Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Ba talɛ

Wafa nga e kwla yo siɛ annzɛ niɛn kpa'n

?Á yó sɛ naan w’a yo siɛ kpa?

Sɛ a ti bian kpa dɔ nga su’n ɔ kle kɛ kɛ á wá wú ba’n, á yó siɛ kpa wie.

Sasa ɔ mma mun bian nin bla nna nga be fa fite nzra nun’n i lika

Ɔ wa’n kwla fite bian nin bla nna nga be fa fite nzra nun’n su. Ɔ fata kɛ a si sa sɔ’n i su ndɛ, ɔ nin like nga a kwla yo naan w’a kwla sasa ɔ wa’n.

Ɔ yo awlobo’m be ye—An kle be ajalɛ kpa

Sɛ amun kunndɛ kɛ amun mma’m be fa amun ndɛ’n su’n, ndɛ nga amun bɔbɔ amun kan’n, maan amun di su.

Ba'm be like klelɛ

Maan ba’m be si sa kpa’n nin sa tɛ’n be ngbaciɛ’n

Siɛ nin niɛn mun, sɛ amun uka ba mun naan be si sa kpa’n nin sa tɛ’n be ngbaciɛ’n, cɛn wie lele i sɔ’n uka.

Amun kle amun mma mun ninnge wie’m be yolɛ

?Blɛ benin nun yɛ ɔ fata kɛ be kle ba’m be ninnge wie’m be yolɛ-ɔ? ?Kɛ be te yo kaan annzɛ kɛ be ko ɲin’n?

Wafa nga amun kwla ta amun wa’n i kpa’n

Ba talɛ kpa’n nɛn yɛle i bolɛ

Maan ba’m be suan kekle jranlɛ

Ɔ ti cinnjin kɛ ba’m be suan sa’m be ɲrun kekle jranlɛ. I liɛ’n sɛ be ɲin naan sa tɔ be su’n bé kwlá jrán kekle.

?Wafa sɛ yɛ amun kwla uka amun wa’n naan w’a di junman kpa suklu lɔ-ɔ?

?Kɛ ɔ wa’n diman junman kpa suklu lɔ’n, ngue yɛ á yó naan w’a si like ng’ɔ kle i yalɛ’n niɔn? ?Ngue yɛ á yó naan w’a klo fluwa suanlɛ-ɔ?

Fɔ tulɛ

Maan ba’m be suan be awlɛn tralɛ

?Ngue ti yɛ be awlɛn tralɛ’n ti cinnjin-ɔn? ?Wafa sɛ yɛ e kwla yi nzuɛn sɔ’n i nglo-ɔ?

Maan ba’m be yo wun ase kanfuɛ

Sɛ amun uka amun mma mun naan be kan be wun ase dɔ nga su’n, cɛn wie lele’n bé ɲán su ye.