado ki Naamann ti ofer li, me ki Geazi ti fer?

 6. Ki ti arive avek Geazi e ki nou kapab aprann par sa?

Lezot kestyon:

 1. Lir 2 Lerwa 5:1-27.

  1. Ki mannyer legzanp ki sa pti fiy Izraelit in kite i kapab ankouraz bann zenn ozordi? (2 Rwa. 5:3; Ps. 8:2; 148:12, 13)

  2. Akoz i bon gard legzanp Naamann antet kan nou ganny bann konsey sorti dan Labib? (2 Rwa. 5:15; Ebr. 12:5, 6; Zak 4:6)

  3. Ki leson nou kapab aprann kan nou konpar diferans ant legzanp Elisa ek legzanp Geazi? (2 Rwa. 5:9, 10, 14-16, 20; Mat. 10:8; Akt 5:1-5; 2 Kor. 2:17)

Zistwar 70

Yona ek sa gro Pwason

 1. Lekel Yona e ki Zeova ti dir li fer?

 2. Ki Yona ti fer vi ki i pa ti anvi al kot Zeova ti’n anvoy li?

 3. Ki Yona ti dir bann maren fer pour ki tanpet i arete?

 4. Parey ou kapab vwar dan sa portre, ki ti arive kan Yona ti koule?

 5. Pour ki kantite letan Yona ti dan vant sa pwason e ki i ti fer ladan?

 6. Kote Yona ti ale apre ki i ti’n sorti dan vant sa pwason e ki sa i ansenny nou?

Lezot kestyon:

 1. Lir Yona 1:1-17.

  Ki mannyer Yona ti santi anver son misyon ki i ti’n gannyen pour pres avek bann zabitan Niniv? (Yona 1:2, 3; Prov. 3:7; Ekle. 8:12)

 2. Lir Yona 2:1, 2, 10.

  Ki mannyer leksperyans Yona i donn nou konfyans ki Zeova pou reponn nou lapriyer? (Ps. 22:24; 34:6; 1 Zan 5:14)

 3. Lir Yona 3:1-10.

  1. Ki lankourazman nou gannyen lefet ki Zeova ti kontinyen servi Yona malgre i pa ti reisi akonplir son misyon o konmansman? (Ps. 103:14; 1 Pyer 5:10)

  2. Leksperyans Yona avek bann zabitan Niniv i ansenny nou kwa an rapor avek ziz bann dimoun davans dan teritwar? (Yona 3:6-9; Ekle. 11:6; Akt 13:48)

Zistwar 71

Bondye in promet en Paradi

 1. Lekel Izai, dan ki letan i ti viv e ki Zeova ti montre li?

 2. Ki sa mo “paradi” i vedir e ki i fer ou mazinen?

 3. Ki Zeova ti dir Izai ekrir konsernan sa nouvo Paradi?

 4. Akoz Adan ek Ev ti perdi zot zoli lakour?

 5. Ki Zeova in promet bann ki kontan li?

Lezot kestyon:

 1. Lir Izai 11:6-9.

  1. Ki mannyer Parol Bondye i dekrir sa lape ki pou egziste ant bann zannimo ek bann imen dan nouvo lemonn? (Ps. 148:10, 13; Iza. 65:25; Ezek. 34:25)

  2. Ki parol dan liv Izai ki pe trouv son lakonplisman ozordi dan domenn spirityel parmi pep Zeova? (Rom. 12:2; Efe. 4:23, 24)

  3. Lekel ki merit ganny loner pour sa sanzman dan personalite ki bann imen i fer la konmela e dan nouvo lemonn? (Iza. 48:17, 18; Gal. 5:22, 23; Fili. 4:7)

 2. Lir Revelasyon 21:3, 4.

  1. Ki mannyer Labib i montre ki Zeova i reste parmi bann imen lo later dan en sans senbolik e non pa dan en sans fizik? (Lev. 26:11, 12; 2 Kron. 6:18; Iza. 66:1; Rev. 21:2, 3, 22-24)

  2. Ki kalite larm ek soufrans ki pou nepli egziste? (Lik 8:49-52; Rom. 8:21, 22; Rev. 21:4)

Zistwar 72

Bondye ti ed Lerwa Izkiya

 1. Lekel sa zonm dan sa portre e akoz i dan en kantite problenm?

 2. Ki kalite let Izkiya ti met devan Zeova e ki i ti priy lo la?

 3. Ki kalite lerwa Izkiya ti ete e ki mesaz Zeova ti anvoy pour li atraver profet Izai?

 4. Parey ou vwar dan sa portre ki lanz Zeova ti fer avek bann Asiryen?

 5. Menm si rwayonm sa de tribi ti anpe pour en pe letan, ki ti arive apre ki Izkiya ti’n mor?

Lezot kestyon:

 1. Lir 2 Lerwa 18:1-36.

  1. Ki mannyer Rabsake ki ti portparol bann Asiryen ti rod fason pour afeblir lafwa bann Izraelit? (2 Rwa. 18:19, 21; Egz. 5:2; Ps. 64:3)

  2. Kan zot pe fer fas avek lopozisyon, ki mannyer Temwen Zeova i swiv legzanp Izkiya? (2 Rwa. 18:36; Ps. 39:1; Prov. 26:4; 2 Tim. 2:24)

 2. Lir 2 Lerwa 19:1-37.

  1. Ki mannyer pep Zeova ozordi i imit Izkiya kan zot dan problenm? (2 Rwa. 19:1, 2; Prov. 3:5, 6; Ebr. 10:24, 25; Zak 5:14, 15)

  2. Ki sa trwa defet Lerwa Senakerib ti gannyen e i reprezant lekel dan en sans profetik? (2 Rwa. 19:32, 35, 37; Rev. 20:2, 3)

 3. Lir 2 Lerwa 21:1-6, 16.

  Akoz i kapab ganny dir ki Manase ti enn parmi sa pli move lerwa ki ti diriz Zerizalenm? (2 Kron. 33:4-6, 9)

Zistwar 73

Dernyen bon Lerwa Izrael

 1. Ki laz Yosiya ti annan kan i ti vin lerwa e ki i ti fer pandan setyenm lannen ki i ti pe dirize?

 2. Ki Yosiya pe fer dan sa premye portre?

 3. Ki gran pret ti vwar kan bann zonm ti pe repar tanp?

 4. Akoz Yosiya ti desir son lenz?

 5. Ki mesaz sorti kot Zeova profet Oulda ti pas avek Yosiya?

Lezot kestyon:

 1. Lir 2 Kronik 34:1-28.

  1. Ki legzanp Yosiya in kite pour bann ki’n pas atraver en lanfans difisil? (2 Kron. 33:21-25; 34:1, 2; Ps. 27:10)

  2. Ki aksyon enportan Yosiya ti pran pour promot vre ladorasyon pandan wityenm, douzyenm ek dizwityenm lannen ki i ti pe dirize konman lerwa? (2 Kron. 34:3, 8)

  3. Ki leson nou kapab aprann avek Lerwa Yosiya ek Gran Pret Ilkya an sa ki konsern pran swen avek nou landrwa ladorasyon? (2 Kron. 34:9-13; Prov. 11:14; 1 Kor. 10:31)

Zistwar 74

En Zonm ki pa ti per

 1. Lekel sa zennonm dan sa portre?

 2. Ki Zeremi ti panse lo sa lide vin en profet e ki Zeova ti dir li?

 3. Ki mesaz Zeremi ti kontinyen anons bann dimoun?

 4. Ki mannyer bann pret ti esey aret Zeremi e ki mannyer i ti montre ki i pa ti per?

 5. Ki ti arive kan bann Izraelit pa ti sanz zot bann move fason viv?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zeremi 1:1-8.

