Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Dihang Mabalaka ang mga Lalaki—Sa Unsang Paagi Makatabang ang Bibliya?

Dihang Mabalaka ang mga Lalaki—Sa Unsang Paagi Makatabang ang Bibliya?

 Dihang maghunahuna kag tawo nga dunay grabeng kabalaka, a tingali maimadyin nimo ang usa nga halos dili na makatrabaho tungod sa sobrang kahadlok, halos dili na ganahang mobangon sa buntag, o sige na lag hisgot sa iyang mga gikabalak-an.

Kanay reaksiyon sa uban dihang mabalaka sila. Pero nakita sa mga researcher nga ang uban—ilabina ang mga lalaki—lahi ug reaksiyon.  Sumala sa usa ka report, ang mga lalaki “mas naay purohan nga moinom ug magdroga aron masagubang ang mga kabalaka. Busa ang hinungdan nga ang uban tingali kanunayng moinom maoy tungod sa grabeng kabalaka. Ug ang mga lalaki nga nabalaka sagad masuk-anon ug iritable.”

 Siyempre, dili tanang lalaki ang ingon niana. Bisag unsa pay reaksiyon sa usa ka tawo, ang mga kabalaka maoy nagkadakong problema niining “kuyaw nga mga panahong lisod sagubangon.” (2 Timoteo 3:1) Kon duna kay gikabalak-an, makatabang ba nimo ang Bibliya?

Praktikal nga Tambag sa Bibliya sa Pagsagubang sa Kabalaka

 Ang Bibliya dunay daghang kasaligang tambag nga makatabang nato dihang mabalaka ta. Konsideraha kining tulo ka pananglitan.

 1.  1. “Ayaw gayod kabalaka bahin sa sunod nga adlaw, kay ang matag adlaw dunay kaugalingong mga kabalaka. Ang mga problema karong adlawa mao ray hunahunaa.”​—Mateo 6:34.

   Kahulogan: Maayong likayan nato ang sobrang kabalaka bahin sa mga butang nga lagmit mahitabo (o dili mahitabo) sa umaabot. Usahay, dili ra pod mahitabo ang atong gikahadlokan. Gani sa ubang kahimtang, ang wala damhang mga hitabo miresultag kaayohan.

   Sulayi kini: Hinumdomi ang mga panahon kaniadto nga segurado kang dunay dili maayong mahitabo​—pero wala ra diay mahitabo. Dayon timbangtimbanga ang mga gikabalak-an nimo karon, ug magmarealistiko sa paghunahuna kon mahimo ba gyod ning dakong problema sa ulahi.

 2.  2. “Ang puthaw makapahait sa puthaw; ang tawo sab makapahait sa iyang higala.”​—Proverbio 27:17.

   Kahulogan: Ang ubang tawo makatabang nato sa pagsagubang sa atong mga kabalaka—kon tugotan nato sila. Basig makahatag sila nato ug praktikal nga mga sugyot base sa ilang kaugalingong eksperyensiya. O kaha, makatabang sila nato nga tan-awon ang atong situwasyon sa laing paagi.

   Sulayi kini: Paghunahuna ug tawo nga lagmit makahatag nimog maayong tambag, sama sa usa ka higala nga malamposong nakasagubang ug problema nga parehas sa imong giatubang. Pangutan-a siya kon unsay nakatabang o wala makatabang niya.

 3.  3. “Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay gimahal mo niya.”​—1 Pedro 5:7.

   Kahulogan: Ang Diyos dunay tinuod nga pagtagad sa mga tawong nag-antos. Gidapit ta niya sa pag-ampo kaniya sa bisan unsa nga atong gikabalak-an.

   Sulayi kini: Ilista ang mga butang nga imong gikabalak-an. Dayon iampo sa Diyos kini nga mga kabalaka, nga isaysay ang matag problema ug mangayog tabang kaniya sa pagsagubang niini.

Dihang ang mga Kabalaka Mawala Na

 Ang Bibliya wala lang basta maghatag ug tambag bahin sa pagsagubang sa kabalaka. Nagsaad sab ni nga sa dili madugay, ang mga gikabalak-an nato karon mawala na hangtod sa hangtod. Sa unsang paagi mahitabo kana?

 Ang Gingharian sa Diyos magwala sa tanang hinungdan sa kabalaka. (Pinadayag 21:4) Gani, ubos sa pagmando niana nga Gingharian, bisan ang mga kabalaka ug stress nga atong nasinatian ‘dili na mahinumdoman’ o makahatag natog kasakit.​—Isaias 65:17.

 Kini nga kaugmaon ang gustong ihatag kanimo sa “Diyos nga nagahatag ug kalinaw.” (Roma 16:20) Siya nagpasalig kanato: “Nahibalo ko pag-ayo kon unsay akong buhaton kaninyo, . . . hatagan mo nakog kalinaw, ug dili katalagman, aron makabaton mog maayong kaugmaon ug paglaom.”​—Jeremias 29:11.

a Niini nga artikulo, ang terminong “kabalaka” wala magtumong sa seryosong sakit kondili sa adlaw-adlaw nga mga stress o kabalaka nga makapaluya sa usa ka tawo. Kadtong dunay sakit puwedeng magpakonsulta sa doktor.​—Lucas 5:31.