Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Дали различните езици водят началото си от строежа на вавилонската кула?

Дали различните езици водят началото си от строежа на вавилонската кула?

„Йехова разпръсна хората оттам по цялата земя и накрая те престанаха да строят града. Ето защо този град беше наречен Вавел, понеже там Йехова обърка езика на цялата земя.“ (Битие 11:8, 9)

НАИСТИНА ли се е случило записаното в Библията? Дали хората са започнали да говорят различни езици изведнъж, както е описано? Някои гледат с насмешка на библейския разказ за възникването и разпространяването на човешките езици. Един писател твърди следното: „Митът за вавилонската кула определено е една от най–абсурдните истории, разказвани някога.“ А юдейски равин го нарекъл „наивен опит да се обясни произходът на народите“.

Защо мнозина не смятат за достоверен разказа за вавилонската кула? Накратко казано, защото той противоречи на определени теории за произхода на езиците. Например според някои учени езиковите групи не са се появили изведнъж, а са еволюирали от един праезик. Други твърдят, че няколко основни езика са възникнали независимо един от друг, развивайки се от прости звуци до сложна реч. Тези и други противоречиви мнения са накарали мнозина да се съгласят с думите на професор Фич, който писал в своята книга „Еволюцията на езика“: „Все още не разполагаме с убедителни отговори.“

Какво са открили археолози и изследователи относно произхода и развитието на човешките езици? Дали откритията им потвърждават някоя от съществуващите теории? Или подкрепят разказа за вавилонската кула? Нека най–напред разгледаме по–подробно записаното в Библията.

КЪДЕ И КОГА Е СТАНАЛО ОПИСАНОТО СЪБИТИЕ?

Според Библията езикът на хората бил объркан „в земята Сенаар“, наречена по–късно Вавилония, след което те били разпръснати по цялата земя. (Битие 11:2) Кога е станало това?  Библията казва, че ‘населението на земята било разделено’ в дните на Фалек, който бил роден около 250 години преди Авраам. Следователно описаното събитие е станало преди около 4200 години. (Битие 10:25, бел. под линия; 11:18–26)

Някои учени предполагат, че съвременните езици произлизат от един праезик, който хората са говорили преди 100 000 години. * Други твърдят, че днешните езици са възникнали от няколко коренни езика, говорени най–малко преди 6000 години. Но как лингвистите определят по какъв начин са се развили вече изчезналите езици? „Това може да е много подвеждащо — се казва в списание „Икономист“. — За разлика от биолозите лингвистите не разполагат с фосили, чрез които да надникнат в миналото.“ В списанието се добавя, че лингвистите, поддържащи теорията за еволюцията на езика, правят своите заключения чрез „математически изчисления, основани единствено на предположения“.

Въпреки това съществуват „лингвистични фосили“. Какви са те и какво разкриват за произхода на човешките езици? В „Нова британска енциклопедия“ се обяснява: „Най–ранните сведения за писмен език, единствените лингвистични фосили на разположение, датират отпреди не повече от 4000 или 5000 години.“ Къде са открити? В южна Месопотамия — мястото, на което се намирала древната земя Сенаар. * Така че находките, с които разполагаме, са в съгласие с фактите, описани в Библията.

РАЗЛИЧНИ ЕЗИЦИ, РАЗЛИЧЕН НАЧИН НА МИСЛЕНЕ

В библейския разказ за вавилонската кула четем, че Бог ‘объркал езика на хората, за да не се разбират, когато си говорят’. (Битие 11:7) В резултат те ‘престанали да строят града’ и били разпръснати „по цялата земя“. (Битие 11:8, 9) Следователно Библията не казва, че съвременните езици са се развили постепенно от един праезик. По–скоро тя казва, че изведнъж са се появили явно напълно развити нови езици, всеки от които е можел да изразява разнообразието от човешки мисли и чувства и е бил различен от другите.

Клинописен текст от Месопотамия (трето хилядолетие пр.н.е.)