  1. Parey legzanp Zeremi i montre, kwa ki fer en dimoun kalifye pour fer travay Zeova? (2 Kor. 3:5, 6)

  2. Ki mannyer legzanp Zeremi i ankouraz bann zenn Kretyen ozordi? (Ekle. 12:1; 1 Tim. 4:12)

 2. Lir Zeremi 10:1-5.

  Ki legzanp tousan Zeremi ti servi pour montre ki i pa fer sans pour annan konfyans dan bann zidol? (Zer. 10:5; Iza. 46:7; Aba. 2:19)

 3. Lir Zeremi 26:1-16.

  1. Kan pe anons sa mesaz lavertisman ozordi, ki mannyer larestan Kretyen swazir i pran aker sa komann ki Zeova ti donn Zeremi pour li “pa evite dir tou parol”? (Zer. 26:2; Det. 4:2; Akt 20:27)

  2. Ki bon legzanp Zeremi in kite pour bann Temwen Zeova ozordi kan zot pe anons sa bon nouvel avek bann nasyon? (Zer. 26:8, 12, 14, 15; 2 Tim. 4:1-5)

 4. Lir 2 Lerwa 24:1-17.

  Ki konsekans Zida ti sibir pour son enfidelite anver Zeova? (2 Rwa. 24:2-4, 14)

Zistwar 75

Kat Garson an Babilonn

 1. Lekel sa kat garson dan sa portre e akoz zot Babilonn?

 2. Ki plan Nedoukadnetsar ti annan pour sa kat garson e ki lord i ti donn son bann serviter?

 3. Ki Danyel ti demande an rapor avek manze ek bwar ki li ek son trwa zanmi ti pou gannyen?

 4. Apre ki zot ti’n manz legim pour dis zour, ki mannyer Danyel ek son trwa zanmi ti ete konpare avek lezot zenn garson?

 5. Akoz Danyel ek son trwa zanmi ti dan pale lerwa e dan ki fason zot ti pli entelizan ki bann pret ek bann zonm malen?

Lezot kestyon:

 1. Lir Danyel 1:1-21.

  1. Ki kalite zefor nou bezwen fer si nou anvi reziste tantasyon e sirmont nou bann febles? (Dan. 1:8; Zen. 39:7, 10; Gal. 6:9)

  2. Dan ki fason bann zenn denozour i kapab ganny tante oubyen ganny presyon pour partisip dan bann keksoz ki serten i vwar li bon? (Dan. 1:8; Prov. 20:1; 2 Kor. 6:17–7:1)

  3. Ki sa resi Labib lo sa kat zenn Ebre i ed nou pour apresye an rapor avek en bon konnesans? (Dan. 1:20; Iza. 54:13; 1 Kor. 3:18-20)

Zistwar 76

Zerizalenm ti ganny detri

 1. Dan sa portre, ki pe arive avek Zerizalenm ek bann Izraelit?

 2. Lekel Ezekyel e ki keksoz sokan Zeova ti montre li?

 3. Vi ki bann Izraelit ti napa respe pour li, ki promes Zeova ti fer?

 4. Ki Lerwa Neboukadnetsar ti fer apre ki bann Izraelit ti rebel kont li?

 5. Akoz Zeova ti les sa destriksyon terib ariv avek bann Izraelit?

 6. Konman pei Izrael ti reste san okenn zabitan e pour ki kantite letan?

Lezot kestyon:

 1. Lir 2 Lerwa 25:1-26.

  1. Lekel Sidkya, ki ti arive avek li e ki mannyer sa ti akonplir en profesi Labib? (2 Rwa. 25:5-7; Ezek. 12:13-15)

  2. Lekel ki Zeova ti dir i responsab pour enfidelite ki Izrael ti’n komet? (2 Rwa. 25:9, 11, 12, 18, 19; 2 Kron. 36:14, 17)

 2. Lir Ezekyel 8:1-18.

  Dan ki fason bann swadizan Kretyen in imit Izrael enfidel ki ti ador soley? (Ezek. 8:16; Iza. 5:20, 21; Zan 3:19-21; 2 Tim. 4:3)

Zistwar 77

Zot pa ti oule salye

 1. Ki lord Neboukadnetsar, lerwa Babilonn ti donn bann dimoun?

 2. Akoz sa trwa zanmi Danyel pa pe salye sa stati annor?

 3. Kan Neboukadnetsar ti donn sa trwa Ebre ankor en sans pour salye sa stati, ki mannyer zot ti montre ki zot ti annan konfyans dan Zeova?

 4. Ki Neboukadnetsar ti dir son bann zonm fer avek Sadrak, Mesak ek Abednego?

 5. Ki Neboukadnetsar ti vwar kan i ti get dan four?

 6. Akoz sa lerwa ti loue Bondye Sadrak, Mesak ek Abednego e ki legzanp zot in kite pour nou?

Lezot kestyon:

 1. Lir Danyel 3:1-30.

  1. Ki latitid sa trwa zenn Ebre, bann serviter Bondye i kapab imite kan zot rankontre bann tes an rapor avek zot fidelite? (Dan. 3:17, 18; Mat. 10:28; Rom. 14:7, 8)

  2. Ki leson enportan Zeova ti ansenny Neboukadnetsar? (Dan. 3:28, 29; 4:34, 35)

Zistwar 78

Lekritir lo Miray

 1. Ki ti arive kan lerwa Babilonn ti fer en gro parti e servi bann lakoup ek bol ki ti’n ganny pran dan tanp Zeova Zerizalenm?

 2. Ki Beltsatsar ti dir son bann zonm malen e ki zot pa ti kapab fer?

 3. Ki manman sa lerwa ti dir li fer?

 4. Dapre sa ki Danyel ti dir sa lerwa, akoz Bondye ti’n anvoy sa lanmen pour ekrir lo miray?

 5. Ki mannyer Danyel ti eksplik sinifikasyon sa bann lekritir lo miray?

 6. Ki ti arive pandan ki Danyel ti ankor pe koze?

Lezot kestyon:

 1. Lir Danyel 5:1-31.

  1. Ki diferans i annan ant lakrent pour Bondye ek sa lafreyer ki Belsatsar ti annan apre ki i ti vwar sa lekritir lo miray? (Dan. 5:6, 7; Ps. 19:9; Rom. 8:35-39)

  2. Ki mannyer Danyel ti montre ki i ti kouraze kan i ti pe koz avek Belsatsar ek bann dimoun o plase dan lasosyete? (Dan. 5:17, 18, 22, 26-28; Akt 4:29)

  3. Dan ki fason Danyel sapit 5 i met lanfaz lo souvrennte Zeova? (Dan. 4:17, 25; 5:21)

Zistwar 79

Danyel dan Trou Lyon

 1. Lekel Daris e ki mannyer i ti vwar Danyel?

 2. Ki serten zonm ki ti zalou ti fer Daris fer?

 3. Ki Danyel ti fer kan i ti antann koz lo sa nouvo lalwa?

 4. Akoz Daris ti sitan ankoler ki i pa ti kapab dormi e ki i ti fer lannmen bomaten?

 5. Ki mannyer Danyel ti reponn Daris?

 6. Ki ti arive avek sa bann move zonm ki ti esey touy Danyel e ki Daris ti ekrir pour tou bann dimoun dan son rwayonm?

Lezot kestyon:

 1. Lir Danyel 6:1-28.

  1. Ki mannyer sa konplo kont Danyel i fer nou mazin sa ki bann opozan in esey fer pour aret sa travay ki Temwen Zeova pe fer denozour? (Dan. 6:7; Ps. 94:20; Iza. 10:1; Rom. 8:31)

  2. Ki mannyer bann serviter Bondye ozordi i kapab imit Danyel par soumet avek “bann lotorite ki gouvernen”? (Dan. 6:5, 10; Rom. 13:1; Akt 5:29)

  3. Ki mannyer nou kapab imit legzanp Danyel lefet ki i ti “kontinyen” servi Zeova? (Dan. 6:16, 20; Fili. 3:16; Rev. 7:15)

Zistwar 80

Pep Bondye ti kit Babilonn

 1. Parey i montre dan sa portre, ki bann Izraelit pe fer?

 2. Ki mannyer Siris ti akonplir sa profesi ki Zeova ti donnen atraver Izai?

 3. Ki Siris ti dir bann Izraelit ki pa ti kapab retourn Zerizalenm?

 4. Ki Siris ti donn bann dimoun pour al avek Zerizalenm?

 5. Konbyen letan ti pran pour bann Izraelit retourn Zerizalenm?

 6. Ki kantite letan ti’n pase depi ki sa pei ti’n reste san zabitan?

Lezot kestyon:

 1. Lir Izai 44:28 e osi 45:1-4.

  1. Ki mannyer Zeova ti met lanfaz lo lasirans lakonplisman sa profesi konsernan Siris? (Iza. 55:10, 11; Rom. 4:17)

  2. Ki Izai ti profetize konsernan Siris ki montre sa abilite ki Zeova i annan pour predir lavenir? (Iza. 42:9; 45:21; 46:10, 11; 2 Pyer 1:20)

 2. Lir Ezra 1:1-11.

  Kan nou swiv legzanp bann ki pa ti kapab retourn Zerizalenm, ki mannyer nou osi ozordi nou kapab ‘fortifye lanmen’ bann ki kapab fer servis aplentan? (Ezra 1:4, 6; Rom. 12:13; Kol. 4:12)

Zistwar 81

Annan Konfyans dan Zeova

 1. Konbyen dimoun ki ti fer sa gran vwayaz depi Babilonn ziska Zerizalenm e ki zot ti vwar kan zot ti arive?

 2. Ki bann Izraelit ti konmans konstri kan zot ti arive e ki zot lennmi ti fer?

 3. Lekel Agai ek Zekarya e ki zot ti dir sa pep?

 4. Akoz Tatenai ti anvoy en let Babilonn e ki larepons i ti gannyen?

 5. Ki Ezra ti fer kan i ti tann koz lo sa nesesite pour konstrir tanp Bondye?

 6. Ki Ezra pe priy lo la dan sa portre, ki mannyer son lapriyer ti ganny reponn e ki sa i ansenny nou?

Lezot kestyon:

