Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Ubos sa pagmando sa Gingharian sa Diyos, ang mga tawo ‘makakaplag gayod ug tumang kalipay sa kadagaya sa pakigdait.”​—Salmo 37:11

Unsay Giingon sa Bibliya?

Unsay Giingon sa Bibliya?

Ang Bibliya ba makatabang nimo nga dili sobrang mabalaka?

Unsay imong tubag?

  • Oo

  • Dili

  • Tingali

Ang giingon sa Bibliya

“Itugyan [sa Diyos] ang tanan ninyong mga kabalaka, kay siya may kahingawa kaninyo.” (1 Pedro 5:7) Ang Bibliya nagpasalig nga ang Diyos makatabang nimo nga dili malumsan sa kabalaka.

Unsa pay atong makat-onan sa Bibliya?

  • Pinaagi sa pag-ampo, imong maangkon ang “kalinaw sa Diyos” nga makapahupay sa kabalaka.​—Filipos 4:6, 7.

  • Dugang pa, ang pagbasa sa Pulong sa Diyos makatabang aron dili ka sobrang matensiyon o ma-stress.​—Mateo 11:28-30.

Mawala kaha ang kabalaka?

Ang uban nagtuo . . . nga ang kabalaka, stress, o tensiyon maoy bahin na sa kinabuhi sa tawo, samtang ang uban nagtuo nga ang kabalaka mawala didto lang sa laing kalibotan. Unsay imong hunahuna?

Ang giingon sa Bibliya

Wad-on sa Diyos ang tanang hinungdan sa pagkabalaka. “Ang kamatayon mawala na, ni may pagbangotan ni pagtiyabaw ni may kasakit pa.”​—Pinadayag 21:4.

Unsa pay atong makat-onan sa Bibliya?