Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

“Cine Cine Lesa Amulengele Ukuba Shikulu Kabili Kristu”

Ilyo inshita ilepita, kuti nalimo twatendeka ukutwishika, ne citetekelo cesu na co ciine kuti canaka. Aya amavidio yalamwafwa ukukosha icitetekelo cenu muli Yesu, Mesia uo Lesa alaile, kabili Imfumu ya Bufumu bwa kwa Lesa.

“Cine Cine Lesa Amulengele Ukuba Shikulu Kabili Kristu” (Ulubali 1)

Finshi filenga mushininkishe ukuti Lesa alengele Yesu ukuba Shikulu kabili Kristu?

“Cine Cine Lesa Amulengele Ukuba Shikulu Kabili Kristu” (Ulubali 2)

Moneni icingamwafwa ukukosha icitetekelo cenu muli Yesu.