 1. Lir Ezra 3:1-13.

  Si nou vwar nou dan en landrwa kot napa okenn kongregasyon pep Bondye, ki nou devret kontinyen fer? (Ezra 3:3, 6; Akt 17:16, 17; Ebr. 13:15)

 2. Lir Ezra 4:1-7.

  Ki legzanp Zorobabel in kite pour pep Zeova an rapor avek asosye avek lezot larelizyon? (Egz. 34:12; 1 Kor. 15:33; 2 Kor. 6:14-17)

 3. Lir Ezra 5:1-5, 17 e osi 6:1-22.

  1. Akoz bann lennmi pa ti kapab aret sa travay konstriksyon lo tanp? (Ezra 5:5; Iza. 54:17)

  2. Ki mannyer bann ansyen i kapab swiv legzanp bann zonm aze parmi bann Zwif, an rapor avek rod gidans avek Zeova kan zot pe rankontre bann ki opoz zot? (Ezra 6:14; Ps. 32:8; Rom. 8:31; Zak 1:5)

 4. Lir Ezra 8:21-23, 28-36.

  Ki legzanp Ezra in kite ki nou kapab imite kan nou annan serten desizyon pour pran? (Ezra 8:23; Ps. 127:1; Prov. 10:22; Zak 4:13-15)

Zistwar 82

Mordekai ek Ester

 1. Lekel Mordekai ek Ester?

 2. Akoz Lerwa Asweris ti anvi en nouvo madanm e lekel i ti swazir?

 3. Lekel Amann e kwa ki ti fer li ankoler?

 4. Ki lalwa ki ti ganny fer e ki Ester ti fer apre ki i ti’n ganny en mesaz avek Mordekai?

 5. Ki ti arive avek Amann e avek Mordekai?

 6. Ki mannyer bann Izraelit ti ganny sove kont zot lennmi?

Lezot kestyon:

 1. Lir Ester 2:12-18.

  Ki mannyer Ester ti montre valer ki i annan kan en dimoun i annan “en lespri bon e trankil”? (Ester 2:15; 1 Pyer 3:1-5)

 2. Lir Ester 4:1-17.

  Zis parey Ester ti ganny loportinite pour azir an faver ladorasyon pir, ki loportinite nou annan pour eksprim nou latasman ek fidelite anver Zeova? (Ester 4:13, 14; Mat. 5:14-16; 24:14)

 3. Lir Ester 7:1-6.

  Ki mannyer bokou dimoun parmi pep Bondye ozordi i dan risk ganny persekite zis parey Ester? (Ester 7:4; Mat. 10:16-22; 1 Pyer 2:12)

Zistwar 83

Miray Zerizalenm

 1. Ki mannyer bann Izraelit ti santi vi ki ti napa en miray toultour Zerizalenm?

 2. Lekel Neemya?

 3. Ki travay Neemya ti fer e akoz i ti enportan?

 4. Ki nouvel ki ti fer Neemya tris e ki i ti fer?

 5. Ki mannyer Lerwa Artazekzes ti montre ki i ti bon anver Neemya?

 6. Ki mannyer Neemya ti aranz travay pour ki zot lennmi pa ti pou kapab aret li?

Lezot kestyon:

 1. Lir Neemya 1:4-6 e osi 2:1-20.

  Ki mannyer Neemya ti rod gidans Zeova? (Nee. 2:4, 5; Rom. 12:12; 1 Pyer 4:7)

 2. Lir Neemya 3:3-5.

  Ki bann ansyen ek asistan ministeryel i kapab aprann dan diferans ant bann Tekoit ek bann “dimoun enportan”? (Nee. 3:5, 27; 2 Tesa. 3:7-10; 1 Pyer 5:5)

 3. Lir Neemya 4:1-23.

  1. Kwa ki ti motiv bann Izraelit pour kontinyen konstrir miray malgre bann lopozisyon sever? (Nee. 4:6, 8, 9; Ps. 50:15; Iza. 65:13, 14)

  2. Dan ki fason legzanp bann Izraelit i ankouraz nou ozordi?

 4. Lir Neemya 6:15.

  Lefet ki miray Zerizalenm ti ganny konstrir pandan de mwan, ki sa i montre konsernan pwisans ki lafwa i annan? (Ps. 56:3, 4; Mat. 17:20; 19:26)

Zistwar 84

En Lanz ti vizit Mari

 1. Lekel sa madanm dan sa portre?

 2. Ki lanz Gabriyel ti dir Mari?

 3. Ki mannyer lanz Gabriyel ti eksplik Mari ki i pou ganny en pti baba menm si i pa ti reste avek en msye?

 4. Ki ti arive kan Mari ti al vizit Elizabet?

 5. Ki Zozef ti panse kan i ti aprann ki Mari ti pe al ganny en pti baba e akoz i ti sanz son lide?

Lezot kestyon:

 1. Lir Lik 1:26-56.

  1. Ki Lik 1:35 i endike konsernan lenperfeksyon Mari kan lavi Garson Bondye ti ganny transfer dan son vant sorti dan lesyel? (Aga. 2:11-13; Zan 6:69; Ebr. 7:26; 10:5)

  2. Ki mannyer Zezi ti ganny loner menm avan i ne? (Lik 1:41-43)

  3. Ki zoli legzanp Mari in kite pour bann Kretyen ozordi ki ganny en privilez spesyal dan servis? (Lik 1:38, 46-49; 17:10; Prov. 11:2)

 2. Lir Matye 1:18-25.

  Menm si Zezi pa ti ganny apele Emanyel, ki mannyer i ti akonplir sinifikasyon sa non dan son rol konman en imen? (Mat. 1:22, 23; Zan 14:8-10; Ebr. 1:1-3)

Zistwar 85

Zezi ti ne dan en Park Bef

 1. Lekel sa pti baba dan sa portre e kote Mari pe al met li?

 2. Akoz Zezi ti ne dan en park ki ti annan zannimo ladan?

 3. Dan sa portre, lekel sa bann zonm ki pe antre dan sa park e ki en lanz ti’n dir zot?

 4. Akoz Zezi ti spesyal?

 5. Akoz Zezi i kapab ganny apele Garson Bondye?

Lezot kestyon:

 1. Lir Lik 2:1-20.

  1. Ki rol Sezar Ogis ti zwe dan lakonplisman sa profesi lo nesans Zezi? (Lik 2:1-4; Mik. 5:2)

  2. Ki mannyer en dimoun i kapab ganny enkli parmi bann ki ganny refer konman “bann byennenme” Zezi? (Lik 2:14; Mat. 16:24; Zan 17:3; Akt 3:19; Ebr. 11:6)

  3. Si sa bann senp berze Zida ti annan tou rezon pour zot rezwir nesans en sover, ki pli gran rezon bann serviter Bondye i annan pour zot dan lazwa ozordi? (Lik 2:10, 11; Efe. 3:8, 9; Rev. 11:15; 14:6)

Zistwar 86

Bann Zonm ti ganny gide par en Zetwal

 1. Lekel sa bann zonm dan sa portre e akoz enn parmi zot pe montre ledwa lo en zetwal briyan?

 2. Akoz Lerwa Erod ti trakase e ki i ti fer?

 3. Kote sa zetwal briyan ti diriz sa bann zonm e akoz zot ti retourn se zot par en lot semen?

 4. Ki lord Erod ti donnen e akoz?

 5. Ki Zeova ti dir Zozef fer?

 6. Lekel ki ti fer sa zetwal briye e akoz?

Lezot kestyon:

 1. Lir Matye 2:1-23.

  Ki laz Zezi ti annan e kote i ti pe reste kan bann savan ti vin vwar li? (Mat. 2:1, 11, 16)

Zistwar 87

Zezi ti al dan Tanp

 1. Ki laz Zezi ti annan dan sa portre e kote i ete?

 2. Ki Zozef ek son fanmiy ti fer tou le-z-an?

 3. Akoz Zozef ek Mari ti retourn Zerizalenm en zour apre ki zot ti’n vwayaze pour retourn se zot?

 4. Kote Zozef ek Mari ti vwar Zezi e akoz bann dimoun laba ti etonnen?

 5. Ki Zezi ti dir son manman?

 6. Ki mannyer nou kapab vin parey Zezi kan nou pe aprann lo Bondye?

Lezot kestyon:

 1. Lir Lik 2:41-52.

  1. Menm si Lalwa ti dir ki zis bann msye ki ti devret al asiste festival tou le-z-an, ki bon legzanp Mari ek Zozef in kite pour bann paran ozordi? (Lik 2:41; Det. 16:16; 31:12; Prov. 22:6)

  2. Ki mannyer Zezi in kit en bon legzanp pour bann zenn ozordi soumet avek zot paran? (Lik 2:51; Det. 5:16; Prov. 23:22; Kol. 3:20)

 2. Lir Matye 13:53-56.

  Lekel sa kat frer Zezi ki ganny mansyonnen dan Labib e ki mannyer de parmi ti ganny servi dan kongregasyon Kretyen? (Mat. 13:55; Akt 12:17; 15:6, 13; 21:18; Gal. 1:19; Zak 1:1; Zid 1)

Zistwar 88

Zan ti batiz Zezi

 1. Lekel sa de zonm dan sa portre?

 2. Ki mannyer en dimoun i ganny batize?

 3. Lekel ki Zan ti normalman batize?

 4. Pour ki rezon spesyal Zezi ti demann Zan pour batiz li?

 5. Ki mannyer Bondye ti montre ki I ti kontan ki Zezi ti’n batize?

 6. Ki ti arive kan Zezi ti al dan en landrwa tousel pour 40 zour?

 7. Lekel ki ti bann premye disip Zezi e ki premye mirak Zezi ti fer?

Lezot kestyon:

 1. Lir Matye 3:13-17.

  Ki model Zezi in kite an rapor avek batenm son bann disip? (Ps. 40:7, 8; Mat. 28:19, 20; Lik 3:21, 22)

 2. Lir Matye 4:1-11.

  Lefet ki Zezi ti byen servi Lekritir, ki mannyer sa i devret ankouraz nou pour etidye Labib regilyerman? (Mat. 4:5-7; 2 Pyer 3:17, 18; 1 Zan 4:1)

 3. Lir Zan 1:29-51.

  Ver lekel Zan Batis ti diriz son bann disip e ki mannyer nou kapab imit li ozordi? (Zan 1:29, 35, 36; 3:30; Mat. 23:10)

 4. Lir Zan 2:1-12.

  Ki mannyer premye mirak Zezi i montre ki Zeova pa priv Son pep bann bon keksoz? (Zan 2:9, 10; Ps. 84:11; Zak 1:17)

Zistwar 89

Zezi ti pous zot dan Tanp

 1. Akoz zannimo ti pe ganny vann dan tanp?

 2. Kwa ki ti fer Zezi ankoler?

 3. Parey ou kapab vwar dan sa portre, ki Zezi ti fer e ki i ti dir sa bann zonm ki ti pe vann pizon?

 4. Ki bann disip Zezi ti mazinen kan zot ti vwar tou sa ki ti pe arive?

 5. Kan Zezi ti pe al Galile, ki distrik i ti pas ladan?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zan 2:13-25.

  Kan ou get lakoler ki Zezi ti annan anver bann ki ti pe fer biznes dan tanp, ki mannyer nou devret vwar bann tranzaksyon biznes ki ganny fer dan Lasal Rwayonm? (Zan 2:15, 16; 1 Kor. 10:24, 31-33)

Zistwar 90

Zezi avek en Madanm kot pwi

 1. Akoz Zezi ti aret obor en pwi Samari e ki i ti dir en madanm laba?

 2. Akoz sa madanm ti sirprann, ki Zezi ti dir li e akoz?

 3. Ki kalite delo sa madanm ti krwar Zezi ti pe koz lo la me ki i ti pe vreman dir?

 4. Akoz sa madanm ti sirprann par lefet ki Zezi ti konn keksoz lo li e kote Zezi ti’n ganny tou sa lenformasyon?

 5. Ki leson nou kapab aprann avek resi sa madanm kot pwi?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zan 4:5-43.

  1. An swivan legzanp Zezi, ki latitid nou devret annan anver bann dimoun ki zot ras ek kiltir i diferan avek sa ki pour nou? (Zan 4:9; 1 Kor. 9:22; 1 Tim. 2:3, 4; Tit 2:11)

  2. Ki byenfe spirityel en dimoun ki vin disip Zezi i kapab gannyen? (Zan 4:14; Iza. 58:11; 2 Kor. 4:16)

  3. Ki mannyer nou kapab demontre lapresyasyon parey sa madanm Samariten ki ti eksite pour partaz sa ki i ti’n aprann? (Zan 4:7, 28; Mat. 6:33; Lik 10:40-42)

Zistwar 91

Zezi lo en Montanny

 1. Dan sa portre kote Zezi pe ansennyen e lekel ki pe asiz pros avek li?

 2. Ki mannyer sa 12 zapot Zezi ti apele?

 3. Ki Rwayonm Zezi ti pe pres lo la?

 4. Ki Zezi ti ansenny bann dimoun pour priy lo la?

 5. Ki Zezi ti dir bann dimoun lo lafason zot devret tret lezot?

Lezot kestyon:

 1. Lir Matye 5:1-12.

  Dan ki fason nou kapab montre ki nou konsyan nou bezwen spirityel? (Mat. 5:3; Rom. 10:13-15; 1 Tim. 4:13, 15, 16)

 2. Lir Matye 5:21-26.

  Ki mannyer Matye 5:23, 24 i montre ki nou relasyon avek lezot i annan lefe lo nou relasyon avek Zeova? (Mat. 6:14, 15; Ps. 133:1; Kol. 3:13; 1 Zan 4:20)

 3. Lir Matye 6:1-8.

  Ki mannyer bann Kretyen i kapab evite krwar ki zot tro zis? (Lik 18:11, 12; 1 Kor. 4:6, 7; 2 Kor. 9:7)

 4. Lir Matye 6:25-34.

  Ki Zezi ti ansennyen an rapor avek lenportans pour met nou konfyans dan Zeova konsernan sa ki nou bezwen materyelman? (Egz. 16:4; Ps. 37:25; Fili. 4:6)

 5. Lir Matye 7:1-11.

  Ki sa legzanp dan Matye 7:5 i ansenny nou? (Prov. 26:12; Rom. 2:1; 14:10; Zak 4:11, 12)

Zistwar 92

Zezi ti resisit bann Mor

 1. Lekel papa sa pti fiy dan sa portre e akoz li ek son madanm ti enkyet en kantite?

 2. Ki Zairis ti fer kan i ti vwar Zezi?

 3. Ki ti arive pandan ki Zezi ti pe al kot lakour Zairis e ki mesaz Zairis ti gannyen ler i ti pe retournen?

 4. Akoz bann dimoun kot lakaz Zairis ti riy Zezi?

 5. Ki Zezi ti fer apre ki i ti’n pran manman ek papa sa pti fiy ek trwa son zapot e al dan lasanm sa pti fiy?

 6. Lekel osi Zezi ti resisite e ki sa i montre?

Lezot kestyon:

 1. Lir Lik 8:40-56.

  Ki mannyer Zezi ti demontre ki i ti annan konpasyon e i ti rezonnab avek sa madanm ki ti ganny en desarz disan e ki bann ansyen dan kongregasyon i kapab aprann atraver sa? (Lik 8:43, 44, 47, 48; Lev. 15:25-27; Mat. 9:12, 13; Kol. 3:12-14)

 2. Lir Lik 7:11-17.

  Akoz bann ki’n perdi bann dimoun ki zot kontan dan lanmor i kapab ganny rekonforte par sa parol ki Zezi ti dir avek sa vev Nain? (Lik 7:13; 2 Kor. 1:3, 4; Ebr. 4:15)

 3. Lir Zan 11:17-44.

  Ki mannyer Zezi ti montre ki i normal pour sagrinen kan en dimoun ki nou kontan i mor? (Zan 11:33-36, 38; 2 Sam. 18:33; 19:1-4)

Zistwar 93

Zezi ti nouri en Lafoul

 1. Ki keksoz terib ti’n ariv Zan Batis e ki mannyer Zezi ti santi?

 2. Ki mannyer Zezi ti nouri sa gran lafoul ki ti’n swiv li e ki kantite manze ti reste?

 3. Akoz bann disip ti per pandan lannwit e ki ti arive avek Pyer?

 4. Ki mannyer Zezi ti nouri en kantite dimoun ankor enn fwa?

 5. Akoz i pou gou kan Zezi pou diriz later konman Lerwa?

Lezot kestyon:

 1. Lir Matye 14:1-32.

  1. Ki konprenezon lo personalite Pyer sa resi dan Matye 14:23-32 i donnen?

  2. Ki mannyer Lekritir i montre ki Pyer ti vin pli matir e sirmont son labitid pour reakte vitman? (Mat. 14:27-30; Zan 18:10; 21:7; Akt 2:14, 37-40; 1 Pyer 5:6, 10)

