Skip to content

Al lo konteni

 ZISTWAR 10

Gran deliz

Gran deliz

AN DEOR lars, dimoun ti kontinyen viv parey avan. Zot pa ti oule krwar ki deliz ti pou arive. Petet zot ti riy plis ki avan. Me byento zot ti pou aret riye.

Toudenkou lapli ti konmans tonbe. Lapli ti tonbe sorti dan lesyel parey ler ou pe vid delo ki dan en seo. Noe ti’n byen dir! Me ti’n tro tar aprezan pour okenn dimoun antre dan lars. Zeova ti’n fini ferm laport byen sere.

En pti moman, bann landrwa pli ba lo later antye ti’n kouver. Delo ti’n vin parey bann gro larivyer. I ti zet bann pye dibwa e roul bann gro ros, e i ti fer en ta tapaz. Bann dimoun ti per. Zot ti grenp pli o. Zot ti regrete ki zot pa ti’n ekout Noe e antre dan lars kan laport ti ankor ouver. Me aprezan ti’n tro tar.

Delo ti kontinyen monte, monte. Pour 40 zour ek 40 lannwit lapli ti tonbe. Delo ti antour bann montanny e monte ziska ki bann pli o montanny ti kouver. Parey Bondye ti’n dir, tou dimoun ek zannimo ki ti an deor lars ti mor. Me bann ki ti dan lars ti sen e sof.

Noe ek son bann garson ti’n fer en bon travay par konstri sa lars. Delo ti lev li anler, e i ti flote parlao delo. Apre sa, en zour, apre ki lapli ti aret tonbe, soley ti konmans tape. Ti en spektak manifik! Delo ti kouver later antye. Zis lars ki ti pe flote parlao delo.

Bann zean ti’n disparet. Zot ti nepli la pour fer ditor bann dimoun. Zot tou zot ti’n mor, ansanm avek zot manman ek larestan bann move dimoun. Me ki ti arive avek zot papa?

Zot papa pa ti vreman imen parey nou. Zot ti bann lanz ki ti’n vin lo later pour viv parey imen. Alor kan deliz ti arive, zot pa ti mor avek larestan bann dimoun. Zot ti aret servi sa lekor imen ki zot ti’n fer, e zot ti retourn dan lesyel konman bann lanz. Me zot pa ti ganny permet pour form parti fanmiy bann lanz Bondye. Alor zot ti vin bann lanz Satan. Dan Labib zot ganny apele bann demon.

Aprezan Bondye ti fer en divan soufle, e delo ti konmans desann. Senk mwan plitar lars ti repoz anler lo en montanny. Plizyer zour ti pase, e bann ki ti dan lars ti kapab get deor e vwar latet montanny. Delo ti kontinyen desann.

Apre sa Noe ti larg en zwazo nwar ki apel korbo an deor lars. I ti anvole pour en pe letan e apre i ti retournen, akoz i pa ti kapab trouv en bon landrwa pour apoze. I ti kontinyen fer sa e sak fwa i ti retournen, i ti apoz lo lars.

Noe ti anvi konnen si delo in sek lo later, alor i ti larg en pizon. Me sa pizon osi ti retournen akoz i pa ti kapab trouv en landrwa pour apoze. Noe ti larg li pour en dezyenm fwa, e i ti anmenn en fey dan son labek. Alor Noe ti konnen ki delo ti’n konmans sek. Noe ti larg sa pizon pour en trwazyenm fwa, e finalman i ti trouv en landrwa sek pour apoze.

Aprezan Bondye ti koz avek Noe. I ti dir: ‘Sorti dan lars. Pran ou fanmiy antye ek bann zannimo avek ou.’ Zot ti’n reste dan lars pour plis ki en lannen antye. Alor nou kapab mazinen konman zot ti vreman kontan pour kapab al deor ankor e kontan ki zot ti vivan!