Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Какви са причините за страданията?

Какви са причините за страданията?

За да разберем защо има толкова много страдания и защо усилията на хората да ги прекратят са неуспешни, трябва да научим на какво в действителност се дължат те. Макар че причините са различни и често сложни, можем да сме благодарни, че Библията разкрива какви са те. В тази статия ще обсъдим пет основни причини за страданията. Насърчаваме те да обърнеш внимание на записаното в Библията. Тя ни помага да видим под повърхността, така че да разберем истината по този важен въпрос. (2 Тимотей 3:16)

ЛОШО УПРАВЛЕНИЕ

В Библията се казва: „Когато управлява неправедният, народът въздиша.“ (Притчи 29:2)

През историята е имало жестоки диктатори, чието управление е донесло страдания на поданиците им. Разбира се, това не може да се каже за всички управници. Някои искрено се опитват да помогнат на съгражданите си. Но когато започнат да управляват, разбират, че усилията им се провалят поради вътрешни борби и жажда за власт. Други злоупотребяват с властта си за собствена изгода и в ущърб на народа. „Историята е изпълнена с примери за провалени усилия и неосъществени намерения“ — заявил Хенри Кисинджър, бивш американски държавен секретар.

В Библията се казва още: „Пътят на човека не е в неговата власт. Човек не може дори да насочва стъпките си.“ (Йеремия 10:23) Несъвършените хора нямат нужната мъдрост и проницателност да вършат всичките си дейности успешно. Ако хората не могат да насочват собствените си стъпки, как биха могли да насочват стъпките на цял народ? Разбираш ли защо човешките управници не са способни да премахнат страданията? Всъщност често именно лошите правителства, или управления, са причината за страданията!

ФАЛШИВИ РЕЛИГИИ

Исус казал: „Всички ще знаят, че сте мои ученици, ако има любов между вас.“ (Йоан 13:35)

Религиозни водачи от всякакви вероизповедания проповядват любов и единство. В действителност обаче не успяват да внедрят в последователите си любов, която да е толкова силна, че да преодолее предразсъдъците. Вместо да помага на хората да развиват любов, религията често допринася за разделението, фанатизма и конфликтите между народи и национални групи. В заключението на своята книга „Християнството и световните религии“ Ханс Кюнг писал: „Най–фанатичните, най–жестоките политически борби са тези, които са били повлияни, вдъхновени и одобрени от религията.“

 Освен това духовниците в много религии открито оправдават предбрачните и извънбрачните сексуални отношения, както и хомосексуализма. Това води до болести, аборти, нежелана бременност, разбити семейства, неизказана болка и мъка.

НЕСЪВЪРШЕНСТВО И ЕГОИСТИЧНИ ЖЕЛАНИЯ

„Всеки е изпитван, като бива теглен и примамван от собственото си желание. И след като желанието зачене, ражда грях.“ (Яков 1:14, 15)

Поради наследеното несъвършенство всички ние грешим и трябва да се борим срещу ‘онова, което иска плътта’. (Ефесяни 2:3) Но може да ни бъде особено трудно да отхвърлим някое погрешно желание, когато се появи възможност да го изпълним. Ако се поддадем, последствията може да бъдат опустошителни.

Авторът Фироз Мета писал: „Много от страданията се дължат на собствените ни погрешни желания, на неконтролирания стремеж към удоволствия и задоволяване на прищевките ни, на нашата алчност и амбиции.“ Ненаситното желание и всякаква зависимост — към алкохол, наркотици, хазарт, секс — съсипват живота на много „уважавани граждани“ и причиняват страдания на техните семейства, приятели и други. Като имаме предвид човешкото несъвършенство, ще се съгласим със записаното в Библията: „Цялото създание заедно стене и страда.“ (Римляни 8:22)

ЗЛИ ДУХОВЕ

Библията разкрива, че Сатана е „богът на тази система“ и че негови поддръжници са силни зли духове, наречени демони. (2 Коринтяни 4:4; Откровение 12:9)

Както Сатана, така и демоните имат за цел да влияят на хората и да ги заблуждават. Апостол Павел признал това с думите: „Водим борба не срещу кръв и плът, но срещу правителствата, срещу властите, срещу световните владетели на тъмнината, срещу злите духовни сили в небесните места.“ (Ефесяни 6:12)

Макар че демоните изпитват удоволствие да вредят на хората, главната им цел е друга. Тяхното желание е да ни отвърнат от Всевишния Бог, Йехова. (Псалм 83:18) За да мамят и да държат под властта си хората, те използват различни методи, сред които са астрологията, магията, гадателството и предсказването на бъдещето. Ето защо Йехова ни предупреждава за тази опасност и предлага защита на всички, които се противопоставят на Сатана и демоните. (Яков 4:7)

ЖИВЕЕМ В „ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ“

Преди около две хиляди години Библията предсказала: „Знай, че в последните дни ще настъпят особено тежки времена.“

Тя разкрива и защо времената са особено тежки: „Защото хората ще обичат само себе си, ще обичат парите, ще бъдат самонадеяни, високомерни, ... безсърдечни, ще са чужди на всякакво разбирателство, клеветници, без самоконтрол, свирепи, без любов към добротата, предатели, твърдоглави, надути, ще обичат удоволствията, вместо да обичат Бога.“ Несъмнено една от основните причини за страданията днес е това, че живеем в „последните дни“. (2 Тимотей 3:1–4)

Като имаме предвид фактите, които разгледахме, нима не е ясно защо хората не са способни да премахнат страданията въпреки добрите си намерения? Къде тогава можем да намерим помощ? Трябва да се обърнем към нашия Създател, който обещава „да унищожи делата на Дявола“ и неговите поддръжници. (1 Йоан 3:8) От следващата статия ще разберем какво ще направи Бог, за да премахне всички причини за страданията.