 2. Lir Matye 15:29-38.

  Ki mannyer Zezi ti demontre respe pour bann provizyon materyel ki i ti gannyen sorti kot son Papa? (Mat. 15:37; Zan 6:12; Kol. 3:15)

 3. Lir Zan 6:1-21.

  Ki mannyer bann Kretyen ozordi i kapab swiv legzanp Zezi par respekte gouvernman? (Zan 6:15; Mat. 22:21; Rom. 12:2; 13:1-4)

Zistwar 94

Zezi ti kontan bann pti Zanfan

 1. Ki bann zapot ti pe diskite antre zot kan zot ti retournen sorti lo en gran vwayaz?

 2. Akoz Zezi ti dir en pti zanfan vini e met li debout devan son bann zapot?

 3. Dan ki fason bann zapot ti devret aprann pour vin parey en zanfan?

 4. Ki mannyer Zezi ti montre ki i ti kontan bann zanfan enn de mwan pli tar?

Lezot kestyon:

 1. Lir Matye 18:1-4.

  Akoz Zezi ti servi bann parabol pour ansennyen? (Mat. 13:34, 36; Mark 4:33, 34)

 2. Lir Matye 19:13-15.

  Si nou anvi benefisye avek sa Rwayonm, kwa ki en zanfan i annan nou merit imite? (Ps. 25:9; 138:6; 1 Kor. 14:20)

 3. Lir Mark 9:33-37.

  Ki Zezi ti ansenny son bann zapot konsernan lanvi pour vin enportan? (Mark 9:35; Mat. 20:25, 26; Gal. 6:3; Fili. 2:5-8)

 4. Lir Mark 10:13-16.

  Akoz ti fasil pour apros Zezi e ki bann ansyen i kapab aprann par sa? (Mark 6:30-34; Fili. 2:1-4; 1 Tim. 4:12)

Zistwar 95

Fason ki Zezi ti Ansennyen

 1. Ki en zonm ti demann Zezi e akoz?

 2. Ki Zezi ti servi parfwa pour ansenyen e ki nou’n deza aprann lo bann Zwif ek Samariten?

 3. Dan sa Zistwar ki Zezi ti rakonte, ki ti arive avek sa Zwif kan i ti pe al Zeriko?

 4. Ki ti arive kan en pret Zwif ek en Levit ti pas lo sa menm semen?

 5. Dan sa portre, lekel ki pe ed sa Zwif ki ti’n ganny bate?

 6. Apre ki Zezi ti’n fini rakont sa Zistwar ki kestyon i ti demande e ki larepons sa zonm ti donn li?

Lezot kestyon:

 1. Lir Lik 10:25-37.

  1. Olye donn en larepons direk pour sa kestyon, ki mannyer Zezi ti ed sa zonm ki ti familye avek Lalwa pour li rezonn lo sa sitiasyon? (Lik 10:26; Mat. 16:13-16)

  2. Ki mannyer Zezi ti servi ilistrasyon pour ki bann ki ti pe ekout li i evite fer lapliferans? (Lik 10:36, 37; 18:9-14; Tit 1:9)

Zistwar 96

Zezi ti geri bann Malad

 1. Ki Zezi ti fer pandan ki i ti pe vwayaz partou dan pei?

 2. Ki Zezi ti dir son bann disip apre apepre trwa-z-an ki i ti’n batize?

 3. Lekel sa bann dimoun dan sa portre e ki Zezi ti fer pour sa madanm?

 4. Akoz bann sef relizye ti vreman onte kan Zezi ti reponn zot lobzeksyon?

 5. Kan i ti an deor lavil Zeriko, ki Zezi ti fer pour de zonm ki pa ti vwar kler?

 6. Akoz Zezi ti fer mirak?

Lezot kestyon:

 1. Lir Matye 15:30, 31.

  Ki mannyer pouvwar Zeova ti ganny demontre atraver Zezi e ki lefe sa i annan lo nou vi ki nou konnen Zeova in promet en paradi? (Ps. 37:29; Iza. 33:24)

 2. Lir Lik 13:10-17.

  Lefet ki Zezi ti fer bann mirak ekstraordiner zour Saba, ki mannyer sa i montre sa kalite rekonfor ki i pou anmennen dan lavenir pandan sa mil an ki i pou dirize? (Lik 13:10-13; Ps. 46:9; Mat. 12:8; Kol. 2:16, 17; Rev. 21:1-4)

 3. Lir Matye 20:29-34.

  Ki mannyer sa resi i montre ki Zezi pa ti zanmen tro okipe pour ed lezot e ki nou kapab aprann par sa? (Det. 15:7; Zak 2:15, 16; 1 Zan 3:17)

Zistwar 97

Zezi ti vin konman Lerwa

 1. Ki Zezi ti dir son bann disip fer kan zot ti ariv kot en pti vilaz obor Zerizalenm?

 2. Dan sa portre, ki ti arive kan Zezi ti pre avek lavil Zerizalenm?

 3. Ki bann zanfan ti fer kan zot ti vwar Zezi geri bann dimoun ki pa ti vwar kler ek bann ki pa ti marse?

 4. Ki Zezi ti dir avek bann pret ki ti ankoler?

 5. Ki mannyer nou kapab vin parey sa bann zanfan ki ti loue Zezi?

 6. Ki bann disip ti anvi konnen?

Lezot kestyon:

 1. Lir Matye 21:1-17.

  1. Ki mannyer larantre Zezi Zerizalenm konman Lerwa ti diferan avek bann zeneral ki ti ganny laviktwar dan letan Romen? (Mat. 21:4, 5; Zeka. 9:9; Fili. 2:5-8; Kol. 2:15)

  2. Ki leson bann zenn i kapab aprann avek sa garson Izraelit ki ti sit Psonm 118 pandan ki Zezi ti antre dan tanp? (Mat. 21:9, 15; Ps. 118:25, 26; 2 Tim. 3:15; 2 Pyer 3:18)

 2. Lir Zan 12:12-16.

  Lefet ki bann dimoun ti servi brans palm pour loue Zezi, ki sa ti senbolize? (Zan 12:13; Fili. 2:10; Rev. 7:9, 10)

Zistwar 98

Lo Montanny Zolivye

 1. Lekel Zezi parmi sa bann zonm dan sa portre e lekel ki avek li?

 2. Ki bann pret ti esey fer avek Zezi dan tanp e ki zot ti dir li?

 3. Ki bann zapot ti demann Zezi?

 4. Akoz Zezi ti dir son bann zapot serten keksoz ki ti pou arive lo later kan i pou dirize konman Lerwa dan lesyel?

 5. Ki Zezi ti dir pou arive avan ki i met en lafen avek mesanste lo later?

Lezot kestyon:

 1. Lir Matye 23:1-39.

  1. Menm si Lekritir i endike ki bann tit ki napa nanryen pour fer avek larelizyon i kapab apropriye, ki parol Zezi dan Matye 23:8-11 i montre konsernan servi bann tit ki flat lezot dan kongregasyon? (Akt 26:25; Rom. 13:7; 1 Pyer 2:13, 14)

  2. Ki bann Farizyen ti servi pour esey anpes bann dimoun pour vin Kretyen e ki mannyer bann sef relizye i servi menm taktik denozour? (Mat. 23:13; Lik 11:52; Zan 9:22; 12:42; 1 Tesa. 2:16)

 2. Lir Matye 24:1-14.

  1. Ki mannyer Matye 24:13 i met lanfaz lo lenportans pour andire?

  2. Ki sa lekspresyon “lafen” dan Matye 24:13 i vedir? (Mat. 16:27; Rom. 14:10-12; 2 Kor. 5:10)

 3. Lir Mark 13:3-10.

  Ki lekspresyon dan Mark 13:10 ki montre akoz i irzan pour pres sa bon nouvel e ki mannyer parol Zezi i kapab annan lefe lo nou? (Rom. 13:11, 12; 1 Kor. 7:29-31; 2 Tim. 4:2)

Zistwar 99

Dan en Lasanm anler dan Letaz

 1. Parey sa portre i montre, akoz Zezi ek son 12 zapot ti dan en gran lasanm anler dan letaz?

 2. Lekel sa zonm ki pe ale e ki i pe al fer?

 3. Ki repa spesyal Zezi ti konmans fer apre ki zot ti’n fini manz repa Lapak?

 4. Ki levennman Lapak ti fer bann Izraelit rapel e ki sa repa spesyal ti fer son bann zapot rapel?

 5. Ki Zezi ti dir son bann disip apre Repa Senyer e ki zot ti fer?

Lezot kestyon:

 1. Lir Matye 26:14-30.

  1. Ki mannyer Matye 26:15 i montre ki traizon Zida ti enn ki ti’n ganny plàn?

  2. Ki sa de rezon ki disan Zezi ti ganny verse? (Mat. 26:27, 28; Zer. 31:31-33; Efe. 1:7; Ebr. 9:19, 20)

 2. Lir Lik 22:1-39.

  Dan ki sans Satan ti antre dan Zida? (Lik 22:3; Zan 13:2; Akt 1:24, 25)