Какво може да се каже за езиковите групи днес? Дали те си приличат, или се различават? Лера Бородицки, специалист в тази област, пише: „Изучавайки все по–задълбочено езиците в света (около 7000, като само малка част от тях са изследвани), лингвистите попадат на безброй неочаквани различия.“ Да, макар че езици и диалекти от едно езиково семейство, като например кантонският и хака, говорени в южен Китай, си приличат помежду си, те напълно се различават от тези от друго езиково семейство, например западнокаталонския или валенсианския, говорени в Испания.

Езикът влияе на начина, по който хората мислят и описват света около себе си — цветове, количество, местоположение и посока. На  един език хората казват „Има буболечка на дясната ти ръка“, а на друг — „Има буболечка на югозападната ти ръка“. Тези различия са най–малкото объркващи. Не е чудно, че строителите на вавилонската кула сметнали за невъзможно да продължат работата си.

ПРОСТИ ЗВУЦИ ИЛИ СЛОЖНА РЕЧ?

Какъв език говорели първите хора? В Библията четем, че първият човек Адам можел да създава нови думи, когато давал имена на животните и летящите създания. (Битие 2:20) Също така Адам изразил в поезия чувствата си към своята съпруга. Ева от своя страна казала ясно какво бил заповядал Бог и какви ще са последствията, ако не му се подчинят. (Битие 2:23; 3:1–3) Следователно първият език позволявал на хората да общуват пълноценно и да изразяват мислите и чувствата си.

Объркването на езиците при строежа на вавилонската кула попречило на хората да обединят умствените и физическите си способности. Но подобно на езика, говорен от първите хора, новите езици, които се появили тогава, били сложни. Само за няколко века хората създали процъфтяващи градове, събрали могъщи войски и се занимавали с международна търговия. (Битие 13:12; 14:1–11; 37:25) Дали щели да постигнат такъв напредък без използването на богат речников запас и граматика? Според Библията езикът, който говорели хората в началото, и езиците, възникнали при вавилонската кула, не били примитивни звуци, а сложна реч.

Съвременните проучвания потвърждават това заключение. В „Кеймбриджка енциклопедия на езика“ се казва: „Всяка общност, която е била изучавана, колкото и ‘примитивна’ да е, всъщност има напълно развит език, равняващ се по сложност на езиците на т.нар. цивилизовани народи.“ Подобно на това в книгата си „Езиковият инстинкт“ професор Стивън Пинкър от Харвард заявява: „Не съществува такова понятие като език от каменната ера.“

БЪДЕЩЕТО НА ЕЗИКА

До какво разумно заключение стигаме, след като разгледахме подробности за възрастта на „лингвистичните фосили“ и мястото, където са намерени, големите разлики между езиковите групи и сложността на древните езици? Мнозина са се убедили, че библейският разказ за случилото се при вавилонската кула е достоверно обяснение за произхода на езиците.

В Библията четем, че Йехова Бог объркал езика на хората, защото те се разбунтували срещу него. (Битие 11:4–7) Но той е обещал да даде „на народите чист език, за да призовават името на Йехова и да му служат в единство“. (Софония 3:9) Днес този „чист език“, истината от Божието Слово, събира хора от целия свят в един народ. Разумно е тогава да смятаме, че в бъдеще Бог ще обедини човечеството още повече, като даде един общ език и премахне объркването, водещо началото си от строежа на вавилонската кула.

^ абз. 8 Обикновено теориите за възникването на езиците изхождат от твърдението, че хората са еволюирали от маймуноподобни същества. За повече информация виж брошурата „Произходът на живота — пет въпроса, които трябва да си зададем“, стр. 27–29, издадена от Свидетелите на Йехова.

^ абз. 9 При разкопки в района на Сенаар археолози са намерили няколко стъпаловидни храмови кули с формата на пирамида. В Библията се казва, че строителите на вавилонската кула използвали тухли вместо камъни и черна смола, или битум, вместо хоросан. (Битие 11:3, 4) Според „Нова британска енциклопедия“ в Месопотамия камъните „били рядко срещани или почти липсвали“, докато битумът бил в изобилие.