Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Ang Praslin, Seychelles, diin sa 1881 nakit-an ni Heneral Gordon ang iyang hardin sa Eden

Paraiso Dinhi sa Yuta​—Damgo Lang o Tinuod Gayod?

Paraiso Dinhi sa Yuta​—Damgo Lang o Tinuod Gayod?

Paraiso! Daghang travel brochure ang mangagni nato sa pagbiyahe sa layo kaayong mga “paraiso” aron makapahayahay ug makalimot sa tanan natong mga kabalaka ug problema. Pero nahibalo ta nga sa makapauli na ta, ang atong mga problema nagpabilin lang gihapon.

Bisan pa niana, ang paraiso makapainteres kaayo. Busa makapangutana ta: ‘Damgo lang ba ang “paraiso”? Nganong daghan ang gustong makakita niini? Matinuod ba gyod ni?’

ANG GITUOHAN SA UBAN BAHIN SA PARAISO

Sulod sa daghang siglo, daghang tawo na ang nainteres sa ideya bahin sa usa ka paraiso. Daghan ang nainteres sa giingon sa Bibliya bahin sa “usa ka tanaman sa Eden, sa dapit sa sidlakan.” Unsay nakapanindot niini? Ang Bibliya nag-ingon: “Gipatubo ni Jehova nga Diyos gikan sa yuta ang tanang kahoy nga tilinguhaon sa panan-aw ug maayong kan-on.” Kini nga hardin matahom ug maayo nga dapit. Pero ang mas nakapanindot gyod niini mao ang “kahoy sa kinabuhi sa taliwala sa tanaman.”​—Genesis 2:8, 9.

Dugang pa, ang Genesis naghisgot bahin sa upat ka suba nga nag-agos gikan sa hardin. Makita gihapon karon ang duha niini—ang Tigris (o, Hidekel) ug ang Euprates. (Genesis 2:10-14) Kining duha ka suba nag-agos paingon sa Persian Gulf agi sa nasod nga gitawag karon ug Iraq, nga kaniadto bahin sa karaang Persia.

Busa, ang paraisong yuta maoy dako kaayong bahin sa kultura sa Persia. Ang usa ka carpet sa Persia nga gikan pa sa ika-16 nga siglo, nga makita diha sa Philadelphia Museum of Art, sa Pennsylvania, U.S.A., dunay disenyo sa usa ka pinarilang hardin nga may mga kahoy ug mga bulak. Ang Persianhong pulong alang sa “pinarilang hardin” nagpasabot usab ug “paraiso,” ug ang disenyo diha sa maong carpet susama sa gihisgotan sa Bibliya nga matahom ug punog tanom nga hardin sa Eden.

Gani, ang mga estorya bahin sa paraiso balikbalik nga ginaasoy diha sa daghang pinulongan ug kultura sa tibuok kalibotan. Dihang namalhin ang mga pamilya sa lainlaing bahin sa yuta, ilang nadala ang ilang bersiyon sa orihinal nga estorya, diin, paglabay sa daghang siglo, nasagolag mga patuotuo ug mga estorya nga namugna sa ilang lugar. Bisan hangtod karon, dihang makakita ang mga tawo ug nindot nga mga lugar, tawgon dayon nila kinig paraiso.

ANG PAGPANGITAG PARAISO

Ang ubang eksplorador nangangkon nga nakaplagan nila ang nawalang paraiso. Pananglitan, si Charles Gordon, usa ka heneral sa kasundalohan sa United Kingdom, mibisita sa Seychelles niadtong 1881 ug mibilib pag-ayo sa kanindot sa Vallée de Mai​—karon usa ka World Heritage Site—​maong iya kining gideklarar nga mao kuno ang hardin sa Eden. Sa ika-15 nga siglo, dihang ang Italyanong marinero nga si Christopher Columbus midunggo sa isla sa Hispaniola, nga Dominican Republic ug Haiti na karon, nakahunahuna siya kon hapit na ba niyang makita pag-usab ang hardin sa Eden.