 3. Lir Zan 13:1-20.

  1. An rapor avek sa ki Zan 13:2 i dir, eski Zida ti responsab pour son aksyon e ki leson bann serviter Bondye i kapab aprann atraver sa? (Zen. 4:7; 2 Kor. 2:11; Gal. 6:1; Zak 1:13, 14)

  2. Ki model ekstrordiner Zezi in kite pour nou? (Zan 13:15; Mat. 23:11; 1 Pyer 2:21)

 4. Lir Zan 17:1-26.

  Dan ki sans Zezi ti priye pour son bann disip vin “en sel”? (Zan 17:11, 21-23; Rom. 13:8; 14:19; Kol. 3:14)

Zistwar 100

Zezi dan Zarden

 1. Kote Zezi ek son bann zapot ti ale apre ki zot ti’n kit lasanm anler dan letaz e ki Zezi ti demann zot pour fer?

 2. Ki Zezi ti vwar kan i ti retourn kot son bann disip ti ete e konbyen fwa sa ti arive?

 3. Lekel ki ti antre dan zarden e parey sa portre i montre ki Zida Iskaryot ti fer?

 4. Akoz Zida ti anbras Zezi e ki Pyer ti fer?

 5. Ki Zezi ti dir Pyer e akoz i pa ti demann Bondye pour anvoy okenn lanz pour sov li?

Lezot kestyon:

 1. Lir Matye 26:36-56.

  1. Ki mannyer lafason Zezi ti konsey son bann zapot i en bon legzanp pour bann ansyen ozordi? (Mat. 20:25-28; 26:40, 41; Gal. 5:17; Efe. 4:29, 31, 32)

  2. Ki mannyer Zezi ti konsider servi zouti lager kont en lot dimoun? (Mat. 26:52; Lik 6:27, 28; Zan 18:36)

 2. Lir Lik 22:39-53.

  Kan en lanz ti aparet avek Zezi pour donn li lafors dan zarden Zetsemane, eski sa ti endike ki lafwa Zezi ti pe afeblir? Eksplike. (Lik 22:41-43; Iza. 49:8; Mat. 4:10, 11; Ebr. 5:7)

 3. Lir Zan 18:1-12.

  Ki mannyer Zezi ti protez son bann disip kont bann ki opoz zot e ki nou kapab aprann atraver sa legzanp? (Zan 10:11, 12; 18:1, 6-9; Ebr. 13:6; Zak 2:25)

Zistwar 101

Zezi ti ganny touye

 1. Lekel ki premyerman responsab pour lanmor Zezi?

 2. Ki bann zapot ti fer kan bann sef relizye ti atrap Zezi?

 3. Ki ti arive dan lakaz gran pret Kaif?

 4. Akoz Pyer ti ale an pleran?

 5. Ki bann sef pret ti kriye kan Zezi ti retourn kot Pilat?

 6. Ki ti arive avek Zezi Vandredi apremidi e ki promes i ti fer avek en bandi ki ti’n ganny kloute obor li?

 7. Kote sa Paradi ki Zezi ti koz lo la pou ete?

Lezot kestyon:

 1. Lir Matye 26:57-75.

  Dan ki fason bann manm dan gran lakour Zwif ti montre ki zot ti annan en move leker? (Mat. 26:59, 67, 68)

 2. Lir Matye 27:1-50.

  Akoz nou kapab dir ki sa regre ki Zida ti santi pa ti senser? (Mat. 27:3, 4; Mark 3:29; 14:21; 2 Kor. 7:10, 11)

 3. Lir Lik 22:54-71.

  Lefet ki Pyer ti dir i pa konn Zezi zour i ti ganny trai e arete, ki nou kapab aprann par sa? (Lik 22:60-62; Mat. 26:31-35; 1 Kor. 10:12)

 4. Lir Lik 23:1-49.

  Ki mannyer Zezi ti reazir anver sa lenzistis ki i ti pe sibir e ki leson nou kapab aprann par sa? (Lik 23:33, 34; Rom. 12:17-19; 1 Pyer 2:23)

 5. Lir Zan 18:12-40.

  Lefet ki pour en moman Pyer ti annan lafreyer pour zonm e pli tar sirmont li par vin en zapot remarkab, ki sa i montre? (Zan 18:25-27; 1 Kor. 4:2; 1 Pyer 3:14, 15; 5:8, 9)

 6. Lir Zan 19:1-30.

  1. Ki pwennvi balanse Zezi ti annan an rapor avek bann keksoz materyel? (Zan 2:1, 2, 9, 10; 19:23, 24; Mat. 6:31, 32; 8:20)

  2. Ki mannyer parol Zezi pandan ki i ti pe mor i en deklarasyon ki i ti’n siport souvrennte Zeova? (Zan 16:33; 19:30; 2 Pyer 3:14; 1 Zan 5:4)

Zistwar 102

Zezi ti vivan

 1. Lekel sa madanm dan sa portre, lekel sa de zonm e ki bor zot ete?

 2. Akoz Pilat ti dir avek bann pret anvoy solda vey sa tonbo?

 3. Ki en lanz ti fer sa trwazyenm zour gran maten apre ki Zezi ti’n mor e ki sa bann pret ti fer?

 4. Akoz sa bann madanm ti soke ler zot ti al get tonbo Zezi?

 5. Akoz Pyer ek Zan ti tay kot tonbo Zezi e ki zot ti vwar?

 6. Ki ti’n arive avek lekor Zezi e ki i ti fer pour montre son bann disip ki i ti ankor vivan?

Lezot kestyon:

 1. Lir Matye 27:62-66 e osi 28:1-15.

  Dan letan ki Zezi ti’n resisite, ki mannyer bann sef pret, Farizyen ek bann ansyen ti fer pese kont lespri sen? (Mat. 12:24, 31, 32; 28:11-15)

 2. Lir Lik 24:1-12.

  Ki mannyer sa Zistwar lo rezireksyon Zezi i montre nou ki Zeova i vwar bann madanm konman bann bon temwen ki i kapab depan lo la? (Lik 24:4, 9, 10; Mat. 28:1-7)

 3. Lir Zan 20:1-12.

  Ki mannyer Zan 20:8, 9 i ed nou pour vwar lenportans pour annan pasyans menm si nou pa konpran en profesi Labib antyerman? (Prov. 4:18; Mat. 17:22, 23; Lik 24:5-8; Zan 16:12)

Zistwar 103

Dan en Lasanm fermen

 1. Ki Mari ti dir avek sa zonm ki i ti kwar ti en zardinyen e kwa ki ti fer li realize ki sa zonm ti vreman Zezi?

 2. Ki ti arive avek sa de disip ki ti pe al dan vilaz Emais?

 3. Ki keksoz merveye ti arive letan sa de disip ti pe dir bann zapot ki zot ti’n vwar Zezi?

 4. Ziska prezan, konbyen fwa Zezi ti’n aparet avek son bann disip?

 5. Ki Toma ti dir ler i ti tande ki bann disip ti’n vwar Senyer e ki ti arive wit zour apre?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zan 20:11-29.

  Eski dan Zan 20:23 Zezi ti pe dir ki zonm i annan drwa pardonn pese? Eksplike. (Ps. 49:2, 7; Iza. 55:7; 1 Tim. 2:5, 6; 1 Zan 2:1, 2)

 2. Lir Lik 24:13-43.

  Ki mannyer nou kapab prepar nou leker pour fer li fasil pour resevwar laverite ki dan Labib? (Lik 24:32, 33; Ezra 7:10; Mat. 5:3; Akt 16:14; Ebr. 5:11-14)

Zistwar 104

Zezi ti retourn dan Lesyel

 1. Dan en lokazyon konbyen disip ki ti vwar Zezi?

 2. Ki si sa Rwayonm Bondye e ki mannyer lavi lo later pou ete kan Zezi pou pe dirize konman Lerwa pour mil an?

 3. Pour konbyen zour Zezi ti aparet avek son bann disip e letan ti’n arive pour li fer kwa?

 4. Ki Zezi ti dir son bann disip fer zis avan i ti kit zot?

 5. Ki pe arive dan sa portre e kwa ki ti fer son bann disip pa vwar li?

Lezot kestyon:

 1. Lir 1 Korentyen 15:3-8.

  Akoz zapot Pol ti kapab koz avek konfyans konsernan rezireksyon Zezi e lo ki keksoz bann Kretyen i kapab koz lo la avek konfyans dan nou letan? (1 Kor. 15:4, 7, 8; Iza. 2:2, 3; Mat. 24:14; 2 Tim. 3:1-5)

