Битие 13:1-18

13  След това Аврам тръгна от Египет към Негев+ заедно с жена си и с всичко, което имаше, като с него беше и Лот.  А Аврам притежаваше много стада, сребро и злато.+  И като излезе от Негев, той спираше на стан на различни места по пътя до Ветил, докато стигна до мястото, където първо беше разпънал шатъра си между Ветил и Гай,+  мястото, където по–рано беше направил олтара.+ Там Аврам призова* името на Йехова.+  А Лот, който пътуваше с Аврам, също имаше овце, говеда и шатри.  Затова земята не беше достатъчно голяма, за да живеят заедно, понеже имаха много притежания и не можеха да живеят заедно.+  И между Аврамовите пастири и Лотовите пастири избухна разпра. По това време в земята живееха ханаанците и ферезейците.+  Тогава Аврам каза на Лот:+ „Моля те, нека не продължава разпрата между мене и тебе, и между моите пастири и твоите пастири, защото ние сме братя.+  Нима цялата земя не е на твое разположение? Моля те, отдели се от мене! Ако ти тръгнеш наляво, аз ще тръгна надясно, но ако ти тръгнеш надясно, аз ще тръгна наляво.“+ 10  Тогава Лот вдигна очи и видя, че цялата Йорданска долина*+ чак до Сигор+ е добре напоявана, че е като градината на Йехова,+ като египетската земя. Това беше преди Йехова да унищожи Содом и Гомор. 11  И Лот си избра цялата Йорданска долина и премести стана си на изток. Така те се отделиха един от друг. 12  Аврам се засели в ханаанската земя, а Лот се засели близо до градовете, които бяха в Йорданската долина.+ Накрая Лот разпъна шатрите си край Содом. 13  А мъжете в Содом бяха неправедни и вършеха големи грехове срещу Йехова.+ 14  И след като Лот се беше отделил от Аврам, Йехова каза на Аврам: „Моля те, вдигни очи и от мястото, на което се намираш, погледни на север, на юг, на изток и на запад,+ 15  защото ще дам цялата земя, която виждаш, на тебе и на твоето потомство до безпределни времена.+ 16  И аз ще умножа твоето потомство като земния пясък, така че ако някой може да преброи песъчинките на земния пясък, ще може да преброи и твоето потомство.+ 17  Сега тръгни и обходи тази земя надлъж и нашир, защото ще я дам на тебе!“+ 18  И Аврам продължи да живее в шатри. След време той отиде при големите дървета в Мамре,+ които са в Хеврон,+ и се засели между тях. Там той построи олтар за Йехова.+

Бележки под линия

Или: „извести“, „започна да проповядва за“.
Или: „басейнът на Йордан“. Става дума за областта, която има почти кръгла форма и обхваща долната част на Йорданската долина около Йерихон.