Ang Mapping Paradise, usa ka modernong libro sa kasaysayan, naundan ug detalye sa kapig 190 ka karaang mapa, ug daghan kinig hulagway nga nagpakita kang Adan ug Eva diha sa Eden. Lakip niini mao ang talagsaong mapa nga gikan pa sa ika-13 nga siglo nga kopya sa manuskrito ni Beatus nga taga-Liébana. Ang ibabaw niini dunay rektanggulo, ug diha sa tunga ang mapa sa paraiso. Gikan dinhi makita ang upat ka suba nga ginganlag “Tigris,” “Eufrates,” “Pison,” ug “Geon,” nga nag-agos padulong sa upat ka suok sa rektanggulo, ug nagrepresentar kuno sa pagkaylap sa Kristiyanidad sa upat ka suok sa kalibotan. Kini nga paglarawan nagpakita nga bisag ang lokasyon sa orihinal nga Paraiso wala na mahibaloi, wala gihapon malimti sa mga tawo ang kanindot sa paraiso.

Si John Milton, usa ka Ingles nga magbabalak sa ika-17 nga siglo, nailado tungod sa iyang balak nga Paradise Lost, nga gibase sa estorya sa Genesis bahin sa sala ni Adan ug sa pagpalayas kaniya gikan sa Eden. Diha niana iyang gipasiugda ang gisaad nga kinabuhing walay kataposan nga ipasig-uli dinhi sa yuta alang sa mga tawo, nga nag-ingon: “Niana unyang panahona ang tibuok yuta mahimong paraiso.” Si Milton nagsulat sab ug sumpay niini nga balak nga nag-ulohang Paradise Regained.

NAUSAB ANG PANGLANTAW

Klaro nga ang ideya bahin sa usa ka nawala nga paraiso sa yuta buhi gihapon sa tibuok kasaysayan sa tawo. Pero nganong wala na may interesado niini karon? Tungod kay sumala pa sa giingon sa Mapping Paradise, “ang mga teologo . . . wala nay interes kon asang dapita nahimutang ang paraiso.”

Ang kadaghanan sa mga tawo karon gitudloan sa simbahan nga ang ilang dulnganan maoy langit, dili kinabuhi sa usa ka paraisong yuta. Apan ang Bibliya nag-ingon sa Salmo 37:29: “Ang mga matarong magapanag-iya sa yuta, ug sila magapuyo sa ibabaw niini hangtod sa kahangtoran.” Kay ang atong kalibotan karon dili man paraiso, may paglaom ba nga matuman kining saara? *

TINUOD GAYOD ANG TIBUOK YUTANG PARAISO

Si Jehova nga Diyos, nga maoy naglalang sa orihinal nga Paraiso, nagsaad nga iya kining ipasig-uli. Sa unsang paagi? Hinumdomi nga si Jesus miingon: “Paanhia ang imong gingharian. Matuman unta ang imong kabubut-on, maingon sa langit, mao man usab sa yuta.” (Mateo 6:10) Kana nga Gingharian maoy usa ka tibuok kalibotang gobyerno nga mandoan ni Jesu-Kristo ug maoy mopuli sa tanang tawhanong pagmando. (Daniel 2:44) Ubos sa pagmando sa maong Gingharian, ang kabubut-on sa Diyos bahin sa usa ka paraisong yuta “matuman.”

Si propetang Isaias giinspirar sa pagsulat bahin sa mga kahimtang unya sa gisaad nga Paraiso, diin ang tanang kabalaka ug kasamok nga komon nga ginaatubang sa mga tawo karon mawala na. (Isaias 11:6-9; 35:5-7; 65:21-23) Gidasig ka namo sa pagbasa niini nga mga teksto diha sa imo mismong Bibliya, aron imong mahibaloan kon unsay gitagana sa Diyos alang sa masinundanong katawhan. Matagamtam unya sa mga tawo ang kalipay diha sa Paraiso ug ang maayong relasyon sa Diyos, mga butang nga giwala ni Adan.​—Pinadayag 21:3.

Nganong makaseguro ta nga ang paglaom bahin sa Paraiso sa yuta dili damgo kondili tinuod gayod? Tungod kay ang Bibliya nag-ingon: “Kon bahin sa mga langit, iya ni Jehova ang mga langit, apan ang yuta iyang gihatag sa mga anak sa mga tawo.” Ang paglaom bahin sa Paraiso dinhi sa yuta dugay na kaayong “gisaad sa Diyos, nga dili makabakak.” (Salmo 115:16; Tito 1:2) Pagkanindot sa paglaom nga gihatag sa Bibliya​—Paraiso hangtod sa hangtod!

^ par. 15 Makapainteres nga ang Koran, sa bersikulo 105 sa sura 21, Al-Anbiya’ [Ang mga Propeta], nag-ingon: “Ang mga matarong taliwala sa Akong mga alagad magapanunod sa yuta.”