 2. Lir Akt 1:1-11.

  Parey ti ganny predir dan Akt 1:8 ziska ki degre travay predikasyon in propaze? (Akt 6:7; 9:31; 11:19-21; Kol. 1:23)

Zistwar 105

Bann Disip ti pe espere an Zerizalenm

 1. Parey sa portre i montre, ki ti arive avek bann disip Zezi ki ti pe espere an Zerizalenm?

 2. Ki sirpriz bann viziter ki ti vin Zerizalenm ti gannyen?

 3. Ki Pyer ti eksplik bann dimoun?

 4. Ki mannyer bann dimoun ti santi apre ki zot ti’n ekout Pyer e ki i ti dir zot fer?

 5. Konbyen dimoun ti ganny batize zour Lapannkot 33 N.L?

Lezot kestyon:

 1. Lir Akt 2:1-47.

  1. Ki mannyer parol Pyer dan Akt 2:23, 36 i montre ki nasyon Zwif an antye ti responsab pour lanmor Zezi? (1 Tesa. 2:14, 15)

  2. Ki mannyer ler Pyer ti servi Lekritir pour rezonnen sa i en bon legzanp pour nou? (Akt 2:16, 17, 29, 31, 36, 39; Kol. 4:6)

  3. Ki mannyer Pyer ti servi sa premye “lakle Rwayonm lesyel” ki Zezi ti’n promet li? (Akt 2:14, 22-24, 37, 38; Mat. 16:19)

Zistwar 106

Zot ti ganny large dan Prizon

 1. Ki ti arive en zour apremidi kan Pyer ek Zan ti pe al dan tanp?

 2. Ki Pyer ti dir avek en zonm ki pa ti kapab marse e ki Pyer ti donn li ki ti annan plis valer ki larzan?

 3. Akoz bann sef relizye ti ankoler e ki zot ti fer avek Pyer ek Zan?

 4. Ki Pyer ti dir avek bann sef relizye e ki lavertisman bann zapot ti gannyen?

 5. Akoz bann sef relizye ti zalou e ki ti arive kan bann zapot ti ganny met dan prizon pour dezyenm fwa?

 6. Ki larepons bann zapot ti donnen kan zot ti ganny anmennen kot lasal Sannedren?

Lezot kestyon:

 1. Lir Akt 3:1-10.

  Menm si ozordi nou napa pouvwar pour fer mirak, ki mannyer parol Pyer dan Akt 3:6 i kapab ed nou pour apresye valer ki sa mesaz Rwayonm i annan? (Zan 17:3; 2 Kor. 5:18-20; Fili. 3:8)

 2. Lir Akt 4:1-31.

  Dan ki fason nou devret imit nou bann frer dan premye syek kan nou rankontre lopozisyon dan minister? (Akt 4:29, 31; Efe. 6:18-20; 1 Tesa. 2:2)

 3. Lir Akt 5:17-42.

  Ki mannyer bann ki pa Temwen swa dan lepase e konmela i demontre ki zot rezonnab an rapor avek sa travay predikasyon? (Akt 5:34-39)

Zistwar 107

Etyenn ti ganny saboule

 1. Lekel Etyenn e ki Bondye ti ed li fer?

 2. Ki Etyenn ti dir ki ti fer bann sef relizye vreman ankoler?

 3. Ki bann zonm ti fer avek Etyenn apre ki zot ti’n trenn li an deor lavil?

 4. Dan sa portre, lekel sa zennonm ki pe debout obor bann lenz ki ater?

 5. Ki Etyenn ti priy lo la avek Zeova avan i ti mor?

 6. Par imit Etyenn, ki nou devret fer kan en dimoun i fer nou en keksoz mal?

Lezot kestyon:

 1. Lir Akt 6:8-15.

  Ki trik bann sef relizye in servi pour zot esey anpes travay predikasyon bann Temwen Zeova? (Akt 6:9, 11, 13)

 2. Lir Akt 7:1-60.

  1. Kwa ki ti ed Etyenn pour defann sa bon nouvel avek lefikasite devan bann Sannedren e ki nou kapab aprann par son legzanp? (Akt 7:51-53; Rom. 15:4; 2 Tim. 3:14-17; 1 Pyer 3:15)

  2. Ki latitid nou devret annan anver bann ki opoz nou travay? (Akt 7:58-60; Mat. 5:44; Lik 23:33, 34)

Zistwar 108

Lo Semen ki al Damas

 1. Ki Sol ti fer apre ki Etyenn ti’n mor?

 2. Ki keksoz merveye ti arive kan Pol ti pe al Damas?

 3. Ki Zezi ti dir Sol fer?

 4. Ki Zezi ti dir Ananyas fer e ki mannyer Sol ti kapab vwar kler ankor?

 5. Ki mannyer Sol ti ganny apele e ganny servi pli tar?

Lezot kestyon:

 1. Lir Akt 8:1-4.

  Ki lefe persekisyon ti annan lo kongregasyon Kretyen ki ti fek ganny formen e konman sa in ede pour propaz lafwa Kretyen e ki levennman parey pe arive dan nou letan? (Akt 8:4; Iza. 54:17)

 2. Lir Akt 9:1-20.

  Ki sa trwa misyon Zezi ti dir i annan pour Sol? (Akt 9:15; 13:5; 26:1; 27:24; Rom. 11:13)

 3. Lir Akt 22:6-16.

  Ki mannyer nou kapab parey Ananyas e akoz sa i enportan? (Akt 22:12; 1 Tim. 3:7; 1 Pyer 1:14-16; 2:12)

 4. Lir Akt 26:8-20.

  Lefet ki Sol ti konverti pour vin en Kretyen, ki mannyer sa i kapab vin en lankourazman ozordi pour bann ki zot konzwen i pa Temwen? (Akt 26:11; 1 Tim. 1:14-16; 2 Tim. 4:2; 1 Pyer 3:1-3)

Zistwar 109

Pyer ti vizit Korney

 1. Lekel sa zonm ki pe salye dan sa portre?

 2. Ki en lanz ti dir Korney?

 3. Ki Bondye ti fer Pyer vwar kan i ti Zope lo twa lakaz Simon?

 4. Akoz Pyer ti dir Korney ki i pa devret salye e ador li?

 5. Akoz bann disip Zwif ki ti avek Pyer ti sirprann?

 6. Ki leson enportan nou kapab aprann avek vizit Pyer kot Korney?

Lezot kestyon:

 1. Lir Akt 10:1-48.

  Ki parol Pyer dan Akt 10:42 i montre konsernan pres sa bon nouvel lo Rwayonm? (Mat. 28:19; Mark 13:10; Akt 1:8)

 2. Lir Akt 11:1-18.

  Ki latitid Pyer ti annan kan direksyon Zeova ti vin evidan an rapor avek bann non Zwif e ki mannyer nou kapab imit li? (Akt 11:17, 18; 2 Kor. 10:5; Efe. 5:17)

Zistwar 110

Timote, nouvo Zanmi Pol

 1. Lekel sa zennonm dan sa portre, kote i reste e ki mannyer son manman ek granmanman ti apele?

 2. Ki Timote ti dir kan Pol ti demann li pour al ansanm avek li ek Silas pour pres avek bann dimoun ki reste dan bann landrwa lwen?

 3. Kote bann premye disip Zezi ti ganny apele Kretyen pour premye fwa?

 4. Ki serten lavil Pol, Silas ek Timote ti vizite apre ki zot ti sorti Antyos?

 5. Ki mannyer Timote ti ed Pol e ki kestyon bann zenn i devret demann zot lekor?

Lezot kestyon:

 1. Lir Akt 9:19-30.

  Ki mannyer zapot Pol ti montre ki i ti pridan kan i ti pe fer fas avek bann ki ti opoz sa bon nouvel? (Akt 9:22-25, 29, 30; Mat. 10:16)

 2. Lir Akt 11:19-26.

  Ki mannyer sa resi dan Akt 11:19-21, 26 i montre ki lespri sen Zeova ki pe gid e diriz sa travay predikasyon?

 3. Lir Akt 13:13-16, 42-52.

  Ki mannyer Akt 13:51, 52 i montre ki bann disip pa ti les lopozisyon dekouraz zot? (Mat. 10:14; Akt 18:6; 1 Pyer 4:14)

 4. Lir Akt 14:1-6, 19-28.

  Ki mannyer sa lekspresyon “konfye zot dan lanmen Bondye” i liber nou kont okenn lenkyetid initil pandan ki nou ed bann nouvo disip? (Akt 14:21-23; 20:32; Zan 6:44)

 5. Lir Akt 16:1-5.

  Lefet ki Timote ti pare pour ganny sirkonsi, ki mannyer sa i met lanfaz lo lenportans pour fer tou keksoz “pour levanzil”? (Akt 16:3; 1 Kor. 9:23; 1 Tesa. 2:8)

 6. Lir Akt 18:1-11, 18-22.

  Ki Akt 18:9, 10 i endike konsernan rol ki Zezi pe zwe pour diriz sa travay predikasyon e ki konfyans sa i donn nou ozordi? (Mat. 28:20)

Zistwar 111

En Garson ti ganny sonmey

 1. Lekel sa garson ki pe dormi ater dan sa portre e ki ti’n arive avek li?

 2. Ki Pol ti fer kan i ti vwar ki sa garson ti’n mor?

 3. Kote Pol, Timote e bann ki ti pe vwayaz avek li ti pe ale e ki ti arive kan zot ti aret Mile?

 4. Ki lavertisman profet Agabis ti donn Pol e ki mannyer sa ki sa profet ti dir ti vin vre?

Lezot kestyon:

 1. Lir Akt 20:7-38.

  1. Dapre parol Pol dan Akt 20:26, 27, dan ki fason nou “pa responsab” disan bann dimoun? (Ezek. 33:8; Akt 18:6, 7)

  2. Akoz bann ansyen i bezwen “reste ferm dan sa mesaz sir” kan zot pe ansennyen? (Akt 20:17, 29, 30; Tit 1:7-9; 2 Tim. 1:13)

 2. Lir Akt 26:24-32.

  Ki mannyer Pol ti servi son sitwayennte konman en Romen pour obeir sa konmann ki i ti’n gannyen avek Zezi? (Akt 9:15; 16:37, 38; 25:11, 12; 26:32; Lik 21:12, 13)

Zistwar 112

Bato ti koule pros avek en Zil

 1. Ki ti arive avek sa bato ki Pol ti lo la kan i ti pas obor zil Kret?

 2. Ki Pol ti dir avek bann dimoun ki ti lo sa bato?

 3. Ki ti arive ki ti fer bato ganny kas an morso?

 4. Ki lenstriksyon sa zofisye larme abor ti donnen e konbyen dimoun ti ariv ater sen e sof?

 5. Ki mannyer sa zil ki zot ti tonm lo la ti apele e ki ti arive avek Pol kan letan ti’n kalmi?

Lezot kestyon:

 1. Lir Akt 27:1-44.

  Ki mannyer sa resi konsernan vwayaz Pol an Ronm i kapab ranforsi nou lafwa dan sa ki Labib i dir? (Akt 27:16-19, 27-32; Lik 1:3; 2 Tim. 3:16, 17)

 2. Lir Akt 28:1-14.

  Si bann payen lo zil Malt ti “tre bon” anver zapot Pol ek son bann zanmi vwayazer, alors ki bann Kretyen i devret ganny pouse pour fer e sirtou dan ki fason? (Akt 28:1, 2; Ebr. 13:1, 2; 1 Pyer 4:9)

Zistwar 113

Pol an Ronm

 1. Kan Pol ti en prizonnyen, lekel i ti pres avek?

 2. Lekel sa viziter kot latab dan sa portre e ki i pe fer pour Pol?

 3. Lekel Epafrodit e ki i ti pran pour al avek kan i ti retourn Filip?

 4. Akoz Pol ti ekrir son zanmi Filemon en let?

 5. Ki Pol ti fer kan i ti ganny large dan prizon e ki ti arive avek li apre?

 6. Lekel Zeova ti servi pour ekrir bann dernyen liv Labib e ki liv Revelasyon i koz lo la?

Lezot kestyon:

 1. Lir Akt 28:16-31 ek Filipyen 1:13.

  Ki mannyer Pol ti servi son letan kan i ti dan prizon an Ronm e ki lefe son lafwa ferm ti annan lo bann kongregasyon Kretyen? (Akt 28:23, 30; Fili. 1:14)

 2. Lir Filipyen 2:19-30.

  Dan ki fason Pol ti demontre lapresyasyon pour Timote ek Epafrodit e ki mannyer nou kapab imit son legzanp? (Fili. 2:20, 22, 25, 29, 30; 1 Kor. 16:18; 1 Tesa. 5:12, 13)

 3. Lir Filemon 1-25.

  1. Dan ki domenn Pol ti ankouraz Filemon pour fer sa ki apropriye e ki mannyer sa i vin konman en gid pour bann ansyen ozordi? (Filem. 9; 2 Kor. 8:8; Gal. 5:13)

  2. Ki mannyer Pol ti montre dan Filemon 13, 14 ki i ti annan respe pour konsyans lezot dan kongregasyon? (1 Kor. 8:7, 13; 10:31-33)

 4. Lir 2 Timote 4:7-9.

  Parey zapot Pol, ki mannyer nou kapab annan konfyans ki Zeova pou rekonpans nou si nou reste fidel ziska lafen? (Mat. 24:13; Ebr. 6:10)

Zistwar 114

Lafen tou move Keksoz

 1. Akoz Labib i koz lo bann seval dan lesyel?

 2. Ki mannyer sa lager ant Bondye avek bann move dimoun lo later pou apele e ki bi sa lager?

 3. Lekel sa Enn ki pou diriz sa lager dapre sa portre, akoz i annan en kouronn e ki sa sab i vedir?

 4. Kan nou mazin Zistwar 10 ek 15, akoz nou pa devret sirprann ki Bondye pou detrir bann move dimoun?

 5. Ki mannyer Zistwar 33, 36 ek 76 i montre ki Bondye pou detrir bann move dimoun menm si zot dir ki zot ador li?

Lezot kestyon:

 1. Lir Revelasyon 19:11-16.

  1. Ki mannyer Lekritir i montre ki se Zezi ki kavalye lo sa seval blan? (Rev. 1:5; 3:14; 19:11; Iza. 11:4)

  2. Ki mannyer bann tas disan lo lenz Zezi i konfirmen ki i pou vreman ranport laviktwar konplet? (Rev. 14:18-20; 19:13)

  3. Lekel ki parmi sa bann larme ki swiv Zezi lo son seval blan? (Rev. 12:7; 19:14; Mat. 25:31, 32)

Zistwar 115

En nouvo Paradi lo Later

 1. Ki bann kondisyon Labib i dir nou pou rezwir dan en Paradi lo later?

 2. Ki promes Labib in fer pour bann ki pou viv dan Paradi?

 3. Kan ki Zezi pou fer sir ki vreman sa bann sanzman pou arive?

 4. Kan Zezi ti lo later, ki i ti fer pour montre sa ki i pou fer kan i vin Lerwa dan Rwayonm Bondye?

 5. Ki Zezi ek bann ki i’n swazir pou fer sir kan zot pou dirize dan lesyel?

Lezot kestyon:

 1. Lir Revelasyon 5:9, 10.

  Akoz nou kapab annan konfyans ki bann ki pou diriz lo later pandan Renny Milener Kris pou bann lerwa ek Pret ki dous e annan mizerikord? (Efe. 4:20-24; 1 Pyer 1:7; 3:8; 5:6-10)

 2. Lir Revelasyon 14:1-3.

  Lefet ki non Papa ek Lanyo i ganny ekrir lo fron sa 144,000, ki sa i vedir? (1 Kor. 3:23; 2 Tim. 2:19; Rev. 3:12)

Zistwar 116

Ki nou kapab fer pour viv pour touzour

 1. Ki nou devret fer si nou anvi viv pour touzour?

 2. Parey sa pti fiy ek son bann zanmi pe fer dan sa portre, ki mannyer nou kapab aprann lo Zeova ek Zezi?

 3. Ki lezot liv ou vwar dan sa portre e akoz nou bezwen annan labitid lir zot?

 4. Apard ki aprann lo Zeova ek Zezi ki lezot keksoz nou bezwen fer pour ganny lavi eternel?

 5. Ki leson nou aprann avek Zistwar 69?

 6. Ki nou kapab aprann avek bon legzanp Samyel ler i ti ankor ptipti dan Zistwar 55?

 7. Ki mannyer nou kapab swiv legzanp Zezi e si nou fer li, ki nou pou kapab fer alavenir?

Lezot kestyon:

 1. Lir Zan 17:3.

  Ki mannyer Lekritir i montre ki aprann lo Zeova ek Zezi Kri i plis ki zis konn bann fe? (Mat. 7:21; Zak 2:18-20; 1 Zan 2:17)

 2. Lir Psonm 145:1-21.

  1. Nonm serten bon rezon nou annan pour loue Zeova. (Ps. 145:8-11; Rev. 4:11)

  2. Dan ki fason Zeova i “bon avek tou dimoun” e ki mannyer sa i atir nou pour vin pli pros avek li? (Ps. 145:9; Mat. 5:43-45)

  3. Si Zeova i presye pour ou, ki ou pou ganny pouse pour fer? (Ps. 119:171, 172, 175; 145:11, 12, 21)